Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Vaca roșie, apa de curăţire

191Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Iată ce poruncește legea pe care a dat-o Domnul, zicând: ‘Vorbește copiilor lui Israel să-ţi aducă o vacă roșie, fără pată, fără vreun cusur trupesc și care să nu

19:2
Deut. 21:31 Sam. 6:7
fi fost pusă la jug. 3S-o daţi preotului Eleazar; el s-o scoată
19:3
Lev. 4:12,21
16:27Evr. 13:11
din tabără și să fie junghiată înaintea lui. 4Preotul Eleazar să ia cu degetul din sângele vacii și să
19:4
Lev. 4:6
16:14,19Evr. 9:13
stropească de șapte ori înaintea cortului întâlnirii. 5Vaca să fie arsă sub ochii lui; să-i ardă pielea
19:5
Exod 29:14Lev. 4:11,12
, carnea și sângele, împreună cu balega. 6Preotul să ia
19:6
Lev. 14:4,6,49
lemn de cedru, isop și cârmâz și să le arunce în mijlocul flăcărilor care vor mistui vaca. 7Preotul
19:7
Lev. 11:25
15:5
să-și spele hainele și să-și scalde trupul în apă, apoi să intre iarăși în tabără și să fie necurat până seara. 8Cel ce va arde vaca să-și spele hainele în apă și să-și scalde trupul în apă și să fie necurat până seara. 9Un om curat să strângă cenușa
19:9
Evr. 9:13
vacii și s-o pună într-un loc curat afară din tabără; s-o păstreze pentru adunarea copiilor lui Israel, ca să facă apa de curăţire
19:9
Vers. 13,20,21. Cap. 31:23.

. Aceasta este o apă de ispășire. 10Cel ce va strânge cenușa vacii să-și spele hainele și să fie necurat până seara. Aceasta să fie o lege veșnică atât pentru copiii lui Israel, cât și pentru străinul care locuiește în mijlocul lor. 11Cine
19:11
Lev. 21:19:6,1019:16Plâng. 4:14Hag. 2:13
se va atinge de vreun mort, de vreun trup omenesc mort, să fie necurat timp de șapte zile. 12
19:12
Cap. 31:19.

se curăţească cu apa aceasta a treia zi și a șaptea zi și va fi curat, dar, dacă nu se curăţește a treia zi și a șaptea zi, nu va fi curat. 13Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, și nu se va curăţi pângărește
19:13
Lev. 15:31
cortul Domnului; acela să fie nimicit din Israel. Fiindcă nu s-a stropit peste el apa
19:13
Cap. 8:7;
19:9
de curăţire, este necurat și necurăţia
19:13
Lev. 7:20
22:3
lui este încă peste el. 14Iată legea când va muri un om într-un cort: oricine va intra în cort și oricine se va afla în cort va fi necurat șapte zile. 15De asemenea, orice
19:15
Lev. 11:32
vas descoperit, care nu va avea un capac bine strâns pe el, va fi necurat. 16Oricine
19:16
Vers. 11.

se va atinge pe câmp de un om ucis de sabie sau de un mort sau de oase omenești sau de vreun mormânt va fi necurat timp de șapte zile. 17Pentru cel necurat, să se ia
19:17
Vers. 9.

cenușă de la jertfa de ispășire care a fost arsă și să toarne peste ea apă de izvor într-un vas. 18Un om curat să ia
19:18
Ps. 51:7
isop și să-l înmoaie în apă; să stropească apoi cu el cortul, toate uneltele, oamenii care sunt acolo, pe cel ce s-a atins de oase omenești sau de vreun om ucis sau de vreun mort sau de vreun mormânt.

19Cel curat să stropească pe cel necurat a treia zi și a șaptea zi și să-l curăţească în ziua

19:19
Lev. 14:9
a șaptea. Să-și spele hainele și să se scalde în apă și seara va fi curat. 20Un om care va fi necurat și nu se va curăţi va fi nimicit din mijlocul adunării, căci a spurcat
19:20
Vers. 13.

Sfântul Locaș al Domnului; fiindcă n-a fost stropită peste el apa de curăţire, este necurat. 21Aceasta să fie o lege veșnică pentru ei. Cel ce va stropi pe altul cu apa de curăţire să-și spele hainele și cel ce se va atinge de apa de curăţire să fie necurat până seara. 22Orice
19:22
Hag. 2:13Lev. 15:5
lucru de care se va atinge cel necurat va fi necurat și cine se va atinge de el să fie necurat până seara.’”