Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Moartea Mariei. Apele de la Meriba. Pedepsirea lui Moise

201Toată adunarea copiilor

20:1
Cap. 33:36.
lui Israel a ajuns în pustia Ţin în luna întâi. Și poporul s-a oprit la Cades. Acolo a murit
20:1
Exod 15:20
și a fost îngropată Maria. 2Adunarea
20:2
Exod 11:1
n-avea apă. Și s-au
20:2
Cap. 16:19,42.
răsculat împotriva lui Moise și împotriva lui Aaron. 3Poporul a căutat
20:3
Exod 17:2
ceartă cu Moise. Ei au zis: „Ce bine ar fi fost să fi murit noi când
20:3
Cap. 11:1,33;
au murit fraţii noștri înaintea Domnului! 4Pentru ce
20:4
Exod 17:3
aţi adus adunarea Domnului în pustia aceasta, ca să murim în ea, noi și vitele noastre? 5Pentru ce ne-aţi scos din Egipt și ne-aţi adus în acest loc rău, unde nu este nici loc de semănat, nici smochin, nici viţă, nici rodiu, nici apă de băut?” 6Moise și Aaron au plecat de la adunare și s-au dus la ușa cortului întâlnirii. Au căzut
20:6
Cap. 14:5;
cu faţa la pământ și li s-a arătat slava
20:6
Cap. 14:10.
Domnului. 7Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 8„Ia
20:8
Exod 17:5
toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aaron. Să vorbiţi stâncii acesteia în faţa lor, și ea va da apă. Să le scoţi
20:8
Neem. 9:15Ps. 78:15,16
105:41
114:8Is. 43:20
48:21
astfel apă din stâncă și să adăpi adunarea și vitele lor.” 9Moise a luat toiagul dinaintea
20:9
Cap. 17:10.
Domnului, cum îi poruncise Domnul. 10Moise și Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Și Moise le-a zis: „Ascultaţi
20:10
Ps. 106:33
, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?” 11Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă
20:11
Exod 17:6Deut. 8:151 Cor. 10:4
din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. 12Atunci, Domnul a zis lui Moise: „Pentru că n-aţi
20:12
Cap. 27:14.
crezut în Mine ca să Mă sfinţiţi
20:12
Lev. 10:3Ezec. 20:41
36:23
38:161 Pet. 3:15
înaintea copiilor lui Israel, nu voi veţi duce adunarea aceasta în ţara pe care i-o dau.” 13Acestea sunt
20:13
Deut. 33:8Ps. 95:8
106:32
apele Meriba (Ceartă), unde s-au certat copiii lui Israel cu Domnul, care a fost sfinţit între ei.

Edomiţii și israeliţii

14De la Cades, Moise

20:14
Jud. 11:16,17
a trimis niște soli la împăratul Edomului ca să-i spună: „Așa
20:14
Deut. 2:4
23:7Obad. 10,12
vorbește fratele tău Israel: ‘Tu știi toate suferinţele prin care am trecut. 15Părinţii
20:15
Gen. 46:6Fapte 7:15
noștri s-au coborât în Egipt și am
20:15
Exod 12:40
1:11Deut. 26:6Fapte 7:19
locuit acolo multă vreme. Dar egiptenii ne-au chinuit, pe noi și pe părinţii noștri. 16Am
20:16
Exod 2:23
3:7
strigat către Domnul, și El ne-a auzit glasul. A trimis
20:16
Exod 3:2
14:19
23:20
33:2
un Înger și ne-a scos din Egipt. Și iată că suntem la Cades, cetate care se află la marginea ţinutului tău. 17Lasă-ne
20:17
Cap. 21:22.
să trecem prin ţara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii și nici nu vom bea apă din fântâni; vom merge pe drumul împărătesc, fără să ne abatem la dreapta sau la stânga, până vom trece de ţinutul tău.’” 18Edom i-a răspuns: „Să nu cumva să treci pe la mine, căci altfel îţi voi ieși înainte cu sabia.” 19Copiii lui Israel i-au zis: „Vom merge pe drumul cel mare și, dacă vom bea din apa ta eu și turmele mele, îţi voi
20:19
Deut. 2:6,28
plăti preţul; nu-ţi cer altceva decât să trec cu picioarele!” 20El a răspuns: „Să nu cumva
20:20
Jud. 11:17
să treci!” Și Edom i-a ieșit înainte cu multă gloată și cu mână tare. 21Astfel
20:21
Deut. 2:27,29
, Edom n-a vrut să lase pe Israel să treacă prin ţinutul lui. Și Israel s-a abătut
20:21
Deut. 2:4,5,8Jud. 11:18
de la el.

