Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Toiagul lui Aaron

171Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și ia de la ei un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege din partea căpeteniilor lor, după casele părinţilor lor. Să scrii numele fiecăruia pe toiagul lui; 3și să scrii numele lui Aaron pe toiagul lui Levi, căci va fi câte un toiag de fiecare căpetenie a caselor părinţilor lor. 4Să le pui în cortul întâlnirii, înaintea mărturiei, unde Mă

17:4
Exod 25:22
29:42,43
30:36
întâlnesc cu voi. 5Bărbatul pe care-l
17:5
Cap. 16:5.
voi alege va fi acela al cărui toiag va înflori, și voi pune capăt dinaintea Mea cârtirilor pe care le ridică
17:5
Cap. 16:11.
împotriva voastră copiii lui Israel.” 6Moise a vorbit copiilor lui Israel, și toate căpeteniile lor i-au dat câte un toiag; fiecare căpetenie câte un toiag, după casele părinţilor lor, adică douăsprezece toiege. Toiagul lui Aaron era în mijlocul toiegelor lor. 7Moise a pus toiegele înaintea Domnului, în cortul
17:7
Exod 38:21Fapte 7:44
mărturiei. 8A doua zi, când a intrat Moise în cortul mărturiei, iată că toiagul lui Aaron, care era pentru casa lui Levi, înverzise, făcuse muguri, înflorise și copsese migdale. 9Moise a luat dinaintea Domnului toate toiegele și le-a dus tuturor copiilor lui Israel, ca să le vadă și să-și ia fiecare toiagul lui. 10Domnul a zis lui Moise: „Pune toiagul
17:10
Evr. 9:4
lui Aaron înapoi înaintea mărturiei și să fie păstrat ca un semn pentru cei răzvrătiţi, ca să pui astfel capăt înaintea Mea cârtirilor lor și să nu moară.” 11Moise a făcut așa; a făcut întocmai după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 12Copiii lui Israel au zis lui Moise: „Iată că murim, pierim, pierim cu toţii! 13Oricine
17:13
Cap. 1:51,53;
se apropie de cortul Domnului moare. Va trebui oare să murim cu toţii?”

18

Preoţii și leviţii

181Domnul a zis lui Aaron: „Tu

18:1
Cap. 17:13.
și fiii tăi și casa tatălui tău cu tine să purtaţi
18:1
Exod 28:38
pedeapsa fărădelegilor făcute în Sfântul Locaș; tu și fiii tăi împreună cu tine să purtaţi pedeapsa fărădelegilor făcute în împlinirea slujbei voastre preoţești. 2Apropie, de asemenea, de tine pe fraţii tăi, seminţia lui Levi, seminţia tatălui tău, ca să fie legaţi
18:2
Gen. 29:34
de tine și
18:2
Cap. 3:6,7.
să-ţi slujească atunci când tu și
18:2
Cap. 3:10.
fiii tăi împreună cu tine veţi fi înaintea cortului întâlnirii. 3Ei să păzească
18:3
Cap. 3:25,31,36.
ce le vei porunci tu și cele privitoare la tot cortul, dar să
18:3
Cap. 16:40.
nu se apropie nici de uneltele Sfântului Locaș, nici de altar, ca să
18:3
Cap. 4:15.
nu muriţi, și ei, și voi. 4Ei să se alipească de tine și să păzească tot ce privește cortul întâlnirii pentru toată slujba cortului. Niciun
18:4
Cap. 3:10.
străin să nu se apropie de voi. 5Să păziţi cele privitoare
18:5
Exod 27:21
30:7Lev. 24:3
la Sfântul Locaș și altar, ca
18:5
Cap. 16:46.
să nu mai fie mânie împotriva copiilor lui Israel. 6Iată că am luat pe fraţii voștri leviţii din mijlocul copiilor lui Israel, ca unii care sunt daţi
18:6
Cap. 3:12,45.
Domnului; ei vă
18:6
Cap. 3:9;
sunt încredinţaţi vouă în dar, ca să facă slujba cortului întâlnirii. 7Tu și fiii
18:7
Vers. 5. Cap. 3:10.
tăi împreună cu tine să păziţi slujbele preoţiei voastre în tot ce privește altarul și tot ce este dincolo
18:7
Evr. 9:3,6
de perdeaua dinăuntru: aceasta este slujba pe care o veţi face. Vă dau în dar slujba preoţiei. Străinul care se va apropia va fi omorât.”

