Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Așezarea candelelor

81Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și spune-i: ‘Când vei așeza

8:2
Exod 25:37
40:25
candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului.’” 3Aaron a făcut așa; a așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul. 4Sfeșnicul
8:4
Exod 25:31
era de aur bătut; atât piciorul, cât și florile lui erau de aur
8:4
Exod 25:18
bătut. Moise făcuse sfeșnicul după
8:4
Exod 25:40
chipul pe care i-l arătase Domnul.

Închinarea leviţilor

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Ia pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel și curăţește-i. 7Iată cum să-i curăţești: Stropește-i

8:7
Cap. 19:9,17,18.

cu apă ispășitoare, să lase
8:7
Lev. 14:8,9
să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curăţească. 8Să ia apoi un viţel, cu darul
8:8
Lev. 2:1
de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină frământată cu untdelemn, și să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispășire. 9Să apropii
8:9
Exod 29:4
40:12
pe leviţi înaintea cortului întâlnirii și să strângi
8:9
Lev. 8:3
toată adunarea copiilor lui Israel. 10Să apropii pe leviţi înaintea Domnului, și copiii lui Israel să-și pună
8:10
Lev. 1:4
mâinile pe leviţi. 11Aaron să legene pe leviţi într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel, și să fie închinaţi astfel în slujba Domnului. 12Leviţii
8:12
Exod 29:10
să-și pună mâinile pe capul viţeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, ca să faci ispășire pentru leviţi. 13Să pui pe leviţi în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat Domnului. 14Așa să desparţi pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, și leviţii vor fi ai
8:14
Cap. 3:45;
16:9
Mei. 15După aceea, leviţii să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curăţești și să-i legeni
8:15
Vers. 11,13.

într-o parte și într-alta, ca un dar legănat. 16Căci ei Îmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul
8:16
Cap. 3:12,45.

întâilor născuţi, din toţi întâii născuţi ai copiilor lui Israel. 17Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu
8:17
Exod 13:2,12,13,15Luca 2:23
, atât din oameni, cât și din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului. 18Și Eu am luat pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi ai copiilor lui Israel. 19Am dat
8:19
Cap. 3:9.

pe leviţi în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nicio
8:19
Cap. 1:53;
16:46
18:52 Cron. 26:16
urgie când se vor apropia de Sfântul Locaș.” 20Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviţii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre leviţi; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21Leviţii
8:21
Vers. 7.

s-au curăţit și și-au spălat hainele. Aaron
8:21
Vers. 11,12.

i-a legănat într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să-i curăţească. 22După aceea
8:22
Vers. 15.

, leviţii au venit să-și facă slujba în cortul întâlnirii, în faţa lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise
8:22
Vers. 5.

lui Moise Domnul cu privire la leviţi, așa s-a făcut cu ei.

Timpul cât trebuie să slujească leviţii

23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Iată legea privitoare la leviţi. De la vârsta de douăzeci

8:24
Cap. 4:3.
1 Cron. 23:3,24,27
și cinci de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. 25De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. 26Va putea să ajute pe fraţii lui în cortul întâlnirii, să păzească
8:26
Cap. 1:53.

ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviţii în ce privește slujbele lor.”