Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Familia lui Aaron

31Iată sămânţa lui Aaron și a lui Moise pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai. 2Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab

3:2
Exod 6:23
, întâiul născut, Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron care au primit ungerea
3:3
Exod 28:41Lev. 8
preoţească și care au fost închinaţi în slujba preoţiei. 4Nadab
3:4
Lev. 10:11 Cron. 24:2
și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar și Itamar au împlinit slujba preoţiei în faţa tatălui lor Aaron.

Slujba leviţilor

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Apropie

3:6
Cap. 8:6;
18:2
seminţia lui Levi și pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. 7Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba
3:7
Cap. 1:50;
8:11,15,24,26
cortului. 8
3:8
Cap. 8:19;
18:6
aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului. 9Să dai pe leviţi lui Aaron și fiilor lui; ei să-i fie daţi lui în totul, din partea copiilor lui Israel. 10Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să
3:10
Cap. 18:7.

păzească slujba preoţiei lor, iar străinul
3:10
Vers. 38. Cap. 1:51;
16:40
care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.” 11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Iată
3:12
Vers. 41. Cap. 8:16;
18:6
că am luat pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuţi care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și leviţii vor fi ai Mei. 13Căci
3:13
Exod 13:2Lev. 27:26Luca 2:23
orice întâi născut este al Meu. În ziua
3:13
Exod 13:12,15
când am lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toţi întâii născuţi din Israel, atât din oameni, cât și din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.”

Familiile leviţilor

14Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai și a zis: 15„Fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinţilor lor, după familiile lor, și anume fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească

3:15
Vers. 39. Cap. 26:62.

de la vârsta de o lună în sus.” 16Moise le-a făcut numărătoarea după porunca Domnului, întocmai cum poruncise. 17Iată
3:17
Gen. 46:11Exod 6:161 Cron. 6:1,16
23:6
care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari. 18Iată numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și
3:18
Exod 6:17
Șimei. 19Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram
3:19
Exod 6:18
, Iţehar, Hebron și Uziel; 20și fiii lui
3:20
Exod 6:19
Merari, după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinţilor lor. 21Din Gherșon se coboară familia lui Libni și familia lui Șimei, alcătuind familiile gherșoniţilor. 22Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șapte mii cinci sute. 23Familiile gherșoniţilor tăbărau înapoia cortului, la apus. 24Căpetenia casei părintești a gherșoniţilor era Elisaf, fiul lui Lael. 25În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui
3:25
Cap. 4:24-26.

Gherșon erau date: cortul
3:25
Exod 25:9
și acoperișul
3:25
Exod 26:1
cortului, învelitoarea
3:25
Exod 26:7,14
acoperișului cortului și perdeaua
3:25
Exod 26:36
de la ușa cortului întâlnirii; 26apoi pânzele curţii
3:26
Exod 27:9
și perdeaua
3:26
Exod 27:16
de la poarta curţii cortului de jur împrejurul cortului și altarului și toate funiile
3:26
Exod 35:18
pentru slujba cortului. 27Din Chehat
3:27
1 Cron. 26:23
se coboară familia amramiţilor, familia iţehariţilor, familia hebroniţilor și familia uzieliţilor, alcătuind familiile chehatiţilor. 28Numărând pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii șase sute de bărbaţi însărcinaţi cu îngrijirea Sfântului Locaș. 29Familiile
3:29
Cap. 1:53.

fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului. 30Căpetenia casei părintești a familiilor chehatiţilor era Eliţafan, fiul lui Uziel. 31În grija
3:31
Cap. 4:15.

lor au dat chivotul
3:31
Exod 25:10
, masa
3:31
Exod 25:23
, sfeșnicul
3:31
Exod 25:31
, altarele
3:31
Exod 27:1
30:1
, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua
3:31
Exod 26:32
dinăuntru și tot ce ţine de ea. 32Căpetenia căpeteniilor leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor însărcinaţi să îngrijească de Sfântul Locaș. 33Din Merari se coboară familia lui Mahli și familia lui Muși, alcătuind familiile merariţilor. 34Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șase mii două sute. 35Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau
3:35
Cap. 1:53.

în partea de miazănoapte a cortului. 36În paza
3:36
Cap. 4:31,32.

și grija fiilor lui Merari au dat: scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ţine de ele; 37apoi stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor și funiile lor. 38Moise, Aaron și fiii lui tăbărau
3:38
Cap. 1:53.

înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la Sfântul Locaș
3:38
Cap. 18:5.

tot ce fusese
3:38
Vers. 7,8.

poruncit copiilor lui Israel; iar străinul
3:38
Vers. 10.

care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. 39Toţi leviţii
3:39
Cap. 26:62.

a căror numărătoare au făcut-o Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toţi bărbaţii, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor născuţi

40Domnul a zis lui Moise: „Fă numărătoarea

3:40
Vers. 15.

tuturor întâilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, și numără-i după numele lor. 41
3:41
Vers. 12,45.

iei pe leviţi pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul tuturor întâilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!” 42Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuţi dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 43Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei. 44Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Ia
3:45
Vers. 12,41.

pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul vitelor lor; și leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. 46Pentru răscumpărarea
3:46
Exod 13:13
celor două sute șaptezeci și trei care
3:46
Vers. 39,43.

trec peste numărul leviţilor, dintre întâii născuţi ai copiilor lui Israel, 47să iei câte
3:47
Lev. 27:6
cinci sicli de cap, după siclul Sfântului Locaș, care este de douăzeci de ghere
3:47
Exod 30:13Lev. 27:25Ezec. 45:12
. 48Să dai argintul acesta lui Aaron și fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul leviţilor.” 49Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de leviţi; 50a luat argintul întâilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei
3:50
Vers. 46,47.

sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 51Și Moise a dat
3:51
Vers. 48.

argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.