Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Lege asupra juruinţelor

301Moise a vorbit căpeteniilor

30:1
Cap. 1:4,16;
7:2
seminţiilor copiilor lui Israel și a zis: „Iată ce poruncește Domnul. 2Când un
30:2
Lev. 27:2Deut. 23:21Jud. 11:30,35Ecl. 5:4
om va face o juruinţă
30:2
Lev. 5:4Mat. 14:9Fapte 23:14
Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-și calce cuvântul, ci să facă
30:2
Iov 22:27Ps. 22:25
50:14
66:13,14
116:14,18Naum 1:15
potrivit cu tot ce i-a ieșit din gură.

Juruinţa femeilor

3Când o femeie va face o juruinţă Domnului și se va lega printr-o făgăduială în tinereţea ei și în casa tatălui ei 4și tatăl ei va afla de juruinţa pe care a făcut-o ea și de făgăduiala cu care s-a legat, dacă nu-i zice nimic în ziua când află de juruinţa ei, toate juruinţele ei vor fi primite și orice făgăduială cu care s-a legat ea va fi primită, 5dar, dacă tatăl ei nu-i dă voie în ziua când ia cunoștinţă de juruinţa ei, toate juruinţele ei și toate făgăduielile cu care se va fi legat ea nu vor avea nicio tărie; și Domnul o va ierta, pentru că nu i-a dat voie tatăl ei. 6Când se va mărita, după ce a făcut juruinţe sau după ce s-a legat printr-un cuvânt ieșit de pe buzele ei 7și bărbatul ei va lua cunoștinţă de lucrul acesta și nu-i va zice nimic în ziua când va lua cunoștinţă de ele, juruinţele ei vor rămâne în picioare și făgăduielile cu care se va fi legat ea vor rămâne în picioare, 8dar, dacă bărbatul ei nu-i

30:8
Gen. 3:16
dă voie în ziua când ia cunoștinţă de juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa pe care a făcut-o și cuvântul scăpat de pe buzele ei cu care s-a legat ea și Domnul o va ierta. 9Juruinţa unei femei văduve sau despărţite de bărbat, făgăduinţa cu care se va fi legat ea, va rămâne în picioare pentru ea. 10Când o femeie, fiind încă în casa bărbatului ei, va face juruinţe sau se va lega cu vreun jurământ 11și bărbatul ei va afla de lucrul acesta, dacă nu-i zice nimic și n-o oprește, toate juruinţele ei vor rămâne în picioare și toate făgăduinţele prin care se va fi legat ea vor rămâne în picioare, 12dar, dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruinţă și orice făgăduială ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preţ, bărbatul ei nu le-a primit; și Domnul o va ierta. 13Bărbatul ei poate întări și bărbatul ei poate desfiinţa orice juruinţă, orice jurământ cu care se leagă ea ca să-și mâhnească sufletul. 14Și anume, dacă nu-i zice nimic zi de zi după ce află de lucrul acesta, el întărește astfel toate juruinţele și toate făgăduielile cu care s-a legat ea; le întărește pentru că nu i-a zis nimic în ziua când a aflat de ele. 15Dar, dacă nu le primește, după ce a trecut ziua în care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui.” 16Acestea sunt legile pe care le-a dat lui Moise Domnul, ca să aibă putere între un bărbat și nevasta lui, între un tată și fata lui, când ea este în tinereţe și acasă la tatăl ei.