Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Jertfe în Ziua Trâmbiţei

291În luna a șaptea, în cea dintâi zi a lunii, să aveţi o adunare sfântă: atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Ziua aceasta să fie vestită între voi

29:1
Lev. 23:24
cu sunet de trâmbiţă. 2Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului un viţel, un berbec și șapte miei de un an fără cusur. 3Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec 4și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 5Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, ca să facă ispășire pentru voi. 6Să aduceţi aceste jertfe, afară de arderea-de-tot
29:6
Cap. 28:11.
și darul ei de mâncare din fiecare lună, afară de arderea-de-tot necurmată
29:6
Cap. 28:3.
, darul ei de mâncare și jertfele de băutură care se adaugă la ele, după
29:6
Cap. 15:11,12.
rânduielile așezate. Acestea sunt niște jertfe mistuite de foc, de un miros plăcut Domnului.

Jertfe pentru Ziua Împăcării

7În ziua

29:7
Lev. 16:29
23:27
a zecea a acestei luni a șaptea, să aveţi o adunare sfântă și să vă smeriţi
29:7
Ps. 35:13Is. 58:5
sufletele; atunci să nu faceţi nicio lucrare. 8Să aduceţi ca ardere-de-tot de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec și șapte miei de un an fără
29:8
Cap. 28:19.
cusur. 9Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru viţel, două zecimi pentru berbec 10și o zecime pentru fiecare din cei șapte miei. 11Să aduceţi și un ţap ca jertfă
29:11
Lev. 16:3,5
de ispășire, afară de jertfa de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată cu darul ei de mâncare și jertfele de băutură obișnuite.

Jertfele pentru Sărbătoarea Colibelor

12În ziua

29:12
Lev. 23:34Deut. 16:13Ezec. 45:25
a cincisprezecea a lunii a șaptea, să aveţi o adunare sfântă; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. Să prăznuiţi o sărbătoare în cinstea Domnului timp de șapte zile. 13Să aduceţi, ca
29:13
Ezra 3:4
ardere-de-tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: treisprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur. 14Să mai adăugaţi și darul lor de mâncare din floarea făinii frământată cu untdelemn, trei zecimi pentru fiecare din cei treisprezece viţei, două zecimi pentru fiecare din cei doi berbeci 15și o zecime pentru fiecare din cei paisprezece miei. 16Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa sa de băutură. 17A doua zi, să aduceţi doisprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 18împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile
29:18
Vers. 3,4,9,10. Cap. 15:12;
așezate. 19Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 20A treia zi, să aduceţi unsprezece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 21împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile
29:21
Vers. 18.
așezate. 22Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 23A patra zi, să aduceţi zece viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 24împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 25Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 26În ziua a cincea, să aduceţi nouă viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 27împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 28Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 29În ziua a șasea, să aduceţi opt viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 30împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 31Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfele de băutură. 32În ziua a șaptea, să aduceţi șapte viţei, doi berbeci și paisprezece miei de un an fără cusur, 33împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţei, berbeci și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 34Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 35În ziua a opta, să aveţi o adunare
29:35
Lev. 23:36
de sărbătoare; atunci să nu faceţi nicio lucrare de slugă. 36Să aduceţi ca ardere-de-tot o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului: un viţel, un berbec și șapte miei de un an, fără cusur, 37împreună cu darul lor de mâncare și jertfele lor de băutură pentru viţel, berbec și miei, după numărul lor, după rânduielile așezate. 38Să aduceţi și un ţap ca jertfă de ispășire, afară de arderea-de-tot necurmată, darul ei de mâncare și jertfa de băutură. 39Acestea sunt jertfele pe care să le aduceţi Domnului la
29:39
Lev. 23:21 Cron. 23:312 Cron. 31:3Ezra 3:5Neem. 10:33Is. 1:14
sărbătorile voastre, afară de arderile voastre de tot, de darurile voastre de mâncare, de jertfele voastre de băutură și de jertfele voastre de mulţumire, ca împlinire a unei juruinţe
29:39
Lev. 7:11,16
22:21,23
sau ca daruri de bunăvoie.’” 40Moise a spus copiilor lui Israel tot ce-i poruncise Domnul.

