Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Darurile căpeteniilor seminţiilor

71Când a isprăvit Moise de așezat

7:1
Exod 40:18Lev. 8:10,11
cortul, l-a uns și l-a sfinţit împreună cu toate uneltele lui, precum și altarul cu toate uneltele lui; le-a uns și le-a sfinţit. 2Atunci, mai-marii
7:2
Cap. 1:4.

lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, și-au adus darurile lor: aceștia erau mai-marii seminţiilor care luaseră parte la numărătoare. 3Ei au adus ca dar înaintea Domnului șase care acoperite și doisprezece boi, adică un car la două căpetenii și un bou de fiecare căpetenie, și le-au adus înaintea cortului. 4Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 5„Ia de la ei aceste lucruri și să le întrebuinţezi pentru slujba cortului întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.” 6Moise a luat carele și boii și le-a dat leviţilor. 7A dat
7:7
Cap. 4:25.

două care și patru boi fiilor lui Gherșon, după cum cereau slujbele lor; 8a dat
7:8
Cap. 4:31.

patru care și opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea
7:8
Cap. 4:28,33.

lui Itamar, fiul preotului Aaron. 9Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele
7:9
Cap. 4:15;
4:6,8,10,12,142 Sam. 6:13
lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

Darurile pentru târnosirea altarului

10Căpeteniile și-au adus darurile pentru târnosirea

7:10
Deut. 20:51 Împ. 8:632 Cron. 7:5,9Ezra 6:16Neem. 12:27Ps. 30:1
altarului în ziua când l-au uns; căpeteniile și-au adus darurile înaintea altarului. 11Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, și anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-și aducă darul pentru târnosirea altarului.” 12Cel ce și-a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon
7:12
Cap. 2:3.

, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda. 13El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul
7:13
Exod 30:13Lev. 2:1
Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 14o căţuie de aur de zece sicli, plină
7:14
Exod 30:34
cu tămâie, 15un viţel
7:15
Lev. 1:2
, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 16un ţap
7:16
Lev. 4:23
pentru jertfa de ispășire 17și, pentru jertfa
7:17
Lev. 3:1
de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. 18A doua zi, și-a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar. 19El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 20o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 21un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 22un ţap pentru jertfa de ispășire 23și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar. 24A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 25a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 26o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 27un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 28un ţap pentru jertfa de ispășire 29și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. 30A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Ședeur, 31a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 32o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 33un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 34un ţap pentru jertfa de ispășire 35și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Ședeur. 36A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Ţurișadai, 37a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 38o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 39un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 40un ţap pentru jertfa de ispășire 41și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Șelumiel, fiul lui Ţurișadai. 42A șasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, 43a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 44o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 45un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 46un ţap pentru jertfa de ispășire 47și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48A șaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 49a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 50o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 51un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 52un ţap pentru jertfa de ispășire 53și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud. 54A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 55a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 56o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 57un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 58un ţap pentru jertfa de ispășire 59și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur. 60A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 61a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 62o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 63un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 64un ţap pentru jertfa de ispășire 65și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni. 66A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 67a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 68o căţuie de aur, plină cu tămâie; 69un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 70un ţap pentru jertfa de ispășire 71și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai. 72A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 73a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 74o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 75un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 76un ţap pentru jertfa de ispășire 77și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. 78A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 79a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 80o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 81un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 82un ţap pentru jertfa de ispășire 83și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. 84Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece căţui de aur; 85fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli și fiecare lighean cântărea șaptezeci de sicli, așa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 86Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli căţuia, după siclul Sfântului Locaș; aurul căţuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli. 87Toate dobitoacele pentru arderea-de-tot au fost: doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obișnuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispășire. 88Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţumire: douăzeci și patru de boi, șaizeci de berbeci, șaizeci de ţapi, șaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns
7:88
Vers. 1.

. 89Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească
7:89
Cap. 12:8.
Exod 33:9,11
cu Domnul, auzea glasul
7:89
Exod 25:22
care-i vorbea de pe capacul ispășirii, care era așezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Și vorbea cu Domnul.