Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

11Pavel și Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii în

1:1
1 Cor. 1:2
Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii1:1 Sau: priveghetori. și diaconii: 2Har
1:2
Rom. 1:72 Cor. 1:21 Pet. 1:2
vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Hristos! 3Mulţumesc
1:3
Rom. 1:8,91 Cor. 1:4Efes. 1:15,16Col. 1:31 Tes. 1:22 Tes. 1:3
Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. 4În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toţi, cu bucurie, 5pentru
1:5
Rom. 12:13
15:262 Cor. 8:1
partea pe care o luaţi la Evanghelie din cea dintâi zi până acum. 6Sunt încredinţat că Acela care a început în voi această bună lucrare
1:6
Ioan 6:291 Tes. 1:3
o va isprăvi până
1:6
Vers. 10.
în ziua lui Isus Hristos. 7Este drept să gândesc astfel despre voi toţi, fiindcă vă port în inima mea, întrucât, atât în lanţurile
1:7
Vers. 17.
mele, cât și în apărarea
1:7
2 Cor. 3:2
7:3
și întărirea Evangheliei
1:7
Efes. 3:1
6:20Col. 4:3,182 Tim. 1:8
, voi
1:7
Cap. 4:14.
sunteţi toţi părtași aceluiași har. 8Căci martor îmi este Dumnezeu
1:8
Rom. 1:9
9:1Gal. 1:201 Tes. 2:5
1:8
Cap. 2:26;
vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos. 9Și mă rog ca
1:9
1 Tes. 3:12Filim. 6
dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștinţă și orice pricepere, 10ca să
1:10
Rom. 2:18
12:2Efes. 5:10
deosebiţi lucrurile alese, pentru ca
1:10
Fapte 24:161 Tes. 3:13
5:23
să fiţi curaţi și să nu vă poticniţi până în
1:10
1 Cor. 1:8
ziua venirii lui Hristos, 11plini de roada neprihănirii, prin
1:11
Ioan 15:4,5Efes. 2:10Col. 1:6
Isus Hristos, spre slava
1:11
Ioan 15:8Efes. 1:12,14
și lauda lui Dumnezeu. 12Vreau să știţi, fraţilor, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. 13În adevăr, în
1:13
Cap. 4:22.
toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toţi știu că sunt pus în lanţuri din pricina lui Isus Hristos. 14Și cei mai mulţi din fraţi, îmbărbătaţi de lanţurile mele, au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă Cuvântul lui Dumnezeu. 15Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pizmă și din duh de ceartă
1:15
Cap. 2:3.
; dar alţii, din bunăvoinţă. 16Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat
1:16
Vers. 7.
cu apărarea Evangheliei; 17cei dintâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necaz la lanţurile mele. 18Ce ne pasă? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura. 19Căci știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre
1:19
2 Cor. 1:11
și prin ajutorul Duhului
1:19
Rom. 8:9
lui Isus Hristos. 20Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie
1:20
Rom. 8:19
că nu voi fi dat de rușine
1:20
Rom. 5:5
cu nimic, ci că
1:20
Efes. 6:19,20
acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. 21Căci, pentru mine, a trăi este Hristos și a muri este un câștig. 22Dar, dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc; și nu știu ce trebuie să aleg. 23Sunt strâns
1:23
2 Cor. 5:8
din două părţi: aș dori să mă mut
1:23
2 Tim. 4:6
și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi cu mult mai bine, 24dar, pentru voi, este mai de trebuinţă să rămân în trup. 25Și sunt încredinţat
1:25
Cap. 2:24.
și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toţi pentru înaintarea și bucuria credinţei voastre, 26pentru ca, prin întoarcerea mea la voi, să aveţi în mine o mare pricină de laudă
1:26
2 Cor. 1:14
5:12
în Isus Hristos. 27Numai purtaţi-vă
1:27
Efes. 4:1Col. 1:101 Tes. 2:12
4:1
într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că
1:27
Cap. 4:1.
rămâneţi tari în același duh și că luptaţi cu
1:27
1 Cor. 1:10
un suflet
1:27
Iuda 3
pentru credinţa Evangheliei, 28fără să vă lăsaţi înspăimântaţi de potrivnici; lucrul acesta
1:28
2 Tes. 1:5
este pentru ei o dovadă de pierzare și
1:28
Rom. 8:172 Tim. 2:11
de mântuirea voastră, și aceasta de la Dumnezeu. 29Căci cu privire la Hristos, vouă
1:29
Fapte 5:41Rom. 5:3
vi s-a dat harul nu
1:29
Efes. 2:8
numai să credeţi în El, ci să și pătimiţi pentru El 30și să și duceţi
1:30
Col. 2:1
, cum și faceţi, aceeași luptă pe care
1:30
Fapte 16:191 Tes. 2:2
aţi văzut-o la mine și pe care auziţi că o duc și acum.

