Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Familia lui Aaron

31Iată sămânţa lui Aaron și a lui Moise pe vremea când a vorbit Domnul cu Moise, pe muntele Sinai. 2Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab

3:2
Exod 6:23
, întâiul născut, Abihu, Eleazar și Itamar. 3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron care au primit ungerea
3:3
Exod 28:41Lev. 8
preoţească și care au fost închinaţi în slujba preoţiei. 4Nadab
3:4
Lev. 10:11 Cron. 24:2
și Abihu au murit înaintea Domnului, când au adus înaintea Domnului foc străin, în pustia Sinai; ei n-aveau fii. Eleazar și Itamar au împlinit slujba preoţiei în faţa tatălui lor Aaron.

Slujba leviţilor

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Apropie

3:6
Cap. 8:6;
seminţia lui Levi și pune-o înaintea preotului Aaron, ca să fie în slujba lui. 7Ei să aibă grijă de tot ce este dat în paza lui și de tot ce este poruncit întregii adunări, înaintea cortului întâlnirii: să facă slujba
3:7
Cap. 1:50;
cortului. 8
3:8
Cap. 8:19;
aibă grijă de toate uneltele cortului întâlnirii și de tot ce este poruncit copiilor lui Israel: ei să facă slujba cortului. 9Să dai pe leviţi lui Aaron și fiilor lui; ei să-i fie daţi lui în totul, din partea copiilor lui Israel. 10Pe Aaron și pe fiii lui să-i pui să
3:10
Cap. 18:7.
păzească slujba preoţiei lor, iar străinul
3:10
Vers. 38. Cap. 1:51;
care se va apropia să fie pedepsit cu moartea.” 11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Iată
3:12
Vers. 41. Cap. 8:16;
că am luat pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, în locul tuturor întâilor născuţi care se nasc întâi dintre copiii lui Israel, și leviţii vor fi ai Mei. 13Căci
3:13
Exod 13:2Lev. 27:26Luca 2:23
orice întâi născut este al Meu. În ziua
3:13
Exod 13:12,15
când am lovit pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, Mi-am închinat Mie pe toţi întâii născuţi din Israel, atât din oameni, cât și din dobitoace: ei vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul.”

Familiile leviţilor

14Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai și a zis: 15„Fă numărătoarea copiilor lui Levi după casele părinţilor lor, după familiile lor, și anume fă numărătoarea tuturor celor de parte bărbătească

