Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Așezarea candelelor

81Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Vorbește lui Aaron și spune-i: ‘Când vei așeza

8:2
Exod 25:37
40:25
candelele în sfeșnic, cele șapte candele vor trebui să lumineze în partea dinainte a sfeșnicului.’” 3Aaron a făcut așa; a așezat candelele în partea dinainte a sfeșnicului, cum poruncise lui Moise Domnul. 4Sfeșnicul
8:4
Exod 25:31
era de aur bătut; atât piciorul, cât și florile lui erau de aur
8:4
Exod 25:18
bătut. Moise făcuse sfeșnicul după
8:4
Exod 25:40
chipul pe care i-l arătase Domnul.

Închinarea leviţilor

5Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 6„Ia pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel și curăţește-i. 7Iată cum să-i curăţești: Stropește-i

8:7
Cap. 19:9,17,18.
cu apă ispășitoare, să lase
8:7
Lev. 14:8,9
să treacă briciul peste tot trupul lor, să-și spele hainele și să se curăţească. 8Să ia apoi un viţel, cu darul
8:8
Lev. 2:1
de mâncare obișnuit, făcut din floare de făină frământată cu untdelemn, și să mai iei un alt viţel pentru jertfa de ispășire. 9Să apropii
8:9
Exod 29:4
40:12
pe leviţi înaintea cortului întâlnirii și să strângi
8:9
Lev. 8:3
toată adunarea copiilor lui Israel. 10Să apropii pe leviţi înaintea Domnului, și copiii lui Israel să-și pună
8:10
Lev. 1:4
mâinile pe leviţi. 11Aaron să legene pe leviţi într-o parte și într-alta înaintea Domnului, ca un dar legănat din partea copiilor lui Israel, și să fie închinaţi astfel în slujba Domnului. 12Leviţii
8:12
Exod 29:10
să-și pună mâinile pe capul viţeilor și să aduci unul ca jertfă de ispășire și altul ca ardere-de-tot, ca să faci ispășire pentru leviţi. 13Să pui pe leviţi în picioare înaintea lui Aaron și înaintea fiilor lui și să-i legeni într-o parte și într-alta, ca un dar legănat Domnului. 14Așa să desparţi pe leviţi din mijlocul copiilor lui Israel, și leviţii vor fi ai
8:14
Cap. 3:45;
Mei. 15După aceea, leviţii să vină să facă slujba în cortul întâlnirii. Astfel să-i curăţești și să-i legeni
8:15
Vers. 11,13.
într-o parte și într-alta, ca un dar legănat. 16Căci ei Îmi sunt daţi cu totul din mijlocul copiilor lui Israel: Eu i-am luat pentru Mine în locul
8:16
Cap. 3:12,45.
întâilor născuţi, din toţi întâii născuţi ai copiilor lui Israel. 17Căci orice întâi născut al copiilor lui Israel este al Meu
8:17
Exod 13:2,12,13,15Luca 2:23
, atât din oameni, cât și din dobitoace; Mie Mi i-am închinat în ziua când am lovit pe toţi întâii născuţi în ţara Egiptului. 18Și Eu am luat pe leviţi în locul tuturor întâilor născuţi ai copiilor lui Israel. 19Am dat
8:19
Cap. 3:9.
pe leviţi în totul lui Aaron și fiilor lui, din mijlocul copiilor lui Israel, ca să facă slujbă pentru copiii lui Israel în cortul întâlnirii, să facă ispășire pentru copiii lui Israel, și astfel copiii lui Israel să nu fie loviţi cu nicio
8:19
Cap. 1:53;
urgie când se vor apropia de Sfântul Locaș.” 20Moise, Aaron și toată adunarea copiilor lui Israel au făcut cu leviţii tot ce poruncise lui Moise Domnul despre leviţi; așa au făcut copiii lui Israel cu ei. 21Leviţii
8:21
Vers. 7.
s-au curăţit și și-au spălat hainele. Aaron
8:21
Vers. 11,12.
i-a legănat într-o parte și într-alta, ca un dar legănat înaintea Domnului, și a făcut ispășire pentru ei, ca să-i curăţească. 22După aceea
8:22
Vers. 15.
, leviţii au venit să-și facă slujba în cortul întâlnirii, în faţa lui Aaron și a fiilor lui. Întocmai cum poruncise
8:22
Vers. 5.
lui Moise Domnul cu privire la leviţi, așa s-a făcut cu ei.

Timpul cât trebuie să slujească leviţii

23Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 24„Iată legea privitoare la leviţi. De la vârsta de douăzeci

8:24
Cap. 4:3.
și cinci de ani în sus, orice levit va intra în slujba cortului întâlnirii ca să îndeplinească o slujbă acolo. 25De la vârsta de cincizeci de ani încolo, să iasă din slujbă și să nu mai slujească. 26Va putea să ajute pe fraţii lui în cortul întâlnirii, să păzească
8:26
Cap. 1:53.
ce le este dat în grijă, dar să nu mai facă slujbă. Așa să faci cu leviţii în ce privește slujbele lor.”