Întreţinerea preoţilor

8Domnul a zis lui Aaron: „Iată, din toate lucrurile pe

18:8
Lev. 6:16,18,26
7:6,32
care Mi le închină copiii lui Israel, îţi dau pe cele care Îmi sunt aduse prin ridicare; ţi le dau ţie și fiilor tăi ca drept
18:8
Exod 29:29
40:13,15
al ungerii, printr-o lege veșnică. 9Iată ce va fi al tău dintre lucrurile preasfinte care nu sunt mistuite de foc: toate darurile din jertfele lor
18:9
Lev. 2:2,3
10:12,13
de mâncare, toate jertfele
18:9
Lev. 4:22,27
6:25,26
lor de ispășire și toate jertfele
18:9
Lev. 5:1
7:7
10:12
14:13
pentru vină pe care Mi le vor aduce; lucrurile acestea preasfinte să fie ale tale și ale fiilor tăi. 10Să le mâncaţi într-un
18:10
Lev. 6:16,18,26,29
7:6
loc preasfânt; orice bărbat să mănânce din ele; să le priviţi ca sfinte. 11Iată ce va mai fi al tău: toate darurile pe care le vor aduce copiii lui Israel
18:11
Exod 29:27,28Lev. 7:30,34
prin ridicare și legănându-le într-o parte și în alta ţi
18:11
Lev. 10:14Deut. 18:3
le dau ţie, fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veșnică. Oricine
18:11
Lev. 22:2,3,11-13
va fi curat în casa ta să mănânce din ele. 12Îţi dau cele dintâi roade pe care le vor aduce Domnului: tot
18:12
Exod 23:19Deut. 18:4Neem. 10:35,36
ce va fi mai bun din untdelemn, tot ce va fi mai bun din must și grâu. 13Cele dintâi
18:13
Exod 22:29
roade ale pământului lor pe
18:13
Exod 22:29
23:19
34:26Lev. 2:14Deut. 26:2
care le vor aduce Domnului să fie ale tale. Oricine
18:13
Vers. 11.
va fi curat în casa ta să mănânce din ele. 14Tot ce
18:14
Lev. 27:28
va fi închinat Domnului prin făgăduinţă în Israel să fie al tău. 15Orice întâi născut
18:15
Exod 13:2
22:29Lev. 27:26
din orice trup pe care-l vor aduce Domnului, atât din oameni, cât și din dobitoace, să fie al tău. Numai să lași să se răscumpere întâiul născut
18:15
Exod 13:13
34:20
al omului și să lași să se răscumpere și întâiul născut al unui dobitoc necurat. 16Să lași să se răscumpere întâii născuţi ai oamenilor de la vârsta de o lună, după
18:16
Lev. 27:6
preţuirea ta, cu preţul de cinci sicli de argint, după siclul Sfântului Locaș, care este
18:16
Exod 30:13Lev. 27:25Ezec. 45:12
de douăzeci de ghere. 17Dar
18:17
Deut. 15:19
să nu lași să se răscumpere întâiul născut al vacii, nici întâiul născut al oii, nici întâiul născut al caprei; acestea sunt lucruri sfinte. Sângele lor
18:17
Lev. 3:2,5
să-l stropești pe altar și să le arzi grăsimea; aceasta va fi o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 18Carnea lor să fie a ta, ca și pieptul
18:18
Exod 29:26,28Lev. 7:31,32,34
care se leagănă într-o parte și în alta și ca și spata dreaptă. 19Îţi dau ţie, fiilor tăi și fiicelor tale împreună cu tine, printr-o lege veșnică, toate darurile sfinte
18:19
Vers. 11.
pe care le vor aduce Domnului copiii lui Israel prin ridicare. Acesta este un
18:19
Lev. 2:132 Cron. 13:5
legământ de necălcat și pe vecie înaintea Domnului, pentru tine și pentru sămânţa ta împreună cu tine.”

Întreţinerea leviţilor

20Domnul a zis lui Aaron: „Tu să n-ai nicio moștenire în ţara lor și să n-ai nicio parte de moșie în mijlocul lor. Eu

18:20
Deut. 10:9
12:12
14:27,29
18:1,2Ios. 13:14,33
14:3
18:7Ps. 16:5Ezec. 44:28
sunt moștenirea și partea ta de moșie în mijlocul copiilor lui Israel. 21Fiilor lui
18:21
Lev. 27:30,32Neem. 10:37
12:44Evr. 7:5,8,9
Levi le dau ca moștenire orice zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei, pentru
18:21
Cap. 3:7,8.
slujba cortului întâlnirii. 22Copiii
18:22
Cap. 1:51.
lui Israel să nu se mai apropie de cortul întâlnirii, ca să nu
18:22
Lev. 22:9
se facă vinovaţi de vreun păcat și să moară. 23Ci
18:23
Cap. 3:7.
leviţii să facă slujba cortului întâlnirii și să rămână încărcaţi cu fărădelegile lor. Ei să n-aibă nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel: aceasta să fie o lege veșnică printre urmașii voștri. 24Leviţilor
18:24
Vers. 21.
le dau de moștenire zeciuielile pe care le vor aduce copiii lui Israel Domnului prin ridicare, de aceea zic cu privire la ei: ‘Să nu aibă
18:24
Vers. 20.
nicio moștenire în mijlocul copiilor lui Israel.’”

