Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Legi asupra jertfelor

151Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește

15:2
Vers. 18.
copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veţi intra în ţara pe care v-o dau ca să vă așezaţi locuinţele în ea 3și

15:3
Lev. 12:3
veţi aduce Domnului o jertfă mistuită de foc, fie o ardere-de-tot, fie o jertfă adusă pentru împlinirea
15:3
Lev. 7:16
22:18,21
unei juruinţe sau ca dar de bunăvoie sau la sărbătorile voastre
15:3
Lev. 23:8,12,36Deut. 16:10
, ca să faceţi din cirezile sau turmele voastre un miros
15:3
Gen. 8:21Exod 29:18
plăcut Domnului, 4cel
15:4
Lev. 2:1
6:14
ce își va aduce darul său Domnului să aducă Domnului ca
15:4
Exod 29:40Lev. 23:13
dar de mâncare a zecea parte
15:4
Lev. 14:10
dintr-o efă de floare de făină frământată într-un sfert de hin de untdelemn, 5iar
15:5
Cap. 28:7,14.
vin pentru jertfa de băutură la arderea-de-tot sau la jertfă, să aducă un sfert de hin de fiecare miel. 6Pentru un berbec
15:6
Cap. 28:12,14.
, să aduci ca dar de mâncare două zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o treime de hin de untdelemn 7și să faci o jertfă de băutură de o treime de hin de vin, ca dar de mâncare de un miros plăcut Domnului. 8Dacă aduci un viţel, fie ca ardere-de-tot, fie ca jertfă pentru împlinirea unei juruinţe sau ca jertfă de mulţumire
15:8
Lev. 7:11
Domnului, 9
15:9
Cap. 28:12,14.
aduci ca dar de mâncare, împreună cu viţelul, trei zecimi de efă din floarea făinii frământată într-o jumătate de hin de untdelemn 10și să faci o jertfă de băutură de o jumătate de hin de vin: aceasta este o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 11Așa să se facă pentru fiecare bou, pentru fiecare berbec, pentru fiecare miel sau ied. 12După numărul vitelor, așa să faceţi pentru fiecare, după numărul lor. 13Așa
15:13
Exod 12:49
să facă lucrurile acestea orice băștinaș când va aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. 14Dacă un străin care locuiește la voi sau care se va găsi în viitor în mijlocul vostru aduce o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului, s-o aducă în același fel ca voi. 15Să fie o singură lege pentru toată adunarea, atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul vostru; aceasta să fie o lege necurmată printre urmașii voștri: cu străinul să fie ca și cu voi înaintea Domnului. 16O singură lege și o singură poruncă să fie atât pentru voi, cât și pentru străinul care locuiește printre voi.’”

Pârga plămădelii

17Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 18„Vorbește

15:18
Vers. 2.
copiilor lui Israel și spune-le:

‘Când veţi intra în ţara în care vă voi duce 19și când veţi mânca pâine

15:19
Ios. 5:11,12
din ţara aceea, să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul. 20Ca dar ridicat, să aduceţi o turtă din pârga
15:20
Deut. 26:2,10Prov. 3:9,10
plămădelii voastre; s-o aduceţi cum aduceţi darul
15:20
Lev. 2:14
23:10,16
care se ia întâi din arie. 21Din pârga plămădelii voastre să luaţi întâi un dar ridicat pentru Domnul din neam în neam.