2

21Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură

2:1
2 Cor. 13:14
a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare
2:1
Col. 3:12
, 2faceţi-mi
2:2
Ioan 3:29
bucuria deplină și aveţi o simţire, o dragoste, un suflet și un gând
2:2
Rom. 12:16
15:51 Cor. 1:102 Cor. 13:113:16
4:21 Pet. 3:8
. 3Nu faceţi nimic
2:3
Gal. 5:26Iac. 3:14
din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie
2:3
Rom. 12:10Efes. 5:211 Pet. 5:5
, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. 4Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci
2:4
1 Cor. 10:24,33
13:5
și la foloasele altora. 5
2:5
Mat. 11:29Ioan 13:151 Pet. 2:211 Ioan 2:6
aveţi în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: 6El, măcar că
2:6
Ioan 1:1,2
17:52 Cor. 4:4Col. 1:15Evr. 1:3
avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a
2:6
Ioan 5:18
10:33
crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7ci
2:7
Ps. 22:6Is. 53:3Dan. 9:26Marcu 9:12Rom. 15:3
S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob
2:7
Is. 42:1
49:3,6
52:13
53:11Ezec. 34:23,24Zah. 3:8Mat. 20:28Luca 22:27
, făcându-Se
2:7
Ioan 1:14Rom. 1:3
8:3Gal. 4:4Evr. 2:14,17
asemenea oamenilor. 8La înfăţișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut
2:8
Mat. 26:29,42Ioan 10:18Evr. 5:8
12:2
ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 9De aceea și Dumnezeu L-a
2:9
Ioan 17:1,2,5Fapte 2:33Evr. 2:9
înălţat nespus de mult și I-a
2:9
Efes. 1:20,21Evr. 1:4
dat Numele care este mai presus de orice nume; 10pentru ca
2:10
Is. 45:23Mat. 28:18Rom. 14:11Apoc. 5:13
, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ 11și orice
2:11
Ioan 13:13Fapte 2:36Rom. 14:91 Cor. 8:6
12:8
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 12Astfel dar, preaiubiţilor, după cum
2:12
Cap. 1:5.
totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică
2:12
Efes. 6:5
și cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13Căci Dumnezeu
2:13
2 Cor. 3:5Evr. 13:21
este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voinţa, și înfăptuirea. 14Faceţi toate lucrurile fără
2:14
1 Cor. 10:101 Pet. 4:9
cârtiri și fără șovăieli
2:14
Rom. 14:1
, 15ca să fiţi fără prihană și curaţi, copii
2:15
Mat. 5:45Efes. 5:1
ai lui Dumnezeu, fără vină, în
2:15
1 Pet. 2:12
mijlocul unui
2:15
Deut. 32:5
neam ticălos și stricat, în care străluciţi
2:15
Mat. 5:14,16Efes. 5:8
ca niște lumini în lume, 16ţinând sus Cuvântul vieţii; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda
2:16
2 Cor. 1:141 Tes. 2:19
că n-am
2:16
Gal. 2:21 Tes. 3:5
alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 17Și chiar dacă va
2:17
2 Tim. 4:6
trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și
2:17
Rom. 15:16
slujba credinţei voastre, eu mă
2:17
2 Cor. 7:14Col. 1:24
bucur, și mă bucur cu voi toţi. 18Tot așa și voi, bucuraţi-vă, și bucuraţi-vă împreună cu mine. 19Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei
2:19
Rom. 16:211 Tes. 3:2
, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. 20Căci n-am pe nimeni
2:20
Ps. 55:13
care să-mi împărtășească simţirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. 21Ce-i drept, toţi umblă
2:21
1 Cor. 10:24,33
13:52 Tim. 4:10,16
după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. 22Știţi râvna lui încercată; cum, ca
2:22
1 Cor. 4:171 Tim. 1:22 Tim. 1:2
un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. 23Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. 24Și am
2:24
Cap. 1:25.
încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. 25Am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit
2:25
Cap. 4:18.
, fratele și tovarășul meu de lucru
2:25
Filim. 2
și de luptă, trimisul și slujitorul
2:25
2 Cor. 8:23
vostru pentru
2:25
2 Cor. 11:9
nevoile mele. 26Căci
2:26
Cap. 1:8.
dorea fierbinte să vă vadă pe toţi și era foarte mâhnit pentru că aflaserăţi că a fost bolnav. 27Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 28L-am trimis dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi și să vă bucuraţi iarăși și să fiu și eu mai puţin mâhnit. 29Primiţi-l deci în Domnul, cu toată bucuria și preţuiţi
2:29
1 Cor. 16:181 Tes. 5:121 Tim. 5:17
pe astfel de oameni. 30Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viaţa în joc, ca
2:30
1 Cor. 16:17
să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

