Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

21Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură

2:1
2 Cor. 13:14
a Duhului, dacă este vreo milostivire și vreo îndurare
2:1
Col. 3:12
, 2faceţi-mi
2:2
Ioan 3:29
bucuria deplină și aveţi o simţire, o dragoste, un suflet și un gând
2:2
Rom. 12:16
15:51 Cor. 1:102 Cor. 13:113:16
4:21 Pet. 3:8
. 3Nu faceţi nimic
2:3
Gal. 5:26Iac. 3:14
din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie
2:3
Rom. 12:10Efes. 5:211 Pet. 5:5
, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. 4Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci
2:4
1 Cor. 10:24,33
13:5
și la foloasele altora. 5
2:5
Mat. 11:29Ioan 13:151 Pet. 2:211 Ioan 2:6
aveţi în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus: 6El, măcar că
2:6
Ioan 1:1,2
17:52 Cor. 4:4Col. 1:15Evr. 1:3
avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a
2:6
Ioan 5:18
10:33
crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, 7ci
2:7
Ps. 22:6Is. 53:3Dan. 9:26Marcu 9:12Rom. 15:3
S-a dezbrăcat pe Sine Însuși și a luat un chip de rob
2:7
Is. 42:1
49:3,6
52:13
53:11Ezec. 34:23,24Zah. 3:8Mat. 20:28Luca 22:27
, făcându-Se
2:7
Ioan 1:14Rom. 1:3
8:3Gal. 4:4Evr. 2:14,17
asemenea oamenilor. 8La înfăţișare a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut
2:8
Mat. 26:29,42Ioan 10:18Evr. 5:8
12:2
ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce. 9De aceea și Dumnezeu L-a
2:9
Ioan 17:1,2,5Fapte 2:33Evr. 2:9
înălţat nespus de mult și I-a
2:9
Efes. 1:20,21Evr. 1:4
dat Numele care este mai presus de orice nume; 10pentru ca
2:10
Is. 45:23Mat. 28:18Rom. 14:11Apoc. 5:13
, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ 11și orice
2:11
Ioan 13:13Fapte 2:36Rom. 14:91 Cor. 8:6
12:8
limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul. 12Astfel dar, preaiubiţilor, după cum
2:12
Cap. 1:5.
totdeauna aţi fost ascultători, duceţi până la capăt mântuirea voastră, cu frică
2:12
Efes. 6:5
și cutremur, nu numai când sunt eu de faţă, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. 13Căci Dumnezeu
2:13
2 Cor. 3:5Evr. 13:21
este Acela care lucrează în voi și vă dă, după plăcerea Lui, și voinţa, și înfăptuirea. 14Faceţi toate lucrurile fără
2:14
1 Cor. 10:101 Pet. 4:9
cârtiri și fără șovăieli
2:14
Rom. 14:1
, 15ca să fiţi fără prihană și curaţi, copii
2:15
Mat. 5:45Efes. 5:1
ai lui Dumnezeu, fără vină, în
2:15
1 Pet. 2:12
mijlocul unui
2:15
Deut. 32:5
neam ticălos și stricat, în care străluciţi
2:15
Mat. 5:14,16Efes. 5:8
ca niște lumini în lume, 16ţinând sus Cuvântul vieţii; așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda
2:16
2 Cor. 1:141 Tes. 2:19
că n-am
2:16
Gal. 2:21 Tes. 3:5
alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. 17Și chiar dacă va
2:17
2 Tim. 4:6
trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și
2:17
Rom. 15:16
slujba credinţei voastre, eu mă
2:17
2 Cor. 7:14Col. 1:24
bucur, și mă bucur cu voi toţi. 18Tot așa și voi, bucuraţi-vă, și bucuraţi-vă împreună cu mine. 19Nădăjduiesc în Domnul Isus să vă trimit în curând pe Timotei
2:19
Rom. 16:211 Tes. 3:2
, ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. 20Căci n-am pe nimeni
2:20
Ps. 55:13
care să-mi împărtășească simţirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. 21Ce-i drept, toţi umblă
2:21
1 Cor. 10:24,33
13:52 Tim. 4:10,16
după foloasele lor, și nu după ale lui Isus Hristos. 22Știţi râvna lui încercată; cum, ca
2:22
1 Cor. 4:171 Tim. 1:22 Tim. 1:2
un copil cu tatăl lui, a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. 23Pe el dar nădăjduiesc să vi-l trimit, de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. 24Și am
2:24
Cap. 1:25.
încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. 25Am socotit de trebuinţă să vă trimit pe Epafrodit
2:25
Cap. 4:18.
, fratele și tovarășul meu de lucru
2:25
Filim. 2
și de luptă, trimisul și slujitorul
2:25
2 Cor. 8:23
vostru pentru
2:25
2 Cor. 11:9
nevoile mele. 26Căci
2:26
Cap. 1:8.
dorea fierbinte să vă vadă pe toţi și era foarte mâhnit pentru că aflaserăţi că a fost bolnav. 27Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. 28L-am trimis dar cu atât mai în grabă, ca să-l vedeţi și să vă bucuraţi iarăși și să fiu și eu mai puţin mâhnit. 29Primiţi-l deci în Domnul, cu toată bucuria și preţuiţi
2:29
1 Cor. 16:181 Tes. 5:121 Tim. 5:17
pe astfel de oameni. 30Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viaţa în joc, ca
2:30
1 Cor. 16:17
să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine.

