Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

141Femeia

14:1
Cap. 24:3.
înţeleaptă își zidește
14:1
Rut 4:11
casa,

iar femeia nebună o dărâmă cu înseși mâinile ei.

2Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul,

dar

14:2
Iov 12:4
cine apucă pe căi strâmbe Îl nesocotește.

3În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui,

dar

14:3
Cap. 12:6.
pe înţelepţi îi păzesc buzele lor.

4Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală,

dar puterea boilor aduce belșug de roade.

5Un martor

14:5
Exod 20:16
23:112:17
14:25
credincios nu minte,

dar un martor mincinos spune minciuni.

6Batjocoritorul caută înţelepciunea și n-o găsește,

dar pentru omul priceput

14:6
Cap. 8:9;
știinţa este lucru ușor.

7Depărtează-te de nebun,

căci nu pe buzele lui vei găsi știinţa!

8Înţelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă,

dar nebunia celor nesocotiţi îi înșală pe ei înșiși.

9Cei

14:9
Cap. 10:23.
nesocotiţi glumesc cu păcatul,

dar între cei fără prihană este bunăvoinţă.

10Inima își cunoaște necazurile

și niciun străin nu se poate amesteca în bucuria ei.

11Casa

14:11
Iov 8:15
celor răi va fi nimicită,

dar cortul celor fără prihană va înflori.

12Multe căi pot

14:12
Cap. 16:25.
părea bune omului,

dar la

14:12
Rom. 6:21
urmă se văd că duc la moarte.

13De multe ori, chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită,

și bucuria poate sfârși

14:13
Cap. 5:4.
prin necaz.

14Cel cu inima rătăcită se satură

14:14
Cap. 1:31;
de căile lui

și omul de bine se satură și el de ce este în el.

15Omul lesne crezător crede orice vorbă,

dar omul chibzuit ia seama bine cum merge.

16Înţeleptul

14:16
Cap. 22:3.
se teme și se abate de la rău,

dar nesocotitul este îngâmfat și fără frică.

17Cine este iute la mânie face prostii,

și omul plin de răutate se face urât.

18Cei proști au parte de nebunie,

dar oamenii chibzuiţi sunt încununaţi cu știinţă.

19Cei răi se pleacă înaintea celor buni,

și cei nelegiuiţi, înaintea porţilor celui neprihănit.

20Săracul

14:20
Cap. 19:7.
este urât chiar și de prietenul său,

dar bogatul are foarte mulţi prieteni.

21Cine dispreţuiește pe aproapele său face un păcat,

dar

14:21
Ps. 41:1
112:9
ferice de cine are milă de cei nenorociţi.

22În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc,

dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie.

23Oriunde se muncește este și câștig,

dar oriunde numai se vorbește este lipsă.

24Bogăţia este o cunună pentru cei înţelepţi,

dar cei nesocotiţi n-au altceva decât nebunie.

25Martorul

14:25
Vers. 5.
care spune adevărul scapă suflete,

dar cel înșelător spune minciuni.

26Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în El

și copiii lui au un loc de adăpost la El.

27Frica

14:27
Cap. 13:14.
de Domnul este un izvor de viaţă,

ea ne ferește de cursele morţii.

28Mulţimea poporului este slava împăratului,

lipsa poporului este pieirea voievodului.

29Cine

14:29
Cap. 16:32.
este încet la mânie are multă pricepere,

dar cine se aprinde iute face multe prostii.

30O inimă liniștită este viaţa trupului,

dar pizma

14:30
Ps. 112:10
este putrezirea
14:30
Cap. 12:4.
oaselor.

31Cine

14:31
Cap. 17:5.
asuprește pe sărac batjocorește pe Ziditorul
14:31
Iov 31:15,16
său,

dar cine are milă de cel lipsit cinstește pe Ziditorul său.

32Cel rău este doborât de răutatea lui,

dar cel neprihănit

14:32
Iov 13:15
19:26Ps. 23:4
37:372 Cor. 1:9
5:82 Tim. 4:18
chiar și la moarte trage nădejde.

33Înţelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută,

dar în

14:33
Cap. 12:16;
mijlocul celor nesocotiţi ea se dă de gol.

34Neprihănirea înalţă pe un popor,

dar păcatul este rușinea popoarelor.

35Un împărat are plăcere

14:35
Mat. 24:45,47
de un slujitor chibzuit,

dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

15

151Un răspuns

15:1
Jud. 8:1-3
blând potolește mânia,

dar o vorbă

15:1
1 Sam. 25:101 Împ. 12:13,14,16
aspră aţâţă mânia.

