Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Strigarea înţelepciunii

11Pildele

1:1
1 Împ. 4:32Ecl. 12:9
lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,

2pentru cunoașterea înţelepciunii și învăţăturii,

pentru înţelegerea cuvintelor minţii;

3pentru

1:3
Cap. 2:1,9.

căpătarea învăţăturilor de bun-simţ,

de dreptate, de judecată și de nepărtinire;

4ca să dea celor

1:4
Cap. 9:4.

neîncercaţi agerime de minte,

tânărului cunoștinţă și chibzuinţă,

5să asculte

1:5
Cap. 9:9.

însă și înţeleptul, și își va mări știinţa,

și cel priceput, și va căpăta iscusinţă

6pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,

înţelesul cuvintelor înţelepţilor și al cuvintelor lor cu tâlc

1:6
Ps. 78:2
.

7Frica de Domnul este începutul

1:7
Iov 28:28Ps. 111:10Ecl. 12:13
știinţei,

dar nebunii nesocotesc înţelepciunea și învăţătura.

8Ascultă, fiule

1:8
Cap. 4:1;
6:20
, învăţătura tatălui tău

și nu lepăda îndrumările mamei tale!

9Căci ele sunt o cunună

1:9
Cap. 3:22.

plăcută pe capul tău

și un lanţ de aur la gâtul tău.

Ferirea de ispite

10Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească,

nu te

1:10
Gen. 39:7Ps. 1:1Efes. 5:11
lăsa câștigat de ei!

11Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi!

Haidem să întindem curse, ca să vărsăm

1:11
Ier. 5:26
sânge,

să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;

12haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor,

și întregi, ca

1:12
Ps. 28:1
143:7
pe cei ce se coboară în groapă;

13vom găsi tot felul de lucruri scumpe

și ne vom umple casele cu pradă;

14vei avea și tu partea ta la fel cu noi,

o pungă vom avea cu toţii”,

15fiule, să nu pornești la

1:15
Ps. 1:1
drum cu ei,

abate-ţi

1:15
Ps. 119:101
piciorul de pe cărarea lor!

16Căci

1:16
Is. 59:7Rom. 3:15
picioarele lor aleargă la rău

și se grăbesc să verse sânge.

17Dar degeaba se aruncă laţul

înaintea ochilor tuturor păsărilor,

18căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor

și sufletului lor îi întind ei laţuri.

19Aceasta este soarta

1:19
Cap. 15:27.
1 Tim. 6:10
tuturor celor lacomi de câștig:

lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Cei neascultători

20Înţelepciunea

1:20
Cap. 8:1;
9:3Ioan 7:37
strigă pe uliţe,

își înalţă glasul în pieţe:

21strigă unde e zarva mai mare,

la porţi, în cetate, își spune cuvintele ei:

22„Până când veţi iubi prostia, proștilor?

Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura

și vor urî nebunii știinţa?

23Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele!

Iată, voi turna

1:23
Ioel 2:28
duhul meu peste voi,

vă voi face cunoscute cuvintele mele…

24Fiindcă

1:24
Is. 65:12
66:4Ier. 7:13Zah. 7:1
eu chem, și voi vă împotriviţi,

fiindcă îmi întind mâna, și nimeni nu ia seama,

25fiindcă lepădaţi

1:25
Ps. 107:11Luca 7:3
toate sfaturile mele

și nu vă plac mustrările mele,

26de aceea și

1:26
Ps. 2:4
eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire,

îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,

27când vă va apuca groaza ca

1:27
Cap. 10:24.

o furtună

și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej,

când vor da peste voi necazul și strâmtorarea.

28Atunci

1:28
Iov 27:9
35:12Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13Iac. 4:3
mă vor chema, și nu voi răspunde;

mă vor căuta, și nu mă vor găsi.

29Pentru că au

1:29
Iov 21:14
urât știinţa

și n-au ales

1:29
Ps. 119:173
frica de Domnul,

30pentru că n-au

1:30
Vers. 25.
Ps. 81:11
iubit sfaturile mele

și au nesocotit toate mustrările mele,

31de aceea se vor hrăni

1:31
Iov 4:822:8Is. 3:11Ier. 6:19
cu rodul umbletelor lor

și se vor sătura cu sfaturile lor.

32Căci împotrivirea proștilor îi ucide

și liniștea nebunilor îi pierde,

33dar cel ce

1:33
Ps. 25:12,13
m-ascultă va locui fără grijă,

va trăi liniștit

1:33
Ps. 112:7
și fără să se teamă de vreun rău.”