Moartea lui Aaron. Eleazar

22Toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cades

20:22
Cap. 33:37.
și a ajuns
20:22
Cap. 21:4.
la muntele Hor. 23Domnul a zis lui Moise și lui Aaron lângă muntele Hor, la hotarele ţării lui Edom: 24„Aaron are să fie adăugat
20:24
Gen. 25:831:2Deut. 32:50
la poporul lui, căci nu va intra în ţara pe care o dau copiilor lui Israel, pentru că v-aţi
20:24
Vers. 12.
împotrivit poruncii Mele, la apele Meriba. 25Ia pe Aaron
20:25
Cap. 33:38.
și pe fiul său Eleazar și suie-i pe muntele Hor. 26Dezbracă pe Aaron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui și va muri.” 27Moise a făcut ce-i poruncise Domnul. S-au suit pe muntele Hor, în faţa întregii adunări. 28Moise
20:28
Exod 29:29,30
a dezbrăcat pe Aaron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron
20:28
Cap. 33:38.
a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise și Eleazar s-au coborât de pe munte. 29Toată adunarea a văzut că Aaron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aaron treizeci
20:29
Deut. 34:8
de zile.

21

Israeliţii în luptă cu canaaniţii

211Împăratul Aradului, un canaanit care locuia la miazăzi, a auzit

21:1
Cap. 33:40.
că Israel vine pe drumul Atarim. El s-a luptat împotriva lui Israel și a luat mai mulţi prinși de război. 2Atunci
21:2
Gen. 28:20Jud. 11:30
Israel a făcut Domnului o juruinţă și a zis: „Dacă vei da pe poporul acesta în mâinile mele, îi voi nimici cu desăvârșire cetăţile.” 3Domnul a auzit glasul lui Israel și a dat pe canaaniţi în mâinile lui. Israeliţii i-au nimicit cu desăvârșire, pe ei și cetăţile lor, și locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplină).

Șerpii înfocaţi

4Au

21:4
Cap. 20:22;
plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să
21:4
Jud. 11:18
ocolească ţara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum 5și a vorbit
21:5
Ps. 78:19
împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise: „Pentru
21:5
Exod 16:3
17:3
ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit
21:5
Cap. 11:6.
sufletul de această hrană proastă.” 6Atunci, Domnul
21:6
1 Cor. 10:9
a trimis împotriva poporului niște
21:6
Deut. 8:15
șerpi înfocaţi, care au mușcat poporul, așa încât au murit mulţi oameni în Israel. 7Poporul
21:7
Ps. 78:34
a venit la Moise și a zis: „Am
21:7
Vers. 5.
păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te
21:7
Exod 8:8,281 Sam. 12:191 Împ. 13:6Fapte 8:24
Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi.” Moise s-a rugat pentru popor. 8Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină; oricine este mușcat și va privi spre el va trăi.” 9Moise
21:9
2 Împ. 18:4Ioan 3:14,15
a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă trăia.

Alte călătorii ale israeliţilor

10Copiii lui Israel au plecat și au

21:10
Cap. 33:43.
tăbărât la Obot. 11Au plecat
21:11
Cap. 33:44.
din Obot și au tăbărât
21:11
Deut. 2:13
la Iie-Abarim, în pustia din faţa Moabului, spre răsăritul soarelui. 12De acolo au plecat și au tăbărât în valea Zered. 13De acolo au plecat și au tăbărât dincolo de Arnon, care curge prin pustie, ieșind din ţinutul amoriţilor, căci Arnonul
21:13
Cap. 22:36.
face hotarul Moabului, între Moab și amoriţi.

14De aceea se zice în Cartea Războaielor Domnului:

„Vaheb în Sufa,

Șuvoaiele Arnonului

15Și scurgerile șuvoaielor

Care se întind înspre Ar și se ating

21:15
Deut. 2:18,29
cu hotarul lui Moab.”

16De acolo s-au dus

21:16
Jud. 9:21
la Beer (Fântână). La această fântână, Domnul a zis lui Moise: „Strânge poporul și le voi da apă.”

17Atunci a cântat

21:17
Exod 15:1Ps. 105:2
106:12
Israel cântarea aceasta:

„Ţâșnește, fântână! Cântaţi în cinstea ei!