3

31Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă

3:1
2 Cor. 13:111 Tes. 5:16
în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 2Păziţi-vă
3:2
Is. 56:10Gal. 5:15
de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii
3:2
2 Cor. 11:13
aceia răi; păziţi-vă
3:2
Rom. 2:28Gal. 5:2
de scrijeliţii aceia! 3Căci cei tăiaţi împrejur
3:3
Deut. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29
4:11,12Col. 2:11
suntem noi, care
3:3
Ioan 4:23,24Rom. 7:6
slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne
3:3
Gal. 6:14
lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 4Măcar că eu
3:4
2 Cor. 11:18,21
aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult; 5eu, care sunt tăiat împrejur
3:5
Gen. 17:12
a opta zi, din
3:5
2 Cor. 11:22
neamul lui Israel, din
3:5
Rom. 11:1
seminţia lui Beniamin, evreu
3:5
2 Cor. 11:22
din evrei; în ceea ce privește Legea, fariseu
3:5
Fapte 23:6
26:4,5
; 6în ceea ce privește
3:6
Fapte 22:3Gal. 1:13,14
râvna, prigonitor
3:6
Fapte 8:3
9:1
al Bisericii; cu privire la neprihănirea
3:6
Rom. 10:5
pe care o dă Legea, fără
3:6
Luca 1:6
prihană. 7Dar lucrurile
3:7
Mat. 13:44
care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. 8Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al
3:8
Is. 53:11Ier. 9:23,24Ioan 17:31 Cor. 2:2Col. 2:2
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 9și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea
3:9
Rom. 10:3,5
, pe care mi-o dă Legea, ci aceea
3:9
Rom. 1:17
3:21,22
9:30
10:3,6Gal. 2:16
care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. 10Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia
3:10
Rom. 6:3-5
8:172 Cor. 4:10,112 Tim. 2:11,121 Pet. 4:13
suferinţelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11ca să ajung
3:11
Fapte 26:7
cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. 12Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns
3:12
1 Tim. 6:12
desăvârșit
3:12
Evr. 12:23
, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 13Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând
3:13
Ps. 45:10Luca 9:622 Cor. 5:16
ce este în urma mea și aruncându-mă
3:13
1 Cor. 9:24,26Evr. 6:1
spre ce este înainte, 14alerg
3:14
2 Tim. 4:7,8Evr. 12:1
spre ţintă, pentru premiul chemării
3:14
Evr. 3:1
cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 15Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârșiţi
3:15
1 Cor. 2:6
14:20
; și dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere
3:15
Gal. 5:10
, Dumnezeu vă va lumina și în această privinţă. 16Dar în lucrurile
3:16
Rom. 12:16
15:5
în care am ajuns de aceeași
3:16
Gal. 6:16
părere, să umblăm la fel
3:16
Cap. 2:2.
. 17Urmaţi-mă pe mine
3:17
1 Cor. 4:16
11:11 Tes. 1:6
, fraţilor, și uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi
3:17
1 Pet. 5:3
în noi. 18Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmași
3:18
Gal. 1:7
2:21
6:12
ai crucii lui Hristos. 19Sfârșitul lor
3:19
2 Cor. 11:152 Pet. 2:1
va fi pierzarea. Dumnezeul lor
3:19
Rom. 16:181 Tim. 6:5Tit 1:11
este pântecele și
3:19
Osea 4:72 Cor. 11:12Gal. 6:13
slava lor este în rușinea lor și se gândesc
3:19
Rom. 8:5
la lucrurile de pe pământ. 20Dar cetăţenia
3:20
Efes. 2:6,19Col. 3:1,3
noastră este în ceruri, de
3:20
Fapte 1:11
unde și așteptăm
3:20
1 Cor. 3:71 Tes. 1:10Tit 2:13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21El
3:21
1 Cor. 15:43,48,49Col. 3:41 Ioan 3:2
va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii
3:21
Efes. 1:19
pe care o are de a-Și
3:21
1 Cor. 15:26,27
supune toate lucrurile.