Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Lepra Mariei

121Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene

12:1
Exod 2:21
pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. 2Și au zis: „Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare
12:2
Exod 15:20Mica 6:4
și prin noi?” Și Domnul
12:2
Gen. 29:332 Împ. 19:4Is. 37:4Ezec. 35:12,13
a auzit-o. 3Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. 4Deodată, Domnul
12:4
Ps. 76:9
a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei: „Duceţi-vă, câteșitrei la cortul întâlnirii.” Și s-au dus câteșitrei. 5Domnul S-a coborât
12:5
Cap. 11:25;
16:19
în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria, și ei s-au apropiat amândoi. 6Și a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie
12:6
Gen. 15:1
46:2Iov 33:15Ezec. 1:1Dan. 8:2
10:8,16,17Luca 1:11,22Fapte 10:11,17
22:17,18
sau îi voi vorbi într-un
12:6
Gen. 31:10,111 Împ. 3:5Mat. 1:20
vis. 7Nu
12:7
Ps. 105:26
tot așa este însă cu robul Meu Moise. El este
12:7
Evr. 3:2,5
credincios în toată casa
12:7
1 Tim. 3:15
Mea. 8Eu îi vorbesc gură către
12:8
Exod 33:11Deut. 34:10
gură, Mă descopăr lui nu
12:8
1 Cor. 13:12
prin lucruri greu de înţeles, ci el vede chipul
12:8
Exod 33:19
Domnului. Cum de
12:8
2 Pet. 2:10Iuda 8
nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” 9Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Și a plecat. 10Norul s-a depărtat de pe cort. Și iată că Maria
12:10
Deut. 24:9
era plină de
12:10
2 Împ. 5:27
15:52 Cron. 26:19,20
lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, și iată că ea avea lepră. 11Atunci Aaron a zis lui Moise: „Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa
12:11
2 Sam. 19:19
24:10Prov. 30:32
păcatului pe care l-am făcut ca niște nechibzuiţi și de care ne-am făcut vinovaţi! 12Să nu fie Maria ca un copil născut
12:12
Ps. 88:4
mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!” 13Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o!” 14Și Domnul a zis lui Moise: „Dacă
12:14
Evr. 12:9
ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de șapte zile? Să fie închisă
12:14
Lev. 13:46
deci șapte zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără.” 15Maria
12:15
Deut. 24:92 Cron. 26:20,21
a fost închisă șapte zile afară din tabără. Și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. 16După aceea, poporul a plecat din Haţerot
12:16
Cap. 11:35;
33:18
și a tăbărât în pustia Paran.