3

31Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă

3:1
2 Cor. 13:111 Tes. 5:16
în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 2Păziţi-vă
3:2
Is. 56:10Gal. 5:15
de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii
3:2
2 Cor. 11:13
aceia răi; păziţi-vă
3:2
Rom. 2:28Gal. 5:2
de scrijeliţii aceia! 3Căci cei tăiaţi împrejur
3:3
Deut. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29
4:11,12Col. 2:11
suntem noi, care
3:3
Ioan 4:23,24Rom. 7:6
slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne
3:3
Gal. 6:14
lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 4Măcar că eu
3:4
2 Cor. 11:18,21
aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult; 5eu, care sunt tăiat împrejur
3:5
Gen. 17:12
a opta zi, din
3:5
2 Cor. 11:22
neamul lui Israel, din
3:5
Rom. 11:1
seminţia lui Beniamin, evreu
3:5
2 Cor. 11:22
din evrei; în ceea ce privește Legea, fariseu
3:5
Fapte 23:6
26:4,5
; 6în ceea ce privește
3:6
Fapte 22:3Gal. 1:13,14
râvna, prigonitor
3:6
Fapte 8:3
9:1
al Bisericii; cu privire la neprihănirea
3:6
Rom. 10:5
pe care o dă Legea, fără
3:6
Luca 1:6
prihană. 7Dar lucrurile
3:7
Mat. 13:44
care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. 8Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al
3:8
Is. 53:11Ier. 9:23,24Ioan 17:31 Cor. 2:2Col. 2:2
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 9și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea
3:9
Rom. 10:3,5
, pe care mi-o dă Legea, ci aceea
3:9
Rom. 1:17
3:21,22
9:30
10:3,6Gal. 2:16
care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. 10Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia
3:10
Rom. 6:3-5
8:172 Cor. 4:10,112 Tim. 2:11,121 Pet. 4:13
suferinţelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11ca să ajung
3:11
Fapte 26:7
cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. 12Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns
3:12
1 Tim. 6:12
desăvârșit
3:12
Evr. 12:23
, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 13Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând
3:13
Ps. 45:10Luca 9:622 Cor. 5:16
ce este în urma mea și aruncându-mă
3:13
1 Cor. 9:24,26Evr. 6:1
spre ce este înainte, 14alerg
3:14
2 Tim. 4:7,8Evr. 12:1
spre ţintă, pentru premiul chemării
3:14
Evr. 3:1
cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 15Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârșiţi
3:15
1 Cor. 2:6
14:20
; și dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere
3:15
Gal. 5:10
, Dumnezeu vă va lumina și în această privinţă. 16Dar în lucrurile
3:16
Rom. 12:16
15:5
în care am ajuns de aceeași
3:16
Gal. 6:16
părere, să umblăm la fel
3:16
Cap. 2:2.
. 17Urmaţi-mă pe mine
3:17
1 Cor. 4:16
11:11 Tes. 1:6
, fraţilor, și uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi
3:17
1 Pet. 5:3
în noi. 18Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmași
3:18
Gal. 1:7
2:21
6:12
ai crucii lui Hristos. 19Sfârșitul lor
3:19
2 Cor. 11:152 Pet. 2:1
va fi pierzarea. Dumnezeul lor
3:19
Rom. 16:181 Tim. 6:5Tit 1:11
este pântecele și
3:19
Osea 4:72 Cor. 11:12Gal. 6:13
slava lor este în rușinea lor și se gândesc
3:19
Rom. 8:5
la lucrurile de pe pământ. 20Dar cetăţenia
3:20
Efes. 2:6,19Col. 3:1,3
noastră este în ceruri, de
3:20
Fapte 1:11
unde și așteptăm
3:20
1 Cor. 3:71 Tes. 1:10Tit 2:13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21El
3:21
1 Cor. 15:43,48,49Col. 3:41 Ioan 3:2
va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii
3:21
Efes. 1:19
pe care o are de a-Și
3:21
1 Cor. 15:26,27
supune toate lucrurile.

