Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

121Cine iubește certarea iubește știinţa,

dar cine urăște mustrarea este prost.

2Omul de bine

12:2
Cap. 8:35.

capătă bunăvoinţa Domnului,

dar Domnul osândește pe cel plin de răutate.

3Omul nu se întărește prin răutate,

dar rădăcina

12:3
Cap. 10:25.

celor neprihăniţi nu se va clătina.

4O femeie

12:4
Cap. 31:23.
1 Cor. 11:7
cinstită este cununa bărbatului ei,

dar cea care-i face rușine este ca

12:4
Cap. 14:30.

putregaiul în oasele lui.

5Gândurile celor neprihăniţi nu sunt decât dreptate,

dar sfaturile celor răi nu sunt decât înșelăciune.

6Cuvintele

12:6
Cap. 1:11,18.

celor răi sunt niște curse ca să verse sânge,

dar

12:6
Cap. 14:3.

gura celor fără prihană îi izbăvește.

7Cei răi

12:7
Ps. 37:36,37Mat. 7:24-27
sunt răsturnaţi și nu mai sunt,

dar casa celor neprihăniţi rămâne în picioare!

8Un om este preţuit după măsura priceperii lui,

dar

12:8
1 Sam. 25:17
cel cu inima stricată este dispreţuit.

9Mai

12:9
Cap. 13:7.

bine să fii într-o stare smerită și să ai o slugă

decât

12:9
Deut. 25:4
să faci pe fudulul și să n-ai ce mânca.

10Cel neprihănit se îndură de vite,

dar inima celui rău este fără milă.

11Cine-și

12:11
Gen. 3:19
lucrează ogorul va avea belșug de pâine,

dar cine umblă după lucruri de nimic este

12:11
Cap. 6:32.

fără minte.

12Cel rău poftește prada celor nelegiuiţi,

dar rădăcina celor neprihăniţi rodește.

13În păcătuirea cu buzele este

12:13
Cap. 18:7.

o cursă primejdioasă,

dar

12:13
2 Pet. 2:9
cel neprihănit scapă din bucluc.

14Prin rodul

12:14
Cap. 13:2;
18:20
gurii te saturi de bunătăţi,

și

12:14
Is. 3:10,11
fiecare primește după lucrul mâinilor lui.

15Calea nebunului este fără prihană în

12:15
Cap. 3:7.
Luca 18:11
ochii lui,

dar înţeleptul ascultă sfaturile.

16Nebunul

12:16
Cap. 29:11.

îndată își dă pe faţă mânia,

dar înţeleptul ascunde ocara.

17Cine

12:17
Cap. 14:5.

spune adevărul face o mărturisire dreaptă,

dar martorul mincinos vorbește înșelăciune.

18Cine vorbește

12:18
Ps. 57:4
59:7
64:3
în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii,

dar

12:18
Ps. 52:5
limba înţelepţilor aduce vindecare.

19Buza care spune adevărul este întărită pe vecie,

dar limba mincinoasă nu stă decât o clipă.

20Înșelătoria este în inima celor ce cugetă răul,

dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace.

21Nicio nenorocire nu se întâmplă celui neprihănit,

dar cei răi sunt năpădiţi de rele.

22Buzele mincinoase sunt urâte

12:22
Cap. 6:17;
11:20Apoc. 22:15
Domnului,

dar cei ce lucrează cu adevăr îi sunt plăcuţi.

23Omul

12:23
Cap. 13:16;
15:2
înţelept își ascunde știinţa,

dar inima nebunilor vestește nebunia.

24Mâna

12:24
Cap. 10:4.

celor harnici va stăpâni,

dar mâna leneșă va plăti bir.

25Neliniștea

12:25
Cap. 15:13.

din inima omului îl doboară,

dar o vorbă

12:25
Is. 50:4
bună îl înveselește.

26Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună,

dar calea celor răi îi duce în rătăcire.

27Leneșul nu-și frige vânatul,

dar comoara de preţ a unui om este munca.

28Pe cărarea neprihănirii este viaţa

și pe drumul însemnat de ea nu este moarte.