18Fântâna pe care au săpat-o căpeteniile,

Pe care au săpat-o mai-marii poporului,

Cu toiagul de cârmuire

21:18
Is. 33:22
, cu toiegele lor!”

Din pustia aceasta s-au dus la Matana; 19din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot; 20din Bamot, la valea din câmpia Moabului, în vârful muntelui Pisga, care caută spre

21:20
Cap. 23:28.
pustie.

Sihon și Og

21Israel

21:21
Deut. 2:26,27Jud. 11:19
a trimis soli la Sihon, împăratul amoriţilor, ca să-i spună: 22„Lasă-mă
21:22
Cap. 20:17.
să trec prin ţara ta; nu vom intra nici în ogoare, nici în vii și nu vom bea apă din fântâni; vom ţine drumul împărătesc, până vom trece de ţinutul tău.” 23Sihon
21:23
Deut. 29:7
n-a îngăduit lui Israel să treacă prin ţinutul lui. Sihon a strâns tot poporul și a ieșit înaintea lui Israel, în pustie. A venit la Iahaţ
21:23
Deut. 2:32Jud. 11:20
și s-a luptat împotriva lui Israel. 24Israel
21:24
Deut. 2:33
29:7Ios. 12:1,2
24:8Neem. 9:22Ps. 135:10,11
136:19Amos 2:9
l-a bătut cu ascuţișul sabiei și i-a cucerit ţara de la Arnon până la Iaboc, până la hotarul copiilor lui Amon, căci hotarul copiilor lui Amon era întărit. 25Israel a luat toate cetăţile acelea și s-a așezat în toate cetăţile amoriţilor, în Hesbon și în toate satele de prin împrejurimi. 26Căci Hesbonul era cetatea lui Sihon, împăratul amoriţilor. El pornise cu război împotriva împăratului dinainte al Moabului și-i luase toată ţara până la Arnon.

27De aceea zic poeţii:

„Veniţi la Hesbon!

Să se zidească din nou și să se întărească cetatea lui Sihon.

28Căci a ieșit

21:28
Ier. 48:45,46
un foc din Hesbon,

O flacără din cetatea lui Sihon,

Și a mistuit pe

21:28
Deut. 2:9,18Is. 15:1
Ar-Moab,

Pe locuitorii înălţimilor Arnonului.

29Vai de tine, Moab!

Ești pierdut, poporul lui Chemoș!

21:29
Jud. 11:241 Împ. 11:7,332 Împ. 23:13Ier. 48:7,13

El a făcut pe fiii lui fugari,

Și pe fetele lui le-a dat roabe

Lui Sihon, împăratul amoriţilor.

30Noi am aruncat cu săgeţile asupra lor:

Din Hesbon până la

21:30
Ier. 48:18,22
Dibon totul este nimicit;

Am pustiit până la Nofah,

Care se întinde până la

21:30
Is. 15:2
Medeba.”

31Israel s-a așezat astfel în ţara amoriţilor. 32Moise a trimis să iscodească Iaezerul

21:32
Cap. 32:1.
. Au luat satele care ţineau de el și au izgonit pe amoriţii care erau în ele. 33Au schimbat apoi drumul și s-au suit pe drumul care duce la Basan. Og
21:33
Deut. 3:1
29:7
, împăratul Basanului, le-a ieșit înainte cu tot poporul lui, ca să lupte împotriva lor la
21:33
Ios. 13:12
Edrei. 34Domnul a zis lui Moise: „Nu
21:34
Deut. 3:2
te teme de el, căci îl dau în mâinile tale, pe el și tot poporul lui și toată ţara lui; să-i
21:34
Vers. 24.
faci cum ai făcut lui Sihon, împăratul amoriţilor, care locuia la Hesbon.” 35Și ei l-au
21:35
Deut. 3:3
bătut, pe el și pe fiii lui și tot poporul lui, de n-au lăsat să scape unul măcar, și au pus mâna pe ţara lui.

