Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

151Un răspuns

15:1
Jud. 8:1-3
blând potolește mânia,

dar o vorbă

15:1
1 Sam. 25:101 Împ. 12:13,14,16
aspră aţâţă mânia.

2Limba înţelepţilor dă știinţă plăcută,

dar gura

15:2
Vers. 28. Cap. 12:23;
nesocotiţilor împroașcă nebunie.

3Ochii Domnului sunt în

15:3
Iov 34:21Ier. 16:17
32:19Evr. 4:13
orice loc,

ei văd pe cei răi și pe cei buni.

4Limba dulce este un pom de viaţă,

dar limba stricată zdrobește sufletul.

5Nesocotitul

15:5
Cap. 10:1.
dispreţuiește învăţătura tatălui său,

dar

15:5
Cap. 13:18;
cine ia seama la mustrare ajunge înţelept.

6În casa celui neprihănit este mare belșug,

dar în câștigurile celui rău este tulburare.

7Buzele înţelepţilor seamănă știinţa,

dar inima celor nesocotiţi este stricată.

8Jertfa

15:8
Cap. 21:27;
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

dar rugăciunea celor fără prihană Îi este plăcută.

9Calea celui rău este urâtă Domnului,

dar El iubește pe cel ce umblă

15:9
Cap. 21:21.
după neprihănire.

10Cine părăsește cărarea este aspru

15:10
1 Împ. 22:8
pedepsit,

și cine

15:10
Cap. 5:12;
urăște mustrarea va muri.

11Locuinţa morţilor

15:11
Iov 26:6Ps. 139:8
și adâncul sunt cunoscute Domnului,

cu cât mai mult inimile

15:11
2 Cron. 6:30Ps. 7:9
44:21Ioan 2:24,25
21:17Fapte 1:24
oamenilor!

12Batjocoritorului

15:12
Amos 5:102 Tim. 4:3
nu-i place să fie mustrat,

de aceea nu se duce la cei înţelepţi.

13O inimă

15:13
Cap. 17:22.
veselă înseninează faţa,

dar, când

15:13
Cap. 12:25.
inima este tristă, duhul este mâhnit.

14Inima celor pricepuţi caută știinţa,

dar gura nesocotiţilor găsește plăcere în nebunie.

15Toate zilele celui nenorocit sunt rele,

dar

15:15
Cap. 17:22.
cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat.

16Mai

15:16
Ps. 37:161 Tim. 6:6
bine puţin cu frică de Domnul

decât o mare bogăţie cu tulburare!

17Mai

15:17
Cap. 17:1.
bine un prânz de verdeţuri și dragoste

decât un bou îngrășat și ură.

18Un om

15:18
Cap. 26:21;
iute la mânie stârnește certuri,

dar cine este încet la mânie potolește neînţelegerile.

19Drumul

15:19
Cap. 22:5.
leneșului este ca un hăţiș de spini,

dar cărarea celor fără prihană este netezită.

20Un fiu

15:20
Cap. 10:1;
înţelept este bucuria tatălui său,

dar un om nesocotit dispreţuiește pe mama sa.

21Nebunia

15:21
Cap. 10:23.
este o bucurie pentru cel fără minte,

dar

15:21
Efes. 5:15
un om priceput merge pe drumul cel drept.

22Planurile nu izbutesc când

15:22
Cap. 11:14;
lipsește o adunare care să chibzuiască,

dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.

23Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui.

Și ce bună este o

15:23
Cap. 25:11.
vorbă spusă la vreme potrivită!

24Pentru cel înţelept, cărarea

15:24
Filip. 3:20Col. 3:1,2
vieţii duce în sus,

ca să-l abată de la Locuinţa morţilor, care este jos.

25Domnul surpă casa

15:25
Cap. 12:7;
celor mândri,

dar întărește hotarele

15:25
Ps. 68:5,6
146:9
văduvei.

26Gândurile

15:26
Cap. 6:16,18.
rele sunt urâte Domnului,

dar

15:26
Ps. 37:30
cuvintele prietenoase sunt curate înaintea Lui.

27Cel

15:27
Cap. 11:19.
lacom de câștig își tulbură casa,

dar cel ce urăște mita va trăi.