30

Lege asupra juruinţelor

301Moise a vorbit căpeteniilor

30:1
Cap. 1:4,16;
seminţiilor copiilor lui Israel și a zis: „Iată ce poruncește Domnul. 2Când un
30:2
Lev. 27:2Deut. 23:21Jud. 11:30,35Ecl. 5:4
om va face o juruinţă
30:2
Lev. 5:4Mat. 14:9Fapte 23:14
Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduială, să nu-și calce cuvântul, ci să facă
30:2
Iov 22:27Ps. 22:25
50:14
66:13,14
116:14,18Naum 1:15
potrivit cu tot ce i-a ieșit din gură.

Juruinţa femeilor

3Când o femeie va face o juruinţă Domnului și se va lega printr-o făgăduială în tinereţea ei și în casa tatălui ei 4și tatăl ei va afla de juruinţa pe care a făcut-o ea și de făgăduiala cu care s-a legat, dacă nu-i zice nimic în ziua când află de juruinţa ei, toate juruinţele ei vor fi primite și orice făgăduială cu care s-a legat ea va fi primită, 5dar, dacă tatăl ei nu-i dă voie în ziua când ia cunoștinţă de juruinţa ei, toate juruinţele ei și toate făgăduielile cu care se va fi legat ea nu vor avea nicio tărie; și Domnul o va ierta, pentru că nu i-a dat voie tatăl ei. 6Când se va mărita, după ce a făcut juruinţe sau după ce s-a legat printr-un cuvânt ieșit de pe buzele ei 7și bărbatul ei va lua cunoștinţă de lucrul acesta și nu-i va zice nimic în ziua când va lua cunoștinţă de ele, juruinţele ei vor rămâne în picioare și făgăduielile cu care se va fi legat ea vor rămâne în picioare, 8dar, dacă bărbatul ei nu-i

30:8
Gen. 3:16
dă voie în ziua când ia cunoștinţă de juruinţa ei, el va desfiinţa juruinţa pe care a făcut-o și cuvântul scăpat de pe buzele ei cu care s-a legat ea și Domnul o va ierta. 9Juruinţa unei femei văduve sau despărţite de bărbat, făgăduinţa cu care se va fi legat ea, va rămâne în picioare pentru ea. 10Când o femeie, fiind încă în casa bărbatului ei, va face juruinţe sau se va lega cu vreun jurământ 11și bărbatul ei va afla de lucrul acesta, dacă nu-i zice nimic și n-o oprește, toate juruinţele ei vor rămâne în picioare și toate făgăduinţele prin care se va fi legat ea vor rămâne în picioare, 12dar, dacă bărbatul ei nu le primește în ziua când află de ele, orice juruinţă și orice făgăduială ieșite de pe buzele ei nu vor avea niciun preţ, bărbatul ei nu le-a primit; și Domnul o va ierta. 13Bărbatul ei poate întări și bărbatul ei poate desfiinţa orice juruinţă, orice jurământ cu care se leagă ea ca să-și mâhnească sufletul. 14Și anume, dacă nu-i zice nimic zi de zi după ce află de lucrul acesta, el întărește astfel toate juruinţele și toate făgăduielile cu care s-a legat ea; le întărește pentru că nu i-a zis nimic în ziua când a aflat de ele. 15Dar, dacă nu le primește, după ce a trecut ziua în care le-a aflat, va fi vinovat de păcatul nevestei lui.” 16Acestea sunt legile pe care le-a dat lui Moise Domnul, ca să aibă putere între un bărbat și nevasta lui, între un tată și fata lui, când ea este în tinereţe și acasă la tatăl ei.