Darul leviţilor din ce primesc

25Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 26„Să vorbești leviţilor și să le spui: ‘Când veţi primi de la copiii lui Israel zeciuiala

18:26
Neem. 10:38
pe care v-o dau din partea lor, ca moștenire a voastră, să luaţi întâi din ea un dar pentru Domnul, și anume a zecea parte din zeciuială, 27și darul
18:27
Vers. 30.
vostru vi se va socoti ca grâul care se ia întâi din arie și ca mustul care se ia întâi din teasc. 28Astfel, să luaţi și voi întâi un dar pentru Domnul din toate zeciuielile pe care le veţi primi de la copiii lui Israel și să daţi preotului Aaron darul pe care-l veţi lua întâi din ele pentru Domnul. 29Din toate darurile care vi se vor da, să luaţi întâi toate darurile pentru Domnul; din tot ce va fi mai bun, să luaţi întâi partea închinată Domnului.’ 30Să le spui: ‘După ce veţi lua din ele partea cea mai bună
18:30
Vers. 27.
, zeciuiala va fi socotită leviţilor ca venitul de la arie și ca venitul de la teasc. 31Să-l mâncaţi într-un loc oarecare, voi și casa voastră, căci aceasta este plata
18:31
Mat. 10:10Luca 10:71 Cor. 9:131 Tim. 5:18
voastră pentru slujba pe care o faceţi în cortul întâlnirii. 32Nu vă veţi
18:32
Lev. 19:8
22:16
face vinovaţi pentru aceasta de niciun păcat, dacă veţi lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veţi
18:32
Lev. 22:2,15
pângări darurile sfinte ale copiilor lui Israel și nu veţi muri.’”

19

Vaca roșie, apa de curăţire

191Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ‘Vorbește copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu

19:2
Deut. 21:31 Sam. 6:7
fi fost pusă la jug. 3S-o daţi preotului Eleazar; el s-o scoată
19:3
Lev. 4:12,21
16:27Evr. 13:11
din tabără și să fie junghiată înaintea lui. 4Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să
19:4
Lev. 4:6
16:14,19Evr. 9:13
stropească de șapte ori înaintea cortului întâlnirii. 5Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea
19:5
Exod 29:14Lev. 4:11,12
, carnea și sângele, împreună cu balega. 6Preotul să ia
19:6
Lev. 14:4,6,49
lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. 7Preotul
19:7
Lev. 11:25
15:5
să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. 8Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. 9Un om curat să strângă cenușa
19:9
Evr. 9:13
vacii și s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire
19:9
Vers. 13,20,21. Cap. 31:23.
. Aceasta este o apă de ispășire. 10Cel ce va strânge cenușa vacii să-și spele hainele și să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. 11Cine
19:11
Lev. 21:19:6,1019:16Plâng. 4:14Hag. 2:13
se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de șapte zile. 12
19:12
Cap. 31:19.
se curăţească cu apa aceasta a treia zi și a șaptea zi și va fi curat, dar, dacă nu se curăţește a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat. 13Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și nu se va curăţi pângărește
19:13
Lev. 15:31
cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa
19:13
Cap. 8:7;
de curăţire, este necurat și necurăţia
19:13
Lev. 7:20
22:3
lui este încă peste el. 14Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort și oricine se va afla în cort va fi necurat șapte zile. 15De asemenea, orice
19:15
Lev. 11:32
vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat. 16Oricine
19:16
Vers. 11.
se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omenești sau de vreun mormânt va fi necurat timp de șapte zile. 17Pentru cel necurat, să se ia
19:17
Vers. 9.
cenușă de la jertfa de ispășire care a fost arsă și să toarne peste ea apă de izvor într-un vas. 18Un om curat să ia
19:18
Ps. 51:7
isop și să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt.

19Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi și a șaptea zi și să-l curăţească în ziua

19:19
Lev. 14:9
a șaptea. Să-și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. 20Un om care va fi necurat și nu se va curăţi va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat
19:20
Vers. 13.
Sfântul Locaș al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat. 21Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire să-și spele hainele și cel ce se va atinge de apa de curăţire să fie necurat până seara. 22Orice
19:22
Hag. 2:13Lev. 15:5
lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat și cine se va atinge de el să fie necurat până seara.’”