Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Femeia

14:1
Cap. 24:3.

înţeleaptă își zidește
14:1
Rut 4:11
casa,

iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei.

2Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul,

dar

14:2
Iov 12:4
cine apucă pe căi strâmbe Îl nesocotește.

3În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui,

dar

14:3
Cap. 12:6.

pe înţelepţi îi păzesc buzele lor.

4Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală,

dar puterea boilor aduce belșug de roade.

5Un martor

14:5
Exod 20:16
23:112:17
14:25
credincios nu minte,

dar un martor mincinos spune minciuni.

6Batjocoritorul caută înţelepciunea și n-o găsește,

dar pentru omul priceput

14:6
Cap. 8:9;
17:24
știinţa este lucru ușor.

7Depărtează-te de nebun,

căci nu pe buzele lui vei găsi știinţa!

8Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă,

dar nebunia celor nesocotiţi îi înșală pe ei înșiși.

9Cei

14:9
Cap. 10:23.

nesocotiţi glumesc cu păcatul,

dar între cei fără prihană este bunăvoinţă.

10Inima își cunoaște necazurile

și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei.

11Casa

14:11
Iov 8:15
celor răi va fi nimicită,

dar cortul celor fără prihană va înflori.

12Multe căi pot

14:12
Cap. 16:25.

părea bune omului,

dar la

14:12
Rom. 6:21
urmă se văd că duc la moarte.

13De multe ori, chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită,

și bucuria poate sfârși

14:13
Cap. 5:4.
Ecl. 2:2
prin necaz.

14Cel cu inima rătăcită se satură

14:14
Cap. 1:31;
12:14
de căile lui

și omul de bine se satură și el de ce este în el.

15Omul lesne crezător crede orice vorbă,

dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.

16Înţeleptul

14:16
Cap. 22:3.

se teme și se abate de la rău,

dar nesocotitul este îngâmfat și fără frică.

17Cine este iute la mânie face prostii,

și omul plin de răutate se face urât.

18Cei proști au parte de nebunie,

dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu știinţă.

19Cei răi se pleacă înaintea celor buni,

și cei nelegiuiţi, înaintea porţilor celui neprihănit.

20Săracul

14:20
Cap. 19:7.

este urât chiar și de prietenul său,

dar bogatul are foarte mulţi prieteni.

21Cine dispreţuiește pe aproapele său face un păcat,

dar

14:21
Ps. 41:1
112:9
ferice de cine are milă de cei nenorociţi.

22În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc,

dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie.

23Oriunde se muncește este și câștig,

dar oriunde numai se vorbește este lipsă.

24Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi,

dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie.

25Martorul

14:25
Vers. 5.

care spune adevărul scapă suflete,

dar cel înșelător spune minciuni.

26Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El

și copiii lui au un loc de adăpost la El.

27Frica

14:27
Cap. 13:14.

de Domnul este un izvor de viaţă,

ea ne ferește de cursele morţii.

28Mulţimea poporului este slava împăratului,

lipsa poporului este pieirea voievodului.

29Cine

14:29
Cap. 16:32.
Iac. 1:19
este încet la mânie are multă pricepere,

dar cine se aprinde iute face multe prostii.

30O inimă liniștită este viaţa trupului,

dar pizma

14:30
Ps. 112:10
este putrezirea
14:30
Cap. 12:4.

oaselor.

31Cine

14:31
Cap. 17:5.
Mat. 25:40,45
asuprește pe sărac batjocorește pe Ziditorul
14:31
Iov 31:15,16
său,

dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorul său.

32Cel rău este doborât de răutatea lui,

dar cel neprihănit

14:32
Iov 13:15
19:26Ps. 23:4
37:372 Cor. 1:9
5:82 Tim. 4:18
chiar și la moarte trage nădejde.

33Înţelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută,

dar în

14:33
Cap. 12:16;
29:11
mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol.

34Neprihănirea înalţă pe un popor,

dar păcatul este rușinea popoarelor.

35Un împărat are plăcere

14:35
Mat. 24:45,47
de un slujitor chibzuit,

dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.