Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

Balaam binecuvântează

231Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi

23:1
Vers. 29.
aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viţei și șapte berbeci.” 2Balac a făcut cum spusese Balaam, și Balac și Balaam au adus câte
23:2
Vers. 14,30.
un viţel și câte un berbec pe fiecare altar. 3Balaam a zis lui Balac: „Stai lângă
23:3
Vers. 15.
arderea ta de tot, și eu mă voi depărta de ea; poate că Domnul îmi
23:3
Cap. 24:1.
va ieși înainte și ce-mi va descoperi îţi voi spune.” Și s-a dus pe un loc înalt. 4Dumnezeu
23:4
Vers. 16.
a venit înaintea lui Balaam și Balaam I-a zis: „Am ridicat șapte altare și, pe fiecare altar, am adus câte un viţel și câte un berbec.” 5Domnul a pus
23:5
Cap. 22:35;
cuvinte în gura lui Balaam și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 6Balaam s-a întors la Balac și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, el și toate căpeteniile Moabului.

7Balaam și-a

23:7
Vers. 18. Cap. 24:3,15,23.
rostit prorocia și a zis:

„Balac m-a adus din Aram (Mesopotamia).

Împăratul Moabului m-a chemat din munţii Răsăritului, zicând:

‘Vino

23:7
Cap. 22:6,11,17.
și blestemă-mi pe Iacov!

Vino și defăimează-mi pe Israel!’

8Cum

23:8
Is. 47:12,13
să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu?

Cum să defăimez eu pe cel pe care nu-l defăimează Domnul?

9Îl văd din vârful stâncilor,

Îl privesc de pe înălţimea dealurilor:

Este

23:9
Deut. 33:28
un popor care locuiește deoparte

Și nu

23:9
Exod 33:16Ezra 9:2Efes. 2:14
face parte dintre neamuri.

10Cine

23:10
Gen. 13:16
22:17
poate să numere pulberea lui Iacov

Și să spună numărul unui sfert din Israel?

O, de aș muri de moartea

23:10
Ps. 116:15
celor neprihăniţi

Și sfârșitul meu să fie ca al lor!”

Balaam binecuvântează a doua oară

11Balac a zis lui Balaam: „Ce mi-ai făcut? Te-am

23:11
Cap. 22:11,17;
luat să blestemi pe vrăjmașul meu, și iată că tu-l binecuvântezi!” 12El a răspuns și a zis: „Nu
23:12
Cap. 22:38.
trebuie oare să spun ce-mi pune Domnul în gură?” 13Balac i-a zis: „Vino, te rog, cu mine în alt loc, de unde îl poţi vedea, căci aici nu vezi decât o parte din el, nu-l vezi întreg. Și de acolo să mi-l blestemi.” 14L-a dus în câmpul Ţofim, spre vârful muntelui Pisga, a zidit
23:14
Vers. 1,2.
șapte altare și a adus câte un viţel și un berbec pe fiecare altar. 15Balaam a zis lui Balac: „Stai aici, lângă arderea ta de tot, și eu mă voi duce înaintea lui Dumnezeu.” 16Domnul a venit înaintea lui Balaam, i-a pus
23:16
Cap. 22:35;
cuvinte în gură și a zis: „Întoarce-te la Balac și așa să-i vorbești.” 17Balaam s-a întors la el, și iată că Balac stătea lângă arderea lui de tot, cu căpeteniile Moabului. Balac i-a zis: „Ce ţi-a spus Domnul?”

18Balaam și-a rostit prorocia și a zis:

„Scoală-te

23:18
Jud. 3:20
, Balac, și ascultă!

Ia aminte la mine, fiul lui Ţipor!

19Dumnezeu

23:19
1 Sam. 15:29Mal. 3:6Rom. 11:29Tit 1:2Iac. 1:17
nu este un om, ca să mintă,

Nici un fiu al omului, ca să-I pară rău.

Ce a spus, oare nu va face?

Ce a făgăduit, oare nu va împlini?

20Iată că am primit poruncă să binecuvântez.

Da, El

23:20
Gen. 12:2
22:17
a binecuvântat, și eu nu pot întoarce.

21El nu vede nicio fărădelege în Iacov,

Nu vede

23:21
Rom. 4:7,8
nicio răutate în Israel.

