Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

151Un răspuns

15:1
Jud. 8:1-3
blând potolește mânia,

dar o vorbă

15:1
1 Sam. 25:101 Împ. 12:13,14,16
aspră aţâţă mânia.

2Limba înţelepţilor dă știinţă plăcută,

dar gura

15:2
Vers. 28. Cap. 12:23;
13:16
nesocotiţilor împroașcă nebunie.

3Ochii Domnului sunt în

15:3
Iov 34:21Ier. 16:17
32:19Evr. 4:13
orice loc,

ei văd pe cei răi și pe cei buni.

4Limba dulce este un pom de viaţă,

dar limba stricată zdrobește sufletul.

5Nesocotitul

15:5
Cap. 10:1.

dispreţuiește învăţătura tatălui său,

dar

15:5
Cap. 13:18;
15:31,32
cine ia seama la mustrare ajunge înţelept.

6În casa celui neprihănit este mare belșug,

dar în câștigurile celui rău este tulburare.

7Buzele înţelepţilor seamănă știinţa,

dar inima celor nesocotiţi este stricată.

8Jertfa

15:8
Cap. 21:27;
28:9Is. 1:11
61:8
66:3Ier. 6:20
7:22Amos 5:22
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.

9Calea celui rău este urâtă Domnului,

dar El iubește pe cel ce umblă

15:9
Cap. 21:21.
1 Tim. 6:11
după neprihănire.

10Cine părăsește cărarea este aspru

15:10
1 Împ. 22:8
pedepsit,

și cine

15:10
Cap. 5:12;
10:17
urăște mustrarea va muri.

11Locuinţa morţilor

15:11
Iov 26:6Ps. 139:8
și adâncul sunt cunoscute Domnului,

cu cât mai mult inimile

15:11
2 Cron. 6:30Ps. 7:9
44:21Ioan 2:24,25
21:17Fapte 1:24
oamenilor!

12Batjocoritorului

15:12
Amos 5:102 Tim. 4:3
nu-i place să fie mustrat,

de aceea nu se duce la cei înţelepţi.

13O inimă

15:13
Cap. 17:22.

veselă înseninează faţa,

dar, când

15:13
Cap. 12:25.

inima este tristă, duhul este mâhnit.

14Inima celor pricepuţi caută știinţa,

dar gura nesocotiţilor găsește plăcere în nebunie.

15Toate zilele celui nenorocit sunt rele,

dar

15:15
Cap. 17:22.

cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.

16Mai

15:16
Ps. 37:161 Tim. 6:6
bine puţin cu frică de Domnul

decât o mare bogăţie cu tulburare!

17Mai

15:17
Cap. 17:1.

bine un prânz de verdeţuri și dragoste

decât un bou îngrășat și ură.

18Un om

15:18
Cap. 26:21;
29:22
iute la mânie stârnește certuri,

dar cine este încet la mânie potolește neînţelegerile.

19Drumul

15:19
Cap. 22:5.

leneșului este ca un hăţiș de spini,

dar cărarea celor fără prihană este netezită.

20Un fiu

15:20
Cap. 10:1;
29:3
înţelept este bucuria tatălui său,

dar un om nesocotit dispreţuiește pe mama sa.

21Nebunia

15:21
Cap. 10:23.

este o bucurie pentru cel fără minte,

dar

15:21
Efes. 5:15
un om priceput merge pe drumul cel drept.

22Planurile nu izbutesc când

15:22
Cap. 11:14;
20:18
lipsește o adunare care să chibzuiască,

dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.

23Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui.

Și ce bună este o

15:23
Cap. 25:11.

vorbă spusă la vreme potrivită!

24Pentru cel înţelept, cărarea

15:24
Filip. 3:20Col. 3:1,2
vieţii duce în sus,

ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos.

25Domnul surpă casa

15:25
Cap. 12:7;
14:11
celor mândri,

dar întărește hotarele

15:25
Ps. 68:5,6
146:9
văduvei.

26Gândurile

15:26
Cap. 6:16,18.

rele sunt urâte Domnului,

dar

15:26
Ps. 37:30
cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui.

27Cel

15:27
Cap. 11:19.
Is. 5:8Ier. 17:11
lacom de câștig își tulbură casa,

dar cel ce urăște mita va trăi.

28Inima celui neprihănit se gândește

15:28
1 Pet. 3:15
ce să răspundă,

dar gura celor răi împroașcă răutăţi.

29Domnul Se depărtează

15:29
Ps. 10:1
34:16
de cei răi,

dar ascultă rugăciunea

15:29
Ps. 145:18,19
celor neprihăniţi.

30O privire prietenoasă înveselește inima,

o veste bună întărește oasele.

31Urechea

15:31
Vers. 5.

care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă

locuiește în mijlocul înţelepţilor.

32Cel ce leapădă certarea își dispreţuiește sufletul,

dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.

33Frica

15:33
Cap. 1:7.

de Domnul este școala înţelepciunii

și smerenia merge înaintea

15:33
Cap. 18:12.

slavei.