Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

241Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvânteze pe Israel și n-a mai alergat ca în celelalte rânduri

24:1
Cap. 23:3,15.

la descântece, ci și-a întors faţa spre pustie. 2Balaam a ridicat ochii și a văzut pe Israel tăbărât în corturi
24:2
Cap. 2:2.

, după seminţiile lui. Atunci, Duhul lui Dumnezeu a venit
24:2
Cap. 11:25.
1 Sam. 10:10
19:20,232 Cron. 15:1
peste el.

3Balaam și-a

24:3
Cap. 23:7,18.

rostit prorocia și a zis:

„Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor,

Omul cu ochii deschiși,

4Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

Cel ce cade

24:4
1 Sam. 19:24Ezec. 1:28Dan. 8:18
10:15,162 Cor. 12:2-4Apoc. 1:10,17
cu faţa la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși:

5‘Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove!

Locuinţele tale, Israele!

6Ele se întind ca niște văi,

Ca niște grădini lângă un râu,

Ca niște copaci

24:6
Ps. 1:3Ier. 17:8
de aloe pe care i-a
24:6
Ps. 104:16
sădit Domnul,

Ca niște cedri pe lângă ape.

7Apa curge din găleţile lui

Și sămânţa lui este udată de ape mari

24:7
Ier. 51:13Apoc. 17:1,15
.

Împăratul lui se înalţă mai presus de Agag

24:7
1 Sam. 15:9

Și împărăţia

24:7
2 Sam. 5:121 Cron. 14:2
lui ajunge puternică.

8Dumnezeu

24:8
Cap. 23:22.

l-a scos din Egipt,

Tăria Lui este ca a bivolului pentru el.

El nimicește

24:8
Cap. 14:9;
23:24
neamurile care se ridică împotriva lui,

Le sfărâmă oasele

24:8
Ps. 2:9Is. 38:13Ier. 50:17
și le prăpădește
24:8
Ps. 45:5Ier. 50:9
cu săgeţile lui.

9Îndoaie genunchii

24:9
Gen. 49:9
, se culcă întocmai ca un leu,

Ca o leoaică.

Cine-l va scula?

Binecuvântat

24:9
Gen. 12:3
27:29
să fie oricine te va binecuvânta,

Și blestemat să fie oricine te va blestema!’”

10Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam, a bătut din

24:10
Ezec. 21:14,17
22:13
mâini și a zis lui Balaam: „Eu te-am
24:10
Cap. 23:11.
Deut. 23:4,5Ios. 24:9,10Neem. 13:2
chemat să-mi blestemi vrăjmașii, și iată că de trei ori tu i-ai binecuvântat!

11Fugi acum și du-te acasă! Spusesem

24:11
Cap. 22:17,37.

că-ţi voi da cinste, dar Domnul te-a împiedicat s-o primești.” 12Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! N-am spus eu oare solilor pe care mi i-ai trimis 13că, dacă
24:13
Cap. 22:18.

mi-ar da Balac chiar și casa lui plină cu argint și cu aur, tot n-aș putea să fac de la mine însumi nici bine, nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul? 14Și acum, iată că mă duc la poporul meu. Vino, și-ţi voi vesti
24:14
Mica 6:5Apoc. 2:14
ce va face poporul acesta poporului tău în vremurile
24:14
Gen. 49:1Dan. 2:28
10:14
care vor urma.”

Steaua din Iacov

15Balaam și-a rostit

24:15
Vers. 3,4.

prorocia și a zis:

„Așa zice Balaam, fiul lui Beor,

Așa zice omul care are ochii deschiși,

16Așa zice cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu,

Cel ce cunoaște planurile Celui Preaînalt,

Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic,

Cel ce cade cu faţa la pământ și ai cărui ochi sunt deschiși:

17‘Îl văd

24:17
Apoc. 1:7
, dar nu acum,

Îl privesc, dar nu de aproape.

O stea răsare din Iacov,

Un toiag

24:17
Gen. 49:10Ps. 110:2Mat. 2:2Apoc. 22:16
de cârmuire se ridică din Israel.

El străpunge laturile Moabului

Și prăpădește pe toţi copiii lui Set.

18Se face stăpân pe Edom

24:18
2 Sam. 8:14Ps. 60:8,9,12
,

Se face stăpân pe Seir, vrăjmașii lui.

Israel face fapte mari.

19Cel ce se naște din Iacov domnește

24:19
Gen. 49:10
ca stăpânitor

Și pierde pe cei ce scapă din cetăţi.’”

20Balaam a văzut pe Amalec și a rostit următoarea prorocie:

„Amalec este cel dintâi dintre neamuri,

Dar într-o zi va fi nimicit.”

21Balaam a văzut pe cheniţi și a rostit următoarea prorocie:

„Locuinţa ta este tare de tot

Și cuibul tău este pus pe stâncă.

22Dar Cain va fi pustiit,

Până ce te va lua prins Asur.”

23Balaam a rostit următoarea prorocie:

„Vai! Cine va mai putea trăi când va face Dumnezeu acest lucru?

24Dar niște corăbii vor veni din Chitim

24:24
Gen. 10:4Dan. 11:30
,

Vor smeri pe Asur, vor smeri pe Eber

24:24
Gen. 10:25

Și la urmă vor fi nimicite și ele.”

25Balaam s-a sculat, a plecat și s-a

24:25
Cap. 31:8.

întors acasă. Balac a plecat și el acasă.