31

Biruinţa asupra madianiţilor

311Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Răzbună

31:2
Cap. 25:17;
pe copiii lui Israel împotriva madianiţilor, apoi vei fi adăugat la poporul tău.” 3Moise a vorbit poporului și a zis: „Înarmaţi dintre voi niște bărbaţi pentru oștire și să meargă împotriva Madianului, ca să aducă la îndeplinire răzbunarea Domnului împotriva Madianului. 4Să trimiteţi la oaste câte o mie de oameni de seminţie, din toate seminţiile lui Israel.” 5Au luat dintre miile lui Israel câte o mie de oameni de seminţie, adică douăsprezece mii de oameni înarmaţi pentru oaste. 6Moise a trimis la oaste pe acești o mie de oameni de seminţie și a trimis cu ei pe fiul preotului Eleazar, Fineas, care ducea uneltele sfinte și trâmbiţele
31:6
Cap. 10:9.
răsunătoare. 7Au înaintat împotriva Madianului, după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul, și au
31:7
Deut. 20:13Jud. 21:111 Sam. 27:91 Împ. 11:15,16
omorât pe toţi
31:7
Jud. 6:1,2,33
bărbaţii. 8Împreună cu toţi ceilalţi, au omorât și pe împăraţii Madianului: Evi
31:8
Ios. 13:21
, Rechem, Ţur, Hur și Reba, cei cinci împăraţi ai Madianului; au ucis cu sabia și pe Balaam
31:8
Ios. 13:22
, fiul lui Beor. 9Copiii lui Israel au luat prinse pe femeile madianiţilor cu pruncii lor și le-au jefuit toate vitele, toate turmele și toate bogăţiile. 10Le-au ars toate cetăţile pe care le locuiau și toate ocoalele lor. 11Au
31:11
Deut. 20:14
luat toată prada și toate jafurile de oameni și dobitoace, 12și pe cei prinși, prada și jafurile le-au adus lui Moise, preotului Eleazar și adunării copiilor lui Israel, care erau tăbărâţi în câmpia Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului. 13Moise, preotul Eleazar și toţi mai-marii adunării le-au ieșit înainte, afară din tabără. 14Și Moise s-a mâniat pe căpeteniile oștirii, pe căpeteniile peste o mie și pe căpeteniile peste o sută care se întorceau de la război. 15El le-a zis: „Cum? Aţi lăsat cu viaţă pe toate
31:15
Deut. 20:141 Sam. 15:3
femeile? 16Iată
31:16
Cap. 25:2.
, ele sunt acelea care, după cuvântul
31:16
Cap. 24:14.
lui Balaam, au târât pe copiii lui Israel să păcătuiască împotriva Domnului, în fapta lui Peor, și atunci a izbucnit urgia
31:16
Cap. 25:9.
în adunarea Domnului. 17Acum dar omorâţi
31:17
Jud. 21:11
pe orice prunc de parte bărbătească și omorâţi pe orice femeie care a cunoscut pe un bărbat culcându-se cu el, 18dar lăsaţi cu viaţă pentru voi toţi pruncii de parte femeiască și pe toate fetele care n-au cunoscut împreunarea cu un bărbat.

Curăţirea căpeteniilor și ostașilor

19Iar voi tăbărâţi

31:19
Cap. 5:2.
șapte zile afară din tabără; toţi aceia dintre voi care au ucis pe cineva și toţi cei ce s-au atins
31:19
Cap. 19:11.
de vreun mort să se curăţească a treia și a șaptea zi, ei și cei prinși de voi. 20Să curăţiţi, de asemenea, orice haină, orice lucru de piele, orice lucru de păr de capră și orice unealtă de lemn.” 21Preotul Eleazar a zis ostașilor care se duseseră la război: „Iată ce este poruncit prin legea pe care a dat-o lui Moise Domnul. 22Aurul, argintul, arama, fierul, cositorul și plumbul, 23orice lucru care poate suferi focul, să-l treceţi prin foc ca să se curăţească. Dar tot ce nu poate suferi focul să fie curăţit cu apa
31:23
Cap. 19:9,17.
de curăţire; să-l treceţi prin apă. 24
31:24
Lev. 11:25
vă spălaţi hainele în ziua a șaptea și veţi fi curaţi, apoi veţi putea intra în tabără.”

