Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

161Planurile

16:1
Vers. 9. Cap. 19:21;
20:24Ier. 10:23
pe care le face inima atârnă de om,

dar

16:1
Mat. 10:19,20
răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.

2Toate căile omului sunt curate în

16:2
Cap. 21:2.

ochii lui,

dar Cel ce cercetează duhurile este Domnul

16:2
1 Sam. 16:7
.

3Încredinţează-ţi lucrările

16:3
Ps. 37:5
55:22Mat. 6:25Luca 12:22Filip. 4:61 Pet. 5:7
în mâna Domnului,

și îţi vor izbuti planurile.

4Domnul

16:4
Is. 43:7Rom. 11:36
a făcut toate pentru o ţintă,

chiar

16:4
Iov 21:30Rom. 9:22
și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.

5Orice inimă trufașă este o scârbă

16:5
Cap. 6:17;
8:13
înaintea Domnului:

hotărât

16:5
Cap. 11:21.

, ea nu va rămâne nepedepsită.

6Prin

16:6
Dan. 4:27Luca 11:41
dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea,

și prin frica

16:6
Cap. 14:16.

de Domnul, se abate de la rău.

7Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,

îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.

8Mai

16:8
Ps. 37:16
bine puţin cu dreptate

decât mari venituri cu strâmbătate.

9Inima

16:9
Vers. 1. Cap. 19:21.

omului se gândește pe ce cale să meargă,

dar

16:9
Ps. 37:23Ier. 10:23
Domnul îi îndreaptă pașii.

10Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului,

gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă.

11Cântarul

16:11
Lev. 19:36
și cumpăna dreaptă vin de la Domnul;

toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.

12Împăraţilor le este scârbă să facă rău,

căci prin

16:12
Cap. 25:5;
29:14
neprihănire se întărește un scaun de domnie.

13Buzele

16:13
Cap. 14:35;
22:11
neprihănite sunt plăcute împăraţilor,

și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire.

14Mânia

16:14
Cap. 19:12;
20:2
împăratului este un vestitor al morţii,

dar un om înţelept trebuie s-o potolească.

15Seninătatea feţei împăratului este viaţa

și bunăvoinţa

16:15
Cap. 19:12.

lui este ca
16:15
Iov 29:23Zah. 10:1
o ploaie de primăvară.

16Cu cât mai mult face câștigarea

16:16
Cap. 8:11,19.

înţelepciunii decât a aurului!

Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului!

17Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;

acela își păzește sufletul, care veghează asupra căii sale.

18Mândria

16:18
Cap. 11:2;
17:19
18:12
merge înaintea pieirii

și trufia merge înaintea căderii.

19Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi

decât să împarţi prada cu cei mândri.

20Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea

și cine se încrede

16:20
Ps. 2:12
34:8
125:1Is. 30:18Ier. 17:7
în Domnul este fericit.

21Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,

dar dulceaţa buzelor mărește știinţa.

22Înţelepciunea

16:22
Cap. 13:14;
14:27
este un izvor de viaţă pentru cine o are,

dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.

23Cine are o inimă

16:23
Ps. 37:30Mat. 12:34
înţeleaptă își arată înţelepciunea când vorbește

și mereu se văd învăţături noi pe buzele lui.

24Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere:

dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.

25Multe căi

16:25
Cap. 14:12.

i se par bune omului,

dar la urmă duc la moarte.

26Cine

16:26
Cap. 9:12.
Ecl. 6:7
muncește, pentru el muncește,

căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.

27Omul stricat pregătește nenorocirea

și pe buzele lui este ca un foc aprins.

28Omul

16:28
Cap. 6:14,19;
15:18
26:21
29:22
neastâmpărat stârnește certuri

și pârâtorul

16:28
Cap. 17:9.

dezbină pe cei mai buni prieteni.

29Omul asupritor amăgește

16:29
Cap. 1:10.

pe aproapele său

și-l duce pe o cale care nu este bună.

30Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate,

cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul.

31Perii

16:31
Cap. 20:29.

albi sunt o cunună de cinste,

ea se găsește pe calea neprihănirii.

32Cel

16:32
Cap. 19:11.

încet la mânie preţuiește mai mult decât un viteaz

și cine este stăpân pe sine preţuiește mai mult decât cine cucerește cetăţi.

33Se aruncă sorţul în poala hainei,

dar orice hotărâre vine de la Domnul.