Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Jertfa zilnică

281Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Să aveţi grijă să-Mi aduceţi, la vremea hotărâtă, darul Meu

28:2
Lev. 3:11
21:6,8Mal. 1:7,12
de mâncare, hrana jertfelor Mele mistuite de foc, care Îmi sunt de un plăcut miros.’ 3Să le spui: ‘Iată
28:3
Exod 29:38
jertfa mistuită de foc pe care o veţi aduce Domnului: în fiecare zi, câte doi miei de un an fără cusur, ca ardere-de-tot necurmată. 4Să aduci un miel dimineaţa și celălalt miel seara28:4 Evreiește: între cele două seri., 5iar, ca dar de mâncare
28:5
Exod 29:40
, să aduci a zecea parte
28:5
Exod 16:36
dintr-o efă de floarea făinii frământată într-un sfert de hin
28:5
Lev. 2:1
de untdelemn de măsline sfărâmate. 6Aceasta este arderea-de-tot
28:6
Exod 29:42Amos 5:25
necurmată care a fost adusă la muntele Sinai; o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 7Jertfa de băutură să fie de un sfert de hin pentru fiecare miel; jertfa de băutură de vin s-o faci Domnului în Locul Sfânt. 8Al doilea miel să-l aduci seara, cu un dar de mâncare și o jertfă de băutură ca cele de dimineaţă; aceasta este o jertfă mistuită prin foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfele de Sabat și de lună nouă

9În ziua Sabatului, să aduceţi doi miei de un an fără cusur și, ca dar de mâncare, două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn, împreună cu jertfa de băutură. 10Aceasta este arderea-de-tot

28:10
Ezec. 46:4
pentru fiecare zi de Sabat, afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură. 11La începutul
28:11
Cap. 10:10.
1 Sam. 20:51 Cron. 23:312 Cron. 2:4Ezra 3:5Neem. 10:33Is. 1:13,14Ezec. 45:17
46:6Osea 2:11Col. 2:16
lunilor voastre, să aduceţi, ca ardere-de-tot Domnului, doi viţei, un berbec și șapte miei de un an fără cusur 12și, ca dar de mâncare pentru fiecare viţel, trei zecimi
28:12
Cap. 15:4-12.

de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; ca dar de mâncare pentru berbec, să aduceţi două zecimi de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn; 13ca dar de mâncare pentru fiecare miel, să aduceţi o zecime
28:13
Vers. 22. Cap. 15:24.

de efă din floarea făinii frământată cu untdelemn. Aceasta este o ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. 14Jertfele de băutură să fie de o jumătate de hin de vin pentru un viţel, a treia parte dintr-un hin pentru un berbec și un sfert de hin pentru un miel. Aceasta este arderea-de-tot pentru începutul lunii, în fiecare lună, în toate lunile anului. 15Să se aducă Domnului un ţap
28:15
Exod 12:6,18Lev. 23:5Deut. 16:1Ezec. 45:21
ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură.

Jertfele de Paște

16În luna

28:16
Lev. 23:6
întâi, în ziua a paisprezecea a lunii, vor fi Paștele Domnului. 17Ziua
28:17
Exod 12:16Lev. 23:7
a cincisprezecea a acestei luni să fie o zi de sărbătoare. Timp de șapte zile să se mănânce azimi. 18În ziua
28:18
Vers. 31.
Lev. 22:20Deut. 15:21
dintâi, să fie o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea. 19Să aduceţi ca ardere-de-tot Domnului o jertfă mistuită de foc: doi viţei, un berbec și șapte miei de un an fără
28:19
Vers. 15.

cusur. 20Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi de efă pentru un viţel, două zecimi pentru un berbec 21și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 22Să aduceţi
28:22
Exod 12:16
13:6Lev. 23:8
un ţap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 23Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot de dimineaţă, care este o ardere-de-tot necurmată. 24Să le aduceţi în fiecare zi, timp de șapte zile, ca hrana unei jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului. Să fie aduse afară de arderea-de-tot necurmată și jertfa ei de băutură. 25În ziua
28:25
Exod 23:16
34:22Lev. 23:10,15Deut. 16:10Fapte 2:1
a șaptea să aveţi o adunare sfântă: să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea.

Jertfele de Rusalii

26În ziua

28:26
Lev. 23:18,19
celor dintâi roade, când veţi aduce Domnului un dar de mâncare, la sărbătoarea încheierii săptămânilor (Cincizecimea), să aveţi o adunare sfântă; să nu faceţi nicio lucrare de slugă în ea. 27Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: doi viţei
28:27
Vers. 19.

, un berbec și șapte miei de un an. 28Să mai adăugaţi darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, câte trei zecimi de fiecare viţel, două zecimi pentru berbec 29și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 30Să aduceţi și un ţap, ca să facă ispășire pentru voi. 31Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot necurmată și darul ei de mâncare. Mieii să fie fără cusur și să adăugaţi și jertfele lor de băutură.