Păcatele fără voie

22Dacă

15:22
Lev. 4:2
păcătuiţi fără voie și nu păziţi toate poruncile pe care le-a făcut cunoscute lui Moise Domnul, 23tot ce v-a poruncit Domnul prin Moise, din ziua când a dat Domnul porunci și mai târziu din neam în neam, 24dacă
15:24
Lev. 4:13
păcatul a fost făcut fără voie și fără să știe adunarea, toată adunarea să aducă un viţel ca ardere-de-tot, de un miros plăcut Domnului, împreună cu darul
15:24
Vers. 8,9,10.
său de mâncare și cu jertfa sa de băutură, după rânduielile așezate; să mai aducă și un ţap
15:24
Lev. 4:23Ezra 6:17
8:35
ca jertfă de ispășire. 25Preotul
15:25
Lev. 4:20
să facă ispășire pentru toată adunarea copiilor lui Israel și li se va ierta, căci au păcătuit fără voie și și-au adus darul lor: o jertfă mistuită de foc în cinstea Domnului și o jertfă de ispășire înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-au săvârșit fără voie. 26Se va ierta întregii adunări a copiilor lui Israel și străinului care locuiește în mijlocul lor, căci tot poporul a păcătuit fără voie. 27Dacă
15:27
Lev. 4:27,28
unul singur a păcătuit fără voie, să aducă o capră de un an ca jertfă pentru păcat. 28Preotul
15:28
Lev. 4:35
să facă ispășire pentru cel ce a păcătuit fără voie înaintea Domnului; când va face ispășire pentru el, i se va ierta. 29Atât pentru băștinașul dintre copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor, să fie aceeași lege
15:29
Vers. 15.
, când va păcătui fără voie. 30Dar
15:30
Deut. 17:12Ps. 19:13Evr. 10:262 Pet. 2:10
, dacă cineva, fie băștinaș, fie străin, păcătuiește cu voie, hulește pe Domnul, acela va fi nimicit din mijlocul poporului său, 31căci a nesocotit
15:31
2 Sam. 12:9Prov. 13:13
Cuvântul Domnului și a călcat porunca Lui; va fi nimicit și își va lua astfel pedeapsa
15:31
Lev. 5:1Ezec. 18:20
pentru nelegiuirea lui.’”

Pedepsirea omului pentru călcarea Sabatului

32Când erau copiii lui Israel în pustie, au găsit

15:32
Exod 31:14,15
35:2,3
pe un om strângând lemne în ziua Sabatului. 33Cei ce-l găsiseră strângând lemne l-au adus la Moise, la Aaron și la toată adunarea. 34L-au aruncat în temniţă
15:34
Lev. 24:12
, căci nu se spusese ce trebuiau să-i facă. 35Domnul a zis lui Moise: „Omul acesta
15:35
Exod 31:14,15
să fie pedepsit cu moartea, toată adunarea
15:35
Lev. 24:141 Împ. 21:13Fapte 7:58
să-l ucidă cu pietre afară din tabără.” 36Toată adunarea l-a scos afară din tabără și l-a ucis cu pietre; și a murit, cum poruncise lui Moise Domnul.

Ciucurii de la veșminte

37Domnul a zis lui Moise: 38„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le să-și facă

15:38
Deut. 22:12Mat. 23:5
, din neam în neam, un ciucure la colţurile veșmintelor lor și să pună un fir albastru peste ciucurele acesta din colţurile veșmintelor. 39Când veţi avea ciucurele acesta, să vă uitaţi la el și să vă aduceţi aminte de toate poruncile Domnului, ca să le împliniţi și să nu urmaţi
15:39
Deut. 29:19Iov 31:7Ier. 9:14Ezec. 6:9
după poftele inimilor voastre și după poftele ochilor voștri, ca să vă lăsaţi târâţi
15:39
Ps. 73:27
106:39Iac. 4:4
la curvie. 40Să vă aduceţi astfel aminte de poruncile Mele, să le împliniţi și să fiţi sfinţi
15:40
Lev. 11:44,45Rom. 12:1Col. 1:221 Pet. 1:15,16
pentru Dumnezeul vostru. 41Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru.”

