Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

131Un fiu înţelept ascultă învăţătura tatălui său,

dar

13:1
1 Sam. 2:25
batjocoritorul n-ascultă mustrarea.

2Prin rodul gurii

13:2
Cap. 12:14.

ai parte de bine,

dar cei stricaţi au parte de silnicie.

3Cine-și

13:3
Ps. 39:1Iac. 3:2
păzește gura își păzește sufletul;

cine-și deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui.

4Leneșul

13:4
Cap. 10:4.

dorește mult, și totuși n-are nimic,

dar cei harnici se satură.

5Cel neprihănit urăște cuvintele mincinoase,

dar cel rău se face urât și se acoperă de rușine.

6Neprihănirea

13:6
Cap. 11:3,5,6.

păzește pe cel nevinovat,

dar răutatea aduce pierzarea păcătosului.

7Unul

13:7
Cap. 12:9.

face pe bogatul, și n-are nimic,

altul face pe săracul, și are totuși mari avuţii.

8Omul cu bogăţia lui își răscumpără viaţa,

dar săracul n-ascultă mustrarea.

9Lumina

13:9
Iov 18:5,6
21:17
celor neprihăniţi arde voioasă,

dar candela celor răi se stinge.

10Prin mândrie se aţâţă numai certuri,

dar înţelepciunea este cu cel ce ascultă sfaturile.

11Bogăţia

13:11
Cap. 10:2;
20:21
câștigată fără trudă scade,

dar ce se strânge încetul cu încetul crește.

12O nădejde amânată îmbolnăvește inima,

dar o dorinţă

13:12
Vers. 19.

împlinită este un pom de viaţă.

13Cine nesocotește

13:13
2 Cron. 36:16
Cuvântul Domnului se pierde,

dar cine se teme de poruncă este răsplătit.

14Învăţătura

13:14
Cap. 10:11;
14:27
16:22
înţeleptului este un izvor de viaţă,

ca să abată pe om din cursele

13:14
2 Sam. 22:6
morţii.

15O minte sănătoasă câștigă bunăvoinţă,

dar calea celor stricaţi este pietroasă.

16Orice

13:16
Cap. 12:23;
15:2
om chibzuit lucrează cu cunoștinţă,

dar nebunul își dă la iveală nebunia.

17Un sol rău cade în nenorocire,

dar un sol credincios

13:17
Cap. 25:13.

aduce tămăduire.

18Sărăcia și rușinea sunt partea celui ce leapădă certarea,

dar cel

13:18
Cap. 15:5,31.

ce ia seama la mustrare este pus în cinste.

19Împlinirea unei dorinţe

13:19
Vers. 12.

este dulce sufletului,

dar celor nebuni le este urât să se lase de rău.

20Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept,

dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.

21Nenorocirea urmărește pe cei

13:21
Ps. 32:10
ce păcătuiesc,

dar cei neprihăniţi vor fi răsplătiţi cu fericire.

22Omul de bine lasă moștenitori pe copiii copiilor săi,

dar bogăţiile

13:22
Iov 27:16,17Ecl. 2:26
păcătosului sunt păstrate pentru cel neprihănit.

23Ogorul pe care-l desţelenește săracul dă o hrană

13:23
Cap. 12:11.

îmbelșugată,

dar mulţi pier din pricina nedreptăţii lor.

24Cine

13:24
Cap. 19:18;
22:15
23:13
29:15,17
cruţă nuiaua urăște pe fiul său,

dar cine-l iubește îl pedepsește îndată.

25Cel

13:25
Ps. 34:10
37:3
neprihănit mănâncă până se satură,

dar pântecele celor răi duce lipsă.