Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

Legea nazireatului

61Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Când un bărbat sau o femeie se va despărţi

6:2
Lev. 27:2Jud. 13:5Fapte 21:23Rom. 1:1
de ceilalţi, făcând o juruinţă de nazireat6:2 Nazireat înseamnă a se despărţi de ceilalţi, a se supune la înfrânări., ca să se închine Domnului, 3să se
6:3
Amos 2:12Luca 1:15
ferească de vin și de băutură îmbătătoare; să nu bea nici oţet făcut din vin, nici oţet făcut din vreo băutură îmbătătoare; să nu bea nicio băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeţi, nici uscaţi. 4În tot timpul nazireatului lui, să nu mănânce nimic care vine din viţă, de la sâmburi până la pieliţa strugurelui. 5În tot timpul nazireatului, briciul
6:5
Jud. 13:5
16:171 Sam. 1:11
să nu treacă pe capul lui; până la împlinirea zilelor pentru care s-a închinat Domnului, va fi sfânt; să-și lase părul să crească în voie. 6În tot timpul cât s-a făgăduit Domnului prin jurământ, să nu se apropie de
6:6
Lev. 21:11
un mort; 7să nu se pângărească nici la moartea tatălui
6:7
Lev. 21:1,2,11
său, nici a mamei sale, nici a fratelui său, nici a surorii sale, căci poartă pe cap închinarea Dumnezeului lui. 8În tot timpul nazireatului, să fie închinat Domnului. 9Dacă moare cineva de moarte năprasnică lângă el și capul lui închinat se face astfel necurat, să-și radă
6:9
Fapte 18:18
21:24
capul în ziua curăţirii, și anume să și-l radă a șaptea zi. 10În ziua a opta
6:10
Lev. 5:7
14:22
15:14,29
, să aducă preotului două turturele sau doi pui de porumbel, la ușa cortului întâlnirii. 11Preotul să jertfească pe unul ca jertfă de ispășire, iar pe celălalt ca ardere-de-tot și să facă pentru el ispășirea păcatului lui, făcut cu prilejul mortului. Nazireul să-și sfinţească apoi capul chiar în ziua aceea. 12Să închine din nou Domnului zilele nazireatului lui dinainte și să aducă un miel de un an ca
6:12
Lev. 5:6
jertfă pentru vină; zilele dinainte nu vor fi socotite, pentru că nazireatul lui a fost pângărit.

După isprăvirea nazireatului

13Iată legea nazireului. În ziua

6:13
Fapte 21:26
când se va împlini vremea nazireatului lui, să fie adus la ușa cortului întâlnirii. 14Ca dar, să aducă Domnului un miel de un an fără cusur pentru arderea-de-tot, o oaie de un an și fără cusur pentru jertfa
6:14
Lev. 4:2,27,32
de ispășire și un berbec fără cusur pentru jertfa
6:14
Lev. 3:6
de mulţumire; 15un coș cu azimi, turte făcute din floarea
6:15
Lev. 2:4
făinii frământată
6:15
Exod 29:2
cu untdelemn, și plăcinte fără aluat, stropite cu untdelemn, împreună cu darul de mâncare și jertfa de
6:15
Cap. 15:5,7,10.
băutură obișnuite. 16Preotul să aducă aceste lucruri înaintea Domnului și să aducă jertfa lui de ispășire și arderea-de-tot; 17să pregătească berbecul ca jertfă de mulţumire Domnului, împreună cu coșul cu azimi, și să pregătească și darul lui de mâncare și jertfa lui de băutură. 18Nazireul
6:18
Fapte 21:24
să-și radă, la ușa cortului întâlnirii, capul închinat Domnului; să ia părul capului său închinat Domnului și să-l pună pe focul care este sub jertfa de mulţumire. 19Preotul să ia
6:19
1 Sam. 2:15
spata dreaptă fiartă a berbecului, o turtă nedospită din coș și o plăcintă nedospită și să le pună
6:19
Exod 29:23,24
în mâinile nazireului, după ce acesta și-a ras capul închinat Domnului. 20Preotul să le legene într-o parte și într-alta înaintea Domnului: acesta
6:20
Exod 29:27,28
este un lucru sfânt, care este al preotului, împreună cu pieptul legănat și spata adusă ca jertfă prin ridicare. Apoi, nazireul va putea să bea vin. 21Aceasta este legea pentru cel ce a făcut juruinţa de nazireat: acesta este darul lui, care trebuie adus Domnului pentru nazireatul lui, afară de ce-i vor îngădui mijloacele lui. Să împlinească tot ce este poruncit pentru juruinţa pe care a făcut-o, după legea nazireatului.’”

