Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Izgonirea celor necuraţi

51Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Poruncește copiilor lui Israel să izgonească din tabără pe orice lepros

5:2
Lev. 13:3,46
și pe oricine are o lepădare
5:2
Lev. 15:2
de sămânţă sau este întinat prin atingerea de
5:2
Lev. 21:119:11,13
un mort. 3Fie bărbaţi, fie femei, să-i scoateţi din tabără; să-i scoateţi afară, ca să nu spurce tabăra în mijlocul
5:3
Lev. 26:11,122 Cor. 6:16
căreia Îmi am Eu locuinţa.” 4Copiii lui Israel au făcut așa și i-au scos afară din tabără; cum poruncise lui Moise Domnul, așa au făcut copiii lui Israel.

Despăgubirea pentru furt

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Spune copiilor lui Israel: ‘Când

5:6
Lev. 6:2,3
un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege faţă de Domnul, și se va face astfel vinovat, 7să-și
5:7
Lev. 5:5
26:40Ios. 7:19
mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime
5:7
Lev. 6:5
preţul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat. 8Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul câștigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, afară de berbecul
5:8
Lev. 6:6,7
7:7
adus ca jertfă de ispășire cu care se va face ispășire pentru cel vinovat. 9Orice dar
5:9
Exod 29:28Lev. 6:17,18,26
7:6,7,9,10,14Deut. 18:3,4Ezec. 44:29,30
ridicat din lucrurile închinate Domnului de copiii lui Israel să fie al preotului căruia îi sunt aduse. 10Lucrurile închinate Domnului vor fi ale preotului: tot ce i se va da preotului al
5:10
Lev. 10:13
lui să fie.’”

Apa de gelozie

11Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 12„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Dacă păcătuiește nevasta cuiva faţă de bărbatul ei și-i este necredincioasă; 13dacă altul se

5:13
Lev. 18:20
culcă cu ea și lucrul este ascuns de bărbatul ei; dacă ea s-a pângărit în ascuns, fără să fie vreun martor împotriva ei și fără să fie prinsă asupra faptului; 14și dacă bărbatul este apucat de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui, care s-a pângărit, sau dacă este cuprins de un duh de gelozie și are bănuieli asupra nevestei lui, care nu s-a pângărit, 15omul acela să-și aducă nevasta la preot și, ca dar de mâncare pentru ea, să aducă a zecea parte dintr-o efă de floare de făină de orz; să nu toarne untdelemn pe ea și să nu pună tămâie pe ea, căci acesta este un dar de mâncare adus pentru gelozie, un dar de descoperire, care descoperă
5:15
1 Împ. 17:18Ezec. 29:16
o fărădelege. 16Preotul s-o apropie și s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului. 17Preotul să ia apă sfântă într-un vas de pământ, să ia ţărână de pe podeaua cortului și s-o pună în apă. 18Preotul să pună pe femeie să stea în picioare înaintea Domnului, să descopere capul femeii și să-i pună în mâini darul de mâncare adus pentru descoperire, darul de mâncare adus pentru gelozie; preotul să aibă în mână apele amare aducătoare de blestem. 19Preotul să pună pe femeie să jure și să-i zică: «Dacă niciun om nu s-a culcat cu tine și dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, nu te-ai abătut de la el ca să te pângărești cu altul, să nu-ţi facă niciun rău aceste ape amare aducătoare de blestem! 20Dar dacă, fiind sub puterea bărbatului tău, te-ai abătut de la el și te-ai pângărit și dacă un alt om decât bărbatul tău s-a culcat cu tine», 21și preotul
5:21
Ios. 6:261 Sam. 14:24Neem. 10:29
să pună pe femeie să jure cu un jurământ de blestem și să-i zică: «Domnul să
5:21
Ier. 29:22
te facă să ajungi de blestem și de urgie în mijlocul poporului tău, făcând să ţi se usuce coapsa și să ţi se umfle pântecele, 22și apele acestea aducătoare de blestem să intre
5:22
Ps. 109:18
în măruntaiele tale, ca să facă să ţi se umfle pântecele și să ţi se usuce coapsa!» Și
5:22
Deut. 27:15
femeia să zică: «Amin! Amin!» 23Preotul să scrie blestemele acestea într-o carte, apoi să le șteargă cu apele cele amare. 24Și să dea femeii să bea apele amare aducătoare de blestem, și apele aducătoare de blestem vor intra în ea și-i vor pricinui amărăciunea. 25Preotul să ia din mâinile femeii darul de mâncare adus pentru gelozie, să legene
5:25
Lev. 8:27
darul într-o parte și într-alta înaintea Domnului și să-l aducă pe altar. 26Apoi
5:26
Lev. 2:2,9
preotul să ia un pumn din darul acesta, ca aducere aminte, și să-l ardă pe altar. După aceea, să dea femeii să bea apele. 27După ce îi va da să bea apele, dacă ea s-a pângărit și a fost necredincioasă bărbatului ei, apele aducătoare de blestem vor intra în ea și-i vor pricinui amărăciunea; pântecele i se va umfla, coapsa i se va usca, și femeia aceasta va fi de blestem
5:27
Deut. 28:37Ps. 83:9,11Ier. 24:9
29:18,22
42:18Zah. 8:13
în mijlocul poporului ei. 28Dar, dacă femeia nu s-a pângărit și este curată, va rămâne neatinsă și va avea copii. 29Aceasta este legea asupra geloziei, pentru împrejurarea când o femeie care este sub puterea bărbatului ei se abate
5:29
Vers. 19.

și se pângărește 30și pentru împrejurarea când un bărbat, apucat de un duh de gelozie, are bănuieli asupra nevestei lui: preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului și să-i facă întocmai după legea aceasta. 31Bărbatul va fi scutit de vină, dar femeia aceea își va lua
5:31
Lev. 20:17,19,20
pedeapsa nelegiuirii ei.’”