Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
10

Binecuvântarea dreptăţii, blestemul păcatului

101Pildele lui Solomon.

Un fiu

10:1
Cap. 15:20;
17:21,25
19:13
29:3,15
înţelept este bucuria tatălui,

dar un fiu nebun este mâhnirea mamei sale.

2Comorile câștigate pe nedrept nu

10:2
Ps. 49:6Luca 12:19,20
folosesc,

dar

10:2
Dan. 4:27
neprihănirea izbăvește de la moarte.

3Domnul

10:3
Ps. 10:14
34:9,10
37:25
nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame,

dar îndepărtează pofta celor răi.

4Cine lucrează cu o mână

10:4
Cap. 12:24;
19:15
leneșă sărăcește,

dar mâna

10:4
Cap. 13:4;
21:5
celor harnici îmbogăţește.

5Cine strânge vara este un om chibzuit,

cine doarme în timpul seceratului este un om

10:5
Cap. 12:4;
17:2
19:26
care face rușine.

6Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări,

dar gura

10:6
Vers. 11.
Est. 7:8
celor răi ascunde silnicie.

7Pomenirea

10:7
Ps. 9:5,6
112:6Ecl. 8:10
celui neprihănit este binecuvântată,

dar numele celor răi putrezește.

8Cine are o inimă înţeleaptă primește învăţăturile,

dar

10:8
Vers. 10.

cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.

9Cine

10:9
Ps. 23:4Is. 33:15,16
umblă fără prihană umblă fără teamă,

dar cine apucă pe căi strâmbe se dă singur de gol.

10Cine

10:10
Cap. 6:13.

clipește din ochi este o pricină de întristare

și

10:10
Vers. 8.

cine are o gură nesocotită se prăpădește singur.

11Gura

10:11
Ps. 37:3018:4
celui neprihănit este un izvor de viaţă,

dar gura

10:11
Ps. 107:42
celor răi ascunde silnicie.

12Ura stârnește certuri,

dar dragostea

10:12
Cap. 17:9.
1 Cor. 13:41 Pet. 4:8
acoperă toate greșelile.

13Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea,

dar nuiaua

10:13
Cap. 26:3.

este pentru spatele celui fără minte.

14Înţelepţii păstrează știinţa,

dar gura

10:14
Cap. 18:7;
21:23
nebunului este o pieire apropiată.

15Averea

10:15
Iov 31:24Ps. 52:71 Tim. 6:17
este o cetate întărită pentru cel bogat,

dar prăpădirea celor nenorociţi este sărăcia lor.

16Cel neprihănit își întrebuinţează câștigul pentru viaţă,

iar cel rău își întrebuinţează venitul pentru păcat.

17Cine își aduce aminte de certare apucă pe calea vieţii,

dar cel ce uită mustrarea apucă pe căi greșite.

18Cine ascunde ura are buze mincinoase,

și cine

10:18
Ps. 15:3
răspândește bârfelile este un nebun.

19Cine vorbește

10:19
Ecl. 5:3
mult nu se poate să nu păcătuiască,

dar cel

10:19
Iac. 3:2
ce-și ţine buzele este un om chibzuit.

20Limba celui neprihănit este argint ales;

inima celor răi este puţin lucru.

21Buzele celui neprihănit înviorează pe mulţi oameni,

dar nebunii mor fiindcă n-au judecată.

22Binecuvântarea

10:22
Gen. 24:35
26:12Ps. 37:22
Domnului îmbogăţește

și El nu lasă să fie urmată de niciun necaz.

23Pentru cel nebun este

10:23
Cap. 14:9;
15:21
o plăcere să facă răul,

dar pentru cel înţelept este o plăcere să lucreze cu pricepere.

24Celui rău, de

10:24
Iov 15:21
ce se teme, aceea i se întâmplă,

dar celor neprihăniţi

10:24
Ps. 145:19Mat. 5:61 Ioan 5:14,15
li se împlinește dorinţa.

25Cum trece vârtejul, așa

10:25
Ps. 37:9,10
piere cel rău,

dar cel

10:25
Ps. 15:5Mat. 7:24,25
16:18
neprihănit are temelii veșnice.

26Cum este oţetul pentru dinţi și fumul pentru ochi,

așa este leneșul pentru cel ce-l trimite.

27Frica

10:27
Cap. 9:11.

de Domnul lungește zilele,

dar anii

10:27
Iov 15:32,33
22:16Ps. 55:23Ecl. 7:17
celui rău sunt scurtaţi.

28Așteptarea

10:28
Iov 8:13
11:20Ps. 112:10
celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie,

dar

10:28
Ps. 1:6
37:20
nădejdea celor răi va pieri.

29Calea Domnului este un zid de apărare pentru cel nevinovat,

dar este o topenie pentru cei ce fac răul.

30Cel neprihănit

10:30
Ps. 37:22,29
125:1
nu se va clătina niciodată,

dar cei răi nu vor locui în ţară.

31Gura

10:31
Ps. 37:20
celui neprihănit scoate înţelepciune,

dar limba stricată va fi nimicită.

32Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute,

dar gura celor răi spune răutăţi.