Binecuvântarea

22Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 23„Vorbește lui Aaron și fiilor lui și spune-le: ‘Așa să binecuvântaţi

6:23
Lev. 9:221 Cron. 23:13
pe copiii lui Israel și să le ziceţi: 24«Domnul să te binecuvânteze și să te păzească
6:24
Ps. 121:7Ioan 17:11
! 25Domnul să facă să lumineze
6:25
Ps. 31:16
67:1
80:3,7,19
119:135Dan. 9:17
Faţa Lui peste tine și să Se îndure
6:25
Gen. 43:29
de tine! 26Domnul să-Și înalţe
6:26
Ps. 4:6
Faţa peste tine și să-ţi dea
6:26
Ioan 14:272 Tes. 3:16
pacea!» 27Astfel să pună
6:27
Deut. 28:102 Cron. 7:14Is. 43:7Dan. 9:18,19
Numele Meu peste copiii lui Israel, și Eu
6:27
Ps. 115:12
îi voi binecuvânta.’”

7

Darurile căpeteniilor seminţiilor

71Când a isprăvit Moise de așezat

7:1
Exod 40:18Lev. 8:10,11
cortul, l-a uns și l-a sfinţit împreună cu toate uneltele lui, precum și altarul cu toate uneltele lui; le-a uns și le-a sfinţit. 2Atunci, mai-marii
7:2
Cap. 1:4.
lui Israel, căpeteniile caselor părinţilor lor, și-au adus darurile lor: aceștia erau mai-marii seminţiilor care luaseră parte la numărătoare. 3Ei au adus ca dar înaintea Domnului șase care acoperite și doisprezece boi, adică un car la două căpetenii și un bou de fiecare căpetenie, și le-au adus înaintea cortului. 4Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 5„Ia de la ei aceste lucruri și să le întrebuinţezi pentru slujba cortului întâlnirii; să le dai leviţilor, fiecăruia după cum cere slujba lui.” 6Moise a luat carele și boii și le-a dat leviţilor. 7A dat
7:7
Cap. 4:25.
două care și patru boi fiilor lui Gherșon, după cum cereau slujbele lor; 8a dat
7:8
Cap. 4:31.
patru care și opt boi fiilor lui Merari, după cum cereau slujbele lor, sub cârmuirea
7:8
Cap. 4:28,33.
lui Itamar, fiul preotului Aaron. 9Dar n-a dat niciunul fiilor lui Chehat, pentru că, după cum cereau slujbele
7:9
Cap. 4:15;
lor, ei trebuiau să ducă lucrurile sfinte pe umeri.

