Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Trâmbiţele de argint

101Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea

10:2
Is. 1:13
adunării și pentru pornirea taberelor. 3Când se va suna
10:3
Ier. 4:5Ioel 2:15
cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la ușa cortului întâlnirii. 4Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai-marii
10:4
Exod 18:217:2
peste miile lui Israel. 5Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:5
Cap. 2:3.

la răsărit; 6când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:6
Cap. 2:10.

la miazăzi; pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă. 7Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi
10:7
Vers. 3.

, dar să nu
10:7
Ioel 2:1
sunaţi cu vâlvă. 8Din trâmbiţe
10:8
Cap. 31:6.
Ios. 6:41 Cron. 15:242 Cron. 13:12
să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri. 9Când veţi merge
10:9
Cap. 31:6.
Ios. 6:52 Cron. 13:14
la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmașului
10:9
Jud. 2:18
4:3
6:9
10:8,121 Sam. 10:18Ps. 106:42
care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, și Domnul Dumnezeul vostru Își va aduce aminte
10:9
Gen. 8:1Ps. 106:4
de voi și veţi fi izbăviţi de vrăjmașii voștri. 10În zilele
10:10
Cap. 29:1.
Lev. 23:241 Cron. 15:242 Cron. 5:12
7:6
29:26Ezra 3:10Neem. 12:35Ps. 81:3
voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Și aducă
10:10
Vers. 9.

aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Plecarea din Sinai

11În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat

10:11
Cap. 9:17.

norul de pe cortul întâlnirii. 12Și copiii lui Israel au pornit
10:12
Exod 40:36
din pustia Sinai
10:12
Exod 19:19:5
după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia
10:12
Gen. 21:21Deut. 1:1
Paran. 13Această cea dintâi plecare au făcut-o după porunca
10:13
Vers. 5,6. Cap. 2:34.

Domnului dată prin Moise. 14Întâi
10:14
Cap. 2:3,9.

a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Iuda era mai-mare Nahșon
10:14
Cap. 1:7.

, fiul lui Aminadab; 15peste oștirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar; 16peste oștirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 17Când a fost desfăcut cortul
10:17
Cap. 1:51.

, au pornit întâi fiii lui Gherșon și fiii lui Merari, ducând
10:17
Cap. 4:24,31;
7:6-8
cortul. 18Apoi a pornit steagul
10:18
Cap. 2:10,16.

taberei lui Ruben, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Ruben era mai-mare Eliţur, fiul lui Ședeur; 19peste oștirea seminţiei fiilor lui Simeon era Șelumiel, fiul lui Ţurișadai; 20peste oștirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. 21Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul
10:21
Cap. 4:4,15;
7:9
Locaș; până la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul. 22Apoi a pornit steagul
10:22
Cap. 2:18,24.

taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Efraim era mai-mare Elișama, fiul lui Amihud; 23peste oștirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur; 24peste oștirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni. 25Apoi a pornit steagul
10:25
Cap. 2:25,31.
Ios. 6:9
taberei fiilor lui Dan, împreună cu oștirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oștirea lui Dan era mai-mare Ahiezer, fiul lui Amișadai; 26peste oștirea seminţiei fiilor lui Așer era Paguiel, fiul lui Ocran; 27peste oștirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 28Acesta
10:28
Cap. 2:34.

a fost șirul în care au pornit copiii lui Israel, după oștirile lor; așa au plecat.

Moise și socrul său

29Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel

10:29
Exod 2:18
, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ‘Eu vi-l
10:29
Gen. 12:7
voi da.’ Vino cu noi, și îţi vom face
10:29
Jud. 1:16
4:11
bine, căci Domnul
10:29
Gen. 32:12Exod 3:8
6:7,8
a făgăduit că va face bine lui Israel.” 30Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg, ci mă voi duce în ţara mea și în locul meu de naștere.” 31Și Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoști locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii
10:31
Iov 29:15
călăuză. 32Și dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele
10:32
Jud. 1:16
pe care ni-l va face Domnul.” 33Ei au plecat de la muntele
10:33
Exod 3:1
Domnului și au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor
10:33
Deut. 1:33Ios. 3:3,4,6Ps. 132:8Ier. 31:2Ezec. 20:6
și a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă. 34Norul
10:34
Exod 13:21Neem. 9:12,19
Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără. 35Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te
10:35
Ps. 68:1,2
132:8
, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii Tăi și să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!” 36Iar când îl așezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”