Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Citirea Legii

81Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor.

Atunci, tot poporul

8:1
Ezra 3:1
s-a strâns ca un singur om pe locul deschis dinaintea
8:1
Cap. 3:26.

Porţii Apelor. Au zis cărturarului
8:1
Ezra 7:6
Ezra să se ducă să ia cartea Legii lui Moise, dată de Domnul lui Israel. 2Și preotul Ezra a adus Legea înaintea adunării alcătuite din bărbaţi
8:2
Lev. 23:24
și femei și din toţi cei ce erau în stare s-o înţeleagă. Era întâia
8:2
Deut. 31:11,12
zi a lunii a șaptea. 3Ezra a citit în carte de dimineaţă până la amiază, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor, în faţa bărbaţilor și femeilor și în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii. 4Cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn, ridicat cu prilejul acesta. Lângă el, la dreapta, stăteau: Matitia, Șema, Anaia, Urie, Hilchia și Maaseia, și la stânga: Pedaia, Mișael, Malchia, Hașum, Hașbadana, Zaharia și Meșulam. 5Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor, căci stătea mai sus decât tot poporul. Și, când a deschis-o, tot poporul s-a
8:5
Jud. 3:20
sculat. 6Ezra a binecuvântat pe Domnul Dumnezeul cel mare, și tot poporul a răspuns
8:6
1 Cor. 14:16
ridicând mâinile
8:6
Plâng. 3:411 Tim. 2:8
: „Amin! Amin!” Și s-au plecat
8:6
Exod 4:31
12:272 Cron. 20:18
și s-au închinat înaintea Domnului, cu faţa la pământ. 7Iosua, Bani, Șerebia, Iamin, Acub, Șabetai, Hodia, Maaseia, Chelita, Azaria, Iozabad, Hanan, Pelaia și leviţii lămureau poporului Legea
8:7
Lev. 10:11Deut. 33:102 Cron. 17:7-9Mal. 2:7
și fiecare stătea la locul lui. 8Ei citeau deslușit în cartea Legii lui Dumnezeu și-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră.

Prăznuirea Sărbătorii Corturilor

9Dregătorul Neemia

8:9
Ezra 2:6310:1
, preotul și cărturarul Ezra și leviţii
8:9
2 Cron. 35:3
care învăţau pe popor au zis întregului popor: „Ziua aceasta
8:9
Lev. 23:24Num. 29:1
este închinată Domnului Dumnezeului vostru; să nu vă bociţi
8:9
Deut. 16:14,15Ecl. 3:4
și să nu plângeţi!” Căci tot poporul plângea când a auzit cuvintele Legii. 10Ei le-au zis: „Duceţi-vă de mâncaţi cărnuri grase și beţi băuturi dulci și trimiteţi câte o parte
8:10
Est. 9:19,22Apoc. 11:10
și celor ce n-au nimic pregătit, căci ziua aceasta este închinată Domnului nostru; nu vă mâhniţi, căci bucuria Domnului va fi tăria voastră.” 11Leviţii potoleau pe tot poporul zicând: „Tăceţi, căci ziua aceasta este sfântă; nu vă mâhniţi!” 12Și tot poporul s-a dus să mănânce și să bea. Și au trimis câte o parte
8:12
Vers. 10.

și altora și s-au veselit mult. Căci înţeleseseră
8:12
Vers. 7,8.

cuvintele care li se tâlcuiseră. 13A doua zi, capii de familie din tot poporul, preoţii și leviţii s-au strâns la cărturarul Ezra ca să audă tâlcuirea cuvintelor Legii. 14Și au găsit scris în Lege că Domnul poruncise prin Moise că fiii lui Israel trebuie să locuiască în corturi
8:14
Lev. 23:34,42Deut. 16:13
în timpul sărbătorii lunii a șaptea. 15Atunci au trimis să răspândească vestea
8:15
Lev. 23:4
aceasta în toate cetăţile lor și la Ierusalim
8:15
Deut. 16:16
: „Duceţi-vă la munte și aduceţi ramuri
8:15
Lev. 23:40
de măslin, ramuri de măslin sălbatic, ramuri de mirt, ramuri de finic și ramuri de copaci stufoși, ca să faceţi corturi, cum este scris.” 16Atunci, poporul s-a dus și a adus ramuri și au făcut corturi pe acoperișul
8:16
Deut. 22:8
caselor lor, în curţile lor, în curţile Casei lui Dumnezeu, pe locul deschis dinaintea Porţii Apelor
8:16
Cap. 12:37.

și pe locul deschis de la poarta
8:16
2 Împ. 14:13
lui Efraim. 17Toată adunarea celor ce se întorseseră din robie a făcut corturi și a locuit în aceste corturi. Din vremea lui Iosua, fiul lui Nun, până în ziua aceasta, nu mai făcuseră copiii lui Israel așa ceva. Și a fost foarte mare veselie
8:17
2 Cron. 30:21
. 18Au citit în cartea Legii lui Dumnezeu în fiecare zi
8:18
Deut. 31:10
, din cea dintâi zi până la cea din urmă. Au prăznuit sărbătoarea șapte zile și a fost o adunare de sărbătoare în ziua a opta, cum este poruncit
8:18
Lev. 23:36Num. 29:35
.