Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Moartea Mariei. Apele de la Meriba. Pedepsirea lui Moise

201Toată adunarea copiilor

20:1
Cap. 33:36.

lui Israel a ajuns în pustia Ţin în luna întâi. Și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit
20:1
Exod 15:20
și a fost îngropată Maria. 2Adunarea
20:2
Exod 11:1
n-avea apă. Și s-au
20:2
Cap. 16:19,42.

răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. 3Poporul a căutat
20:3
Exod 17:2
ceartă cu Moise. Ei au zis: „Ce bine ar fi fost să fi murit noi când
20:3
Cap. 11:1,33;
14:37
16:32,35,49
au murit fraţii noștri înaintea Domnului! 4Pentru ce
20:4
Exod 17:3
aţi adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea, noi și vitele noastre? 5Pentru ce ne-aţi scos din Egipt și ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?” 6Moise și Aaron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut
20:6
Cap. 14:5;
16:4,22,45
cu faţa la pământ și li s-a arătat slava
20:6
Cap. 14:10.

Domnului. 7Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 8„Ia
20:8
Exod 17:5
toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, și ea va da apă. Să le scoţi
20:8
Neem. 9:15Ps. 78:15,16
105:41
114:8Is. 43:20
48:21
astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor.” 9Moise a luat toiagul dinaintea
20:9
Cap. 17:10.

Domnului, cum îi poruncise Domnul. 10Moise și Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis: „Ascultaţi
20:10
Ps. 106:33
, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?” 11Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă
20:11
Exod 17:6Deut. 8:151 Cor. 10:4
din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. 12Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi
20:12
Cap. 27:14.
Deut. 1:37
3:26
32:51
crezut în Mine ca să Mă sfinţiţi
20:12
Lev. 10:3Ezec. 20:41
36:23
38:161 Pet. 3:15
înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.” 13Acestea sunt
20:13
Deut. 33:8Ps. 95:8
106:32
apele Meriba (Ceartă), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfinţit între ei.

Edomiţii și israeliţii

14De la Cades, Moise

20:14
Jud. 11:16,17
a trimis niște soli la împăratul Edomului ca să-i spună: „Așa
20:14
Deut. 2:4
23:7Obad. 10,12
vorbește fratele tău Israel: ‘Tu știi toate suferinţele prin care am trecut. 15Părinţii
20:15
Gen. 46:6Fapte 7:15
noștri s-au coborât în Egipt și am
20:15
Exod 12:40
1:11Deut. 26:6Fapte 7:19
locuit acolo multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit, pe noi și pe părinţii noștri. 16Am
20:16
Exod 2:23
3:7
strigat către Domnul, și El ne-a auzit glasul. A trimis
20:16
Exod 3:2
14:19
23:20
33:2
un Înger și ne-a scos din Egipt. Și iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ţinutului tău. 17Lasă-ne
20:17
Cap. 21:22.
Deut. 2:27
să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii și nici nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ţinutul tău.’” 18Edom i-a răspuns: „Să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îţi voi ieși înainte cu sabia.” 19Copiii lui Israel i-au zis: „Vom merge pe drumul cel mare și, dacă vom bea din apa ta eu și turmele mele, îţi voi
20:19
Deut. 2:6,28
plăti preţul; nu-ţi cer altceva decât să trec cu picioarele!” 20El a răspuns: „Să nu cumva
20:20
Jud. 11:17
să treci!” Și Edom i-a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. 21Astfel
20:21
Deut. 2:27,29
, Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ţinutul lui. Și Israel s-a abătut
20:21
Deut. 2:4,5,8Jud. 11:18
de la el.

Moartea lui Aaron. Eleazar

22Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cades

20:22
Cap. 33:37.

și a ajuns
20:22
Cap. 21:4.

la muntele Hor. 23Domnul a zis lui Moise și lui Aaron lângă muntele Hor, la hotarele ţării lui Edom: 24„Aaron are să fie adăugat
20:24
Gen. 25:831:2Deut. 32:50
la poporul lui, căci nu va intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-aţi
20:24
Vers. 12.

împotrivit poruncii Mele, la apele Meriba. 25Ia pe Aaron
20:25
Cap. 33:38.
Deut. 32:50
și pe fiul său Eleazar și suie-i pe muntele Hor. 26Dezbracă pe Aaron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui și va muri.” 27Moise a făcut ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în faţa întregii adunări. 28Moise
20:28
Exod 29:29,30
a dezbrăcat pe Aaron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron
20:28
Cap. 33:38.
Deut. 10:6
32:50
a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise și Eleazar s-au coborât de pe munte. 29Toată adunarea a văzut că Aaron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aaron treizeci
20:29
Deut. 34:8
de zile.