Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

161Planurile

16:1
Vers. 9. Cap. 19:21;
pe care le face inima atârnă de om,

dar

16:1
Mat. 10:19,20
răspunsul pe care-l dă gura vine de la Domnul.

2Toate căile omului sunt curate în

16:2
Cap. 21:2.
ochii lui,

dar Cel ce cercetează duhurile este Domnul

16:2
1 Sam. 16:7
.

3Încredinţează-ţi lucrările

16:3
Ps. 37:5
55:22Mat. 6:25Luca 12:22Filip. 4:61 Pet. 5:7
în mâna Domnului,

și îţi vor izbuti planurile.

4Domnul

16:4
Is. 43:7Rom. 11:36
a făcut toate pentru o ţintă,

chiar

16:4
Iov 21:30Rom. 9:22
și pe cel rău pentru ziua nenorocirii.

5Orice inimă trufașă este o scârbă

16:5
Cap. 6:17;
înaintea Domnului:

hotărât

16:5
Cap. 11:21.
, ea nu va rămâne nepedepsită.

6Prin

16:6
Dan. 4:27Luca 11:41
dragoste și credincioșie, omul ispășește nelegiuirea,

și prin frica

16:6
Cap. 14:16.
de Domnul, se abate de la rău.

7Când sunt plăcute Domnului căile cuiva,

îi face prieteni chiar și pe vrăjmașii lui.

8Mai

16:8
Ps. 37:16
bine puţin cu dreptate

decât mari venituri cu strâmbătate.

9Inima

16:9
Vers. 1. Cap. 19:21.
omului se gândește pe ce cale să meargă,

dar

16:9
Ps. 37:23Ier. 10:23
Domnul îi îndreaptă pașii.

10Hotărâri dumnezeiești sunt pe buzele împăratului,

gura lui nu trebuie să facă greșeli când judecă.

11Cântarul

16:11
Lev. 19:36
și cumpăna dreaptă vin de la Domnul;

toate greutăţile de cântărit sunt lucrarea Lui.

12Împăraţilor le este scârbă să facă rău,

căci prin

16:12
Cap. 25:5;
neprihănire se întărește un scaun de domnie.

13Buzele

16:13
Cap. 14:35;
neprihănite sunt plăcute împăraţilor,

și ei iubesc pe cel ce vorbește cu neprihănire.

14Mânia

16:14
Cap. 19:12;
împăratului este un vestitor al morţii,

dar un om înţelept trebuie s-o potolească.

15Seninătatea feţei împăratului este viaţa

și bunăvoinţa

16:15
Cap. 19:12.
lui este ca
16:15
Iov 29:23Zah. 10:1
o ploaie de primăvară.

16Cu cât mai mult face câștigarea

16:16
Cap. 8:11,19.
înţelepciunii decât a aurului!

Cu cât este mai de dorit câștigarea priceperii decât a argintului!

17Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău;

acela își păzește sufletul, care veghează asupra căii sale.

18Mândria

16:18
Cap. 11:2;
merge înaintea pieirii

și trufia merge înaintea căderii.

19Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi

decât să împarţi prada cu cei mândri.

20Cine cugetă la Cuvântul Domnului găsește fericirea

și cine se încrede

16:20
Ps. 2:12
34:8
125:1Is. 30:18Ier. 17:7
în Domnul este fericit.

21Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput,

dar dulceaţa buzelor mărește știinţa.

22Înţelepciunea

16:22
Cap. 13:14;
este un izvor de viaţă pentru cine o are,

dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor.

23Cine are o inimă

16:23
Ps. 37:30Mat. 12:34
înţeleaptă își arată înţelepciunea când vorbește

și mereu se văd învăţături noi pe buzele lui.

24Cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere:

dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase.

25Multe căi

16:25
Cap. 14:12.
i se par bune omului,

dar la urmă duc la moarte.

26Cine

16:26
Cap. 9:12.
muncește, pentru el muncește,

căci foamea lui îl îndeamnă la lucru.

27Omul stricat pregătește nenorocirea

și pe buzele lui este ca un foc aprins.

28Omul

16:28
Cap. 6:14,19;
neastâmpărat stârnește certuri

și pârâtorul

16:28
Cap. 17:9.
dezbină pe cei mai buni prieteni.

29Omul asupritor amăgește

16:29
Cap. 1:10.
pe aproapele său

și-l duce pe o cale care nu este bună.

30Cine închide ochii ca să se dedea la gânduri stricate,

cine-și mușcă buzele, a și săvârșit răul.

31Perii

16:31
Cap. 20:29.
albi sunt o cunună de cinste,

ea se găsește pe calea neprihănirii.

32Cel

16:32
Cap. 19:11.
încet la mânie preţuiește mai mult decât un viteaz

și cine este stăpân pe sine preţuiește mai mult decât cine cucerește cetăţi.

33Se aruncă sorţul în poala hainei,

dar orice hotărâre vine de la Domnul.

17

171Mai bine o bucată

17:1
Cap. 15:17.
de pâine uscată cu pace

decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!

2Un argat cu minte stăpânește peste fiul

17:2
Cap. 10:5;
care face rușine

și va împărţi moștenirea cu fraţii lui.

3Tigaia

17:3
Ps. 26:2Ier. 17:10Mal. 3:3
lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul,

dar Cel ce încearcă inimile este Domnul.

4Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită

și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.

5Cine

17:5
Cap. 14:31.
își bate joc de sărac își bate joc de Cel ce l-a făcut;

cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

6Copiii copiilor sunt cununa

17:6
Ps. 127:3
128:3
bătrânilor

și părinţii sunt slava copiilor lor.

7Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun;

cu cât mai puţin cuvintele mincinoase, în gura unui om de viţă aleasă!

8Darurile par o

17:8
Cap. 18:16;
piatră scumpă în ochii celor ce le primesc:

oriîncotro se întorc, izbândesc.

9Cine

17:9
Cap. 10:12.
acoperă o greșeală caută dragostea,

dar

17:9
Cap. 16:28.
cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni.

10O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput

decât o sută de lovituri pe cel nebun.

11Cel rău nu caută decât răscoală,

dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12Mai

17:12
Osea 13:8
bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei

decât un nebun în timpul nebuniei lui.

13Celui ce întoarce

17:13
Ps. 109:4,5Ier. 18:20Rom. 12:171 Tes. 5:151 Pet. 3:9
rău pentru bine

nu-i va părăsi răul casa.

14Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape;

de aceea, curmă

17:14
Cap. 20:3.
cearta înainte de a se înteţi.

15Cel

17:15
Exod 23:7Is. 5:23
ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat

sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.

16La ce slujește argintul în mâna nebunului?

Să cumpere înţelepciunea?… Dar

17:16
Cap. 21:25,26.
n-are minte!

17Prietenul

17:17
Rut 1:16
adevărat iubește oricând

și în nenorocire ajunge ca un frate.

18Omul

17:18
Cap. 6:1;
fără minte dă chezășie,

se pune chezaș pentru aproapele său.

19Cine iubește certurile iubește păcatul

și cine-și

17:19
Cap. 16:18.
zidește poarta prea înaltă își caută pieirea.

20Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea

și cel cu limba

17:20
Iac. 3:8
stricată cade în nenorocire.

21Cine

17:21
Cap. 10:1;
dă naștere unui nebun va avea întristare

și tatăl unui nebun nu poate să se bucure.

22O inimă

17:22
Cap. 12:25;
veselă este un bun leac,

dar un

17:22
Ps. 22:15
duh mâhnit usucă oasele.

23Cel rău primește daruri pe ascuns

ca să sucească

17:23
Exod 23:8
și căile dreptăţii.

24Înţelepciunea

17:24
Cap. 14:6.
este în faţa omului priceput,

dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.

25Un fiu nebun aduce necaz

17:25
Cap. 10:1;
tatălui său

și amărăciune celei ce l-a născut.

26Nu este bine să osândești

17:26
Vers. 15. Cap. 18:5.
pe cel neprihănit la o gloabă,

nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor.

27Cine

17:27
Iac. 1:19
își înfrânează vorbele cunoaște știinţa

și cine are duhul potolit este un om priceput.

28Chiar

17:28
Iov 13:5
și un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea

și de priceput dacă și-ar ţine gura.

18

181Cel ursuz caută ce-i place lui,

se supără de orice lucru bun.

2Nebunului nu-i este de învăţătură,

ci vrea să arate ce știe el.

3Când vine cel rău, vine și dispreţul

și, odată cu rușinea, vine și ocara.

4Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape

18:4
Cap. 10:11;
adânci;

izvorul înţelepciunii este ca un șuvoi

18:4
Ps. 78:2
care curge întruna.

5Nu

18:5
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:1928:21
este bine să ai în vedere faţa celui rău,

ca să nedreptăţești pe cel neprihănit la judecată.

6Vorbele nebunului aduc ceartă

și gura lui înjură până stârnește lovituri.

7Gura

18:7
Cap. 10:14;
nebunului îi aduce pieirea

și buzele îi sunt o cursă pentru suflet.

8Cuvintele

18:8
Cap. 12:18;
bârfitorului sunt ca prăjiturile:

alunecă până în fundul măruntaielor.

9Cine se lenevește în lucrul lui

este frate

18:9
Cap. 28:24.
cu cel ce nimicește.

10Numele Domnului este un turn

18:10
2 Sam. 22:3,51Ps. 18:2
27:1
61:3,4
91:2
144:2
tare;

cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.

11Averea

18:11
Cap. 10:15.
este o cetate întărită pentru cel bogat;

în închipuirea lui, ea este un zid înalt.

12Înainte

18:12
Cap. 11:2;
de pieire, inima omului se îngâmfă,

dar smerenia merge înaintea slavei.

13Cine răspunde fără

18:13
Ioan 7:51
să fi ascultat

face o prostie și își trage rușinea.

14Duhul omului îl sprijină la boală.

Dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?

15O inimă pricepută dobândește știinţa

și urechea celor înţelepţi caută știinţa.

16Darurile

18:16
Gen. 32:201 Sam. 25:2721:14
unui om îi fac loc

și-i deschid intrarea înaintea celor mari.

17Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate,

dar vine celălalt și-l ia la cercetare.

18Sorţul pune capăt neînţelegerilor

și hotărăște între cei puternici.

19Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită

și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.

20Din rodul

18:20
Cap. 12:14;
gurii lui își satură omul trupul,

din venitul buzelor lui se satură.

21Moartea

18:21
Mat. 12:37
și viaţa sunt în puterea limbii;

oricine o iubește îi va mânca roadele.

22Cine

18:22
Cap. 19:14;
găsește o nevastă bună găsește fericirea;

este un har pe care-l capătă de la Domnul.

23Săracul vorbește rugându-se,

dar bogatul răspunde cu

18:23
Iac. 2:3
asprime.

24Cine își face mulţi prieteni îi face spre nenorocirea lui,

dar

18:24
Cap. 17:17.
este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.