9

Paștele în pustia Sinai

91Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieșirea lor din ţara Egiptului. Și a zis: 2„Copiii lui Israel să prăznuiască Paștele

9:2
Exod 12:1Lev. 23:5Deut. 16:1,2
la vremea hotărâtă. 3Să le prăznuiţi la vremea hotărâtă, în a paisprezecea zi a lunii acesteia, seara9:3 Evreiește: între cele două seri.; să le prăznuiţi după toate legile și după toate poruncile privitoare la ele.” 4Moise a vorbit copiilor lui Israel să prăznuiască Paștele. 5Și au
9:5
Ios. 5:10
prăznuit Paștele în a paisprezecea zi a lunii întâi, seara, în pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 6S-a întâmplat că niște oameni, fiind necuraţi
9:6
Cap. 5:2;
din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paștele în ziua aceea. Ei s-au
9:6
Exod 18:15,19,26
înfăţișat în aceeași zi înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. 7Și oamenii aceia au zis lui Moise: „Noi suntem necuraţi din pricina unui mort. De ce să fim nevoiţi să nu ne aducem la vremea hotărâtă darul cuvenit Domnului în mijlocul copiilor lui Israel?” 8Moise le-a răspuns: „Așteptaţi
9:8
Cap. 27:5.
să văd ce vă poruncește Domnul.” 9Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului. 11Și să le prăznuiască în luna a doua
9:11
2 Cron. 30:2,15
, în ziua a paisprezecea, seara; să le mănânce
9:11
Exod 12:8
cu azimi și ierburi amare. 12Să nu lase din
9:12
Exod 12:10
ele nimic până a doua zi dimineaţa și să nu frângă
9:12
Exod 12:46Ioan 19:36
niciun os din ele. Să le prăznuiască după toate
9:12
Exod 12:43
poruncile privitoare la Paște. 13Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie, și totuși nu prăznuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit
9:13
Gen. 17:14Exod 12:15
din poporul lui, pentru că n-a adus
9:13
Vers. 7.
darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acela să-și ia
9:13
Cap. 5:31.
pedeapsa pentru păcatul lui. 14Dacă un străin care locuiește între voi prăznuiește Paștele Domnului, să se ţină de legile și poruncile privitoare la Paște. Aceeași
9:14
Exod 12:49
lege să fie între voi, pentru străin, ca și pentru băștinaș.’”

Norul

15În ziua

9:15
Exod 40:34Neem. 9:12,19Ps. 78:14
când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și, de seara
9:15
Exod 13:21
40:38
până dimineaţa, deasupra cortului era ca înfăţișarea unui foc. 16Totdeauna era așa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfăţișarea unui foc. 17Când se
9:17
Exod 40:36Ps. 80:1
ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel; și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. 18Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atâta vreme
9:18
1 Cor. 10:1
cât rămânea norul deasupra cortului. 19Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau
9:19
Cap. 1:53;
de porunca Domnului și nu porneau. 20Când norul rămânea mai puţine zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. 21Dacă norul se oprea de seara până dimineaţa și se ridica dimineaţa, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. 22Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui
9:22
Exod 40:36,37
Israel rămâneau tăbărâţi și nu porneau; și când se ridica, porneau și ei. 23Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului; ascultau
9:23
Vers. 19.
de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.

10

Trâmbiţele de argint

101Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 2„Fă-ţi două trâmbiţe de argint; să le faci de argint bătut. Ele să-ţi slujească pentru chemarea

10:2
Is. 1:13
adunării și pentru pornirea taberelor. 3Când se va suna
10:3
Ier. 4:5Ioel 2:15
cu ele, toată adunarea să se strângă la tine, la ușa cortului întâlnirii. 4Când se va suna numai cu o trâmbiţă, să se strângă la tine căpeteniile, mai-marii
10:4
Exod 18:217:2
peste miile lui Israel. 5Când veţi suna cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:5
Cap. 2:3.
la răsărit; 6când veţi suna a doua oară cu vâlvă, să pornească cei ce tăbărăsc
10:6
Cap. 2:10.
la miazăzi; pentru plecarea lor, să se sune cu vâlvă. 7Când va fi vorba de strângerea adunării, să sunaţi
10:7
Vers. 3.
, dar să nu
10:7
Ioel 2:1
sunaţi cu vâlvă. 8Din trâmbiţe
10:8
Cap. 31:6.
să sune fiii lui Aaron, preoţii. Aceasta să fie o lege veșnică pentru voi și pentru urmașii voștri. 9Când veţi merge
10:9
Cap. 31:6.
la război, în ţara voastră, împotriva vrăjmașului
10:9
Jud. 2:18
4:3
6:9
10:8,121 Sam. 10:18Ps. 106:42
care va lupta împotriva voastră, să sunaţi cu vâlvă din trâmbiţe, și Domnul Dumnezeul vostru Își va aduce aminte
10:9
Gen. 8:1Ps. 106:4
de voi și veţi fi izbăviţi de vrăjmașii voștri. 10În zilele
10:10
Cap. 29:1.
voastre de bucurie, la sărbătorile voastre și la lunile noi ale voastre, să sunaţi din trâmbiţe, când vă veţi aduce arderile-de-tot și jertfele de mulţumire, și ele vor face ca Dumnezeul vostru să-Și aducă
10:10
Vers. 9.
aminte de voi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.”

