Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Închinarea la idoli

251Israel locuia în Sitim

25:1
Cap. 33:49.
Ios. 2:1Mica 6:5
și poporul
25:1
Cap. 31:16.
1 Cor. 10:8
a început să se dea la curvie cu fetele lui Moab. 2Ele au poftit
25:2
Ios. 22:17Ps. 106:28Osea 9:10
poporul la jertfele
25:2
Exod 34:15,161 Cor. 10:20
dumnezeilor lor, și poporul a mâncat și s-a închinat
25:2
Exod 20:5
până la pământ înaintea dumnezeilor lor. 3Israel s-a alipit de Baal-Peor, și Domnul S-a
25:3
Ps. 106:29
aprins de mânie împotriva lui Israel. 4Domnul a zis lui Moise: „Strânge
25:4
Deut. 4:3Ios. 22:17
pe toate căpeteniile poporului și spânzură pe cei vinovaţi înaintea Domnului în faţa soarelui, pentru ca să se întoarcă de la Israel mânia aprinsă
25:4
Vers. 11.
Deut. 13:17
a Domnului.” 5Moise a zis judecătorilor
25:5
Exod 18:21,25
lui Israel:

„Fiecare

25:5
Exod 32:27Deut. 13:6,9,13,15
din voi să ucidă pe aceia dintre ai lui care s-au lipit de Baal-Peor.” 6Și iată că un bărbat dintre copiii lui Israel a venit și a adus la fraţii lui pe o madianită, sub ochii lui Moise și sub ochii întregii adunări a copiilor lui Israel, pe când plângeau
25:6
Ioel 2:17
la ușa cortului întâlnirii. 7La vederea acestui
25:7
Ps. 106:30
lucru, Fineas, fiul
25:7
Exod 6:25
lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliţă în mână. 8S-a luat după omul acela din Israel până în cortul lui, i-a străpuns prin pântece pe amândoi: atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Și a încetat astfel urgia
25:8
Ps. 106:30
care izbucnise printre copiii lui Israel. 9Douăzeci și patru de mii au murit
25:9
Deut. 4:31 Cor. 10:8
loviţi de urgia aceea. 10Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 11„Fineas
25:11
Ps. 106:30
, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru Mine în mijlocul lor și n-am nimicit, în mânia
25:11
Exod 20:5Deut. 32:16,211 Împ. 14:22Ps. 78:58Ezec. 16:38Ţef. 1:18
3:8
Mea, pe copiii lui Israel. 12De aceea să spui că închei
25:12
Mal. 2:4,5
3:1
cu el un legământ de pace. 13Acesta va fi pentru el și pentru sămânţa
25:13
1 Cron. 6:4
lui după el legământul unei preoţii
25:13
Exod 40:15
veșnice, pentru că a fost plin de râvnă
25:13
Fapte 22:3Rom. 10:2
pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire
25:13
Evr. 2:17
pentru copiii lui Israel.” 14Bărbatul acela din Israel care a fost ucis împreună cu madianita se numea Zimri, fiul lui Salu; el era căpetenia unei case părintești a simeoniţilor. 15Femeia care a fost ucisă se numea Cozbi, fata lui Ţur
25:15
Cap. 31:8.
Ios. 13:21
, căpetenia seminţiilor ieșite dintr-o casă părintească din Madian.

Omorârea madianiţilor

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Priviţi-i pe

25:17
Cap. 31:2.

madianiţi ca vrăjmași și ucideţi-i, 18căci și ei vi s-au arătat vrăjmași, amăgindu-vă prin vicleșugurile
25:18
Cap. 31:16.
Apoc. 2:14
lor, în fapta lui Peor și în fapta Cozbiei, fata unei căpetenii a lui Madian, sora lor, ucisă în ziua urgiei care a avut loc cu prilejul faptei lui Peor.”