28Inima celui neprihănit se gândește

15:28
1 Pet. 3:15
ce să răspundă,

dar gura celor răi împroașcă răutăţi.

29Domnul Se depărtează

15:29
Ps. 10:1
34:16
de cei răi,

dar ascultă rugăciunea

15:29
Ps. 145:18,19
celor neprihăniţi.

30O privire prietenoasă înveselește inima,

o veste bună întărește oasele.

31Urechea

15:31
Vers. 5.
care ia aminte la învăţăturile care duc la viaţă

locuiește în mijlocul înţelepţilor.

32Cel ce leapădă certarea își dispreţuiește sufletul,

dar cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere.

33Frica

15:33
Cap. 1:7.
de Domnul este școala înţelepciunii

și smerenia merge înaintea

15:33
Cap. 18:12.
slavei.

16

161Planurile

16:1
Vers. 9. Cap. 19:21;
pe care le face inima atârnă de om,

dar

16:1
Mat. 10:19,20
răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.

2Toate căile omului sunt curate în

16:2
Cap. 21:2.
ochii lui,

dar Cel ce cercetează duhurile este Domnul

16:2
1 Sam. 16:7
.

3Încredinţează-ţi lucrările

16:3
Ps. 37:5
55:22Mat. 6:25Luca 12:22Filip. 4:61 Pet. 5:7
în mâna Domnului,

și îţi vor izbuti planurile.

4Domnul

16:4
Is. 43:7Rom. 11:36
a făcut toate pentru o ţintă,

chiar

16:4
Iov 21:30Rom. 9:22
și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.

5Orice inimă trufașă este o scârbă

16:5
Cap. 6:17;
înaintea Domnului:

hotărât

16:5
Cap. 11:21.
, ea nu va rămâne nepedepsită.

6Prin

16:6
Dan. 4:27Luca 11:41
dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea,

și prin frica

16:6
Cap. 14:16.
de Domnul, se abate de la rău.

7Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,

îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.

8Mai

16:8
Ps. 37:16
bine puţin cu dreptate

decât mari venituri cu strâmbătate.

9Inima

16:9
Vers. 1. Cap. 19:21.
omului se gândește pe ce cale să meargă,

dar

16:9
Ps. 37:23Ier. 10:23
Domnul îi îndreaptă pașii.

10Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului,

gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă.

11Cântarul

16:11
Lev. 19:36
și cumpăna dreaptă vin de la Domnul;

toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.

12Împăraţilor le este scârbă să facă rău,

căci prin

16:12
Cap. 25:5;
neprihănire se întărește un scaun de domnie.

13Buzele

16:13
Cap. 14:35;
neprihănite sunt plăcute împăraţilor,

și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire.

14Mânia

16:14
Cap. 19:12;
împăratului este un vestitor al morţii,

dar un om înţelept trebuie s-o potolească.

15Seninătatea feţei împăratului este viaţa

și bunăvoinţa

16:15
Cap. 19:12.
lui este ca
16:15
Iov 29:23Zah. 10:1
o ploaie de primăvară.

16Cu cât mai mult face câștigarea

16:16
Cap. 8:11,19.
înţelepciunii decât a aurului!

Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului!

17Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;

acela își păzește sufletul, care veghează asupra căii sale.

18Mândria

16:18
Cap. 11:2;
merge înaintea pieirii

și trufia merge înaintea căderii.

19Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi

decât să împarţi prada cu cei mândri.

20Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea

și cine se încrede

16:20
Ps. 2:12
34:8
125:1Is. 30:18Ier. 17:7
în Domnul este fericit.

21Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,

dar dulceaţa buzelor mărește știinţa.

22Înţelepciunea

16:22
Cap. 13:14;
este un izvor de viaţă pentru cine o are,

dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.

23Cine are o inimă

16:23
Ps. 37:30Mat. 12:34
înţeleaptă își arată înţelepciunea când vorbește

și mereu se văd învăţături noi pe buzele lui.

24Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere:

dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.

25Multe căi

16:25
Cap. 14:12.
i se par bune omului,

dar la urmă duc la moarte.

26Cine

16:26
Cap. 9:12.
muncește, pentru el muncește,

căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.

27Omul stricat pregătește nenorocirea

și pe buzele lui este ca un foc aprins.