Darurile pentru târnosirea altarului

10Căpeteniile și-au adus darurile pentru târnosirea

7:10
Deut. 20:51 Împ. 8:632 Cron. 7:5,9Ezra 6:16Neem. 12:27Ps. 30:1
altarului în ziua când l-au uns; căpeteniile și-au adus darurile înaintea altarului. 11Domnul a zis lui Moise: „Căpeteniile să vină unul câte unul, și anume fiecare în câte o zi deosebită, ca să-și aducă darul pentru târnosirea altarului.” 12Cel ce și-a adus darul în ziua întâi a fost Nahșon
7:12
Cap. 2:3.
, fiul lui Aminadab, din seminţia lui Iuda. 13El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul
7:13
Exod 30:13Lev. 2:1
Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 14o căţuie de aur de zece sicli, plină
7:14
Exod 30:34
cu tămâie, 15un viţel
7:15
Lev. 1:2
, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 16un ţap
7:16
Lev. 4:23
pentru jertfa de ispășire 17și, pentru jertfa
7:17
Lev. 3:1
de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Nahșon, fiul lui Aminadab. 18A doua zi, și-a adus darul Netaneel, fiul lui Ţuar, căpetenia lui Isahar. 19El a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 20o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 21un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 22un ţap pentru jertfa de ispășire 23și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Netaneel, fiul lui Ţuar. 24A treia zi, căpetenia fiilor lui Zabulon, Eliab, fiul lui Helon, 25a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 26o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 27un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 28un ţap pentru jertfa de ispășire 29și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliab, fiul lui Helon. 30A patra zi, căpetenia fiilor lui Ruben, Eliţur, fiul lui Ședeur, 31a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 32o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 33un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 34un ţap pentru jertfa de ispășire 35și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliţur, fiul lui Ședeur. 36A cincea zi, căpetenia fiilor lui Simeon, Șelumiel, fiul lui Ţurișadai, 37a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 38o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 39un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 40un ţap pentru jertfa de ispășire 41și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul de mâncare al lui Șelumiel, fiul lui Ţurișadai. 42A șasea zi, căpetenia fiilor lui Gad, Eliasaf, fiul lui Deuel, 43a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 44o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 45un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 46un ţap pentru jertfa de ispășire 47și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Eliasaf, fiul lui Deuel. 48A șaptea zi, căpetenia fiilor lui Efraim, Elișama, fiul lui Amihud, 49a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 50o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 51un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 52un ţap pentru jertfa de ispășire 53și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Elișama, fiul lui Amihud. 54A opta zi, căpetenia fiilor lui Manase, Gamliel, fiul lui Pedahţur, 55a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 56o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 57un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 58un ţap pentru jertfa de ispășire 59și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Gamliel, fiul lui Pedahţur. 60A noua zi, căpetenia fiilor lui Beniamin, Abidan, fiul lui Ghideoni, 61a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 62o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 63un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 64un ţap pentru jertfa de ispășire 65și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Abidan, fiul lui Ghideoni. 66A zecea zi, căpetenia fiilor lui Dan, Ahiezer, fiul lui Amișadai, 67a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 68o căţuie de aur, plină cu tămâie; 69un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 70un ţap pentru jertfa de ispășire 71și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahiezer, fiul lui Amișadai. 72A unsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Așer, Paguiel, fiul lui Ocran, 73a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 74o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 75un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 76un ţap pentru jertfa de ispășire 77și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Paguiel, fiul lui Ocran. 78A douăsprezecea zi, căpetenia fiilor lui Neftali, Ahira, fiul lui Enan, 79a adus o farfurie de argint în greutate de o sută treizeci de sicli, un lighean de argint de șaptezeci de sicli, după siclul Sfântului Locaș, amândouă pline cu floare de făină frământată cu untdelemn, pentru darul de mâncare; 80o căţuie de aur de zece sicli, plină cu tămâie; 81un viţel, un berbec, un miel de un an pentru arderea-de-tot; 82un ţap pentru jertfa de ispășire 83și, pentru jertfa de mulţumire, doi boi, cinci berbeci, cinci ţapi, cinci miei de un an. Acesta a fost darul lui Ahira, fiul lui Enan. 84Acestea au fost darurile aduse de căpeteniile lui Israel pentru târnosirea altarului, în ziua când l-au uns. Au fost douăsprezece farfurii de argint, douăsprezece lighene de argint, douăsprezece căţui de aur; 85fiecare farfurie de argint cântărea o sută treizeci de sicli și fiecare lighean cântărea șaptezeci de sicli, așa că argintul acestor unelte se ridica în totul la două mii patru sute de sicli, după siclul Sfântului Locaș. 86Au fost douăsprezece căţui de aur pline cu tămâie, câte zece sicli căţuia, după siclul Sfântului Locaș; aurul căţuilor se ridica în totul la o sută douăzeci de sicli. 87Toate dobitoacele pentru arderea-de-tot au fost: doisprezece viţei, doisprezece berbeci, doisprezece miei de un an, cu darurile de mâncare obișnuite, doisprezece ţapi, pentru jertfa de ispășire. 88Toate dobitoacele pentru jertfa de mulţumire: douăzeci și patru de boi, șaizeci de berbeci, șaizeci de ţapi, șaizeci de miei de un an. Acestea au fost darurile aduse pentru târnosirea altarului, după ce l-au uns
7:88
Vers. 1.
. 89Când intra Moise în cortul întâlnirii ca să vorbească
7:89
Cap. 12:8.
cu Domnul, auzea glasul
7:89
Exod 25:22
care-i vorbea de pe capacul ispășirii, care era așezat pe chivotul mărturiei, între cei doi heruvimi. Și vorbea cu Domnul.