Domnul

23:21
Exod 13:21
29:45,46
33:14
Dumnezeul lui este cu el,

El este Împăratul lui, veselia lui.

22Dumnezeu

23:22
Cap. 24:8.
i-a scos din Egipt,

Tăria Lui este pentru el

23:22
Deut. 33:17Iov 39:10,11
ca a bivolului.

23Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov,

Nici vrăjitoria împotriva lui Israel.

Acum se poate spune despre Iacov și Israel:

‘Ce lucruri

23:23
Ps. 31:19
44:1
mari a făcut Dumnezeu!’

24Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică

23:24
Gen. 49:9

Și se ridică întocmai ca un leu.

Nu se culcă

23:24
Gen. 49:27
până ce n-a mâncat prada

Și n-a băut sângele celor uciși.”

Balaam prorocește iarăși bine

25Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvânta!” 26Balaam a răspuns și a zis lui Balac: „Nu ţi-am spus că voi face tot ce va

23:26
Cap. 22:38;
spune Domnul?” 27Balac a zis lui Balaam: „Vino
23:27
Vers. 13.
, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!” 28Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu faţa spre pustie
23:28
Cap. 21:20.
. 29Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi
23:29
Vers. 1.
aici șapte altare și pregătește-mi aici șapte viţei și șapte berbeci!” 30Balac a făcut cum zisese Balaam și a adus câte un viţel și câte un berbec pe fiecare altar.

24

241Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri

24:1
Cap. 23:3,15.
la descântece, ci și-a întors faţa spre pustie. 2Balaam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi
24:2
Cap. 2:2.
, după seminţiile lui. Atunci, Duhul lui Dumnezeu a venit
24:2
Cap. 11:25.
peste el.

3Balaam și-a

24:3
Cap. 23:7,18.
rostit prorocia și a zis:

„Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor,

Omul cu ochii deschiși,

4Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

Cel ce cade

24:4
1 Sam. 19:24Ezec. 1:28Dan. 8:18
10:15,162 Cor. 12:2-4Apoc. 1:10,17
cu faţa la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși:

5‘Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove!

Locuinţele tale, Israele!

6Ele se întind ca niște văi,

Ca niște grădini lângă un râu,

Ca niște copaci

24:6
Ps. 1:3Ier. 17:8
de aloe pe care i-a
24:6
Ps. 104:16
sădit Domnul,

Ca niște cedri pe lângă ape.

7Apa curge din găleţile lui

Și sămânţa lui este udată de ape mari

24:7
Ier. 51:13Apoc. 17:1,15
.

Împăratul lui se înalţă mai presus de Agag

24:7
1 Sam. 15:9

Și împărăţia

24:7
2 Sam. 5:121 Cron. 14:2
lui ajunge puternică.

8Dumnezeu

24:8
Cap. 23:22.
l-a scos din Egipt,

Tăria Lui este ca a bivolului pentru el.

El nimicește

24:8
Cap. 14:9;
neamurile care se ridică împotriva lui,

Le sfărâmă oasele

24:8
Ps. 2:9Is. 38:13Ier. 50:17
și le prăpădește
24:8
Ps. 45:5Ier. 50:9
cu săgeţile lui.

9Îndoaie genunchii

24:9
Gen. 49:9
, se culcă întocmai ca un leu,

Ca o leoaică.

Cine-l va scula?

Binecuvântat

24:9
Gen. 12:3
27:29
să fie oricine te va binecuvânta,

Și blestemat să fie oricine te va blestema!’”

10Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din

24:10
Ezec. 21:14,17
22:13
mâini și a zis lui Balaam: „Eu te-am
24:10
Cap. 23:11.
chemat să-mi blestemi vrăjmașii, și iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat!

11Fugi acum și du-te acasă! Spusesem

24:11
Cap. 22:17,37.
că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat s-o primești.” 12Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! N-am spus eu oare solilor pe care mi i-ai trimis 13că, dacă
24:13
Cap. 22:18.
mi-ar da Balac chiar și casa lui plină cu argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul? 14Și acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino, și-ţi voi vesti
24:14
Mica 6:5Apoc. 2:14
ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile
24:14
Gen. 49:1Dan. 2:28
10:14
care vor urma.”