22

Balac trimite după Balaam

221Copiii

22:1
Cap. 33:48.
lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. 2Balac, fiul lui Ţipor
22:2
Jud. 11:25
, a văzut tot ce făcuse Israel amoriţilor. 3Și Moab
22:3
Exod 15:15
a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel. 4Moab a zis bătrânilor
22:4
Cap. 31:8.
lui Madian: „Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului. 5El a trimis
22:5
Deut. 23:4Ios. 13:22
24:9Neem. 13:1,2Mica 6:52 Pet. 2:15Iuda 11Apoc. 2:14
soli la Balaam, fiul lui Beor, la
22:5
Cap. 23:7.
Petor pe Râu (Eufrat), în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: „Iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă faţa pământului și s-a așezat în faţa mea! 6Vino, te rog, să-mi blestemi
22:6
Cap. 23:7.
pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și-l voi izgoni din ţară, căci știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestemi tu este blestemat.” 7Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri
22:7
1 Sam. 9:7,8
pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac. 8Balaam le-a zis: „Rămâneţi
22:8
Vers. 19.
aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul.” Și căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. 9Dumnezeu
22:9
Gen. 20:3
a venit la Balaam și a zis: „Cine sunt oamenii aceștia pe care-i ai la tine?” 10Balaam a răspuns lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: 11‘Iată, un popor a ieșit din Egipt și acoperă faţa pământului; vino dar și blestemă-l; poate că așa îl voi putea bate și-l voi izgoni.’” 12Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei și nici să nu blestemi poporul acela, căci
22:12
Cap. 23:20.
este binecuvântat.” 13Balaam s-a sculat dimineaţa și a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” 14Și mai-marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și i-au spus: „Balaam n-a vrut să vină cu noi.”

Măgăriţa lui Balaam vorbește

15Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. 16Au ajuns la Balaam și i-au zis: „Așa vorbește Balac, fiul lui Ţipor: ‘Nu mai pune piedici și vino la mine, 17căci îţi voi da multă cinste și voi face tot ce-mi vei spune; numai vino

22:17
Vers. 6.
, te rog, și blestemă-mi poporul acesta!’” 18Balaam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi
22:18
Cap. 24:13.
dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, și tot
22:18
1 Împ. 22:142 Cron. 18:13
n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. 19Totuși, vă rog, rămâneţi
22:19
Vers. 8.
aici la noapte și voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.” 20Dumnezeu
22:20
Vers. 9.
a venit la Balaam în timpul nopţii și i-a zis: „Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar
22:20
Vers. 35. Cap. 23:12,26;
să faci numai ce-ţi voi spune.” 21Balaam s-a sculat dimineaţă, a pus șaua pe măgăriţă și a plecat cu căpeteniile lui Moab. 22Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Și Îngerul
22:22
Exod 4:24
Domnului S-a așezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. 23Măgăriţa
22:23
2 Împ. 6:17Dan. 10:7Fapte 22:92 Pet. 2:16Iuda 11
a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum. 24Îngerul Domnului S-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. 25Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. 26Îngerul Domnului a trecut mai departe și S-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie și a bătut măgăriţa cu un băţ. 28Domnul a
22:28
2 Pet. 2:16
deschis gura măgăriţei și ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?” 29Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide
22:29
Prov. 12:10
pe loc.” 30Măgăriţa
22:30
2 Pet. 2:16
a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac așa?” Și el a răspuns: „Nu.” 31Domnul a deschis
22:31
Gen. 21:192 Împ. 6:17Luca 24:16,31
ochii lui Balaam, și Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Și s-a plecat
22:31
Exod 34:8
și s-a aruncat cu faţa la pământ. 32Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori?

Iată, Eu am ieșit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare

22:32
2 Pet. 2:14,15
înaintea Mea. 33Măgăriţa M-a văzut și s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat-o vie.” 34Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am
22:34
1 Sam. 15:24,30
26:212 Sam. 12:13Iov 34:31,32
păcătuit, căci nu știam că Te-ai așezat înaintea mea în drum, și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” 35Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceștia, dar
22:35
Vers. 20.
să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.” Și Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.

Întâmpinarea lui Balaam

36Balac a auzit că vine Balaam și i-a ieșit

22:36
Gen. 14:17
înainte până la cetatea Moabului, care
22:36
Cap. 21:13.
este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. 37Balac a zis lui Balaam: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi
22:37
Vers. 17. Cap. 24:11.
dau cinste?” 38Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine. Acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele
22:38
Cap. 23:26;
pe care mi le va pune Dumnezeu în gură.” 39Balaam a mers cu Balac și au ajuns la Chiriat-Huţot. 40Balac a jertfit boi și oi și a trimis din ei lui Balaam și căpeteniilor care erau cu el. 41Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam și l-a suit
22:41
Deut. 12:2
pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.