Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

41De aceea, preaiubiţii și mult doriţii

4:1
Cap. 1:8.

mei fraţi, bucuria
4:1
2 Cor. 1:141 Tes. 2:19,20
și cununa mea, rămâneţi
4:1
Cap. 1:27.

astfel tari în Domnul, preaiubiţilor! 2Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând
4:2
Cap. 2:2;
3:16
în Domnul. 3Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat
4:3
Rom. 16:3
împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalţi tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea
4:3
Exod 32:32Ps. 69:28Dan. 12:1Luca 10:20Apoc. 3:5
13:8
20:12
21:27
vieţii. 4Bucuraţi-vă
4:4
Rom. 12:121 Tes. 5:161 Pet. 4:13
totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucuraţi-vă! 5Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape
4:5
Evr. 10:25Iac. 5:8,91 Pet. 4:72 Pet. 3:8,92 Tes. 2:2
. 6Nu
4:6
Ps. 55:22Prov. 16:2Mat. 6:25Luca 12:221 Pet. 5:7
vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoștinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulţumiri. 7Și pacea
4:7
Ioan 14:27Rom. 5:1Col. 3:15
lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. 8Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot
4:8
1 Tes. 5:22
ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufleţească. 9Ce
4:9
Cap. 3:17.

aţi învăţat, ce aţi primit și auzit de la mine și ce aţi văzut în mine, faceţi. Și Dumnezeul
4:9
Rom. 15:33
16:201 Cor. 14:332 Cor. 13:111 Tes. 5:23Evr. 13:20
păcii va fi cu voi. 10Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârșit, aţi putut să vă înnoiţi iarăși simţămintele
4:10
2 Cor. 12:9
voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. 11Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu
4:11
1 Tim. 6:6,9
mulţumit cu starea în care mă găsesc. 12Știu
4:12
1 Cor. 4:112 Cor. 6:10
11:27
să trăiesc smerit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. 13Pot totul
4:13
Ioan 15:52 Cor. 12:9
în Hristos, care mă întărește. 14Dar bine aţi făcut că aţi
4:14
Cap. 1:7.

luat parte la strâmtorarea mea. 15Știţi voi înșivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio
4:15
2 Cor. 11:8,9
Biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește „darea” și „primirea” afară de voi. 16Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată și chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. 17Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul
4:17
Rom. 15:28Tit 3:14
care prisosește în folosul vostru. 18Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit
4:18
Cap. 2:25.

ce mi-aţi trimis…, un miros
4:18
Evr. 13:16
de bună mireasmă, o jertfă
4:18
2 Cor. 9:12
bine primită și plăcută lui Dumnezeu. 19Și Dumnezeul meu să îngrijească
4:19
Ps. 23:12 Cor. 9:8
de toate trebuinţele voastre, după
4:19
Efes. 1:7
3:16
bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. 20A lui
4:20
Rom. 16:27Gal. 1:5
Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin. 21Spuneţi sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus.

Fraţii care

4:21
Gal. 1:2
sunt cu mine vă trimit sănătate. 22Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai
4:22
Cap. 1:13.

ales cei din casa Cezarului. 23Harul
4:23
Rom. 16:24
Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.