Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Focul Domnului

111Poporul

11:1
Deut. 9:22
a cârtit în gura mare împotriva Domnului, zicând că-i merge rău. Când a auzit, Domnul S-a mâniat
11:1
Ps. 78:21
. S-a aprins
11:1
Lev. 10:22 Împ. 1:12Ps. 106:18
între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. 2Poporul a strigat către Moise. Moise s-a rugat
11:2
Iac. 5:16
Domnului, și focul s-a stins. 3Locului aceluia i-au pus numele Tabeera (Ardere), pentru că se aprinsese focul Domnului printre ei.

Prepeliţele

4Adunăturii

11:4
Exod 12:38
de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit poftă, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: „Cine
11:4
Ps. 78:18
106:141 Cor. 10:6
ne va da carne să mâncăm? 5Ne aducem
11:5
Exod 10:3
aminte de peștii pe care-i mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveţi, de pepeni, de praji, de ceapă și de usturoi. 6Acum ni s-a uscat
11:6
Cap. 21:5.
sufletul: nu mai este nimic! Ochii noștri nu văd decât mana aceasta.” 7Mana
11:7
Exod 16:14,31
semăna cu grăuntele de coriandru și la vedere era ca bedelionul
11:7
Gen. 2:12
. 8Poporul se risipea și o strângea, o măcina la râșniţă sau o pisa într-o piuă; o fierbea în oală și făcea turte din ea. Mana avea gustul
11:8
Exod 16:31
unei turte făcute cu untdelemn. 9Când cădea roua
11:9
Exod 16:13,14
noaptea în tabără, cădea și mana. 10Moise a auzit pe popor plângând, fiecare în familia lui și la ușa cortului lui. Mânia
11:10
Ps. 78:21
Domnului s-a aprins cu tărie. Moise s-a întristat 11și a zis
11:11
Deut. 1:12
Domnului: „Pentru ce mâhnești Tu pe robul Tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea Ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? 12Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut, ca să-mi zici: ‘Poartă-l
11:12
Is. 40:11
la sânul tău, cum poartă doica
11:12
Is. 49:231 Tes. 2:7
pe copil, până în ţara pe care ai jurat
11:12
Gen. 26:3
50:24Exod 13:5
părinţilor lui că i-o vei da’? 13De unde
11:13
Mat. 15:33Marcu 8:4
să iau carne, ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine, zicând: ‘Dă-ne carne ca să mâncăm!’ 14Eu
11:14
Exod 18:18
singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. 15Decât să Te porţi așa cu mine, mai bine omoară-mă
11:15
1 Împ. 19:4Iona 4:3
, Te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea Ta, ca să nu-mi mai văd
11:15
Ţef. 3:15
nenorocirea.” 16Domnul a zis lui Moise: „Adună la Mine șaptezeci
11:16
Exod 24:1,9
de bărbaţi, dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care-i cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere
11:16
Deut. 16:18
asupra lor; adu-i la cortul întâlnirii și să se înfăţișeze acolo împreună cu tine. 17Eu
11:17
Vers. 25.
Mă voi coborî și îţi voi vorbi acolo; voi lua din duhul
11:17
1 Sam. 10:62 Împ. 2:15Neem. 9:20Is. 44:3Ioel 2:28
care este peste tine și-l voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porţi tu singur. 18Să spui poporului: ‘Sfinţiţi-vă
11:18
Exod 19:10
pentru mâine și aveţi să mâncaţi carne, fiindcă aţi plâns în
11:18
Exod 16:7
auzul Domnului și aţi zis: «Cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi
11:18
Vers. 5.
o duceam bine în Egipt!» Domnul vă va da carne și veţi mânca. 19Aveţi să mâncaţi carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici douăzeci de zile, 20ci o lună
11:20
Ps. 78:29
106:15
întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veţi scârbi de ea, pentru că n-aţi ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că aţi plâns înaintea Lui, zicând: «Pentru ce
11:20
Cap. 21:5.
am ieșit noi oare din Egipt?»’” 21Moise a zis: „Șase sute de mii de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul
11:21
Gen. 12:2Exod 12:37
38:26
căruia sunt eu, și Tu zici: ‘Le voi da carne și vor mânca o lună întreagă!’ 22Putem tăia
11:22
2 Împ. 7:2Mat. 15:33Marcu 8:4Ioan 6:7,9
oare atâtea oi și atâţia boi, ca să ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toţi peștii mării, ca să le ajungă?” 23Domnul a răspuns lui Moise: „Nu cumva
11:23
Is. 50:2
59:1
s-a scurtat oare mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ţi-am spus se va
11:23
Cap. 23:19.
întâmpla sau nu.” 24Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat
11:24
Vers. 16.
șaptezeci de bărbaţi din bătrânii poporului și i-a pus în jurul cortului. 25Domnul S-a coborât
11:25
Vers. 17. Cap. 12:5.
în nor și a vorbit lui Moise; a luat din duhul care era peste el și l-a pus peste cei șaptezeci de bătrâni. Și de îndată ce duhul s-a așezat
11:25
2 Împ. 2:15
peste ei, au început să prorocească
11:25
1 Sam. 10:5,6,10
19:20,21,23Ioel 2:28Fapte 2:17,181 Cor. 14:1
, dar după aceea n-au mai prorocit. 26Doi oameni, unul numit Eldad și altul Medad, rămăseseră în tabără, și duhul s-a așezat și peste ei, căci erau dintre cei scriși, măcar că nu
11:26
1 Sam. 20:26Ier. 36:5
se duseseră la cort. Și au început să prorocească și ei în tabără. 27Un tânăr a alergat și a dat de știre lui Moise, zicând: „Eldad și Medad prorocesc în tabără.” 28Și Iosua, fiul lui Nun, care slujea lui Moise din tinereţea lui, a luat cuvântul și a zis: „Domnule Moise
11:28
Marcu 9:38Luca 9:49Ioan 3:26
, oprește-i.” 29Moise i-a răspuns: „Ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu
11:29
1 Cor. 14:5
ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-Și pună Duhul Lui peste ei!” 30Apoi Moise s-a întors în tabără, el și bătrânii lui Israel. 31Domnul a făcut să sufle de peste mare un vânt
11:31
Exod 16:13Ps. 78:26-28
105:40
, care a adus prepeliţe și le-a răspândit peste tabără cale cam de o zi într-o parte și cale cam de o zi de cealaltă parte în jurul taberei. Aveau o înălţime de aproape doi coţi de la faţa pământului. 32În tot timpul zilei aceleia și toată noaptea și toată ziua următoare, poporul s-a sculat și a strâns prepeliţe; cel ce strânsese cel mai puţin avea zece omeri. Ei și le-au întins în jurul taberei. 33Pe când carnea
11:33
Ps. 78:30,31
era încă în dinţii lor, fără să fie mestecată, Domnul S-a aprins de mânie împotriva poporului și Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. 34Au pus locului aceluia numele Chibrot-Hataava (Mormintele lăcomiei), pentru că acolo au îngropat pe poporul apucat de poftă. 35De la Chibrot-Hataava, poporul a plecat
11:35
Cap. 33:17.
la Haţerot și s-a oprit la Haţerot.

