Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Legi asupra jertfelor

151Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește

15:2
Vers. 18.
Lev. 23:10Deut. 7:1
copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau ca să vă așezaţi locuinţele în ea 3și

15:3
Lev. 12:3
veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere-de-tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea
15:3
Lev. 7:16
22:18,21
unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie sau la sărbătorile voastre
15:3
Lev. 23:8,12,36Deut. 16:10
, ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre un miros
15:3
Gen. 8:21Exod 29:18
plăcut Domnului, 4cel
15:4
Lev. 2:1
6:14
ce își va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca
15:4
Exod 29:40Lev. 23:13
dar de mâncare a zecea parte
15:4
Lev. 14:10
dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de untdelemn, 5iar
15:5
Cap. 28:7,14.

vin pentru jertfa de băutură la arderea-de-tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel. 6Pentru un berbec
15:6
Cap. 28:12,14.

, să aduci ca dar de mâncare două zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o treime de hin de untdelemn 7și să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. 8Dacă aduci un viţel, fie ca ardere-de-tot, fie ca jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca jertfă de mulţumire
15:8
Lev. 7:11
Domnului, 9
15:9
Cap. 28:12,14.

aduci ca dar de mâncare, împreună cu viţelul, trei zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o jumătate de hin de untdelemn 10și să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 11Așa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau ied. 12După numărul vitelor, așa să faceţi pentru fiecare, după numărul lor. 13Așa
15:13
Exod 12:49
să facă lucrurile acestea orice băștinaș când va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 14Dacă un străin care locuiește la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în același fel ca voi. 15Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmașii voștri: cu străinul să fie ca și cu voi înaintea Domnului. 16O singură lege și o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește printre voi.’”

Pârga plămădelii

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește

15:18
Vers. 2.
Deut. 26:1
copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veţi intra în ţara în care vă voi duce 19și când veţi mânca pâine

15:19
Ios. 5:11,12
din ţara aceea, să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul. 20Ca dar ridicat, să aduceţi o turtă din pârga
15:20
Deut. 26:2,10Prov. 3:9,10
plămădelii voastre; s-o aduceţi cum aduceţi darul
15:20
Lev. 2:14
23:10,16
care se ia întâi din arie. 21Din pârga plămădelii voastre să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam.

Păcatele fără voie

22Dacă

15:22
Lev. 4:2
păcătuiţi fără voie și nu păziţi toate poruncile pe care le-a făcut cunoscute lui Moise Domnul, 23tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam, 24dacă
15:24
Lev. 4:13
păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere-de-tot, de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul
15:24
Vers. 8,9,10.

său de mâncare și cu jertfa sa de băutură, după rânduielile așezate; să mai aducă și un ţap
15:24
Lev. 4:23Ezra 6:17
8:35
ca jertfă de ispășire. 25Preotul
15:25
Lev. 4:20
să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie și și-au adus darul lor: o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârșit fără voie. 26Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel și străinului care locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. 27Dacă
15:27
Lev. 4:27,28
unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28Preotul
15:28
Lev. 4:35
să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului; când va face ispășire pentru el, i se va ierta. 29Atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege
15:29
Vers. 15.

, când va păcătui fără voie. 30Dar
15:30
Deut. 17:12Ps. 19:13Evr. 10:262 Pet. 2:10
, dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, 31căci a nesocotit
15:31
2 Sam. 12:9Prov. 13:13
Cuvântul Domnului și a călcat porunca Lui; va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa
15:31
Lev. 5:1Ezec. 18:20
pentru nelegiuirea lui.’”

Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului

32Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit

15:32
Exod 31:14,15
35:2,3
pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. 33Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron și la toată adunarea. 34L-au aruncat în temniţă
15:34
Lev. 24:12
, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. 35Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta
15:35
Exod 31:14,15
să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea
15:35
Lev. 24:141 Împ. 21:13Fapte 7:58
să-l ucidă cu pietre afară din tabără.” 36Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre; și a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.

Ciucurii de la veșminte

37Domnul a zis lui Moise: 38„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă

15:38
Deut. 22:12Mat. 23:5
, din neam în neam, un ciucure la colţurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veșmintelor. 39Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el și să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniţi și să nu urmaţi
15:39
Deut. 29:19Iov 31:7Ier. 9:14Ezec. 6:9
după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsaţi târâţi
15:39
Ps. 73:27
106:39Iac. 4:4
la curvie. 40Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi și să fiţi sfinţi
15:40
Lev. 11:44,45Rom. 12:1Col. 1:221 Pet. 1:15,16
pentru Dumnezeul vostru. 41Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.”