Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Încolo, fraţii mei, bucuraţi-vă

3:1
2 Cor. 13:111 Tes. 5:16
în Domnul. Mie nu-mi este greu să vă scriu mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. 2Păziţi-vă
3:2
Is. 56:10Gal. 5:15
de câinii aceia; păziţi-vă de lucrătorii
3:2
2 Cor. 11:13
aceia răi; păziţi-vă
3:2
Rom. 2:28Gal. 5:2
de scrijeliţii aceia! 3Căci cei tăiaţi împrejur
3:3
Deut. 10:16
30:6Ier. 4:4Rom. 2:29
4:11,12Col. 2:11
suntem noi, care
3:3
Ioan 4:23,24Rom. 7:6
slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui Dumnezeu, care ne
3:3
Gal. 6:14
lăudăm în Hristos Isus și care nu ne punem încrederea în lucrurile pământești. 4Măcar că eu
3:4
2 Cor. 11:18,21
aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult; 5eu, care sunt tăiat împrejur
3:5
Gen. 17:12
a opta zi, din
3:5
2 Cor. 11:22
neamul lui Israel, din
3:5
Rom. 11:1
seminţia lui Beniamin, evreu
3:5
2 Cor. 11:22
din evrei; în ceea ce privește Legea, fariseu
3:5
Fapte 23:6
26:4,5
; 6în ceea ce privește
3:6
Fapte 22:3Gal. 1:13,14
râvna, prigonitor
3:6
Fapte 8:3
9:1
al Bisericii; cu privire la neprihănirea
3:6
Rom. 10:5
pe care o dă Legea, fără
3:6
Luca 1:6
prihană. 7Dar lucrurile
3:7
Mat. 13:44
care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. 8Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al
3:8
Is. 53:11Ier. 9:23,24Ioan 17:31 Cor. 2:2Col. 2:2
cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos 9și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea
3:9
Rom. 10:3,5
, pe care mi-o dă Legea, ci aceea
3:9
Rom. 1:17
3:21,22
9:30
10:3,6Gal. 2:16
care se capătă prin credinţa în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinţă. 10Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia
3:10
Rom. 6:3-5
8:172 Cor. 4:10,112 Tim. 2:11,121 Pet. 4:13
suferinţelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui; 11ca să ajung
3:11
Fapte 26:7
cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morţi. 12Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns
3:12
1 Tim. 6:12
desăvârșit
3:12
Evr. 12:23
, dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. 13Fraţilor, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând
3:13
Ps. 45:10Luca 9:622 Cor. 5:16
ce este în urma mea și aruncându-mă
3:13
1 Cor. 9:24,26Evr. 6:1
spre ce este înainte, 14alerg
3:14
2 Tim. 4:7,8Evr. 12:1
spre ţintă, pentru premiul chemării
3:14
Evr. 3:1
cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus. 15Gândul acesta dar să ne însufleţească pe toţi care suntem desăvârșiţi
3:15
1 Cor. 2:6
14:20
; și dacă în vreo privinţă sunteţi de altă părere
3:15
Gal. 5:10
, Dumnezeu vă va lumina și în această privinţă. 16Dar în lucrurile
3:16
Rom. 12:16
15:5
în care am ajuns de aceeași
3:16
Gal. 6:16
părere, să umblăm la fel
3:16
Cap. 2:2.

. 17Urmaţi-mă pe mine
3:17
1 Cor. 4:16
11:11 Tes. 1:6
, fraţilor, și uitaţi-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveţi
3:17
1 Pet. 5:3
în noi. 18Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând: sunt mulţi care se poartă ca vrăjmași
3:18
Gal. 1:7
2:21
6:12
ai crucii lui Hristos. 19Sfârșitul lor
3:19
2 Cor. 11:152 Pet. 2:1
va fi pierzarea. Dumnezeul lor
3:19
Rom. 16:181 Tim. 6:5Tit 1:11
este pântecele și
3:19
Osea 4:72 Cor. 11:12Gal. 6:13
slava lor este în rușinea lor și se gândesc
3:19
Rom. 8:5
la lucrurile de pe pământ. 20Dar cetăţenia
3:20
Efes. 2:6,19Col. 3:1,3
noastră este în ceruri, de
3:20
Fapte 1:11
unde și așteptăm
3:20
1 Cor. 3:71 Tes. 1:10Tit 2:13
ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. 21El
3:21
1 Cor. 15:43,48,49Col. 3:41 Ioan 3:2
va schimba trupul stării noastre smerite și-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii
3:21
Efes. 1:19
pe care o are de a-Și
3:21
1 Cor. 15:26,27
supune toate lucrurile.