8

Așezarea candelelor

81Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și spune-i: ‘Când vei așeza

8:2
Exod 25:37
40:25
candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului.’” 3Aaron a făcut așa; a așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul. 4Sfeșnicul
8:4
Exod 25:31
era de aur bătut; atât piciorul, cât și florile lui erau de aur
8:4
Exod 25:18
bătut. Moise făcuse sfeșnicul după
8:4
Exod 25:40
chipul pe care i-l arătase Domnul.

Închinarea leviţilor

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Ia pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel și curăţește-i. 7Iată cum să-i curăţești: Stropește-i

8:7
Cap. 19:9,17,18.
cu apă ispășitoare, să lase
8:7
Lev. 14:8,9
să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curăţească. 8Să ia apoi un viţel, cu darul
8:8
Lev. 2:1
de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină frământată cu untdelemn, și să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispășire. 9Să apropii
8:9
Exod 29:4
40:12
pe leviţi înaintea cortului întâlnirii și să strângi
8:9
Lev. 8:3
toată adunarea copiilor lui Israel. 10Să apropii pe leviţi înaintea Domnului, și copiii lui Israel să-și pună
8:10
Lev. 1:4
mâinile pe leviţi. 11Aaron să legene pe leviţi într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel, și să fie închinaţi astfel în slujba Domnului. 12Leviţii
8:12
Exod 29:10
să-și pună mâinile pe capul viţeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, ca să faci ispășire pentru leviţi. 13Să pui pe leviţi în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat Domnului. 14Așa să desparţi pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, și leviţii vor fi ai
8:14
Cap. 3:45;
Mei. 15După aceea, leviţii să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curăţești și să-i legeni
8:15
Vers. 11,13.
într-o parte și într-alta, ca un dar legănat. 16Căci ei Îmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul
8:16
Cap. 3:12,45.
întâilor născuţi, din toţi întâii născuţi ai copiilor lui Israel. 17Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu
8:17
Exod 13:2,12,13,15Luca 2:23
, atât din oameni, cât și din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului. 18Și Eu am luat pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi ai copiilor lui Israel. 19Am dat
8:19
Cap. 3:9.
pe leviţi în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nicio
8:19
Cap. 1:53;
urgie când se vor apropia de Sfântul Locaș.” 20Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviţii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre leviţi; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21Leviţii
8:21
Vers. 7.
s-au curăţit și și-au spălat hainele. Aaron
8:21
Vers. 11,12.
i-a legănat într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să-i curăţească. 22După aceea
8:22
Vers. 15.
, leviţii au venit să-și facă slujba în cortul întâlnirii, în faţa lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise
8:22
Vers. 5.
lui Moise Domnul cu privire la leviţi, așa s-a făcut cu ei.

Timpul cât trebuie să slujească leviţii

23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Iată legea privitoare la leviţi. De la vârsta de douăzeci

8:24
Cap. 4:3.
și cinci de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. 25De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. 26Va putea să ajute pe fraţii lui în cortul întâlnirii, să păzească
8:26
Cap. 1:53.
ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviţii în ce privește slujbele lor.”