Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Așezarea taberelor

21Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Copiii lui Israel au să tăbărască fiecare

2:2
Cap. 1:52.

lângă steagul lui, sub semnele casei părinţilor lui; să tăbărască în faţa
2:2
Ios. 3:4
și împrejurul cortului întâlnirii. 3La răsărit, tabăra lui Iuda, cu steagul ei și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Iuda, Nahșon
2:3
Cap. 10:14.
Rut 4:201 Cron. 2:10Mat. 1:4Luca 3:32,33
, fiul lui Aminadab, 4cu oștirea lui, alcătuită din șaptezeci și patru de mii șase sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 5Lângă el să tăbărască seminţia lui Isahar și mai-marele fiilor lui Isahar, Netaneel, fiul lui Ţuar, 6cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și patru de mii patru sute de oameni, ieșiţi la numărătoare; 7apoi seminţia lui Zabulon și mai-marele fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 8cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și șapte de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 9Toţi cei din tabăra lui Iuda ieșiţi la numărătoare sunt o sută optzeci și șase de mii patru sute de bărbaţi, după oștirea lor. Ei să
2:9
Cap. 10:14.

pornească cei dintâi. 10La miazăzi, tabăra lui Ruben, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Ședeur, 11cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și șase de mii cinci sute de bărbaţi ieșiţi la numărătoare. 12Lângă el să tăbărască seminţia lui Simeon și mai-marele fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Ţurișadai, 13cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și nouă de mii trei sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 14apoi seminţia lui Gad și mai-marele fiilor lui Gad, Elisa, fiul lui Deuel, 15cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și cinci de mii șase sute cincizeci de oameni ieșiţi la numărătoare. 16Toţi cei din tabăra lui Ruben ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și unu de mii patru sute cincizeci de oameni, după oștirile lor. Ei
2:16
Cap. 10:18.

să pornească în al doilea rând. 17Apoi
2:17
Cap. 10:17,21.

va porni cortul întâlnirii, împreună cu tabăra leviţilor, așezată în mijlocul celorlalte tabere. Pe drum, vor ţine șirul în care a tăbărât fiecare, la rândul lui, după steagul lui. 18La apus, tabăra lui Efraim, cu steagul său și cu oștirile sale. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 19cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 20Lângă el să tăbărască seminţia lui Manase și mai-marele fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 21cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și două de mii două sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 22apoi seminţia lui Beniamin și mai-marele fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 23cu oștirea lui, alcătuită din treizeci și cinci de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 24Toţi cei din tabăra lui Efraim ieșiţi la numărătoare sunt o sută opt mii o sută de oameni, după oștirile lor. Ei
2:24
Cap. 10:22.

să pornească în al treilea rând. 25La miazănoapte, tabăra lui Dan, cu steagul ei și cu oștirile ei. Acolo să tăbărască mai-marele fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 26cu oștirea lui, alcătuită din șaizeci și două de mii șapte sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 27Lângă el să tăbărască seminţia lui Așer și mai-marele fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 28cu oștirea lui, alcătuită din patruzeci și unu de mii cinci sute de oameni ieșiţi la numărătoare; 29apoi seminţia lui Neftali și mai-marele fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 30cu oștirea lui, alcătuită din cincizeci și trei de mii patru sute de oameni ieșiţi la numărătoare. 31Toţi cei din tabăra lui Dan ieșiţi la numărătoare sunt o sută cincizeci și șapte de mii șase sute de oameni. Ei să pornească
2:31
Cap. 10:25.

cei din urmă, după steagul lor.” 32Aceștia sunt copiii lui Israel ieșiţi la numărătoare, după casele părinţilor lor. Toţi
2:32
Exod 38:26
cei ieșiţi la numărătoare și care au alcătuit taberele după oștirile lor au fost șase sute trei mii cinci sute cincizeci. 33Leviţii
2:33
Cap. 1:47.

, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, n-au intrat la numărătoare în mijlocul copiilor lui Israel. 34Și copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Așa
2:34
Cap. 24:2,5,6.

tăbărau ei, după steagurile lor, și astfel porneau la drum, fiecare după familia lui, după casa părinţilor lui.