Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Legea asupra moștenirilor

271Fetele lui Ţelofhad

27:1
Cap. 26:33;
, fiul lui Hefer, fiul lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, din familiile lui Manase, fiul lui Iosif, și ale căror nume erau: Mahla, Noa, Hogla, Milca și Tirţa, 2s-au apropiat și s-au înfăţișat înaintea lui Moise, înaintea preotului Eleazar, înaintea mai-marilor și înaintea întregii adunări, la ușa cortului întâlnirii. Ele au zis: 3„Tatăl nostru a murit
27:3
Cap. 14:35;
în pustie; el nu era în mijlocul cetei celor ce s-au răzvrătit împotriva Domnului, în mijlocul cetei
27:3
Cap. 16:1,2.
lui Core, ci a murit pentru păcatul lui și n-a avut fii. 4Pentru ce să se stingă numele tatălui nostru din mijlocul familiei lui, pentru că n-a avut fii? Dă-ne
27:4
Ios. 17:4
și nouă deci o moștenire între fraţii tatălui nostru.” 5Moise a adus
27:5
Exod 18:15,19
pricina lor înaintea Domnului. 6Și Domnul a zis lui Moise: 7„Fetele lui Ţelofhad au dreptate. Să le
27:7
Cap. 36:2.
dai de moștenire o moșie între fraţii tatălui lor și să treci asupra lor moștenirea tatălui lor. 8Iar copiilor lui Israel să le vorbești și să le spui: Când un om va muri fără să lase fii, să treceţi moștenirea lui asupra fetei lui. 9Dacă n-are nicio fată, moștenirea lui s-o daţi fraţilor lui. 10Dacă n-are nici fraţi, moștenirea lui s-o daţi fraţilor tatălui său. 11Și, dacă nici tatăl lui n-are fraţi, moștenirea lui s-o daţi rudei celei mai apropiate din familia lui și ea s-o stăpânească. Aceasta să fie o lege
27:11
Cap. 35:29.
și un drept pentru copiii lui Israel, cum a poruncit lui Moise Domnul.”

Iosua, urmașul lui Moise

12Domnul a zis lui Moise: „Suie-te

27:12
Cap. 33:47.
pe muntele acesta Abarim și privește ţara pe care am dat-o copiilor lui Israel. 13S-o privești, dar și tu vei fi adăugat
27:13
Cap. 20:24,28;
la poporul tău, cum a fost adăugat fratele tău Aaron, 14pentru că v-aţi
27:14
Cap. 20:12,24.
împotrivit poruncii Mele în pustia Ţin, când cu cearta adunării, și nu M-aţi sfinţit înaintea lor cu prilejul apelor.” (Acestea sunt
27:14
Exod 17:7
apele de ceartă, la Cades, în pustia Ţin.) 15Moise a vorbit Domnului și a zis: 16„Domnul Dumnezeul
27:16
Cap. 16:22.
duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om 17care să iasă
27:17
Deut. 31:21 Sam. 8:20
18:132 Cron. 1:10
înaintea lor și să intre înaintea lor, care să-i scoată afară și să-i vâre înăuntru, pentru ca adunarea Domnului să nu fie ca niște oi
27:17
1 Împ. 22:17Zah. 10:2Mat. 9:36Marcu 6:34
care n-au păstor.” 18Domnul a zis lui Moise: „Ia-ţi pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în
27:18
Gen. 41:38Jud. 3:10
11:291 Sam. 16:13,18
care este Duhul Meu, și să-ţi pui
27:18
Deut. 34:9
mâna peste el. 19Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să-i dai porunci
27:19
Deut. 31:7
sub ochii lor. 20Să-l faci părtaș
27:20
Cap. 11:17,28.
la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l
27:20
Ios. 1:16,17
asculte. 21
27:21
Ios. 9:14Jud. 1:1
20:18,23,261 Sam. 23:9
30:7
se înfăţișeze înaintea preotului Eleazar, care să întrebe pentru el judecata lui Urim
27:21
Exod 28:30
înaintea Domnului, și Iosua, toţi copiii lui Israel, împreună cu el, și toată adunarea să iasă după porunca lui Eleazar și să intre după porunca
27:21
Ios. 9:141 Sam. 22:10,13,15
lui.” 22Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. A luat pe Iosua și l-a pus înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări. 23Și-a pus mâinile peste el și i-a dat porunci
27:23
Deut. 3:28
31:7
, cum spusese Domnul prin Moise.

28

Jertfa zilnică

281Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Să aveţi grijă să-Mi aduceţi, la vremea hotărâtă, darul Meu

28:2
Lev. 3:11
21:6,8Mal. 1:7,12
de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros.’ 3Să le spui: ‘Iată
28:3
Exod 29:38
jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce Domnului: în fiecare zi, câte doi miei de un an fără cusur, ca ardere-de-tot necurmată. 4Să aduci un miel dimineaţa și celălalt miel seara28:4 Evreiește: între cele două seri., 5iar, ca dar de mâncare
28:5
Exod 29:40
, să aduci a zecea parte
28:5
Exod 16:36
dintr-o efă de floarea făinii frământată într-un sfert de hin
28:5
Lev. 2:1
de untdelemn de măsline sfărâmate. 6Aceasta este arderea-de-tot
28:6
Exod 29:42Amos 5:25
necurmată care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 7Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s-o faci Domnului în Locul Sfânt. 8Al doilea miel să-l aduci seara, cu un dar de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfele de Sabat și de lună nouă

