Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură

2:1
2 Cor. 13:14
a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare
2:1
Col. 3:12
, 2faceţi-mi
2:2
Ioan 3:29
bucuria deplină și aveţi o simţire, o dragoste, un suflet și un gând
2:2
Rom. 12:16
15:51 Cor. 1:102 Cor. 13:113:16
4:21 Pet. 3:8
. 3Nu faceţi nimic
2:3
Gal. 5:26Iac. 3:14
din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie
2:3
Rom. 12:10Efes. 5:211 Pet. 5:5
, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. 4Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci
2:4
1 Cor. 10:24,33
13:5
și la foloasele altora. 5
2:5
Mat. 11:29Ioan 13:151 Pet. 2:211 Ioan 2:6
aveţi în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: 6El, măcar că
2:6
Ioan 1:1,2
17:52 Cor. 4:4Col. 1:15Evr. 1:3
avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a
2:6
Ioan 5:18
10:33
crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7ci
2:7
Ps. 22:6Is. 53:3Dan. 9:26Marcu 9:12Rom. 15:3
S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob
2:7
Is. 42:1
49:3,6
52:13
53:11Ezec. 34:23,24Zah. 3:8Mat. 20:28Luca 22:27
, făcându-Se
2:7
Ioan 1:14Rom. 1:3
8:3Gal. 4:4Evr. 2:14,17
asemenea oamenilor. 8La înfăţișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut
2:8
Mat. 26:29,42Ioan 10:18Evr. 5:8
12:2
ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 9De aceea și Dumnezeu L-a
2:9
Ioan 17:1,2,5Fapte 2:33Evr. 2:9
înălţat nespus de mult și I-a
2:9
Efes. 1:20,21Evr. 1:4
dat Numele care este mai presus de orice nume; 10pentru ca
2:10
Is. 45:23Mat. 28:18Rom. 14:11Apoc. 5:13
, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ 11și orice
2:11
Ioan 13:13Fapte 2:36Rom. 14:91 Cor. 8:6
12:8
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 12Astfel dar, preaiubiţilor, după cum
2:12
Cap. 1:5.

totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică
2:12
Efes. 6:5
și cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13Căci Dumnezeu
2:13
2 Cor. 3:5Evr. 13:21
este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voinţa, și înfăptuirea. 14Faceţi toate lucrurile fără
2:14
1 Cor. 10:101 Pet. 4:9
cârtiri și fără șovăieli
2:14
Rom. 14:1
, 15ca să fiţi fără prihană și curaţi, copii
2:15
Mat. 5:45Efes. 5:1
ai lui Dumnezeu, fără vină, în
2:15
1 Pet. 2:12
mijlocul unui
2:15
Deut. 32:5
neam ticălos și stricat, în care străluciţi
2:15
Mat. 5:14,16Efes. 5:8
ca niște lumini în lume, 16ţinând sus Cuvântul vieţii; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda
2:16
2 Cor. 1:141 Tes. 2:19
că n-am
2:16
Gal. 2:21 Tes. 3:5
alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 17Și chiar dacă va
2:17
2 Tim. 4:6
trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și
2:17
Rom. 15:16
slujba credinţei voastre, eu mă
2:17
2 Cor. 7:14Col. 1:24
bucur, și mă bucur cu voi toţi. 18Tot așa și voi, bucuraţi-vă, și bucuraţi-vă împreună cu mine. 19Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei
2:19
Rom. 16:211 Tes. 3:2
, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. 20Căci n-am pe nimeni
2:20
Ps. 55:13
care să-mi împărtășească simţirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. 21Ce-i drept, toţi umblă
2:21
1 Cor. 10:24,33
13:52 Tim. 4:10,16
după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. 22Știţi râvna lui încercată; cum, ca
2:22
1 Cor. 4:171 Tim. 1:22 Tim. 1:2
un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. 23Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. 24Și am
2:24
Cap. 1:25.
Filim. 22
încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. 25Am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit
2:25
Cap. 4:18.

, fratele și tovarășul meu de lucru
2:25
Filim. 2
și de luptă, trimisul și slujitorul
2:25
2 Cor. 8:23
vostru pentru
2:25
2 Cor. 11:9
nevoile mele. 26Căci
2:26
Cap. 1:8.

dorea fierbinte să vă vadă pe toţi și era foarte mâhnit pentru că aflaserăţi că a fost bolnav. 27Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 28L-am trimis dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi și să vă bucuraţi iarăși și să fiu și eu mai puţin mâhnit. 29Primiţi-l deci în Domnul, cu toată bucuria și preţuiţi
2:29
1 Cor. 16:181 Tes. 5:121 Tim. 5:17
pe astfel de oameni. 30Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viaţa în joc, ca
2:30
1 Cor. 16:17
să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.