16

Core, Datan și Abiram

161Core

16:1
Exod 6:2127:3Iuda 11
, fiul lui Iţehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiii lui Eliab și On, fiul lui Pelet, câteșitrei fiii lui Ruben. 2S-au răsculat împotriva lui Moise, împreună cu două sute cincizeci de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemaţi
16:2
Cap. 26:9.
la sfat și care erau oameni cu nume. 3Ei s-au adunat
16:3
Ps. 106:16
împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis: „Destul! Căci toată
16:3
Exod 19:6
adunarea, toţi sunt sfinţi și Domnul
16:3
Exod 29:4535:34
este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicaţi voi mai presus de adunarea Domnului?” 4Când a auzit Moise lucrul acesta, a căzut
16:4
Cap. 14:5;
cu faţa la pământ. 5A vorbit lui Core și la toată ceata lui și a zis: „Mâine, Domnul va arăta cine este al Lui și cine este sfânt
16:5
Vers. 3.
și-l va lăsa să se apropie
16:5
Exod 28:11 Sam. 2:28Ps. 105:26
de El; va lăsa să se apropie de El pe acela pe care-l va
16:5
Cap. 3:10.
alege. 6Iată ce să faceţi. Luaţi cădelniţe, Core și toată ceata lui. 7Mâine, puneţi foc în ele și puneţi tămâie pe el înaintea Domnului. Acela pe care-l va alege Domnul va fi sfânt. Destul, copiii lui Levi!” 8Moise a zis lui Core: „Ascultaţi dar, copiii lui Levi! 9Prea puţin
16:9
1 Sam. 18:23Is. 7:13
lucru este oare pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales
16:9
Cap. 3:41,45;
din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiaţi de El, ca să fiţi întrebuinţaţi la slujba cortului Domnului și să vă înfăţișaţi înaintea adunării ca să-i slujiţi? 10V-a lăsat să vă apropiaţi de El, pe tine și pe toţi fraţii tăi, pe copiii lui Levi, și acum mai voiţi și preoţia! 11De aceea te aduni tu și ceata ta împotriva Domnului! Căci cine este Aaron
16:11
Exod 16:81 Cor. 3:5
, ca să cârtiţi împotriva lui?” 12Moise a trimis să cheme pe Datan și pe Abiram, fiii lui Eliab. Dar ei au zis: „Nu ne suim. 13N-ajunge
16:13
Vers. 9.
că ne-ai scos dintr-o ţară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie, de vrei să mai și
16:13
Exod 2:14Fapte 7:27,35
stăpânești peste noi? 14Ce bine ne-ai mai dus într-o ţară
16:14
Exod 3:8
unde curge lapte și miere
16:14
Lev. 20:24
și ce bine ne-ai mai dat în stăpânire ogoare și vii! Crezi că poţi să iei ochii oamenilor? Nu ne suim!” 15Moise s-a mâniat foarte tare și a zis Domnului: „Nu căuta
16:15
Gen. 4:4,5
la darul lor. Nu le-am luat nici
16:15
1 Sam. 12:3Fapte 20:332 Cor. 7:2
măcar un măgar și n-am făcut rău niciunuia din ei.” 16Moise a zis lui Core: „Tu
16:16
Vers. 6,7.
și toată ceata ta mâine să fiţi
16:16
1 Sam. 12:3,7
înaintea Domnului, tu și ei, împreună cu Aaron. 17Luaţi-vă fiecare cădelniţa, puneţi tămâie în ea și aduceţi fiecare înaintea Domnului cădelniţa lui: două sute cincizeci de cădelniţe, tu și Aaron; să vă luaţi și voi fiecare cădelniţa lui.” 18Și-au luat, fiecare, cădelniţa, au pus foc în ea, au pus tămâie în foc și au stat la ușa cortului întâlnirii, împreună cu Moise și Aaron. 19Și Core a chemat toată adunarea împotriva lui Moise și Aaron, la ușa cortului întâlnirii. Atunci, slava
16:19
Vers. 42.
Domnului s-a arătat întregii adunări. 20Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 21„Despărţiţi-vă
16:21
Vers. 45.
din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o
16:21
Vers. 45.
clipă.” 22Ei au
16:22
Vers. 45. Cap. 14:5.
căzut cu feţele la pământ și au zis: „Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor
16:22
Cap. 27:16.
oricărui trup! Un singur om a păcătuit, și să Te mânii împotriva întregii adunări?” 23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Vorbește adunării și spune-i: ‘Daţi-vă la o parte din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram!’” 25Moise s-a sculat și s-a dus la Datan și Abiram; și bătrânii lui Israel au mers după el. 26A vorbit adunării și a zis: „Depărtaţi-vă
16:26
Gen. 19:12,14Is. 52:112 Cor. 6:17Apoc. 18:4
de corturile acestor oameni răi și nu vă atingeţi de nimic din ce este al lor, ca să nu pieriţi odată cu pedepsirea lor pentru toate păcatele lor.” 27Ei s-au depărtat din preajma locuinţei lui Core, Datan și Abiram. Datan și Abiram au ieșit afară și au stat la ușa corturilor lor, cu nevestele, copiii și pruncii lor. 28Moise a zis: „Iată cum
16:28
Exod 3:12Deut. 18:22Zah. 2:9,11
4:9Ioan 5:36
veţi cunoaște că Domnul m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez din
16:28
Cap. 24:13.
capul meu. 29Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toţi oamenii și dacă vor avea aceeași soartă ca toţi oamenii, nu m-a trimis Domnul, 30dar dacă Domnul va face un lucru nemaiauzit
16:30
Iov 31:3Is. 28:21
, dacă pământul își va deschide gura ca să-i înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborî de
16:30
Vers. 33.
vii în Locuinţa morţilor, atunci veţi ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul.” 31Pe când
16:31
Cap. 26:10;
isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. 32Pământul și-a deschis gura și i-a înghiţit, pe ei și casele lor, împreună cu toţi
16:32
Vers. 17. Cap. 26:11.
oamenii lui Core și toate averile lor. 33Și s-au coborât astfel de vii în Locuinţa morţilor, ei și tot ce aveau; pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. 34Tot Israelul care era în jurul lor, când au ţipat ei, a fugit, căci ziceau: „Să fugim ca să nu ne înghită pământul!” 35Un foc
16:35
Lev. 10:2Ps. 106:18
a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei două sute cincizeci de oameni care aduceau tămâia. 36Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 37„Spune lui Eleazar, fiul preotului Aaron, să scoată cădelniţele din foc și să lepede focul din ele, căci sunt
16:37
Lev. 27:28
sfinţite. 38Cu cădelniţele acestor oameni
16:38
Prov. 20:2Hab. 2:10
care au păcătuit și au ispășit păcatul cu viaţa lor să se facă niște plăci întinse, cu care să se acopere altarul. Fiindcă au fost aduse înaintea Domnului și sunt sfinţite, să slujească de aducere aminte
16:38
Cap. 17:10;
copiilor lui Israel.” 39Preotul Eleazar a luat cădelniţele de aramă pe care le aduseseră cei arși și a făcut din ele niște plăci pentru acoperirea altarului. 40Acesta este un semn de aducere aminte pentru copiii lui Israel, pentru
16:40
Cap. 3:10.
ca niciun străin care nu este din neamul lui Aaron să nu se apropie să aducă tămâie înaintea Domnului și să nu i se întâmple ca lui Core și cetei lui, după cum spusese Domnul prin Moise.