4

41De aceea, preaiubiţii și mult doriţii

4:1
Cap. 1:8.
mei fraţi, bucuria
4:1
2 Cor. 1:141 Tes. 2:19,20
și cununa mea, rămâneţi
4:1
Cap. 1:27.
astfel tari în Domnul, preaiubiţilor! 2Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând
4:2
Cap. 2:2;
în Domnul. 3Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat
4:3
Rom. 16:3
împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalţi tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea
4:3
Exod 32:32Ps. 69:28Dan. 12:1Luca 10:20Apoc. 3:5
13:8
20:12
21:27
vieţii. 4Bucuraţi-vă
4:4
Rom. 12:121 Tes. 5:161 Pet. 4:13
totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucuraţi-vă! 5Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape
4:5
Evr. 10:25Iac. 5:8,91 Pet. 4:72 Pet. 3:8,92 Tes. 2:2
. 6Nu
4:6
Ps. 55:22Prov. 16:2Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. 7Și pacea
4:7
Ioan 14:27Rom. 5:1Col. 3:15
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. 8Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot
4:8
1 Tes. 5:22
ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufleţească. 9Ce
4:9
Cap. 3:17.
aţi învăţat, ce aţi primit și auzit de la mine și ce aţi văzut în mine, faceţi. Și Dumnezeul
4:9
Rom. 15:33
16:201 Cor. 14:332 Cor. 13:111 Tes. 5:23Evr. 13:20
păcii va fi cu voi. 10Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârșit, aţi putut să vă înnoiţi iarăși simţămintele
4:10
2 Cor. 12:9
voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. 11Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu
4:11
1 Tim. 6:6,9
mulţumit cu starea în care mă găsesc. 12Știu
4:12
1 Cor. 4:112 Cor. 6:10
11:27
să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. 13Pot totul
4:13
Ioan 15:52 Cor. 12:9
în Hristos, care mă întărește. 14Dar bine aţi făcut că aţi
4:14
Cap. 1:7.
luat parte la strâmtorarea mea. 15Știţi voi înșivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio
4:15
2 Cor. 11:8,9
Biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește „darea” și „primirea” afară de voi. 16Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. 17Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul
4:17
Rom. 15:28Tit 3:14
care prisosește în folosul vostru. 18Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit
4:18
Cap. 2:25.
ce mi-aţi trimis…, un miros
4:18
Evr. 13:16
de bună mireasmă, o jertfă
4:18
2 Cor. 9:12
bine primită și plăcută lui Dumnezeu. 19Și Dumnezeul meu să îngrijească
4:19
Ps. 23:12 Cor. 9:8
de toate trebuinţele voastre, după
4:19
Efes. 1:7
3:16
bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. 20A lui
4:20
Rom. 16:27Gal. 1:5
Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin. 21Spuneţi sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus.

Fraţii care

4:21
Gal. 1:2
sunt cu mine vă trimit sănătate. 22Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai
4:22
Cap. 1:13.
ales cei din casa Cezarului. 23Harul
4:23
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.