Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel, întemniţat

1:1
Efes. 3:1
4:12 Tim. 1:8
al lui Isus Hristos, și fratele Timotei către preaiubitul Filimon, tovarășul
1:1
Filip. 2:25
nostru de lucru, 2către sora Apfia și către Arhip
1:2
Col. 4:17
, tovarășul nostru
1:2
Filip. 2:25
de luptă, și către Biserica
1:2
Rom. 16:51 Cor. 16:19
din casa ta: 3Har
1:3
Efes. 1:2
și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 4Mulţumesc
1:4
Efes. 1:161 Tes. 1:22 Tes. 1:3
totdeauna Dumnezeului meu ori de câte ori îmi aduc aminte de tine în rugăciunile mele, 5pentru că am auzit
1:5
Efes. 1:15Col. 1:4
despre credinţa pe care o ai în Domnul Isus și dragostea faţă de toţi sfinţii. 6Îl rog ca această părtășie a ta la credinţă să se arate prin fapte, care să dea la iveală
1:6
Filip. 1:9,11
tot binele ce se face între noi în Hristos. 7În adevăr, am avut o mare bucurie și mângâiere pentru dragostea ta, fiindcă, frate, inimile sfinţilor au fost înviorate
1:7
2 Cor. 7:132 Tim. 1:16
prin tine. 8De aceea, măcar că
1:8
1 Tes. 2:6
am toată slobozenia în Hristos să-ţi poruncesc ce trebuie să faci, 9vreau mai degrabă să-ţi fac o rugăminte în numele dragostei, eu, așa cum sunt, bătrânul Pavel, iar
1:9
Vers. 1.

acum întemniţat pentru Hristos Isus. 10Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut
1:10
Col. 4:9
în lanţurile mele, pentru Onisim
1:10
1 Cor. 4:15Gal. 4:19
1:10 Adică: Folositor., 11care altă dată ţi-a fost nefolositor, dar care acum ne va fi folositor și ţie, și mie. 12Ţi-l trimit înapoi pe el, inima mea. 13Aș fi dorit să-l ţin la mine, ca
1:13
1 Cor. 16:17Filip. 2:30
să-mi slujească în locul tău cât sunt în lanţuri pentru Evanghelie. 14Dar n-am vrut să fac nimic fără învoirea ta, pentru ca
1:14
2 Cor. 9:7
binele pe care mi-l faci să nu fie silit, ci de bunăvoie. 15Poate
1:15
Gen. 45:5,8
că el a fost despărţit de tine pentru o vreme tocmai ca să-l ai pentru veșnicie, 16dar nu ca pe un rob, ci mult mai presus decât pe un rob: ca pe un frate
1:16
Mat. 23:81 Tim. 6:2
preaiubit mai ales de mine și
1:16
Col. 3:22
cu atât mai mult de tine, fie în chip firesc, fie în Domnul! 17Dacă mă socotești dar ca prieten
1:17
2 Cor. 8:23
al tău, primește-l ca pe mine însumi. 18Și dacă ţi-a adus vreo vătămare sau îţi este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. 19Eu, Pavel, „voi plăti” – scriu cu mâna mea – ca să nu-ţi zic că tu însuţi te datorezi mie. 20Da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi
1:20
Vers. 7.

inima în Hristos! 21Ţi-am scris bizuit
1:21
2 Cor. 7:16
pe ascultarea ta și știu că vei face chiar mai mult decât îţi zic. 22Totodată, pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde
1:22
Filip. 1:25
2:24
să vă fiu dăruit datorită
1:22
2 Cor. 1:11
rugăciunilor voastre. 23Epafras
1:23
Col. 1:7
4:12
, tovarășul meu de temniţă în Hristos Isus, îţi trimite sănătate; 24tot așa și Marcu
1:24
Fapte 12:12,25
, Aristarh
1:24
Fapte 19:29
27:2Col. 4:10
, Dima
1:24
2 Tim. 4:11
, Luca
1:24
2 Tim. 4:11
, tovarășii mei de lucru. 25Harul
1:25
2 Tim. 4:22
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.