Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în

1:1
1 Cor. 1:2
Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii1:1 Sau: priveghetori. și diaconii: 2Har
1:2
Rom. 1:72 Cor. 1:21 Pet. 1:2
vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 3Mulţumesc
1:3
Rom. 1:8,91 Cor. 1:4Efes. 1:15,16Col. 1:31 Tes. 1:22 Tes. 1:3
Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 4În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, 5pentru
1:5
Rom. 12:13
15:262 Cor. 8:1
partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. 6Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare
1:6
Ioan 6:291 Tes. 1:3
o va isprăvi până
1:6
Vers. 10.

în ziua lui Isus Hristos. 7Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile
1:7
Vers. 17.

mele, cât și în apărarea
1:7
2 Cor. 3:2
7:3
și întărirea Evangheliei
1:7
Efes. 3:1
6:20Col. 4:3,182 Tim. 1:8
, voi
1:7
Cap. 4:14.

sunteţi toţi părtași aceluiași har. 8Căci martor îmi este Dumnezeu
1:8
Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201 Tes. 2:5
1:8
Cap. 2:26;
4:1
vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. 9Și mă rog ca
1:9
1 Tes. 3:12Filim. 6
dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștinţă și orice pricepere, 10ca să
1:10
Rom. 2:18
12:2Efes. 5:10
deosebiţi lucrurile alese, pentru ca
1:10
Fapte 24:161 Tes. 3:13
5:23
să fiţi curaţi și să nu vă poticniţi până în
1:10
1 Cor. 1:8
ziua venirii lui Hristos, 11plini de roada neprihănirii, prin
1:11
Ioan 15:4,5Efes. 2:10Col. 1:6
Isus Hristos, spre slava
1:11
Ioan 15:8Efes. 1:12,14
și lauda lui Dumnezeu. 12Vreau să știţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 13În adevăr, în
1:13
Cap. 4:22.

toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toţi știu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos. 14Și cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 15Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă
1:15
Cap. 2:3.

; dar alţii, din bunăvoinţă. 16Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat
1:16
Vers. 7.

cu apărarea Evangheliei; 17cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele. 18Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. 19Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre
1:19
2 Cor. 1:11
și prin ajutorul Duhului
1:19
Rom. 8:9
lui Isus Hristos. 20Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie
1:20
Rom. 8:19
că nu voi fi dat de rușine
1:20
Rom. 5:5
cu nimic, ci că
1:20
Efes. 6:19,20
acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. 21Căci, pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. 22Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 23Sunt strâns
1:23
2 Cor. 5:8
din două părţi: aș dori să mă mut
1:23
2 Tim. 4:6
și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, 24dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup. 25Și sunt încredinţat
1:25
Cap. 2:24.

și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toţi pentru înaintarea și bucuria credinţei voastre, 26pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă
1:26
2 Cor. 1:14
5:12
în Isus Hristos. 27Numai purtaţi-vă
1:27
Efes. 4:1Col. 1:101 Tes. 2:12
4:1
într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că
1:27
Cap. 4:1.

rămâneţi tari în același duh și că luptaţi cu
1:27
1 Cor. 1:10
un suflet
1:27
Iuda 3
pentru credinţa Evangheliei, 28fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta
1:28
2 Tes. 1:5
este pentru ei o dovadă de pierzare și
1:28
Rom. 8:172 Tim. 2:11
de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 29Căci cu privire la Hristos, vouă
1:29
Fapte 5:41Rom. 5:3
vi s-a dat harul nu
1:29
Efes. 2:8
numai să credeţi în El, ci să și pătimiţi pentru El 30și să și duceţi
1:30
Col. 2:1
, cum și faceţi, aceeași luptă pe care
1:30
Fapte 16:191 Tes. 2:2
aţi văzut-o la mine și pe care auziţi că o duc și acum.