28Omul

16:28
Cap. 6:14,19;
neastâmpărat stârnește certuri

și pârâtorul

16:28
Cap. 17:9.
dezbină pe cei mai buni prieteni.

29Omul asupritor amăgește

16:29
Cap. 1:10.
pe aproapele său

și-l duce pe o cale care nu este bună.

30Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate,

cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul.

31Perii

16:31
Cap. 20:29.
albi sunt o cunună de cinste,

ea se găsește pe calea neprihănirii.

32Cel

16:32
Cap. 19:11.
încet la mânie preţuiește mai mult decât un viteaz

și cine este stăpân pe sine preţuiește mai mult decât cine cucerește cetăţi.

33Se aruncă sorţul în poala hainei,

dar orice hotărâre vine de la Domnul.

17

171Mai bine o bucată

17:1
Cap. 15:17.
de pâine uscată cu pace

decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!

2Un argat cu minte stăpânește peste fiul

17:2
Cap. 10:5;
care face rușine

și va împărţi moștenirea cu fraţii lui.

3Tigaia

17:3
Ps. 26:2Ier. 17:10Mal. 3:3
lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul,

dar Cel ce încearcă inimile este Domnul.

4Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită

și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.

5Cine

17:5
Cap. 14:31.
își bate joc de sărac își bate joc de Cel ce l-a făcut;

cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

6Copiii copiilor sunt cununa

17:6
Ps. 127:3
128:3
bătrânilor

și părinţii sunt slava copiilor lor.

7Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun;

cu cât mai puţin cuvintele mincinoase, în gura unui om de viţă aleasă!

8Darurile par o

17:8
Cap. 18:16;
piatră scumpă în ochii celor ce le primesc:

oriîncotro se întorc, izbândesc.

9Cine

17:9
Cap. 10:12.
acoperă o greșeală caută dragostea,

dar

17:9
Cap. 16:28.
cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni.

10O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput

decât o sută de lovituri pe cel nebun.

11Cel rău nu caută decât răscoală,

dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12Mai

17:12
Osea 13:8
bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei

decât un nebun în timpul nebuniei lui.

13Celui ce întoarce

17:13
Ps. 109:4,5Ier. 18:20Rom. 12:171 Tes. 5:151 Pet. 3:9
rău pentru bine

nu-i va părăsi răul casa.

14Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape;

de aceea, curmă

17:14
Cap. 20:3.
cearta înainte de a se înteţi.

15Cel

17:15
Exod 23:7Is. 5:23
ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat

sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.

16La ce slujește argintul în mâna nebunului?

Să cumpere înţelepciunea?… Dar

17:16
Cap. 21:25,26.
n-are minte!

17Prietenul

17:17
Rut 1:16
adevărat iubește oricând

și în nenorocire ajunge ca un frate.

18Omul

17:18
Cap. 6:1;
fără minte dă chezășie,

se pune chezaș pentru aproapele său.

19Cine iubește certurile iubește păcatul

și cine-și

17:19
Cap. 16:18.
zidește poarta prea înaltă își caută pieirea.

20Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea

și cel cu limba

17:20
Iac. 3:8
stricată cade în nenorocire.

21Cine

17:21
Cap. 10:1;
dă naștere unui nebun va avea întristare

și tatăl unui nebun nu poate să se bucure.

22O inimă

17:22
Cap. 12:25;
veselă este un bun leac,

dar un

17:22
Ps. 22:15
duh mâhnit usucă oasele.

23Cel rău primește daruri pe ascuns

ca să sucească

17:23
Exod 23:8
și căile dreptăţii.

24Înţelepciunea

17:24
Cap. 14:6.
este în faţa omului priceput,

dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.

25Un fiu nebun aduce necaz

17:25
Cap. 10:1;
tatălui său

și amărăciune celei ce l-a născut.

26Nu este bine să osândești

17:26
Vers. 15. Cap. 18:5.
pe cel neprihănit la o gloabă,

nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor.

27Cine

17:27
Iac. 1:19
își înfrânează vorbele cunoaște știinţa

și cine are duhul potolit este un om priceput.

28Chiar

17:28
Iov 13:5
și un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea

și de priceput dacă și-ar ţine gura.