9În ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de un an fără cusur și, ca dar de mâncare, două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură. 10Aceasta este arderea-de-tot

28:10
Ezec. 46:4
pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură. 11La începutul
28:11
Cap. 10:10.
lunilor voastre, să aduceţi, ca ardere-de-tot Domnului, doi viţei, un berbec și șapte miei de un an fără cusur 12și, ca dar de mâncare pentru fiecare viţel, trei zecimi
28:12
Cap. 15:4-12.
de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; ca dar de mâncare pentru berbec, să aduceţi două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; 13ca dar de mâncare pentru fiecare miel, să aduceţi o zecime
28:13
Vers. 22. Cap. 15:24.
de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 14Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un viţel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec și un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea-de-tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului. 15Să se aducă Domnului un ţap
28:15
Exod 12:6,18Lev. 23:5Deut. 16:1Ezec. 45:21
ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură.

Jertfele de Paște

16În luna

28:16
Lev. 23:6
întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, vor fi Paștele Domnului. 17Ziua
28:17
Exod 12:16Lev. 23:7
a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de șapte zile să se mănânce azimi. 18În ziua
28:18
Vers. 31.
dintâi, să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea. 19Să aduceţi ca ardere-de-tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viţei, un berbec și șapte miei de un an fără
28:19
Vers. 15.
cusur. 20Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec 21și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 22Să aduceţi
28:22
Exod 12:16
13:6Lev. 23:8
un ţap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 23Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot de dimineaţă, care este o ardere-de-tot necurmată. 24Să le aduceţi în fiecare zi, timp de șapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură. 25În ziua
28:25
Exod 23:16
34:22Lev. 23:10,15Deut. 16:10Fapte 2:1
a șaptea să aveţi o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.

Jertfele de Rusalii

26În ziua

28:26
Lev. 23:18,19
celor dintâi roade, când veţi aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii săptămânilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare sfântă; să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea. 27Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: doi viţei
28:27
Vers. 19.
, un berbec și șapte miei de un an. 28Să mai adăugaţi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, câte trei zecimi de fiecare viţel, două zecimi pentru berbec 29și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 30Să aduceţi și un ţap, ca să facă ispășire pentru voi. 31Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot necurmată și darul ei de mâncare. Mieii să fie fără cusur și să adăugaţi și jertfele lor de băutură.

29

Jertfe în Ziua Trâmbiţei

291În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi

29:1
Lev. 23:24
cu sunet de trâmbiţă. 2Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului un viţel, un berbec și șapte miei de un an fără cusur. 3Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec 4și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 5Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 6Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot
29:6
Cap. 28:11.
și darul ei de mâncare din fiecare lună, afară de arderea-de-tot necurmată
29:6
Cap. 28:3.
, darul ei de mâncare și jertfele de băutură care se adaugă la ele, după
29:6
Cap. 15:11,12.
rânduielile așezate. Acestea sunt niște jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfe pentru Ziua Împăcării

7În ziua

29:7
Lev. 16:29
23:27
a zecea a acestei luni a șaptea, să aveţi o adunare sfântă și să vă smeriţi
29:7
Ps. 35:13Is. 58:5
sufletele; atunci să nu faceţi nicio lucrare. 8Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec și șapte miei de un an fără
29:8
Cap. 28:19.
cusur. 9Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec 10și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 11Să aduceţi și un ţap ca jertfă
29:11
Lev. 16:3,5
de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată cu darul ei de mâncare și jertfele de băutură obișnuite.

Jertfele pentru Sărbătoarea Colibelor

12În ziua

29:12
Lev. 23:34Deut. 16:13Ezec. 45:25
a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveţi o adunare sfântă; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. 13Să aduceţi, ca
29:13
Ezra 3:4
ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur. 14Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci 15și o zecime pentru fiecare din cei paisprezece miei. 16Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa sa de băutură. 17A doua zi, să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 18împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile
29:18
Vers. 3,4,9,10. Cap. 15:12;
așezate. 19Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 20A treia zi, să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 21împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile
29:21
Vers. 18.
așezate. 22Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 23A patra zi, să aduceţi zece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 24împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 25Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 26În ziua a cincea, să aduceţi nouă viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 27împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 28Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 29În ziua a șasea, să aduceţi opt viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 30împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 31Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 32În ziua a șaptea, să aduceţi șapte viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 33împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 34Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 35În ziua a opta, să aveţi o adunare
29:35
Lev. 23:36
de sărbătoare; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. 36Să aduceţi ca ardere-de-tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec și șapte miei de un an, fără cusur, 37împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţel, berbec și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 38Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 39Acestea sunt jertfele pe care să le aduceţi Domnului la
29:39
Lev. 23:21 Cron. 23:312 Cron. 31:3Ezra 3:5Neem. 10:33Is. 1:14
sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mâncare, de jertfele voastre de băutură și de jertfele voastre de mulţumire, ca împlinire a unei juruinţe
29:39
Lev. 7:11,16
22:21,23
sau ca daruri de bunăvoie.’” 40Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.