Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Paștele în pustia Sinai

91Domnul a vorbit lui Moise în pustia Sinai, în luna întâi a anului al doilea după ieșirea lor din ţara Egiptului. Și a zis: 2„Copiii lui Israel să prăznuiască Paștele

9:2
Exod 12:1Lev. 23:5Deut. 16:1,2
la vremea hotărâtă. 3Să le prăznuiţi la vremea hotărâtă, în a paisprezecea zi a lunii acesteia, seara9:3 Evreiește: între cele două seri.; să le prăznuiţi după toate legile și după toate poruncile privitoare la ele.” 4Moise a vorbit copiilor lui Israel să prăznuiască Paștele. 5Și au
9:5
Ios. 5:10
prăznuit Paștele în a paisprezecea zi a lunii întâi, seara, în pustia Sinai; copiii lui Israel au făcut întocmai după toate poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. 6S-a întâmplat că niște oameni, fiind necuraţi
9:6
Cap. 5:2;
19:11,16Ioan 18:28
din pricină că se atinseseră de un mort, nu puteau prăznui Paștele în ziua aceea. Ei s-au
9:6
Exod 18:15,19,26
înfăţișat în aceeași zi înaintea lui Moise și înaintea lui Aaron. 7Și oamenii aceia au zis lui Moise: „Noi suntem necuraţi din pricina unui mort. De ce să fim nevoiţi să nu ne aducem la vremea hotărâtă darul cuvenit Domnului în mijlocul copiilor lui Israel?” 8Moise le-a răspuns: „Așteptaţi
9:8
Cap. 27:5.

să văd ce vă poruncește Domnul.” 9Și Domnul a vorbit lui Moise și a zis: 10„Vorbește copiilor lui Israel și spune-le: ‘Dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăznuiască Paștele în cinstea Domnului. 11Și să le prăznuiască în luna a doua
9:11
2 Cron. 30:2,15
, în ziua a paisprezecea, seara; să le mănânce
9:11
Exod 12:8
cu azimi și ierburi amare. 12Să nu lase din
9:12
Exod 12:10
ele nimic până a doua zi dimineaţa și să nu frângă
9:12
Exod 12:46Ioan 19:36
niciun os din ele. Să le prăznuiască după toate
9:12
Exod 12:43
poruncile privitoare la Paște. 13Dacă cineva nu este necurat, nici nu este în călătorie, și totuși nu prăznuiește Paștele, sufletul acela să fie nimicit
9:13
Gen. 17:14Exod 12:15
din poporul lui, pentru că n-a adus
9:13
Vers. 7.

darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acela să-și ia
9:13
Cap. 5:31.

pedeapsa pentru păcatul lui. 14Dacă un străin care locuiește între voi prăznuiește Paștele Domnului, să se ţină de legile și poruncile privitoare la Paște. Aceeași
9:14
Exod 12:49
lege să fie între voi, pentru străin, ca și pentru băștinaș.’”

Norul

15În ziua

9:15
Exod 40:34Neem. 9:12,19Ps. 78:14
când a fost așezat cortul, norul a acoperit locașul cortului întâlnirii și, de seara
9:15
Exod 13:21
40:38
până dimineaţa, deasupra cortului era ca înfăţișarea unui foc. 16Totdeauna era așa: ziua, norul acoperea cortul, iar noaptea avea înfăţișarea unui foc. 17Când se
9:17
Exod 40:36Ps. 80:1
ridica norul de pe cort, porneau și copiii lui Israel; și acolo unde se oprea norul, tăbărau și copiii lui Israel. 18Copiii lui Israel porneau după porunca Domnului și tăbărau după porunca Domnului; tăbărau atâta vreme
9:18
1 Cor. 10:1
cât rămânea norul deasupra cortului. 19Când norul rămânea mai multă vreme deasupra cortului, copiii lui Israel ascultau
9:19
Cap. 1:53;
3:8
de porunca Domnului și nu porneau. 20Când norul rămânea mai puţine zile deasupra cortului, ei tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului. 21Dacă norul se oprea de seara până dimineaţa și se ridica dimineaţa, atunci porneau și ei. Dacă norul se ridica după o zi și o noapte, atunci porneau și ei. 22Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile sau o lună sau un an, copiii lui
9:22
Exod 40:36,37
Israel rămâneau tăbărâţi și nu porneau; și când se ridica, porneau și ei. 23Tăbărau după porunca Domnului și porneau după porunca Domnului; ascultau
9:23
Vers. 19.

de porunca Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.