O nouă răzvrătire a poporului

41A doua zi, toată adunarea

16:41
Cap. 14:2.
copiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron, zicând: „Voi aţi omorât pe poporul Domnului!” 42Pe când se strângea adunarea împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron și pe când își îndreptau privirile spre cortul întâlnirii, iată că l-a acoperit
16:42
Exod 40:34
norul și s-a arătat slava Domnului. 43Atunci, Moise și Aaron
16:43
Vers. 19. Cap. 20:6.
au venit înaintea cortului întâlnirii. 44Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Daţi-vă
16:45
Vers. 21,24.
la o parte din mijlocul acestei adunări și-i voi topi într-o clipă!” Ei
16:45
Vers. 22. Cap. 20:6.
au căzut cu feţele la pământ; 46și Moise a zis lui Aaron: „Ia cădelniţa, pune foc în ea de pe altar, pune tămâie în ea, du-te repede la adunare și fă ispășire pentru ei, căci a
16:46
Lev. 10:68:19
11:33
18:51 Cron. 27:24Ps. 106:29
izbucnit mânia Domnului și a început urgia.” 47Aaron a luat cădelniţa, cum zisese Moise, și a alergat în mijlocul adunării și iată că începuse urgia printre popor. El a tămâiat și a făcut ispășire pentru norod. 48S-a așezat între cei morţi și între cei vii, și urgia a încetat. 49Paisprezece mii șapte sute de inși au murit de urgia aceasta, afară de cei ce muriseră din pricina lui Core. 50Aaron s-a întors la Moise, la ușa cortului întâlnirii. Urgia încetase.

17

Toiagul lui Aaron

171Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui; 3și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor. 4Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde Mă

17:4
Exod 25:22
29:42,43
30:36
întâlnesc cu voi. 5Bărbatul pe care-l
17:5
Cap. 16:5.
voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori, și voi pune capăt dinaintea Mea cârtirilor pe care le ridică
17:5
Cap. 16:11.
împotriva voastră copiii lui Israel.” 6Moise a vorbit copiilor lui Israel, și toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag; fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor. 7Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul
17:7
Exod 38:21Fapte 7:44
mărturiei. 8A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. 9Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. 10Domnul a zis lui Moise: „Pune toiagul
17:10
Evr. 9:4
lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor și să nu moară.” 11Moise a făcut așa; a făcut întocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 12Copiii lui Israel au zis lui Moise: „Iată că murim, pierim, pierim cu toţii! 13Oricine
17:13
Cap. 1:51,53;
se apropie de cortul Domnului moare. Va trebui oare să murim cu toţii?”