Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Balac trimite după Balaam

221Copiii

22:1
Cap. 33:48.

lui Israel au pornit și au tăbărât în șesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. 2Balac, fiul lui Ţipor
22:2
Jud. 11:25
, a văzut tot ce făcuse Israel amoriţilor. 3Și Moab
22:3
Exod 15:15
a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel. 4Moab a zis bătrânilor
22:4
Cap. 31:8.
Ios. 13:21
lui Madian: „Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paște boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului. 5El a trimis
22:5
Deut. 23:4Ios. 13:22
24:9Neem. 13:1,2Mica 6:52 Pet. 2:15Iuda 11Apoc. 2:14
soli la Balaam, fiul lui Beor, la
22:5
Cap. 23:7.
Deut. 23:4
Petor pe Râu (Eufrat), în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme și să-i spună: „Iată, un popor a ieșit din Egipt, acoperă faţa pământului și s-a așezat în faţa mea! 6Vino, te rog, să-mi blestemi
22:6
Cap. 23:7.

pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine. Poate că așa îl voi putea bate și-l voi izgoni din ţară, căci știu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat și pe cine blestemi tu este blestemat.” 7Bătrânii lui Moab și bătrânii lui Madian au plecat având cu ei daruri
22:7
1 Sam. 9:7,8
pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam și i-au spus cuvintele lui Balac. 8Balaam le-a zis: „Rămâneţi
22:8
Vers. 19.

aici peste noapte și vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul.” Și căpeteniile Moabului au rămas la Balaam. 9Dumnezeu
22:9
Gen. 20:3
a venit la Balaam și a zis: „Cine sunt oamenii aceștia pe care-i ai la tine?” 10Balaam a răspuns lui Dumnezeu: „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună: 11‘Iată, un popor a ieșit din Egipt și acoperă faţa pământului; vino dar și blestemă-l; poate că așa îl voi putea bate și-l voi izgoni.’” 12Dumnezeu a zis lui Balaam: „Să nu te duci cu ei și nici să nu blestemi poporul acela, căci
22:12
Cap. 23:20.
Rom. 11:29
este binecuvântat.” 13Balaam s-a sculat dimineaţa și a zis căpeteniilor lui Balac: „Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” 14Și mai-marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac și i-au spus: „Balaam n-a vrut să vină cu noi.”

Măgăriţa lui Balaam vorbește

15Balac a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vază decât cele dinainte. 16Au ajuns la Balaam și i-au zis: „Așa vorbește Balac, fiul lui Ţipor: ‘Nu mai pune piedici și vino la mine, 17căci îţi voi da multă cinste și voi face tot ce-mi vei spune; numai vino

22:17
Vers. 6.

, te rog, și blestemă-mi poporul acesta!’” 18Balaam a răspuns și a zis slujitorilor lui Balac: „Să-mi
22:18
Cap. 24:13.

dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, și tot
22:18
1 Împ. 22:142 Cron. 18:13
n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu. 19Totuși, vă rog, rămâneţi
22:19
Vers. 8.

aici la noapte și voi vedea ce-mi va mai spune Domnul.” 20Dumnezeu
22:20
Vers. 9.

a venit la Balaam în timpul nopţii și i-a zis: „Fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar
22:20
Vers. 35. Cap. 23:12,26;
24:13
să faci numai ce-ţi voi spune.” 21Balaam s-a sculat dimineaţă, a pus șaua pe măgăriţă și a plecat cu căpeteniile lui Moab. 22Dumnezeu S-a aprins de mânie pentru că plecase. Și Îngerul
22:22
Exod 4:24
Domnului S-a așezat în drum, ca să i Se împotrivească. Balaam era călare pe măgăriţa lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. 23Măgăriţa
22:23
2 Împ. 6:17Dan. 10:7Fapte 22:92 Pet. 2:16Iuda 11
a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum și a luat-o pe câmp. Balaam și-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum. 24Îngerul Domnului S-a așezat într-o cărare dintre vii și de fiecare parte a cărării era câte un zid. 25Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului, s-a strâns spre zid și a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou. 26Îngerul Domnului a trecut mai departe și S-a așezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga. 27Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului și s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie și a bătut măgăriţa cu un băţ. 28Domnul a
22:28
2 Pet. 2:16
deschis gura măgăriţei și ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de m-ai bătut de trei ori?” 29Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aș avea o sabie în mână, te-aș ucide
22:29
Prov. 12:10
pe loc.” 30Măgăriţa
22:30
2 Pet. 2:16
a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta, pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac așa?” Și el a răspuns: „Nu.” 31Domnul a deschis
22:31
Gen. 21:192 Împ. 6:17Luca 24:16,31
ochii lui Balaam, și Balaam a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoasă în mână. Și s-a plecat
22:31
Exod 34:8
și s-a aruncat cu faţa la pământ. 32Îngerul Domnului i-a zis: „Pentru ce ţi-ai bătut măgăriţa de trei ori?

Iată, Eu am ieșit ca să-ţi stau împotrivă, căci drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare

22:32
2 Pet. 2:14,15
înaintea Mea. 33Măgăriţa M-a văzut și s-a abătut de trei ori dinaintea Mea; dacă nu s-ar fi abătut dinaintea Mea, pe tine te-aș fi omorât, iar pe ea aș fi lăsat-o vie.” 34Balaam a zis Îngerului Domnului: „Am
22:34
1 Sam. 15:24,30
26:212 Sam. 12:13Iov 34:31,32
păcătuit, căci nu știam că Te-ai așezat înaintea mea în drum, și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce.” 35Îngerul Domnului a zis lui Balaam: „Du-te cu oamenii aceștia, dar
22:35
Vers. 20.

să spui numai cuvintele pe care ţi le voi spune Eu.” Și Balaam a plecat înainte cu căpeteniile lui Balac.

Întâmpinarea lui Balaam

36Balac a auzit că vine Balaam și i-a ieșit

22:36
Gen. 14:17
înainte până la cetatea Moabului, care
22:36
Cap. 21:13.

este la hotarul Arnonului, la hotarul cel mai depărtat. 37Balac a zis lui Balaam: „N-am trimis eu oare la tine să te cheme? Pentru ce n-ai venit la mine? Cum, nu pot eu oare să-ţi
22:37
Vers. 17. Cap. 24:11.

dau cinste?” 38Balaam a răspuns lui Balac: „Iată că am venit la tine. Acum îmi va fi oare îngăduit să spun ceva? Voi spune cuvintele
22:38
Cap. 23:26;
24:131 Împ. 22:142 Cron. 18:13
pe care mi le va pune Dumnezeu în gură.” 39Balaam a mers cu Balac și au ajuns la Chiriat-Huţot. 40Balac a jertfit boi și oi și a trimis din ei lui Balaam și căpeteniilor care erau cu el. 41Dimineaţa, Balac a luat pe Balaam și l-a suit
22:41
Deut. 12:2
pe Bamot-Baal, de unde Balaam putea să vadă o parte din popor.