2Limba înţelepţilor dă știinţă plăcută,

dar gura

15:2
Vers. 28. Cap. 12:23;
nesocotiţilor împroașcă nebunie.

3Ochii Domnului sunt în

15:3
Iov 34:21Ier. 16:17
32:19Evr. 4:13
orice loc,

ei văd pe cei răi și pe cei buni.

4Limba dulce este un pom de viaţă,

dar limba stricată zdrobește sufletul.

5Nesocotitul

15:5
Cap. 10:1.
dispreţuiește învăţătura tatălui său,

dar

15:5
Cap. 13:18;
cine ia seama la mustrare ajunge înţelept.

6În casa celui neprihănit este mare belșug,

dar în câștigurile celui rău este tulburare.

7Buzele înţelepţilor seamănă știinţa,

dar inima celor nesocotiţi este stricată.

8Jertfa

15:8
Cap. 21:27;
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.

9Calea celui rău este urâtă Domnului,

dar El iubește pe cel ce umblă

15:9
Cap. 21:21.
după neprihănire.

10Cine părăsește cărarea este aspru

15:10
1 Împ. 22:8
pedepsit,

și cine

15:10
Cap. 5:12;
urăște mustrarea va muri.

11Locuinţa morţilor

15:11
Iov 26:6Ps. 139:8
și adâncul sunt cunoscute Domnului,

cu cât mai mult inimile

15:11
2 Cron. 6:30Ps. 7:9
44:21Ioan 2:24,25
21:17Fapte 1:24
oamenilor!

12Batjocoritorului

15:12
Amos 5:102 Tim. 4:3
nu-i place să fie mustrat,

de aceea nu se duce la cei înţelepţi.

13O inimă

15:13
Cap. 17:22.
veselă înseninează faţa,

dar, când

15:13
Cap. 12:25.
inima este tristă, duhul este mâhnit.

14Inima celor pricepuţi caută știinţa,

dar gura nesocotiţilor găsește plăcere în nebunie.

15Toate zilele celui nenorocit sunt rele,

dar

15:15
Cap. 17:22.
cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.

16Mai

15:16
Ps. 37:161 Tim. 6:6
bine puţin cu frică de Domnul

decât o mare bogăţie cu tulburare!

17Mai

15:17
Cap. 17:1.
bine un prânz de verdeţuri și dragoste

decât un bou îngrășat și ură.

18Un om

15:18
Cap. 26:21;
iute la mânie stârnește certuri,

dar cine este încet la mânie potolește neînţelegerile.

19Drumul

15:19
Cap. 22:5.
leneșului este ca un hăţiș de spini,

dar cărarea celor fără prihană este netezită.

20Un fiu

15:20
Cap. 10:1;
înţelept este bucuria tatălui său,

dar un om nesocotit dispreţuiește pe mama sa.

21Nebunia

15:21
Cap. 10:23.
este o bucurie pentru cel fără minte,

dar

15:21
Efes. 5:15
un om priceput merge pe drumul cel drept.

22Planurile nu izbutesc când

15:22
Cap. 11:14;
lipsește o adunare care să chibzuiască,

dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.

23Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui.

Și ce bună este o

15:23
Cap. 25:11.
vorbă spusă la vreme potrivită!

24Pentru cel înţelept, cărarea

15:24
Filip. 3:20Col. 3:1,2
vieţii duce în sus,

ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos.

25Domnul surpă casa

15:25
Cap. 12:7;
celor mândri,

dar întărește hotarele

15:25
Ps. 68:5,6
146:9
văduvei.

26Gândurile

15:26
Cap. 6:16,18.
rele sunt urâte Domnului,

dar

15:26
Ps. 37:30
cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui.

27Cel

15:27
Cap. 11:19.
lacom de câștig își tulbură casa,

dar cel ce urăște mita va trăi.

28Inima celui neprihănit se gândește

15:28
1 Pet. 3:15
ce să răspundă,

dar gura celor răi împroașcă răutăţi.

29Domnul Se depărtează

15:29
Ps. 10:1
34:16
de cei răi,

dar ascultă rugăciunea

15:29
Ps. 145:18,19
celor neprihăniţi.

30O privire prietenoasă înveselește inima,

o veste bună întărește oasele.

31Urechea

15:31
Vers. 5.
care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă

locuiește în mijlocul înţelepţilor.

