Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Legea nazireatului

61Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când un bărbat sau o femeie se va despărţi

6:2
Lev. 27:2Jud. 13:5Fapte 21:23Rom. 1:1
de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat6:2 Nazireat înseamnă a se despărţi de ceilalţi, a se supune la înfrânări., ca să se închine Domnului, 3să se
6:3
Amos 2:12Luca 1:15
ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi. 4În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui. 5În tot timpul nazireatului, briciul
6:5
Jud. 13:5
16:171 Sam. 1:11
să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-și lase părul să crească în voie. 6În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de
6:6
Lev. 21:11
un mort; 7să nu se pângărească nici la moartea tatălui
6:7
Lev. 21:1,2,11
său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. 8În tot timpul nazireatului, să fie închinat Domnului. 9Dacă moare cineva de moarte năprasnică lângă el și capul lui închinat se face astfel necurat, să-și radă
6:9
Fapte 18:18
21:24
capul în ziua curăţirii, și anume să și-l radă a șaptea zi. 10În ziua a opta
6:10
Lev. 5:7
14:22
15:14,29
, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la ușa cortului întâlnirii. 11Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispășire, iar pe celălalt ca ardere-de-tot și să facă pentru el ispășirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-și sfinţească apoi capul chiar în ziua aceea. 12Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte și să aducă un miel de un an ca
6:12
Lev. 5:6
jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit.

După isprăvirea nazireatului

13Iată legea nazireului. În ziua

6:13
Fapte 21:26
când se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la ușa cortului întâlnirii. 14Ca dar, să aducă Domnului un miel de un an fără cusur pentru arderea-de-tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa
6:14
Lev. 4:2,27,32
de ispășire și un berbec fără cusur pentru jertfa
6:14
Lev. 3:6
de mulţumire; 15un coș cu azimi, turte făcute din floarea
6:15
Lev. 2:4
făinii frământată
6:15
Exod 29:2
cu untdelemn, și plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mâncare și jertfa de
6:15
Cap. 15:5,7,10.

băutură obișnuite. 16Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea-de-tot; 17să pregătească berbecul ca jertfă de mulţumire Domnului, împreună cu coșul cu azimi, și să pregătească și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură. 18Nazireul
6:18
Fapte 21:24
să-și radă, la ușa cortului întâlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului și să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulţumire. 19Preotul să ia
6:19
1 Sam. 2:15
spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coș și o plăcintă nedospită și să le pună
6:19
Exod 29:23,24
în mâinile nazireului, după ce acesta și-a ras capul închinat Domnului. 20Preotul să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului: acesta
6:20
Exod 29:27,28
este un lucru sfânt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat și spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin. 21Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului.’”

Binecuvântarea

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: ‘Așa să binecuvântaţi

6:23
Lev. 9:221 Cron. 23:13
pe copiii lui Israel și să le ziceţi: 24«Domnul să te binecuvânteze și să te păzească
6:24
Ps. 121:7Ioan 17:11
! 25Domnul să facă să lumineze
6:25
Ps. 31:16
67:1
80:3,7,19
119:135Dan. 9:17
Faţa Lui peste tine și să Se îndure
6:25
Gen. 43:29
de tine! 26Domnul să-Și înalţe
6:26
Ps. 4:6
Faţa peste tine și să-ţi dea
6:26
Ioan 14:272 Tes. 3:16
pacea!» 27Astfel să pună
6:27
Deut. 28:102 Cron. 7:14Is. 43:7Dan. 9:18,19
Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu
6:27
Ps. 115:12
îi voi binecuvânta.’”