Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Slujbele chehatiţilor

41Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 2„Numără pe fiii lui Chehat dintre copiii lui Levi, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 3de la vârsta

4:3
Cap. 8:24.
de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, pe toţi cei destoinici să facă vreo slujbă la cortul întâlnirii. 4Iată slujbele
4:4
Vers. 15.
fiilor lui Chehat în cortul întâlnirii: ele privesc Locul Preasfânt
4:4
Vers. 19.
. 5La pornirea taberei, Aaron și fiii lui să vină să dea jos
4:5
Exod 26:31
perdeaua dinăuntru și să acopere cu ea chivotul
4:5
Exod 25:10,16
mărturiei; 6să pună deasupra ei o învelitoare de piele de viţel de mare și să întindă pe deasupra un covor făcut în întregime din materie albastră; apoi să pună drugii
4:6
Exod 25:13
chivotului. 7Să întindă un covor albastru peste masa
4:7
Exod 25:23,29,30Lev. 24:6,8
pâinilor pentru punerea înainte și deasupra să pună străchinile, căţuile, ceștile și potirele pentru jertfele de băutură; deasupra să fie și pâinea care se pune necurmat înaintea Domnului; 8peste toate aceste lucruri, să întindă un covor cărămiziu și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să pună drugii mesei. 9Să ia un covor albastru și să acopere sfeșnicul
4:9
Exod 25:31
, candelele
4:9
Exod 25:37,38
lui, mucările lui, cenușarele lui și toate vasele lui pentru untdelemn, care se întrebuinţează pentru slujba lui; 10să-l pună cu toate uneltele lui într-o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-l pună pe targă. 11Peste altarul
4:11
Exod 30:1,3
de aur să întindă un covor albastru și să-l acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 12Să ia apoi toate uneltele întrebuinţate pentru slujbă în Sfântul Locaș și să le pună într-un covor albastru și să le acopere cu o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să le pună pe targă. 13Să ia cenușa din altar și să întindă peste altar un covor de purpură; 14să pună deasupra toate uneltele pentru slujba lui, tigăile pentru cărbuni, furculiţele, lopeţile, lighenele, toate uneltele altarului și deasupra să întindă o învelitoare de piele de viţel de mare; apoi să-i pună drugii. 15După ce Aaron și fiii lui vor isprăvi de acoperit Sfântul Locaș și toate uneltele Sfântului Locaș, fiii lui Chehat
4:15
Cap. 7:9;
să vină, la pornirea taberei, ca să le ducă, dar să nu se atingă
4:15
2 Sam. 6:6,71 Cron. 13:9,10
de lucrurile sfinte, ca să nu moară. Acestea
4:15
Cap. 3:31.
sunt lucrurile pe care au să le ducă fiii lui Chehat din cortul întâlnirii. 16Eleazar, fiul preotului Aaron, să aibă sub privegherea lui untdelemnul
4:16
Exod 25:6Lev. 24:2
pentru sfeșnic, tămâia
4:16
Exod 30:34
mirositoare, darul
4:16
Exod 29:40
de pâine de toate zilele și untdelemnul
4:16
Exod 30:23
pentru ungere; să aibă în grija lui tot cortul și tot ce cuprinde el, Sfântul Locaș și uneltele lui.” 17Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și a zis: 18„Să nu cumva să puneţi neamul familiilor chehatiţilor în primejdie să fie nimicit din mijlocul leviţilor. 19Iată ce să faceţi pentru ei ca să trăiască, și să nu moară, când se vor apropia de Locul Preasfânt
4:19
Vers. 4.
: Aaron și fiii lui să vină și să pună pe fiecare din ei la slujba și sarcina lui. 20Să nu
4:20
Exod 19:211 Sam. 6:19
intre ei să învelească lucrurile sfinte, ca să nu moară.”

Slujbele gherșoniţilor

21Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 22„Numără și pe fiii lui Gherșon, după casele părinţilor lor, după familiile lor, 23și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:23
Vers. 3.
de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să împlinească vreo slujbă în cortul întâlnirii. 24Iată slujbele familiilor gherșoniţilor, slujba pe care vor trebui s-o facă și ce vor trebui să ducă. 25Să ducă
4:25
Cap. 3:25,26.
covoarele cortului și cortul întâlnirii, învelitoarea lui și învelitoarea de piele de viţel de mare, care se pune deasupra, perdeaua de la ușa cortului întâlnirii, 26pânzele curţii și perdeaua de la ușa porţii curţii, de jur împrejurul cortului și altarului, funiile lor și toate uneltele care ţin de ele. Și ei să facă toată slujba privitoare la aceste lucruri. 27În slujbele lor, fiii gherșoniţilor să fie sub poruncile lui Aaron și fiilor lui, pentru tot ce vor duce și pentru toată slujba pe care vor trebui s-o facă; în grija lor să daţi tot ce au de dus. 28Acestea sunt slujbele familiilor fiilor gherșoniţilor în cortul întâlnirii și ce au ei de păzit sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.

