Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Slujbele chehatiţilor

41Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 3de la vârsta

4:3
Cap. 8:24.
1 Cron. 23:3,24,27
de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. 4Iată slujbele
4:4
Vers. 15.

fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: ele privesc Locul Preasfânt
4:4
Vers. 19.

. 5La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos
4:5
Exod 26:31
perdeaua dinăuntru și să acopere cu ea chivotul
4:5
Exod 25:10,16
mărturiei; 6să pună deasupra ei o învelitoare de piele de viţel de mare și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră; apoi să pună drugii
4:6
Exod 25:13
chivotului. 7Să întindă un covor albastru peste masa
4:7
Exod 25:23,29,30Lev. 24:6,8
pâinilor pentru punerea înainte și deasupra să pună străchinile, căţuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie și pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului; 8peste toate aceste lucruri, să întindă un covor cărămiziu și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să pună drugii mesei. 9Să ia un covor albastru și să acopere sfeșnicul
4:9
Exod 25:31
, candelele
4:9
Exod 25:37,38
lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru untdelemn, care se întrebuinţează pentru slujba lui; 10să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-l pună pe targă. 11Peste altarul
4:11
Exod 30:1,3
de aur să întindă un covor albastru și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 12Să ia apoi toate uneltele întrebuinţate pentru slujbă în Sfântul Locaș și să le pună într-un covor albastru și să le acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să le pună pe targă. 13Să ia cenușa din altar și să întindă peste altar un covor de purpură; 14să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculiţele, lopeţile, lighenele, toate uneltele altarului și deasupra să întindă o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 15După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat
4:15
Cap. 7:9;
10:21Deut. 31:92 Sam. 6:131 Cron. 15:2,15
să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă, dar să nu se atingă
4:15
2 Sam. 6:6,71 Cron. 13:9,10
de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea
4:15
Cap. 3:31.

sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii. 16Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui untdelemnul
4:16
Exod 25:6Lev. 24:2
pentru sfeșnic, tămâia
4:16
Exod 30:34
mirositoare, darul
4:16
Exod 29:40
de pâine de toate zilele și untdelemnul
4:16
Exod 30:23
pentru ungere; să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, Sfântul Locaș și uneltele lui.” 17Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 18„Să nu cumva să puneţi neamul familiilor chehatiţilor în primejdie să fie nimicit din mijlocul leviţilor. 19Iată ce să faceţi pentru ei ca să trăiască, și să nu moară, când se vor apropia de Locul Preasfânt
4:19
Vers. 4.

: Aaron și fiii lui să vină și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui. 20Să nu
4:20
Exod 19:211 Sam. 6:19
intre ei să învelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.”

Slujbele gherșoniţilor

21Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 22„Numără și pe fiii lui Gherșon, după casele părinţilor lor, după familiile lor, 23și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:23
Vers. 3.

de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii. 24Iată slujbele familiilor gherșoniţilor, slujba pe care vor trebui s-o facă și ce vor trebui să ducă. 25Să ducă
4:25
Cap. 3:25,26.

covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de viţel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii, 26pânzele curţii și perdeaua de la ușa porţii curţii, de jur împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele care ţin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri. 27În slujbele lor, fiii gherșoniţilor să fie sub poruncile lui Aaron și fiilor lui, pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui s-o facă; în grija lor să daţi tot ce au de dus. 28Acestea sunt slujbele familiilor fiilor gherșoniţilor în cortul întâlnirii și ce au ei de păzit sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 30și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:30
Vers. 3.

de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 31Iată
4:31
Cap. 3:36,37.
Exod 26:15
ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întâlnirii: scândurile cortului, drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui; 32stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor, funiile lor, toate uneltele care ţin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneţi pe
4:32
Exod 38:21
nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat. 33Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei în cortul întâlnirii, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.” 34Moise
4:34
Vers. 2.

, Aaron și mai-marii adunării au făcut numărătoarea fiilor chehatiţilor, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 35și anume a tuturor acelora care, de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 36Cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile chehatiţilor, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise. 38Fiii lui Gherșon ieșiţi la numărătoare, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 39de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, și anume toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 40cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, după casele părinţilor lor, au fost două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4:41
Vers. 22.

sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Gherșon, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului. 42Cei ieșiţi la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 43de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 44cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după
4:45
Vers. 29.

porunca Domnului dată prin Moise. 46Toţi aceia dintre leviţi a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron și mai-marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 47de la vârsta
4:47
Vers. 3,23,30.

de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întâlnirii, 48toţi cei ieșiţi la numărătoare au fost opt mii cinci sute optzeci. 49Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătând fiecăruia
4:49
Vers. 15,24,31. Cap. 4:1,21.

slujba pe care trebuia s-o facă și ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.