3:15
Vers. 39. Cap. 26:62.
de la vârsta de o lună în sus.” 16Moise le-a făcut numărătoarea după porunca Domnului, întocmai cum poruncise. 17Iată
3:17
Gen. 46:11Exod 6:161 Cron. 6:1,16
23:6
care sunt fiii lui Levi, după numele lor: Gherșon, Chehat și Merari. 18Iată numele fiilor lui Gherșon, după familiile lor: Libni și
3:18
Exod 6:17
Șimei. 19Iată fiii lui Chehat, după familiile lor: Amram
3:19
Exod 6:18
, Iţehar, Hebron și Uziel; 20și fiii lui
3:20
Exod 6:19
Merari, după familiile lor: Mahli și Muși. Acestea sunt familiile lui Levi, după casele părinţilor lor. 21Din Gherșon se coboară familia lui Libni și familia lui Șimei, alcătuind familiile gherșoniţilor. 22Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șapte mii cinci sute. 23Familiile gherșoniţilor tăbărau înapoia cortului, la apus. 24Căpetenia casei părintești a gherșoniţilor era Elisaf, fiul lui Lael. 25În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui
3:25
Cap. 4:24-26.
Gherșon erau date: cortul
3:25
Exod 25:9
și acoperișul
3:25
Exod 26:1
cortului, învelitoarea
3:25
Exod 26:7,14
acoperișului cortului și perdeaua
3:25
Exod 26:36
de la ușa cortului întâlnirii; 26apoi pânzele curţii
3:26
Exod 27:9
și perdeaua
3:26
Exod 27:16
de la poarta curţii cortului de jur împrejurul cortului și altarului și toate funiile
3:26
Exod 35:18
pentru slujba cortului. 27Din Chehat
3:27
1 Cron. 26:23
se coboară familia amramiţilor, familia iţehariţilor, familia hebroniţilor și familia uzieliţilor, alcătuind familiile chehatiţilor. 28Numărând pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, s-au găsit opt mii șase sute de bărbaţi însărcinaţi cu îngrijirea Sfântului Locaș. 29Familiile
3:29
Cap. 1:53.
fiilor lui Chehat tăbărau în partea de miazăzi a cortului. 30Căpetenia casei părintești a familiilor chehatiţilor era Eliţafan, fiul lui Uziel. 31În grija
3:31
Cap. 4:15.
lor au dat chivotul
3:31
Exod 25:10
, masa
3:31
Exod 25:23
, sfeșnicul
3:31
Exod 25:31
, altarele
3:31
Exod 27:1
30:1
, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua
3:31
Exod 26:32
dinăuntru și tot ce ţine de ea. 32Căpetenia căpeteniilor leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron; el avea privegherea asupra celor însărcinaţi să îngrijească de Sfântul Locaș. 33Din Merari se coboară familia lui Mahli și familia lui Muși, alcătuind familiile merariţilor. 34Cei ieșiţi la numărătoare, când au numărat pe toţi bărbaţii de la vârsta de o lună în sus, au fost șase mii două sute. 35Căpetenia casei părintești a familiilor lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihail. Ei tăbărau
3:35
Cap. 1:53.
în partea de miazănoapte a cortului. 36În paza
3:36
Cap. 4:31,32.
și grija fiilor lui Merari au dat: scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ţine de ele; 37apoi stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor și funiile lor. 38Moise, Aaron și fiii lui tăbărau
3:38
Cap. 1:53.
înaintea cortului, la răsărit, înaintea cortului întâlnirii, spre răsăritul soarelui; ei aveau să îndeplinească la Sfântul Locaș
3:38
Cap. 18:5.
tot ce fusese
3:38
Vers. 7,8.
poruncit copiilor lui Israel; iar străinul
3:38
Vers. 10.
care se va apropia să fie pedepsit cu moartea. 39Toţi leviţii
3:39
Cap. 26:62.
a căror numărătoare au făcut-o Moise și Aaron după porunca Domnului, după familiile lor, toţi bărbaţii, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii.

Răscumpărarea întâilor născuţi

40Domnul a zis lui Moise: „Fă numărătoarea

3:40
Vers. 15.
tuturor întâilor născuţi de parte bărbătească dintre copiii lui Israel, de la vârsta de o lună în sus, și numără-i după numele lor. 41
3:41
Vers. 12,45.
iei pe leviţi pentru Mine, Domnul, în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul tuturor întâilor născuţi din vitele copiilor lui Israel!” 42Moise a făcut numărătoarea tuturor întâilor născuţi dintre copiii lui Israel, după porunca pe care i-o dăduse Domnul. 43Toţi întâii născuţi de parte bărbătească, a căror numărătoare au făcut-o, numărându-le numele, de la vârsta de o lună în sus, au fost douăzeci și două de mii două sute șaptezeci și trei. 44Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 45„Ia
3:45
Vers. 12,41.
pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi din copiii lui Israel și vitele leviţilor în locul vitelor lor; și leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul. 46Pentru răscumpărarea
3:46
Exod 13:13
celor două sute șaptezeci și trei care
3:46
Vers. 39,43.
trec peste numărul leviţilor, dintre întâii născuţi ai copiilor lui Israel, 47să iei câte
3:47
Lev. 27:6
cinci sicli de cap, după siclul Sfântului Locaș, care este de douăzeci de ghere
3:47
Exod 30:13Lev. 27:25Ezec. 45:12
. 48Să dai argintul acesta lui Aaron și fiilor lui pentru răscumpărarea celor ce trec peste numărul leviţilor.” 49Moise a luat argintul pentru răscumpărarea celor ce treceau peste numărul celor răscumpăraţi de leviţi; 50a luat argintul întâilor născuţi din copiii lui Israel: o mie trei
3:50
Vers. 46,47.
sute șaizeci și cinci de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 51Și Moise a dat
3:51
Vers. 48.
argintul de răscumpărare lui Aaron și fiilor lui, după porunca Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