Slujbele fiilor lui Merari

29Să faci numărătoarea fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 30și anume să faci numărătoarea, începând de la vârsta de treizeci

4:30
Vers. 3.
de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, a tuturor celor ce sunt în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 31Iată
4:31
Cap. 3:36,37.
ce este dat în grija lor și ce au ei de dus, pentru toate slujbele din cortul întâlnirii: scândurile cortului, drugii lui, stâlpii lui, picioarele lui; 32stâlpii curţii de jur împrejur, picioarele lor, ţărușii lor, funiile lor, toate uneltele care ţin de ei și tot ce este rânduit pentru slujba lor. Să spuneţi pe
4:32
Exod 38:21
nume lucrurile care sunt date în grija lor și pe care le au ei de purtat. 33Acestea sunt slujbele familiilor fiilor lui Merari, toate slujbele pe care au să le facă ei în cortul întâlnirii, sub cârmuirea lui Itamar, fiul preotului Aaron.” 34Moise
4:34
Vers. 2.
, Aaron și mai-marii adunării au făcut numărătoarea fiilor chehatiţilor, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 35și anume a tuturor acelora care, de la vârsta de treizeci de ani în sus, până la vârsta de cincizeci de ani, erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii. 36Cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost două mii șapte sute cincizeci. 37Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile chehatiţilor, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea, după porunca Domnului dată prin Moise. 38Fiii lui Gherșon ieșiţi la numărătoare, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 39de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, și anume toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 40cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, după casele părinţilor lor, au fost două mii șase sute treizeci. 41Aceștia
4:41
Vers. 22.
sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Gherșon, toţi cei ce făceau vreo slujbă în cortul întâlnirii; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului. 42Cei ieșiţi la numărătoare dintre familiile fiilor lui Merari, după familiile lor, după casele părinţilor lor, 43de la vârsta de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă în cortul întâlnirii, 44cei ieșiţi la numărătoare, după familiile lor, au fost trei mii două sute. 45Aceștia sunt cei ieșiţi la numărătoare din familiile fiilor lui Merari; Moise și Aaron le-au făcut numărătoarea după
4:45
Vers. 29.
porunca Domnului dată prin Moise. 46Toţi aceia dintre leviţi a căror numărătoare au făcut-o Moise, Aaron și mai-marii lui Israel, după familiile lor și după casele părinţilor lor, 47de la vârsta
4:47
Vers. 3,23,30.
de treizeci de ani în sus până la vârsta de cincizeci de ani, toţi cei ce erau în stare să facă vreo slujbă și să ducă cortul întâlnirii, 48toţi cei ieșiţi la numărătoare au fost opt mii cinci sute optzeci. 49Le-au făcut numărătoarea după porunca Domnului dată prin Moise, arătând fiecăruia
4:49
Vers. 15,24,31. Cap. 4:1,21.
slujba pe care trebuia s-o facă și ce trebuia să ducă; le-au făcut numărătoarea după porunca pe care o dăduse lui Moise Domnul.

5

Izgonirea celor necuraţi

51Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros

5:2
Lev. 13:3,46
și pe oricine are o lepădare
5:2
Lev. 15:2
de sămânţă sau este întinat prin atingerea de
5:2
Lev. 21:119:11,13
un mort. 3Fie bărbaţi, fie femei, să-i scoateţi din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul
5:3
Lev. 26:11,122 Cor. 6:16
căreia Îmi am Eu locuinţa.” 4Copiii lui Israel au făcut așa și i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, așa au făcut copiii lui Israel.

Despăgubirea pentru furt

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Spune copiilor lui Israel: ‘Când

5:6
Lev. 6:2,3
un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege faţă de Domnul, și se va face astfel vinovat, 7să-și
5:7
Lev. 5:5
26:40Ios. 7:19
mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime
5:7
Lev. 6:5
preţul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat. 8Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul câștigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecul
5:8
Lev. 6:6,7
7:7
adus ca jertfă de ispășire cu care se va face ispășire pentru cel vinovat. 9Orice dar
5:9
Exod 29:28Lev. 6:17,18,26
7:6,7,9,10,14Deut. 18:3,4Ezec. 44:29,30
ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie al preotului căruia îi sunt aduse. 10Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului al
5:10
Lev. 10:13
lui să fie.’”