12

Lepra Mariei

121Maria și Aaron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene

12:1
Exod 2:21
pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. 2Și au zis: „Oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare
12:2
Exod 15:20Mica 6:4
și prin noi?” Și Domnul
12:2
Gen. 29:332 Împ. 19:4Is. 37:4Ezec. 35:12,13
a auzit-o. 3Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe faţa pământului. 4Deodată, Domnul
12:4
Ps. 76:9
a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei: „Duceţi-vă, câteșitrei la cortul întâlnirii.” Și s-au dus câteșitrei. 5Domnul S-a coborât
12:5
Cap. 11:25;
în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria, și ei s-au apropiat amândoi. 6Și a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie
12:6
Gen. 15:1
46:2Iov 33:15Ezec. 1:1Dan. 8:2
10:8,16,17Luca 1:11,22Fapte 10:11,17
22:17,18
sau îi voi vorbi într-un
12:6
Gen. 31:10,111 Împ. 3:5Mat. 1:20
vis. 7Nu
12:7
Ps. 105:26
tot așa este însă cu robul Meu Moise. El este
12:7
Evr. 3:2,5
credincios în toată casa
12:7
1 Tim. 3:15
Mea. 8Eu îi vorbesc gură către
12:8
Exod 33:11Deut. 34:10
gură, Mă descopăr lui nu
12:8
1 Cor. 13:12
prin lucruri greu de înţeles, ci el vede chipul
12:8
Exod 33:19
Domnului. Cum de
12:8
2 Pet. 2:10Iuda 8
nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” 9Domnul S-a aprins de mânie împotriva lor. Și a plecat. 10Norul s-a depărtat de pe cort. Și iată că Maria
12:10
Deut. 24:9
era plină de
12:10
2 Împ. 5:27
15:52 Cron. 26:19,20
lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria, și iată că ea avea lepră. 11Atunci Aaron a zis lui Moise: „Ah, domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa
12:11
2 Sam. 19:19
24:10Prov. 30:32
păcatului pe care l-am făcut ca niște nechibzuiţi și de care ne-am făcut vinovaţi! 12Să nu fie Maria ca un copil născut
12:12
Ps. 88:4
mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui!” 13Moise a strigat către Domnul, zicând: „Dumnezeule, Te rog, vindec-o!” 14Și Domnul a zis lui Moise: „Dacă
12:14
Evr. 12:9
ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de șapte zile? Să fie închisă
12:14
Lev. 13:46
deci șapte zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără.” 15Maria
12:15
Deut. 24:92 Cron. 26:20,21
a fost închisă șapte zile afară din tabără. Și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. 16După aceea, poporul a plecat din Haţerot
12:16
Cap. 11:35;
și a tăbărât în pustia Paran.