Împărţirea prăzii

25Domnul a zis lui Moise: 26„Fă, împreună cu preotul Eleazar și cu căpeteniile caselor adunării, socoteala prăzii luate, fie oameni, fie dobitoace. 27Împarte prada

31:27
Ios. 22:81 Sam. 30:24
între luptătorii care s-au dus la oaste și între toată adunarea. 28Să iei întâi din partea ostașilor care s-au dus la oaste o dare pentru Domnul, și anume unul
31:28
Vers. 30,47. Cap. 18:26.
din cinci sute, atât din oameni, cât și din boi, măgari și oi. 29Să le iei din jumătatea cuvenită lor și să le dai preotului Eleazar, ca un dar ridicat pentru Domnul. 30Și din jumătatea care se cuvine copiilor lui Israel să
31:30
Vers. 42-47.
iei unul din cincizeci, atât din oameni, cât și din boi, măgari și oi, din orice dobitoc, și să le dai leviţilor care
31:30
Cap. 3:7,8,25,31,36;
păzesc cortul Domnului
31:30
Cap. 18:8,19.
.” 31Moise și preotul Eleazar au făcut ce poruncise lui Moise Domnul. 32Prada de război, rămasă din jaful celor ce făcuseră parte din oaste, era de șase sute șaptezeci și cinci de mii de oi, 33șaptezeci și două de mii de boi, 34șaizeci și unu de mii de măgari 35și treizeci și două de mii de suflete, adică femei care nu cunoscuseră împreunarea cu un bărbat. 36Jumătatea care alcătuia partea celor ce se duseseră la oaste a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi, 37din care șase sute șaptezeci și cinci au fost luaţi ca dare Domnului; 38treizeci și șase de mii de boi, din care șaptezeci și doi luaţi ca dare Domnului; 39treizeci de mii cinci sute de măgari, din care șaizeci și unu luaţi ca dare Domnului, 40și șaisprezece mii de inși, din care treizeci și doi luaţi ca dare Domnului. 41Moise a dat preotului Eleazar darea luată ca dar ridicat pentru Domnul, după cum
31:41
Vers. 30.
îi poruncise Domnul. 42Jumătatea cuvenită copiilor lui Israel, pe care a despărţit-o Moise de a bărbaţilor care merseseră la oaste 43și care era partea adunării, a fost de trei sute treizeci și șapte de mii cinci sute de oi, 44treizeci și șase de mii de boi, 45treizeci de mii cinci sute de măgari 46și șaisprezece mii de suflete. 47Din această jumătate care se cuvenea copiilor lui Israel, Moise a luat unul din cincizeci, atât din oameni, cât și din dobitoace, și le-a dat leviţilor care păzesc cortul Domnului, după cum îi poruncise Domnul. 48Căpeteniile oștirii, căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută s-au apropiat de Moise 49și i-au zis: „Robii tăi au făcut socoteala ostașilor care erau sub poruncile noastre și nu lipsește niciun om dintre noi. 50Noi aducem deci ca dar Domnului fiecare ce a găsit ca scule de aur, și anume lănţișoare, brăţări, inele, cercei și salbe, ca să se facă ispășire
31:50
Exod 30:12,16
pentru sufletele noastre înaintea Domnului.” 51Moise și preotul Eleazar au primit de la ei toate aceste scule lucrate în aur. 52Tot aurul pe care l-au adus Domnului căpeteniile peste o mie și căpeteniile peste o sută, ca dar ridicat, cântărea șaisprezece mii șapte sute cincizeci de sicli. 53Oamenii din oaste au păstrat, fiecare pentru sine, prada
31:53
Deut. 20:14
pe care o făcuseră. 54Moise și preotul Eleazar au luat aurul de la căpeteniile peste o mie și de la căpeteniile peste o sută și l-au adus în cortul întâlnirii, ca aducere aminte
31:54
Exod 30:16
pentru copiii lui Israel înaintea Domnului.