Steaua din Iacov

15Balaam și-a rostit

24:15
Vers. 3,4.
prorocia și a zis:

„Așa zice Balaam, fiul lui Beor,

Așa zice omul care are ochii deschiși,

16Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Cel ce cunoaște planurile Celui Preaînalt,

Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

Cel ce cade cu faţa la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși:

17‘Îl văd

24:17
Apoc. 1:7
, dar nu acum,

Îl privesc, dar nu de aproape.

O stea răsare din Iacov,

Un toiag

24:17
Gen. 49:10Ps. 110:2Mat. 2:2Apoc. 22:16
de cârmuire se ridică din Israel.

El străpunge laturile Moabului

Și prăpădește pe toţi copiii lui Set.

18Se face stăpân pe Edom

24:18
2 Sam. 8:14Ps. 60:8,9,12
,

Se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui.

Israel face fapte mari.

19Cel ce se naște din Iacov domnește

24:19
Gen. 49:10
ca stăpânitor

Și pierde pe cei ce scapă din cetăţi.’”

20Balaam a văzut pe Amalec și a rostit următoarea prorocie:

„Amalec este cel dintâi dintre neamuri,

Dar într-o zi va fi nimicit.”

21Balaam a văzut pe cheniţi și a rostit următoarea prorocie:

„Locuinţa ta este tare de tot

Și cuibul tău este pus pe stâncă.

22Dar Cain va fi pustiit,

Până ce te va lua prins Asur.”

23Balaam a rostit următoarea prorocie:

„Vai! Cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru?

24Dar niște corăbii vor veni din Chitim

24:24
Gen. 10:4Dan. 11:30
,

Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber

24:24
Gen. 10:25

Și la urmă vor fi nimicite și ele.”

25Balaam s-a sculat, a plecat și s-a

24:25
Cap. 31:8.
întors acasă. Balac a plecat și el acasă.

25

Închinarea la idoli

251Israel locuia în Sitim

25:1
Cap. 33:49.
și poporul
25:1
Cap. 31:16.
a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. 2Ele au poftit
25:2
Ios. 22:17Ps. 106:28Osea 9:10
poporul la jertfele
25:2
Exod 34:15,161 Cor. 10:20
dumnezeilor lor, și poporul a mâncat și s-a închinat
25:2
Exod 20:5
până la pământ înaintea dumnezeilor lor. 3Israel s-a alipit de Baal-Peor, și Domnul S-a
25:3
Ps. 106:29
aprins de mânie împotriva lui Israel. 4Domnul a zis lui Moise: „Strânge
25:4
Deut. 4:3Ios. 22:17
pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă
25:4
Vers. 11.
a Domnului.” 5Moise a zis judecătorilor
25:5
Exod 18:21,25
lui Israel:

„Fiecare

25:5
Exod 32:27Deut. 13:6,9,13,15
din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.” 6Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau
25:6
Ioel 2:17
la ușa cortului întâlnirii. 7La vederea acestui
25:7
Ps. 106:30
lucru, Fineas, fiul
25:7
Exod 6:25
lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliţă în mână. 8S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia
25:8
Ps. 106:30
care izbucnise printre copiii lui Israel. 9Douăzeci și patru de mii au murit
25:9
Deut. 4:31 Cor. 10:8
loviţi de urgia aceea. 10Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 11„Fineas
25:11
Ps. 106:30
, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor și n-am nimicit, în mânia
25:11
Exod 20:5Deut. 32:16,211 Împ. 14:22Ps. 78:58Ezec. 16:38Ţef. 1:18
3:8
Mea, pe copiii lui Israel. 12De aceea să spui că închei
25:12
Mal. 2:4,5
3:1
cu el un legământ de pace. 13Acesta va fi pentru el și pentru sămânţa
25:13
1 Cron. 6:4
lui după el legământul unei preoţii
25:13
Exod 40:15
veșnice, pentru că a fost plin de râvnă
25:13
Fapte 22:3Rom. 10:2
pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire
25:13
Evr. 2:17
pentru copiii lui Israel.” 14Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părintești a simeoniţilor. 15Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Ţur
25:15
Cap. 31:8.
, căpetenia seminţiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian.

Omorârea madianiţilor

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Priviţi-i pe

25:17
Cap. 31:2.
madianiţi ca vrăjmași și ucideţi-i, 18căci și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile
25:18
Cap. 31:16.
lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”