Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Legea asupra moștenirilor

271Fetele lui Ţelofhad

27:1
Cap. 26:33;
36:1,11Ios. 17:3
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirţa, 2s-au apropiat și s-au înfăţișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai-marilor și înaintea întregii adunări, la ușa cortului întâlnirii. Ele au zis: 3„Tatăl nostru a murit
27:3
Cap. 14:35;
26:64,65
în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei
27:3
Cap. 16:1,2.

lui Core, ci a murit pentru păcatul lui și n-a avut fii. 4Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne
27:4
Ios. 17:4
și nouă deci o moștenire între fraţii tatălui nostru.” 5Moise a adus
27:5
Exod 18:15,19
pricina lor înaintea Domnului. 6Și Domnul a zis lui Moise: 7„Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le
27:7
Cap. 36:2.

dai de moștenire o moșie între fraţii tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. 8Iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui: Când un om va muri fără să lase fii, să treceţi moștenirea lui asupra fetei lui. 9Dacă n-are nicio fată, moștenirea lui s-o daţi fraţilor lui. 10Dacă n-are nici fraţi, moștenirea lui s-o daţi fraţilor tatălui său. 11Și, dacă nici tatăl lui n-are fraţi, moștenirea lui s-o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui și ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege
27:11
Cap. 35:29.

și un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.”

Iosua, urmașul lui Moise

12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te

27:12
Cap. 33:47.
Deut. 3:27
32:49
34:1
pe muntele acesta Abarim și privește ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel. 13S-o privești, dar și tu vei fi adăugat
27:13
Cap. 20:24,28;
31:2Deut. 10:6
la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron, 14pentru că v-aţi
27:14
Cap. 20:12,24.
Deut. 1:37
32:51Ps. 106:32
împotrivit poruncii Mele în pustia Ţin, când cu cearta adunării, și nu M-aţi sfinţit înaintea lor cu prilejul apelor.” (Acestea sunt
27:14
Exod 17:7
apele de ceartă, la Cades, în pustia Ţin.) 15Moise a vorbit Domnului și a zis: 16„Domnul Dumnezeul
27:16
Cap. 16:22.
Evr. 12:9
duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om 17care să iasă
27:17
Deut. 31:21 Sam. 8:20
18:132 Cron. 1:10
înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi
27:17
1 Împ. 22:17Zah. 10:2Mat. 9:36Marcu 6:34
care n-au păstor.” 18Domnul a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în
27:18
Gen. 41:38Jud. 3:10
11:291 Sam. 16:13,18
care este Duhul Meu, și să-ţi pui
27:18
Deut. 34:9
mâna peste el. 19Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci
27:19
Deut. 31:7
sub ochii lor. 20Să-l faci părtaș
27:20
Cap. 11:17,28.
1 Sam. 10:6,92 Împ. 2:15
la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l
27:20
Ios. 1:16,17
asculte. 21
27:21
Ios. 9:14Jud. 1:1
20:18,23,261 Sam. 23:9
30:7
se înfăţișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim
27:21
Exod 28:30
înaintea Domnului, și Iosua, toţi copiii lui Israel, împreună cu el, și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca
27:21
Ios. 9:141 Sam. 22:10,13,15
lui.” 22Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua și l-a pus înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări. 23Și-a pus mâinile peste el și i-a dat porunci
27:23
Deut. 3:28
31:7
, cum spusese Domnul prin Moise.