Plecarea din Sinai

11În ziua a douăzecea a lunii a doua a anului al doilea, s-a ridicat

10:11
Cap. 9:17.
norul de pe cortul întâlnirii. 12Și copiii lui Israel au pornit
10:12
Exod 40:36
din pustia Sinai
10:12
Exod 19:19:5
după taberele lor. Norul s-a oprit în pustia
10:12
Gen. 21:21Deut. 1:1
Paran. 13Această cea dintâi plecare au făcut-o după porunca
10:13
Vers. 5,6. Cap. 2:34.
Domnului dată prin Moise. 14Întâi
10:14
Cap. 2:3,9.
a pornit steagul taberei fiilor lui Iuda, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Iuda era mai-mare Nahșon
10:14
Cap. 1:7.
, fiul lui Aminadab; 15peste oștirea seminţiei fiilor lui Isahar era Netaneel, fiul lui Ţuar; 16peste oștirea seminţiei fiilor lui Zabulon era Eliab, fiul lui Helon. 17Când a fost desfăcut cortul
10:17
Cap. 1:51.
, au pornit întâi fiii lui Gherșon și fiii lui Merari, ducând
10:17
Cap. 4:24,31;
cortul. 18Apoi a pornit steagul
10:18
Cap. 2:10,16.
taberei lui Ruben, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Ruben era mai-mare Eliţur, fiul lui Ședeur; 19peste oștirea seminţiei fiilor lui Simeon era Șelumiel, fiul lui Ţurișadai; 20peste oștirea seminţiei fiilor lui Gad era Eliasaf, fiul lui Deuel. 21Apoi au pornit chehatiţii, ducând Sfântul
10:21
Cap. 4:4,15;
Locaș; până la venirea lor ceilalţi întinseseră cortul. 22Apoi a pornit steagul
10:22
Cap. 2:18,24.
taberei fiilor lui Efraim, împreună cu oștirile lui. Peste oștirea lui Efraim era mai-mare Elișama, fiul lui Amihud; 23peste oștirea seminţiei fiilor lui Manase era Gamliel, fiul lui Pedahţur; 24peste oștirea seminţiei fiilor lui Beniamin era Abidan, fiul lui Ghideoni. 25Apoi a pornit steagul
10:25
Cap. 2:25,31.
taberei fiilor lui Dan, împreună cu oștirile lui: ei erau coada tuturor taberelor. Peste oștirea lui Dan era mai-mare Ahiezer, fiul lui Amișadai; 26peste oștirea seminţiei fiilor lui Așer era Paguiel, fiul lui Ocran; 27peste oștirea seminţiei fiilor lui Neftali era Ahira, fiul lui Enan. 28Acesta
10:28
Cap. 2:34.
a fost șirul în care au pornit copiii lui Israel, după oștirile lor; așa au plecat.

Moise și socrul său

29Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel

10:29
Exod 2:18
, Madianitul, socrul lui Moise: „Noi plecăm spre locul despre care Domnul a zis: ‘Eu vi-l
10:29
Gen. 12:7
voi da.’ Vino cu noi, și îţi vom face
10:29
Jud. 1:16
4:11
bine, căci Domnul
10:29
Gen. 32:12Exod 3:8
6:7,8
a făgăduit că va face bine lui Israel.” 30Hobab i-a răspuns: „Nu pot să merg, ci mă voi duce în ţara mea și în locul meu de naștere.” 31Și Moise a zis: „Nu ne părăsi, te rog, fiindcă tu cunoști locurile unde putem să tăbărâm în pustie, deci tu să ne fii
10:31
Iov 29:15
călăuză. 32Și dacă vii cu noi, te vom face să te bucuri de binele
10:32
Jud. 1:16
pe care ni-l va face Domnul.” 33Ei au plecat de la muntele
10:33
Exod 3:1
Domnului și au mers trei zile; chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor
10:33
Deut. 1:33Ios. 3:3,4,6Ps. 132:8Ier. 31:2Ezec. 20:6
și a făcut un drum de trei zile, ca să le caute un loc de odihnă. 34Norul
10:34
Exod 13:21Neem. 9:12,19
Domnului era deasupra lor în timpul zilei, când porneau din tabără. 35Când pornea chivotul, Moise zicea: „Scoală-Te
10:35
Ps. 68:1,2
132:8
, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii Tăi și să fugă dinaintea Feţei Tale cei ce Te urăsc!” 36Iar când îl așezau, zicea: „Întoarce-Te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel!”