32Cel ce leapădă certarea își dispreţuiește sufletul,

dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.

33Frica

15:33
Cap. 1:7.
de Domnul este școala înţelepciunii

și smerenia merge înaintea

15:33
Cap. 18:12.
slavei.

16

161Planurile

16:1
Vers. 9. Cap. 19:21;
pe care le face inima atârnă de om,

dar

16:1
Mat. 10:19,20
răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.

2Toate căile omului sunt curate în

16:2
Cap. 21:2.
ochii lui,

dar Cel ce cercetează duhurile este Domnul

16:2
1 Sam. 16:7
.

3Încredinţează-ţi lucrările

16:3
Ps. 37:5
55:22Mat. 6:25Luca 12:22Filip. 4:61 Pet. 5:7
în mâna Domnului,

și îţi vor izbuti planurile.

4Domnul

16:4
Is. 43:7Rom. 11:36
a făcut toate pentru o ţintă,

chiar

16:4
Iov 21:30Rom. 9:22
și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.

5Orice inimă trufașă este o scârbă

16:5
Cap. 6:17;
înaintea Domnului:

hotărât

16:5
Cap. 11:21.
, ea nu va rămâne nepedepsită.

6Prin

16:6
Dan. 4:27Luca 11:41
dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea,

și prin frica

16:6
Cap. 14:16.
de Domnul, se abate de la rău.

7Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,

îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.

8Mai

16:8
Ps. 37:16
bine puţin cu dreptate

decât mari venituri cu strâmbătate.

9Inima

16:9
Vers. 1. Cap. 19:21.
omului se gândește pe ce cale să meargă,

dar

16:9
Ps. 37:23Ier. 10:23
Domnul îi îndreaptă pașii.

10Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului,

gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă.

11Cântarul

16:11
Lev. 19:36
și cumpăna dreaptă vin de la Domnul;

toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.

12Împăraţilor le este scârbă să facă rău,

căci prin

16:12
Cap. 25:5;
neprihănire se întărește un scaun de domnie.

13Buzele

16:13
Cap. 14:35;
neprihănite sunt plăcute împăraţilor,

și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire.

14Mânia

16:14
Cap. 19:12;
împăratului este un vestitor al morţii,

dar un om înţelept trebuie s-o potolească.

15Seninătatea feţei împăratului este viaţa

și bunăvoinţa

16:15
Cap. 19:12.
lui este ca
16:15
Iov 29:23Zah. 10:1
o ploaie de primăvară.

16Cu cât mai mult face câștigarea

16:16
Cap. 8:11,19.
înţelepciunii decât a aurului!

Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului!

17Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;

acela își păzește sufletul, care veghează asupra căii sale.

18Mândria

16:18
Cap. 11:2;
merge înaintea pieirii

și trufia merge înaintea căderii.

19Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi

decât să împarţi prada cu cei mândri.

20Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea

și cine se încrede

16:20
Ps. 2:12
34:8
125:1Is. 30:18Ier. 17:7
în Domnul este fericit.

21Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,

dar dulceaţa buzelor mărește știinţa.

22Înţelepciunea

16:22
Cap. 13:14;
este un izvor de viaţă pentru cine o are,

dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.

23Cine are o inimă

16:23
Ps. 37:30Mat. 12:34
înţeleaptă își arată înţelepciunea când vorbește

și mereu se văd învăţături noi pe buzele lui.

24Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere:

dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.

25Multe căi

16:25
Cap. 14:12.
i se par bune omului,

dar la urmă duc la moarte.

26Cine

16:26
Cap. 9:12.
muncește, pentru el muncește,

căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.

27Omul stricat pregătește nenorocirea

și pe buzele lui este ca un foc aprins.

28Omul

16:28
Cap. 6:14,19;
neastâmpărat stârnește certuri

și pârâtorul

16:28
Cap. 17:9.
dezbină pe cei mai buni prieteni.

29Omul asupritor amăgește

16:29
Cap. 1:10.
pe aproapele său

și-l duce pe o cale care nu este bună.

30Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate,

cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul.

31Perii

16:31
Cap. 20:29.
albi sunt o cunună de cinste,

ea se găsește pe calea neprihănirii.

32Cel

16:32
Cap. 19:11.
încet la mânie preţuiește mai mult decât un viteaz

și cine este stăpân pe sine preţuiește mai mult decât cine cucerește cetăţi.

33Se aruncă sorţul în poala hainei,

dar orice hotărâre vine de la Domnul.