Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Cele douăsprezece iscoade trimise în Canaan

131Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Trimite

13:2
Cap. 32:8.
Deut. 1:22
niște oameni să iscodească ţara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel. Să trimiţi câte un om pentru fiecare din seminţiile părinţilor lor, toţi să fie dintre fruntașii lor.” 3Moise i-a trimis din pustia
13:3
Cap. 12:16;
32:8Deut. 1:19
9:23
Paran, după porunca Domnului; toţi oamenii aceștia erau căpetenii ale copiilor lui Israel. 4Iată numele lor: pentru seminţia lui Ruben: Șamua, fiul lui Zacur; 5pentru seminţia lui Simeon: Șafat, fiul lui Hori; 6pentru seminţia lui Iuda
13:6
Cap. 34:19.
1 Cron. 4:15
: Caleb
13:6
Vers. 30. Cap. 14:6,30.
Ios. 14:6,7,13,14Jud. 1:12
, fiul lui Iefune; 7pentru seminţia lui Isahar: Igual, fiul lui Iosif; 8pentru seminţia lui Efraim: Hosea
13:8
Vers. 16.

, fiul lui Nun; 9pentru seminţia lui Beniamin: Palti, fiul lui Rafu; 10pentru seminţia lui Zabulon: Gadiel, fiul lui Sodi; 11pentru seminţia lui Iosif, seminţia lui Manase: Gadi, fiul lui Susi; 12pentru seminţia lui Dan: Amiel, fiul lui Ghemali; 13pentru seminţia lui Așer: Setur, fiul lui Micael; 14pentru seminţia lui Neftali: Nahbi, fiul lui Vofsi; 15pentru seminţia lui Gad: Gheuel, fiul lui Machi. 16Acestea sunt numele bărbaţilor pe care i-a trimis Moise să iscodească ţara. Lui Hosea, fiul lui Nun, Moise i-a pus numele Iosua. 17Moise i-a trimis să iscodească ţara Canaanului. El le-a zis: „Mergeţi de aici spre miazăzi
13:17
Vers. 21.

și apoi să vă suiţi
13:17
Gen. 14:10Jud. 1:9,19
pe munte. 18Vedeţi ţara, vedeţi cum este ea, cum este poporul care o locuiește: dacă este tare sau slab, dacă este mic sau mare la număr; 19vedeţi cum este ţara în care locuiește: dacă este bună sau rea; cum sunt cetăţile în care locuiește: dacă sunt deschise sau întărite; 20cum este pământul: dacă este gras
13:20
Neem. 9:25,35Ezec. 34:14
sau sterp, dacă sunt sau nu copaci pe el. Fiţi
13:20
Deut. 31:6,7,23
cu inimă și luaţi cu voi roade din ţară.” Era pe vremea când încep să se coacă strugurii. 21Ei s-au suit și au iscodit ţara, de la pustia
13:21
Cap. 34:3.
Ios. 15:1
Ţin până la Rehob
13:21
Ios. 19:28
, pe drumul care duce la Hamat. 22S-au suit pe la miazăzi și au mers până la Hebron, unde se aflau Ahiman
13:22
Ios. 11:21,22
15:13,14Jud. 1:10
, Șeșai și Talmai, copiii lui Anac
13:22
Vers. 33.

. Hebronul
13:22
Ios. 21:11
fusese zidit cu șapte ani înainte de cetatea Ţoan
13:22
Ps. 78:12Is. 19:11
30:4
din Egipt. 23Au ajuns
13:23
Deut. 1:24,25
până la valea Eșcol. Acolo au tăiat o ramură de viţă cu un strugure și l-au dus câte doi cu ajutorul unei prăjini. Au luat și rodii și smochine. 24Locul acela l-au numit valea Eșcol (Strugure) din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. 25S-au întors de la iscodirea ţării după patruzeci de zile împlinite. 26Au plecat și au ajuns la Moise și la Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel, la Cades
13:26
Vers. 3.

, în pustia
13:26
Cap. 20:1,16;
32:8
33:36Deut. 1:19Ios. 14:6
Paran. Le-au adus știri, lor și întregii adunări, și le-au arătat roadele ţării. 27Iată ce au istorisit lui Moise: „Ne-am dus în ţara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o ţară în care curge lapte
13:27
Exod 3:8
33:3
și miere și iată-i
13:27
Deut. 1:25
roadele. 28Dar poporul
13:28
Deut. 1:28
9:1,2
care locuiește în ţara aceasta este puternic, cetăţile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii
13:28
Vers. 33.

lui Anac. 29Amaleciţii
13:29
Exod 17:8Jud. 6:31 Sam. 14:48
15:3
locuiesc ţinutul de la miazăzi; iebusiţii și amoriţii locuiesc muntele și canaaniţii și hetiţii locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului.” 30Caleb
13:30
Cap. 14:6,24.
Ios. 14:7
a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise. El a zis: „Haidem să ne suim și să punem mâna pe ţară, căci vom fi biruitori!” 31Dar
13:31
Cap. 32:9.
Deut. 1:28Ios. 14:8
bărbaţii care fuseseră împreună cu el au zis: „Nu putem să ne suim împotriva poporului acestuia, căci este mai tare decât noi.” 32Și au înnegrit
13:32
Cap. 14:36,37.

înaintea copiilor lui Israel ţara pe care o iscodiseră. Ei au zis: „Ţara pe care am străbătut-o, ca s-o iscodim, este o ţară care mănâncă pe locuitorii ei; toţi aceia
13:32
Amos 2:9
pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. 33Apoi, am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac
13:33
Deut. 1:28
2:10
9:2
, care se trag din neamul uriașilor: înaintea noastră și faţă
13:33
Is. 40:22
de ei parcă eram niște lăcuste
13:33
1 Sam. 17:42
.”