Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Balaam binecuvântează

231Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi

23:1
Vers. 29.

aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viţei și șapte berbeci.” 2Balac a făcut cum spusese Balaam, și Balac și Balaam au adus câte
23:2
Vers. 14,30.

un viţel și câte un berbec pe fiecare altar. 3Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă
23:3
Vers. 15.

arderea ta de tot, și eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi
23:3
Cap. 24:1.

va ieși înainte și ce-mi va descoperi îţi voi spune.” Și s-a dus pe un loc înalt. 4Dumnezeu
23:4
Vers. 16.

a venit înaintea lui Balaam și Balaam I-a zis: „Am ridicat șapte altare și, pe fiecare altar, am adus câte un viţel și câte un berbec.” 5Domnul a pus
23:5
Cap. 22:35;
23:16Deut. 18:18Ier. 1:9
cuvinte în gura lui Balaam și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 6Balaam s-a întors la Balac și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el și toate căpeteniile Moabului.

7Balaam și-a

23:7
Vers. 18. Cap. 24:3,15,23.
Iov 27:1
29:1Ps. 78:2Ezec. 17:2Mica 2:4Hab. 2:6
rostit prorocia și a zis:

„Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia).

Împăratul Moabului m-a chemat din munţii Răsăritului, zicând:

‘Vino

23:7
Cap. 22:6,11,17.

și blestemă-mi pe Iacov!

Vino și defăimează-mi pe Israel!’

8Cum

23:8
Is. 47:12,13
să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu?

Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?

9Îl văd din vârful stâncilor,

Îl privesc de pe înălţimea dealurilor:

Este

23:9
Deut. 33:28
un popor care locuiește deoparte

Și nu

23:9
Exod 33:16Ezra 9:2Efes. 2:14
face parte dintre neamuri.

10Cine

23:10
Gen. 13:16
22:17
poate să numere pulberea lui Iacov

Și să spună numărul unui sfert din Israel?

O, de aș muri de moartea

23:10
Ps. 116:15
celor neprihăniţi

Și sfârșitul meu să fie ca al lor!”

Balaam binecuvântează a doua oară

11Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am

23:11
Cap. 22:11,17;
24:10
luat să blestemi pe vrăjmașul meu, și iată că tu-l binecuvântezi!” 12El a răspuns și a zis: „Nu
23:12
Cap. 22:38.

trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?” 13Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poţi vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Și de acolo să mi-l blestemi.” 14L-a dus în câmpul Ţofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit
23:14
Vers. 1,2.

șapte altare și a adus câte un viţel și un berbec pe fiecare altar. 15Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, și eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.” 16Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus
23:16
Cap. 22:35;
23:5
cuvinte în gură și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 17Balaam s-a întors la el, și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”

18Balaam și-a rostit prorocia și a zis:

„Scoală-te

23:18
Jud. 3:20
, Balac, și ascultă!

Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!

19Dumnezeu

23:19
1 Sam. 15:29Mal. 3:6Rom. 11:29Tit 1:2Iac. 1:17
nu este un om, ca să mintă,

Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.

Ce a spus, oare nu va face?

Ce a făgăduit, oare nu va împlini?

20Iată că am primit poruncă să binecuvântez.

Da, El

23:20
Gen. 12:2
22:17
a binecuvântat, și eu nu pot întoarce.

21El nu vede nicio fărădelege în Iacov,

Nu vede

23:21
Rom. 4:7,8
nicio răutate în Israel.

Domnul

23:21
Exod 13:21
29:45,46
33:14
Dumnezeul lui este cu el,

El este Împăratul lui, veselia lui.

22Dumnezeu

23:22
Cap. 24:8.

i-a scos din Egipt,

Tăria Lui este pentru el

23:22
Deut. 33:17Iov 39:10,11
ca a bivolului.

23Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov,

Nici vrăjitoria împotriva lui Israel.

Acum se poate spune despre Iacov și Israel:

‘Ce lucruri

23:23
Ps. 31:19
44:1
mari a făcut Dumnezeu!’

24Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică

23:24
Gen. 49:9

Și se ridică întocmai ca un leu.

Nu se culcă

23:24
Gen. 49:27
până ce n-a mâncat prada

Și n-a băut sângele celor uciși.”

Balaam prorocește iarăși bine

25Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!” 26Balaam a răspuns și a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus că voi face tot ce va

23:26
Cap. 22:38;
23:121 Împ. 22:14
spune Domnul?” 27Balac a zis lui Balaam: „Vino
23:27
Vers. 13.

, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!” 28Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie
23:28
Cap. 21:20.

. 29Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi
23:29
Vers. 1.

aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viţei și șapte berbeci!” 30Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus câte un viţel și câte un berbec pe fiecare altar.