Apa de gelozie

11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Dacă păcătuiește nevasta cuiva faţă de bărbatul ei și-i este necredincioasă; 13dacă altul se

5:13
Lev. 18:20
culcă cu ea și lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prinsă asupra faptului; 14și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui, care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s-a pângărit, 15omul acela să-și aducă nevasta la preot și, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea și să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă
5:15
1 Împ. 17:18Ezec. 29:16
o fărădelege. 16Preotul s-o apropie și s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului. 17Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, să ia ţărână de pe podeaua cortului și s-o pună în apă. 18Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului, să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apele amare aducătoare de blestem. 19Preotul să pună pe femeie să jure și să-i zică: «Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine și dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângărești cu altul, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem! 20Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el și te-ai pângărit și dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine», 21și preotul
5:21
Ios. 6:261 Sam. 14:24Neem. 10:29
să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și să-i zică: «Domnul să
5:21
Ier. 29:22
te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa și să ţi se umfle pântecele, 22și apele acestea aducătoare de blestem să intre
5:22
Ps. 109:18
în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele și să ţi se usuce coapsa!» Și
5:22
Deut. 27:15
femeia să zică: «Amin! Amin!» 23Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le șteargă cu apele cele amare. 24Și să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem, și apele aducătoare de blestem vor intra în ea și-i vor pricinui amărăciunea. 25Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene
5:25
Lev. 8:27
darul într-o parte și într-alta înaintea Domnului și să-l aducă pe altar. 26Apoi
5:26
Lev. 2:2,9
preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, și să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele. 27După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit și a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea și-i vor pricinui amărăciunea; pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca, și femeia aceasta va fi de blestem
5:27
Deut. 28:37Ps. 83:9,11Ier. 24:9
29:18,22
42:18Zah. 8:13
în mijlocul poporului ei. 28Dar, dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, va rămâne neatinsă și va avea copii. 29Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când o femeie care este sub puterea bărbatului ei se abate
5:29
Vers. 19.
și se pângărește 30și pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta. 31Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea își va lua
5:31
Lev. 20:17,19,20
pedeapsa nelegiuirii ei.’”

6

Legea nazireatului

61Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când un bărbat sau o femeie se va despărţi

6:2
Lev. 27:2Jud. 13:5Fapte 21:23Rom. 1:1
de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat6:2 Nazireat înseamnă a se despărţi de ceilalţi, a se supune la înfrânări., ca să se închine Domnului, 3să se
6:3
Amos 2:12Luca 1:15
ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi. 4În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui. 5În tot timpul nazireatului, briciul
6:5
Jud. 13:5
16:171 Sam. 1:11
să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-și lase părul să crească în voie. 6În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de
6:6
Lev. 21:11
un mort; 7să nu se pângărească nici la moartea tatălui
6:7
Lev. 21:1,2,11
său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. 8În tot timpul nazireatului, să fie închinat Domnului. 9Dacă moare cineva de moarte năprasnică lângă el și capul lui închinat se face astfel necurat, să-și radă
6:9
Fapte 18:18
21:24
capul în ziua curăţirii, și anume să și-l radă a șaptea zi. 10În ziua a opta
6:10
Lev. 5:7
14:22
15:14,29
, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la ușa cortului întâlnirii. 11Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispășire, iar pe celălalt ca ardere-de-tot și să facă pentru el ispășirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-și sfinţească apoi capul chiar în ziua aceea. 12Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte și să aducă un miel de un an ca
6:12
Lev. 5:6
jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit.

După isprăvirea nazireatului

13Iată legea nazireului. În ziua

6:13
Fapte 21:26
când se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la ușa cortului întâlnirii. 14Ca dar, să aducă Domnului un miel de un an fără cusur pentru arderea-de-tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa
6:14
Lev. 4:2,27,32
de ispășire și un berbec fără cusur pentru jertfa
6:14
Lev. 3:6
de mulţumire; 15un coș cu azimi, turte făcute din floarea
6:15
Lev. 2:4
făinii frământată
6:15
Exod 29:2
cu untdelemn, și plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mâncare și jertfa de
6:15
Cap. 15:5,7,10.
băutură obișnuite. 16Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea-de-tot; 17să pregătească berbecul ca jertfă de mulţumire Domnului, împreună cu coșul cu azimi, și să pregătească și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură. 18Nazireul
6:18
Fapte 21:24
să-și radă, la ușa cortului întâlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului și să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulţumire. 19Preotul să ia
6:19
1 Sam. 2:15
spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coș și o plăcintă nedospită și să le pună
6:19
Exod 29:23,24
în mâinile nazireului, după ce acesta și-a ras capul închinat Domnului. 20Preotul să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului: acesta
6:20
Exod 29:27,28
este un lucru sfânt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat și spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin. 21Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului.’”

Binecuvântarea

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: ‘Așa să binecuvântaţi

6:23
Lev. 9:221 Cron. 23:13
pe copiii lui Israel și să le ziceţi: 24«Domnul să te binecuvânteze și să te păzească
6:24
Ps. 121:7Ioan 17:11
! 25Domnul să facă să lumineze
6:25
Ps. 31:16
67:1
80:3,7,19
119:135Dan. 9:17
Faţa Lui peste tine și să Se îndure
6:25
Gen. 43:29
de tine! 26Domnul să-Și înalţe
6:26
Ps. 4:6
Faţa peste tine și să-ţi dea
6:26
Ioan 14:272 Tes. 3:16
pacea!» 27Astfel să pună
6:27
Deut. 28:102 Cron. 7:14Is. 43:7Dan. 9:18,19
Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu
6:27
Ps. 115:12
îi voi binecuvânta.’”