4

Slujbele chehatiţilor

41Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 3de la vârsta

4:3
Cap. 8:24.
de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. 4Iată slujbele
4:4
Vers. 15.
fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: ele privesc Locul Preasfânt
4:4
Vers. 19.
. 5La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos
4:5
Exod 26:31
perdeaua dinăuntru și să acopere cu ea chivotul
4:5
Exod 25:10,16
mărturiei; 6să pună deasupra ei o învelitoare de piele de viţel de mare și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră; apoi să pună drugii
4:6
Exod 25:13
chivotului. 7Să întindă un covor albastru peste masa
4:7
Exod 25:23,29,30Lev. 24:6,8
pâinilor pentru punerea înainte și deasupra să pună străchinile, căţuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie și pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului; 8peste toate aceste lucruri, să întindă un covor cărămiziu și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să pună drugii mesei. 9Să ia un covor albastru și să acopere sfeșnicul
4:9
Exod 25:31
, candelele
4:9
Exod 25:37,38
lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru untdelemn, care se întrebuinţează pentru slujba lui; 10să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-l pună pe targă. 11Peste altarul
4:11
Exod 30:1,3
de aur să întindă un covor albastru și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 12Să ia apoi toate uneltele întrebuinţate pentru slujbă în Sfântul Locaș și să le pună într-un covor albastru și să le acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să le pună pe targă. 13Să ia cenușa din altar și să întindă peste altar un covor de purpură; 14să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculiţele, lopeţile, lighenele, toate uneltele altarului și deasupra să întindă o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 15După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat
4:15
Cap. 7:9;
să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă, dar să nu se atingă
4:15
2 Sam. 6:6,71 Cron. 13:9,10
de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea
4:15
Cap. 3:31.
sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii. 16Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui untdelemnul
4:16
Exod 25:6Lev. 24:2
pentru sfeșnic, tămâia
4:16
Exod 30:34
mirositoare, darul
4:16
Exod 29:40
de pâine de toate zilele și untdelemnul
4:16
Exod 30:23
pentru ungere; să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, Sfântul Locaș și uneltele lui.” 17Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 18„Să nu cumva să puneţi neamul familiilor chehatiţilor în primejdie să fie nimicit din mijlocul leviţilor. 19Iată ce să faceţi pentru ei ca să trăiască, și să nu moară, când se vor apropia de Locul Preasfânt
4:19
Vers. 4.
: Aaron și fiii lui să vină și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui. 20Să nu
4:20
Exod 19:211 Sam. 6:19
intre ei să învelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.”

Slujbele gherșoniţilor

21Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 22„Numără și pe fiii lui Gherșon, după casele părinţilor lor, după familiile lor, 23și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:23
Vers. 3.
de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii. 24Iată slujbele familiilor gherșoniţilor, slujba pe care vor trebui s-o facă și ce vor trebui să ducă. 25Să ducă
4:25
Cap. 3:25,26.
covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de viţel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii, 26pânzele curţii și perdeaua de la ușa porţii curţii, de jur împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele care ţin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri. 27În slujbele lor, fiii gherșoniţilor să fie sub poruncile lui Aaron și fiilor lui, pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui s-o facă; în grija lor să daţi tot ce au de dus. 28Acestea sunt slujbele familiilor fiilor gherșoniţilor în cortul întâlnirii și ce au ei de păzit sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 30și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:30
Vers. 3.
de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 31Iată
4:31
Cap. 3:36,37.
ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întâlnirii: scândurile cortului, drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui; 32stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor, funiile lor, toate uneltele care ţin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneţi pe
4:32
Exod 38:21
nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat. 33Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei în cortul întâlnirii, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.” 34Moise
4:34
Vers. 2.
, Aaron și mai-marii adunării au făcut numărătoarea fiilor chehatiţilor, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 35și anume a tuturor acelora care, de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 36Cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile chehatiţilor, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise. 38Fiii lui Gherșon ieșiţi la numărătoare, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 39de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, și anume toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 40cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, după casele părinţilor lor, au fost două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4:41
Vers. 22.
sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Gherșon, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului. 42Cei ieșiţi la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 43de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 44cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după
4:45
Vers. 29.
porunca Domnului dată prin Moise. 46Toţi aceia dintre leviţi a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron și mai-marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 47de la vârsta
4:47
Vers. 3,23,30.
de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întâlnirii, 48toţi cei ieșiţi la numărătoare au fost opt mii cinci sute optzeci. 49Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătând fiecăruia
4:49
Vers. 15,24,31. Cap. 4:1,21.
slujba pe care trebuia s-o facă și ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

