Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

171Mai bine o bucată

17:1
Cap. 15:17.

de pâine uscată cu pace

decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!

2Un argat cu minte stăpânește peste fiul

17:2
Cap. 10:5;
19:26
care face rușine

și va împărţi moștenirea cu fraţii lui.

3Tigaia

17:3
Ps. 26:2Ier. 17:10Mal. 3:3
lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul,

dar Cel ce încearcă inimile este Domnul.

4Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită

și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.

5Cine

17:5
Cap. 14:31.
Iov 31:29Obad. 12
își bate joc de sărac își bate joc de Cel ce l-a făcut;

cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

6Copiii copiilor sunt cununa

17:6
Ps. 127:3
128:3
bătrânilor

și părinţii sunt slava copiilor lor.

7Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun;

cu cât mai puţin cuvintele mincinoase, în gura unui om de viţă aleasă!

8Darurile par o

17:8
Cap. 18:16;
19:6
piatră scumpă în ochii celor ce le primesc:

oriîncotro se întorc, izbândesc.

9Cine

17:9
Cap. 10:12.

acoperă o greșeală caută dragostea,

dar

17:9
Cap. 16:28.

cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni.

10O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput

decât o sută de lovituri pe cel nebun.

11Cel rău nu caută decât răscoală,

dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12Mai

17:12
Osea 13:8
bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei

decât un nebun în timpul nebuniei lui.

13Celui ce întoarce

17:13
Ps. 109:4,5Ier. 18:20Rom. 12:171 Tes. 5:151 Pet. 3:9
rău pentru bine

nu-i va părăsi răul casa.

14Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape;

de aceea, curmă

17:14
Cap. 20:3.
1 Tes. 4:11
cearta înainte de a se înteţi.

15Cel

17:15
Exod 23:7Is. 5:23
ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat

sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.

16La ce slujește argintul în mâna nebunului?

Să cumpere înţelepciunea?… Dar

17:16
Cap. 21:25,26.

n-are minte!

17Prietenul

17:17
Rut 1:16
adevărat iubește oricând

și în nenorocire ajunge ca un frate.

18Omul

17:18
Cap. 6:1;
11:15
fără minte dă chezășie,

se pune chezaș pentru aproapele său.

19Cine iubește certurile iubește păcatul

și cine-și

17:19
Cap. 16:18.

zidește poarta prea înaltă își caută pieirea.

20Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea

și cel cu limba

17:20
Iac. 3:8
stricată cade în nenorocire.

21Cine

17:21
Cap. 10:1;
19:13
17:25
dă naștere unui nebun va avea întristare

și tatăl unui nebun nu poate să se bucure.

22O inimă

17:22
Cap. 12:25;
15:13,15
veselă este un bun leac,

dar un

17:22
Ps. 22:15
duh mâhnit usucă oasele.

23Cel rău primește daruri pe ascuns

ca să sucească

17:23
Exod 23:8
și căile dreptăţii.

24Înţelepciunea

17:24
Cap. 14:6.
Ecl. 2:14
8:1
este în faţa omului priceput,

dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.

25Un fiu nebun aduce necaz

17:25
Cap. 10:1;
15:20
tatălui său

și amărăciune celei ce l-a născut.

26Nu este bine să osândești

17:26
Vers. 15. Cap. 18:5.

pe cel neprihănit la o gloabă,

nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor.

27Cine

17:27
Iac. 1:19
își înfrânează vorbele cunoaște știinţa

și cine are duhul potolit este un om priceput.

28Chiar

17:28
Iov 13:5
și un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea

și de priceput dacă și-ar ţine gura.