Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Jertfe în Ziua Trâmbiţei

291În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi

29:1
Lev. 23:24
cu sunet de trâmbiţă. 2Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului un viţel, un berbec și șapte miei de un an fără cusur. 3Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec 4și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 5Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 6Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot
29:6
Cap. 28:11.

și darul ei de mâncare din fiecare lună, afară de arderea-de-tot necurmată
29:6
Cap. 28:3.

, darul ei de mâncare și jertfele de băutură care se adaugă la ele, după
29:6
Cap. 15:11,12.

rânduielile așezate. Acestea sunt niște jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfe pentru Ziua Împăcării

7În ziua

29:7
Lev. 16:29
23:27
a zecea a acestei luni a șaptea, să aveţi o adunare sfântă și să vă smeriţi
29:7
Ps. 35:13Is. 58:5
sufletele; atunci să nu faceţi nicio lucrare. 8Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec și șapte miei de un an fără
29:8
Cap. 28:19.

cusur. 9Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec 10și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 11Să aduceţi și un ţap ca jertfă
29:11
Lev. 16:3,5
de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată cu darul ei de mâncare și jertfele de băutură obișnuite.

Jertfele pentru Sărbătoarea Colibelor

12În ziua

29:12
Lev. 23:34Deut. 16:13Ezec. 45:25
a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveţi o adunare sfântă; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. 13Să aduceţi, ca
29:13
Ezra 3:4
ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur. 14Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci 15și o zecime pentru fiecare din cei paisprezece miei. 16Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa sa de băutură. 17A doua zi, să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 18împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile
29:18
Vers. 3,4,9,10. Cap. 15:12;
28:7,14
așezate. 19Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 20A treia zi, să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 21împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile
29:21
Vers. 18.

așezate. 22Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 23A patra zi, să aduceţi zece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 24împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 25Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 26În ziua a cincea, să aduceţi nouă viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 27împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 28Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 29În ziua a șasea, să aduceţi opt viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 30împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 31Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 32În ziua a șaptea, să aduceţi șapte viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 33împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 34Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 35În ziua a opta, să aveţi o adunare
29:35
Lev. 23:36
de sărbătoare; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. 36Să aduceţi ca ardere-de-tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec și șapte miei de un an, fără cusur, 37împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţel, berbec și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 38Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 39Acestea sunt jertfele pe care să le aduceţi Domnului la
29:39
Lev. 23:21 Cron. 23:312 Cron. 31:3Ezra 3:5Neem. 10:33Is. 1:14
sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mâncare, de jertfele voastre de băutură și de jertfele voastre de mulţumire, ca împlinire a unei juruinţe
29:39
Lev. 7:11,16
22:21,23
sau ca daruri de bunăvoie.’” 40Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.