13

Cele douăsprezece iscoade trimise în Canaan

131Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Trimite

13:2
Cap. 32:8.
niște oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiţi câte un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntașii lor.” 3Moise i-a trimis din pustia
13:3
Cap. 12:16;
Paran, după porunca Domnului; toţi oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. 4Iată numele lor: pentru seminţia lui Ruben: Șamua, fiul lui Zacur; 5pentru seminţia lui Simeon: Șafat, fiul lui Hori; 6pentru seminţia lui Iuda
13:6
Cap. 34:19.
: Caleb
13:6
Vers. 30. Cap. 14:6,30.
, fiul lui Iefune; 7pentru seminţia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif; 8pentru seminţia lui Efraim: Hosea
13:8
Vers. 16.
, fiul lui Nun; 9pentru seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu; 10pentru seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi; 11pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi; 12pentru seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali; 13pentru seminţia lui Așer: Setur, fiul lui Micael; 14pentru seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi; 15pentru seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi. 16Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua. 17Moise i-a trimis să iscodească ţara Canaanului. El le-a zis: „Mergeţi de aici spre miazăzi
13:17
Vers. 21.
și apoi să vă suiţi
13:17
Gen. 14:10Jud. 1:9,19
pe munte. 18Vedeţi ţara, vedeţi cum este ea, cum este poporul care o locuiește: dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr; 19vedeţi cum este ţara în care locuiește: dacă este bună sau rea; cum sunt cetăţile în care locuiește: dacă sunt deschise sau întărite; 20cum este pământul: dacă este gras
13:20
Neem. 9:25,35Ezec. 34:14
sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiţi
13:20
Deut. 31:6,7,23
cu inimă și luaţi cu voi roade din ţară.” Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. 21Ei s-au suit și au iscodit ţara, de la pustia
13:21
Cap. 34:3.
Ţin până la Rehob
13:21
Ios. 19:28
, pe drumul care duce la Hamat. 22S-au suit pe la miazăzi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman
13:22
Ios. 11:21,22
15:13,14Jud. 1:10
, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac
13:22
Vers. 33.
. Hebronul
13:22
Ios. 21:11
fusese zidit cu șapte ani înainte de cetatea Ţoan
13:22
Ps. 78:12Is. 19:11
30:4
din Egipt. 23Au ajuns
13:23
Deut. 1:24,25
până la valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. 24Locul acela l-au numit valea Eșcol (Strugure) din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. 25S-au întors de la iscodirea ţării după patruzeci de zile împlinite. 26Au plecat și au ajuns la Moise și la Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades
13:26
Vers. 3.
, în pustia
13:26
Cap. 20:1,16;
Paran. Le-au adus știri, lor și întregii adunări, și le-au arătat roadele ţării. 27Iată ce au istorisit lui Moise: „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte
13:27
Exod 3:8
33:3
și miere și iată-i
13:27
Deut. 1:25
roadele. 28Dar poporul
13:28
Deut. 1:28
9:1,2
care locuiește în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii
13:28
Vers. 33.
lui Anac. 29Amaleciţii
13:29
Exod 17:8Jud. 6:31 Sam. 14:48
15:3
locuiesc ţinutul de la miazăzi; iebusiţii și amoriţii locuiesc muntele și canaaniţii și hetiţii locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului.” 30Caleb
13:30
Cap. 14:6,24.
a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!” 31Dar
13:31
Cap. 32:9.
bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” 32Și au înnegrit
13:32
Cap. 14:36,37.
înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia
13:32
Amos 2:9
pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. 33Apoi, am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac
13:33
Deut. 1:28
2:10
9:2
, care se trag din neamul uriașilor: înaintea noastră și faţă
13:33
Is. 40:22
de ei parcă eram niște lăcuste
13:33
1 Sam. 17:42
.”