Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Israeliţii în luptă cu canaaniţii

211Împăratul Aradului, un canaanit care locuia la miazăzi, a auzit

21:1
Cap. 33:40.
Jud. 1:16
că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulţi prinși de război. 2Atunci
21:2
Gen. 28:20Jud. 11:30
Israel a făcut Domnului o juruinţă și a zis: „Dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârșire cetăţile.” 3Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe canaaniţi în mâinile lui. Israeliţii i-au nimicit cu desăvârșire, pe ei și cetăţile lor, și locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).

Șerpii înfocaţi

4Au

21:4
Cap. 20:22;
33:41
plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să
21:4
Jud. 11:18
ocolească ţara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum 5și a vorbit
21:5
Ps. 78:19
împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: „Pentru
21:5
Exod 16:3
17:3
ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit
21:5
Cap. 11:6.

sufletul de această hrană proastă.” 6Atunci, Domnul
21:6
1 Cor. 10:9
a trimis împotriva poporului niște
21:6
Deut. 8:15
șerpi înfocaţi, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulţi oameni în Israel. 7Poporul
21:7
Ps. 78:34
a venit la Moise și a zis: „Am
21:7
Vers. 5.

păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te
21:7
Exod 8:8,281 Sam. 12:191 Împ. 13:6Fapte 8:24
Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 8Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină; oricine este mușcat și va privi spre el va trăi.” 9Moise
21:9
2 Împ. 18:4Ioan 3:14,15
a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă trăia.

Alte călătorii ale israeliţilor

10Copiii lui Israel au plecat și au

21:10
Cap. 33:43.

tăbărât la Obot. 11Au plecat
21:11
Cap. 33:44.

din Obot și au tăbărât
21:11
Deut. 2:13
la Iie-Abarim, în pustia din faţa Moabului, spre răsăritul soarelui. 12De acolo au plecat și au tăbărât în valea Zered. 13De acolo au plecat și au tăbărât dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieșind din ţinutul amoriţilor, căci Arnonul
21:13
Cap. 22:36.
Jud. 11:18
face hotarul Moabului, între Moab și amoriţi.

14De aceea se zice în Cartea Războaielor Domnului:

„Vaheb în Sufa,

Șuvoaiele Arnonului

15Și scurgerile șuvoaielor

Care se întind înspre Ar și se ating

21:15
Deut. 2:18,29
cu hotarul lui Moab.”

16De acolo s-au dus

21:16
Jud. 9:21
la Beer (Fântână). La această fântână, Domnul a zis lui Moise: „Strânge poporul și le voi da apă.”

17Atunci a cântat

21:17
Exod 15:1Ps. 105:2
106:12
Israel cântarea aceasta:

„Ţâșnește, fântână! Cântaţi în cinstea ei!

18Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile,

Pe care au săpat-o mai-marii poporului,

Cu toiagul de cârmuire

21:18
Is. 33:22
, cu toiegele lor!”

Din pustia aceasta s-au dus la Matana; 19din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot; 20din Bamot, la valea din câmpia Moabului, în vârful muntelui Pisga, care caută spre

21:20
Cap. 23:28.

pustie.

Sihon și Og

21Israel

21:21
Deut. 2:26,27Jud. 11:19
a trimis soli la Sihon, împăratul amoriţilor, ca să-i spună: 22„Lasă-mă
21:22
Cap. 20:17.

să trec prin ţara ta; nu vom intra nici în ogoare, nici în vii și nu vom bea apă din fântâni; vom ţine drumul împărătesc, până vom trece de ţinutul tău.” 23Sihon
21:23
Deut. 29:7
n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strâns tot poporul și a ieșit înaintea lui Israel, în pustie. A venit la Iahaţ
21:23
Deut. 2:32Jud. 11:20
și s-a luptat împotriva lui Israel. 24Israel
21:24
Deut. 2:33
29:7Ios. 12:1,2
24:8Neem. 9:22Ps. 135:10,11
136:19Amos 2:9
l-a bătut cu ascuţișul sabiei și i-a cucerit ţara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copiilor lui Amon, căci hotarul copiilor lui Amon era întărit. 25Israel a luat toate cetăţile acelea și s-a așezat în toate cetăţile amoriţilor, în Hesbon și în toate satele de prin împrejurimi. 26Căci Hesbonul era cetatea lui Sihon, împăratul amoriţilor. El pornise cu război împotriva împăratului dinainte al Moabului și-i luase toată ţara până la Arnon.

27De aceea zic poeţii:

„Veniţi la Hesbon!

Să se zidească din nou și să se întărească cetatea lui Sihon.

28Căci a ieșit

21:28
Ier. 48:45,46
un foc din Hesbon,

O flacără din cetatea lui Sihon,

Și a mistuit pe

21:28
Deut. 2:9,18Is. 15:1
Ar-Moab,

Pe locuitorii înălţimilor Arnonului.

29Vai de tine, Moab!

Ești pierdut, poporul lui Chemoș!

21:29
Jud. 11:241 Împ. 11:7,332 Împ. 23:13Ier. 48:7,13

El a făcut pe fiii lui fugari,

Și pe fetele lui le-a dat roabe

Lui Sihon, împăratul amoriţilor.

30Noi am aruncat cu săgeţile asupra lor:

Din Hesbon până la

21:30
Ier. 48:18,22
Dibon totul este nimicit;

Am pustiit până la Nofah,

Care se întinde până la

21:30
Is. 15:2
Medeba.”

31Israel s-a așezat astfel în ţara amoriţilor. 32Moise a trimis să iscodească Iaezerul

21:32
Cap. 32:1.
Ier. 48:32
. Au luat satele care ţineau de el și au izgonit pe amoriţii care erau în ele. 33Au schimbat apoi drumul și s-au suit pe drumul care duce la Basan. Og
21:33
Deut. 3:1
29:7
, împăratul Basanului, le-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva lor la
21:33
Ios. 13:12
Edrei. 34Domnul a zis lui Moise: „Nu
21:34
Deut. 3:2
te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui și toată ţara lui; să-i
21:34
Vers. 24.
Ps. 135:10,11
136:20
faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.” 35Și ei l-au
21:35
Deut. 3:3
bătut, pe el și pe fiii lui și tot poporul lui, de n-au lăsat să scape unul măcar, și au pus mâna pe ţara lui.