Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Măritarea fiicelor moștenitoare

361Căpeteniile familiei lui

36:1
Cap. 26:29.

Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase, dintre familiile fiilor lui Iosif, s-au apropiat și au vorbit înaintea lui Moise și înaintea mai-marilor peste casele părintești ale copiilor lui Israel. 2Ei au zis: „Domnule, ţie ţi-a poruncit Domnul
36:2
Cap. 26:55;
33:54Ios. 17:3
să dai copiilor lui Israel ţara ca moștenire prin sorţi. Tu, domnule
36:2
Cap. 27:1,7.
Ios. 17:3,4
, ai primit, de asemenea, poruncă de la Domnul ca moștenirea fratelui nostru Ţelofhad s-o dai fetelor lui. 3Dar, dacă ele se mărită după unul din fiii altei seminţii a copiilor lui Israel, moștenirea lor va fi ștearsă din moștenirea părinţilor noștri și adăugată la a seminţiei din care vor face parte și, astfel, moștenirea care ne-a
36:3
Lev. 25:10
căzut nouă la sorţi se va micșora. 4Și când va veni anul de veselie pentru copiii lui Israel, moștenirea lor va rămâne adăugată la a seminţiei din care vor face parte și va fi ștearsă astfel din moștenirea seminţiei părinţilor noștri.” 5Moise a poruncit copiilor lui Israel din partea Domnului și a zis: „Seminţia fiilor lui Iosif are
36:5
Cap. 27:7.

dreptate. 6Iată ce poruncește Domnul cu privire la fetele lui Ţelofhad: să se mărite după cine vor vrea, numai să se mărite
36:6
Vers. 12.

într-o familie din seminţia părinţilor lor. 7Nicio moștenire a copiilor lui Israel să nu treacă de la o seminţie la alta, ci fiecare din copiii lui Israel să se ţină
36:7
1 Împ. 21:3
lipit de moștenirea seminţiei părinţilor lui. 8Și orice fată
36:8
1 Cron. 23:22
care are o moștenire în seminţiile copiilor lui Israel să se mărite după cineva dintr-o familie din seminţia tatălui ei, pentru ca fiecare din copiii lui Israel să-și aibă moștenirea părinţilor săi. 9Nicio moștenire să nu treacă de la o seminţie la alta, ci seminţiile copiilor lui Israel să se ţină fiecare de moștenirea sa.” 10Fetele lui Ţelofhad au făcut întocmai după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul. 11Mahla
36:11
Cap. 27:1.

, Tirţa, Hogla, Milca și Noa, fetele lui Ţelofhad, s-au măritat după fiii unchilor lor; 12s-au măritat în familiile fiilor lui Manase, fiul lui Iosif, și moștenirea lor a rămas în seminţia familiei tatălui lor. 13Acestea sunt poruncile și legile pe care le-a dat Domnul prin Moise copiilor lui Israel în câmpia
36:13
Cap. 26:3;
33:50
Moabului, lângă Iordan, în faţa Ierihonului.