Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Hotarele Canaanului

341Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Dă porunca aceasta copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când veţi intra în ţara

34:2
Gen. 17:8Deut. 1:7Ps. 78:55
105:11Ezec. 47:14
Canaanului, ţara aceasta va fi moștenirea voastră – ţara Canaanului, ale cărei hotare iată-le: 3Hotarul
34:3
Ios. 15:1Ezec. 47:13
din partea de miazăzi va începe din pustia Ţin, lângă Edom. Astfel, hotarul vostru de miazăzi va începe de la marginea Mării
34:3
Gen. 14:3Ios. 15:2
Sărate spre răsărit; 4se va întoarce la miazăzi de înălţimea
34:4
Ios. 15:3
Acrabim, va trece prin Ţin și se va întinde până la miazăzi de Cades-Barnea
34:4
Cap. 13:26;
32:8
; va urma mai departe prin Haţar-Adar
34:4
Ios. 15:3,4
și va trece spre Aţmon; 5de la Aţmon, se va întoarce până la pârâul
34:5
Gen. 15:18Ios. 15:4,471 Împ. 8:65Is. 27:12
Egiptului și va ieși la mare. 6Hotarul vostru dinspre apus va fi Marea cea Mare (Mediterana); aceasta va fi hotarul vostru la apus. 7Iată care va fi hotarul vostru spre miazănoapte: începând de la Marea cea Mare, să trageţi hotarul până la muntele
34:7
Cap. 33:37.

Hor; 8de la muntele Hor, să-l trageţi prin
34:8
Cap. 13:21.
2 Împ. 14:25
Hamat și să ajungă până la
34:8
Ezec. 47:15
Ţedad; 9să urmeze mai departe prin Zifron, ca să ajungă la Haţar-Enan
34:9
Ezec. 47:17
: acesta să vă fie hotarul înspre miazănoapte. 10Să vă trageţi hotarul spre răsărit de la Haţar-Enan până la Șefam; 11să se coboare din Șefam spre Ribla
34:11
2 Împ. 23:33Ier. 39:5,6
, la răsărit de Ain; se va coborî și se va întinde de-a lungul mării Chineret
34:11
Deut. 3:17Ios. 11:2
19:35Mat. 14:34Luca 5:1
(Ghenezaret), la răsărit; 12se va coborî iarăși spre Iordan, ca să ajungă la Marea Sărată
34:12
Vers. 3.

. Aceasta va fi ţara voastră, cu hotarele ei de jur împrejur.’” 13Moise a dat porunca aceasta copiilor lui Israel și a zis: „Aceasta este ţara
34:13
Vers. 1.
Ios. 14:1,2
pe care o veţi împărţi prin sorţi și pe care a poruncit Domnul s-o dea celor nouă seminţii și jumătate. 14Căci
34:14
Cap. 32:33.
Ios. 14:2,3
seminţia fiilor lui Ruben, după casele lor părintești, și seminţia fiilor lui Gad, după casele părinţilor lor, precum și jumătate din seminţia lui Manase și-au luat moștenirea. 15Aceste două seminţii și jumătate și-au luat moștenirea dincoace de Iordan, în faţa Ierihonului, înspre răsărit.”

Cum și prin cine să se împartă ţara

16Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 17„Iată numele bărbaţilor care vor împărţi ţara între voi: preotul Eleazar

34:17
Ios. 14:1
19:51
și Iosua, fiul lui Nun. 18Să mai luaţi câte o căpetenie
34:18
Cap. 1:4,16.

din fiecare seminţie, ca să facă împărţirea ţării. 19Iată numele bărbaţilor acestora. Pentru seminţia lui Iuda: Caleb, fiul lui Iefune; 20pentru seminţia fiilor lui Simeon: Samuel, fiul lui Amihud; 21pentru seminţia lui Beniamin: Elidad, fiul lui Chislon; 22pentru seminţia fiilor lui Dan: căpetenia Buchi, fiul lui Iogli; 23pentru fiii lui Iosif: pentru seminţia fiilor lui Manase – căpetenia Haniel, fiul lui Efod; 24și pentru seminţia fiilor lui Efraim – căpetenia Chemuel, fiul lui Șiftan; 25pentru seminţia fiilor lui Zabulon: căpetenia Eliţafan, fiul lui Parnac; 26pentru seminţia fiilor lui Isahar: căpetenia Paltiel, fiul lui Azan; 27pentru seminţia fiilor lui Așer: căpetenia Ahihud, fiul lui Șelomi; 28pentru seminţia fiilor lui Neftali: căpetenia Pedahel, fiul lui Amihud.” 29Aceștia sunt aceia cărora le-a poruncit Domnul să împartă ţara Canaanului între copiii lui Israel.