Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

111Cumpăna

11:1
Lev. 19:35,36Deut. 25:13-16
înșelătoare este urâtă Domnului,

dar cântăreala dreaptă Îi este plăcută.

2Când

11:2
Cap. 15:33;
16:18
18:12Dan. 4:30,31
vine mândria, vine și rușinea,

dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.

3Neprihănirea

11:3
Cap. 13:6.

oamenilor cinstiţi îi cârmuiește fără teamă,

dar vicleniile celor stricaţi le aduc pieirea.

4În ziua mâniei, bogăţia nu

11:4
Cap. 10:2.
Ezec. 7:19Ţef. 1:18
slujește la nimic,

dar neprihănirea

11:4
Gen. 7:1
izbăvește de la moarte.

5Nevinovăţia omului fără prihană îi netezește calea,

dar cel rău

11:5
Cap. 5:22.
Ecl. 10:8
cade prin însăși răutatea lui.

6Nevinovăţia oamenilor fără prihană îi scapă,

dar cei răi sunt prinși de răutatea lor.

7La

11:7
Cap. 10:28.

moartea celui rău, îi piere nădejdea,

și așteptarea oamenilor nelegiuiţi este nimicită.

8Cel neprihănit

11:8
Cap. 21:18.

este scăpat din strâmtorare,

și cel rău îi ia locul.

9Cu gura lui, omul nelegiuit

11:9
Iov 8:13
pierde pe aproapele său,

dar cei neprihăniţi sunt scăpaţi prin știinţă.

10Când le merge bine

11:10
Est. 8:15
celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură

și, când pier cei răi, toţi strigă de veselie.

11Cetatea

11:11
Cap. 29:8.

se înalţă prin binecuvântarea oamenilor fără prihană,

dar este surpată prin gura celor răi.

12Cine defaimă pe aproapele său este fără minte,

dar omul cu pricepere primește și tace.

13Cine umblă cu bârfeli

11:13
Lev. 19:16
dă pe faţă lucruri ascunse,

dar sufletul credincios ţine ce i s-a încredinţat.

14Când

11:14
1 Împ. 12:1
nu este chibzuinţă, poporul cade,

dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.

15Cui se pune chezaș pentru altul, îi merge rău

11:15
Cap. 6:1.

,

dar cine se teme să se pună chezaș este liniștit.

16O femeie

11:16
Cap. 31:30.

plăcută capătă cinste,

și cei asupritori capătă bogăţie.

17Omul

11:17
Mat. 5:7
25:34
milostiv își face bine sufletului său,

dar omul fără milă își tulbură însăși carnea lui.

18Cel rău dobândește un câștig înșelător,

dar cel

11:18
Osea 10:12Gal. 6:8,9Iac. 3:18
ce seamănă neprihănirea are o adevărată plată.

19Adevărata neprihănire duce la viaţă,

dar cel ce urmărește răul găsește moartea.

20Cei cu inima stricată sunt o scârbă înaintea Domnului,

dar cei ce umblă fără prihană Îi sunt plăcuţi.

21Hotărât: cel rău nu va rămâne

11:21
Cap. 16:5.

nepedepsit,

dar sămânţa

11:21
Ps. 112:2
celor neprihăniţi va fi scăpată.

22Femeia frumoasă și fără minte este

ca un inel de aur pus în râtul unui porc.

23Dorinţa celor neprihăniţi este numai bine,

dar așteptarea celor răi este numai mânie

11:23
Rom. 2:8,9
.

24Unul care dă cu mână largă

11:24
Ps. 112:9
ajunge mai bogat;

și altul care economisește prea mult nu face decât să sărăcească.

25Sufletul

11:25
2 Cor. 9:6-10
binefăcător va fi săturat,

și

11:25
Mat. 5:7
cel ce udă pe alţii va fi udat și el.

26Cine

11:26
Amos 8:5,6
oprește grâul este blestemat de popor,

dar pe capul celui ce-l vinde vine binecuvântarea

11:26
Iov 29:13
.

27Cine urmărește binele își câștigă bunăvoinţă,

dar

11:27
Est. 7:10Ps. 7:15,16
9:15,16
10:2
57:6
cine urmărește răul este atins de el.

28Cine

11:28
Iov 31:24Ps. 52:7Marcu 10:24Luca 12:211 Tim. 6:17
se încrede în bogăţii va cădea,

dar cei neprihăniţi vor înverzi ca

11:28
Ps. 1:3
52:8
92:12Ier. 17:8
frunzișul.

29Cine își tulbură casa va moșteni vânt

11:29
Ecl. 5:16
,

și nebunul va fi robul omului înţelept!

30Rodul celui neprihănit este un pom de viaţă,

și cel

11:30
Dan. 12:31 Cor. 9:19Iac. 5:20
înţelept câștigă suflete.

31Iată

11:31
Ier. 25:291 Pet. 4:17,18
, cel neprihănit este răsplătit pe pământ;

cu cât mai mult cel rău și păcătos!