5

Izgonirea celor necuraţi

51Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros

5:2
Lev. 13:3,46
și pe oricine are o lepădare
5:2
Lev. 15:2
de sămânţă sau este întinat prin atingerea de
5:2
Lev. 21:119:11,13
un mort. 3Fie bărbaţi, fie femei, să-i scoateţi din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul
5:3
Lev. 26:11,122 Cor. 6:16
căreia Îmi am Eu locuinţa.” 4Copiii lui Israel au făcut așa și i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, așa au făcut copiii lui Israel.

Despăgubirea pentru furt

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Spune copiilor lui Israel: ‘Când

5:6
Lev. 6:2,3
un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege faţă de Domnul, și se va face astfel vinovat, 7să-și
5:7
Lev. 5:5
26:40Ios. 7:19
mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime
5:7
Lev. 6:5
preţul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat. 8Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul câștigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecul
5:8
Lev. 6:6,7
7:7
adus ca jertfă de ispășire cu care se va face ispășire pentru cel vinovat. 9Orice dar
5:9
Exod 29:28Lev. 6:17,18,26
7:6,7,9,10,14Deut. 18:3,4Ezec. 44:29,30
ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie al preotului căruia îi sunt aduse. 10Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului al
5:10
Lev. 10:13
lui să fie.’”

Apa de gelozie

11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Dacă păcătuiește nevasta cuiva faţă de bărbatul ei și-i este necredincioasă; 13dacă altul se

5:13
Lev. 18:20
culcă cu ea și lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prinsă asupra faptului; 14și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui, care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s-a pângărit, 15omul acela să-și aducă nevasta la preot și, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea și să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă
5:15
1 Împ. 17:18Ezec. 29:16
o fărădelege. 16Preotul s-o apropie și s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului. 17Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, să ia ţărână de pe podeaua cortului și s-o pună în apă. 18Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului, să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apele amare aducătoare de blestem. 19Preotul să pună pe femeie să jure și să-i zică: «Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine și dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângărești cu altul, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem! 20Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el și te-ai pângărit și dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine», 21și preotul
5:21
Ios. 6:261 Sam. 14:24Neem. 10:29
să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și să-i zică: «Domnul să
5:21
Ier. 29:22
te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa și să ţi se umfle pântecele, 22și apele acestea aducătoare de blestem să intre
5:22
Ps. 109:18
în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele și să ţi se usuce coapsa!» Și
5:22
Deut. 27:15
femeia să zică: «Amin! Amin!» 23Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le șteargă cu apele cele amare. 24Și să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem, și apele aducătoare de blestem vor intra în ea și-i vor pricinui amărăciunea. 25Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene
5:25
Lev. 8:27
darul într-o parte și într-alta înaintea Domnului și să-l aducă pe altar. 26Apoi
5:26
Lev. 2:2,9
preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, și să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele. 27După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit și a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea și-i vor pricinui amărăciunea; pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca, și femeia aceasta va fi de blestem
5:27
Deut. 28:37Ps. 83:9,11Ier. 24:9
29:18,22
42:18Zah. 8:13
în mijlocul poporului ei. 28Dar, dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, va rămâne neatinsă și va avea copii. 29Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când o femeie care este sub puterea bărbatului ei se abate
5:29
Vers. 19.
și se pângărește 30și pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta. 31Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea își va lua
5:31
Lev. 20:17,19,20
pedeapsa nelegiuirii ei.’”