Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

171Mai bine o bucată

17:1
Cap. 15:17.
de pâine uscată cu pace

decât o casă plină de cărnuri cu ceartă!

2Un argat cu minte stăpânește peste fiul

17:2
Cap. 10:5;
care face rușine

și va împărţi moștenirea cu fraţii lui.

3Tigaia

17:3
Ps. 26:2Ier. 17:10Mal. 3:3
lămurește argintul și cuptorul lămurește aurul,

dar Cel ce încearcă inimile este Domnul.

4Cel rău ascultă cu luare aminte la buza nelegiuită

și mincinosul pleacă urechea la limba nimicitoare.

5Cine

17:5
Cap. 14:31.
își bate joc de sărac își bate joc de Cel ce l-a făcut;

cine se bucură de o nenorocire nu va rămâne nepedepsit.

6Copiii copiilor sunt cununa

17:6
Ps. 127:3
128:3
bătrânilor

și părinţii sunt slava copiilor lor.

7Cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun;

cu cât mai puţin cuvintele mincinoase, în gura unui om de viţă aleasă!

8Darurile par o

17:8
Cap. 18:16;
piatră scumpă în ochii celor ce le primesc:

oriîncotro se întorc, izbândesc.

9Cine

17:9
Cap. 10:12.
acoperă o greșeală caută dragostea,

dar

17:9
Cap. 16:28.
cine o pomenește mereu în vorbirile lui dezbină pe prieteni.

10O mustrare pătrunde mai mult pe omul priceput

decât o sută de lovituri pe cel nebun.

11Cel rău nu caută decât răscoală,

dar un sol fără milă va fi trimis împotriva lui.

12Mai

17:12
Osea 13:8
bine să întâlnești o ursoaică jefuită de puii ei

decât un nebun în timpul nebuniei lui.

13Celui ce întoarce

17:13
Ps. 109:4,5Ier. 18:20Rom. 12:171 Tes. 5:151 Pet. 3:9
rău pentru bine

nu-i va părăsi răul casa.

14Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape;

de aceea, curmă

17:14
Cap. 20:3.
cearta înainte de a se înteţi.

15Cel

17:15
Exod 23:7Is. 5:23
ce iartă pe vinovat și cel ce osândește pe cel nevinovat

sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului.

16La ce slujește argintul în mâna nebunului?

Să cumpere înţelepciunea?… Dar

17:16
Cap. 21:25,26.
n-are minte!

17Prietenul

17:17
Rut 1:16
adevărat iubește oricând

și în nenorocire ajunge ca un frate.

18Omul

17:18
Cap. 6:1;
fără minte dă chezășie,

se pune chezaș pentru aproapele său.

19Cine iubește certurile iubește păcatul

și cine-și

17:19
Cap. 16:18.
zidește poarta prea înaltă își caută pieirea.

20Cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea

și cel cu limba

17:20
Iac. 3:8
stricată cade în nenorocire.

21Cine

17:21
Cap. 10:1;
dă naștere unui nebun va avea întristare

și tatăl unui nebun nu poate să se bucure.

22O inimă

17:22
Cap. 12:25;
veselă este un bun leac,

dar un

17:22
Ps. 22:15
duh mâhnit usucă oasele.

23Cel rău primește daruri pe ascuns

ca să sucească

17:23
Exod 23:8
și căile dreptăţii.

24Înţelepciunea

17:24
Cap. 14:6.
este în faţa omului priceput,

dar ochii nebunului o caută la capătul pământului.

25Un fiu nebun aduce necaz

17:25
Cap. 10:1;
tatălui său

și amărăciune celei ce l-a născut.

26Nu este bine să osândești

17:26
Vers. 15. Cap. 18:5.
pe cel neprihănit la o gloabă,

nici să lovești pe cei de neam ales din pricina neprihănirii lor.

27Cine

17:27
Iac. 1:19
își înfrânează vorbele cunoaște știinţa

și cine are duhul potolit este un om priceput.

28Chiar

17:28
Iov 13:5
și un prost ar trece de înţelept dacă ar tăcea

și de priceput dacă și-ar ţine gura.

18

181Cel ursuz caută ce-i place lui,

se supără de orice lucru bun.

2Nebunului nu-i este de învăţătură,

ci vrea să arate ce știe el.

3Când vine cel rău, vine și dispreţul

și, odată cu rușinea, vine și ocara.

4Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape

18:4
Cap. 10:11;
adânci;

izvorul înţelepciunii este ca un șuvoi

18:4
Ps. 78:2
care curge întruna.

5Nu

18:5
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:1928:21
este bine să ai în vedere faţa celui rău,

ca să nedreptăţești pe cel neprihănit la judecată.

6Vorbele nebunului aduc ceartă

și gura lui înjură până stârnește lovituri.

7Gura

18:7
Cap. 10:14;
nebunului îi aduce pieirea

și buzele îi sunt o cursă pentru suflet.

8Cuvintele

18:8
Cap. 12:18;
bârfitorului sunt ca prăjiturile:

alunecă până în fundul măruntaielor.

9Cine se lenevește în lucrul lui

este frate

18:9
Cap. 28:24.
cu cel ce nimicește.

10Numele Domnului este un turn

18:10
2 Sam. 22:3,51Ps. 18:2
27:1
61:3,4
91:2
144:2
tare;

cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.

11Averea

18:11
Cap. 10:15.
este o cetate întărită pentru cel bogat;

în închipuirea lui, ea este un zid înalt.

12Înainte

18:12
Cap. 11:2;
de pieire, inima omului se îngâmfă,

dar smerenia merge înaintea slavei.

13Cine răspunde fără

18:13
Ioan 7:51
să fi ascultat

face o prostie și își trage rușinea.

14Duhul omului îl sprijină la boală.

Dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?

15O inimă pricepută dobândește știinţa

și urechea celor înţelepţi caută știinţa.

16Darurile

18:16
Gen. 32:201 Sam. 25:2721:14
unui om îi fac loc

și-i deschid intrarea înaintea celor mari.

17Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate,

dar vine celălalt și-l ia la cercetare.

18Sorţul pune capăt neînţelegerilor

și hotărăște între cei puternici.

19Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită

și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.

20Din rodul

18:20
Cap. 12:14;
gurii lui își satură omul trupul,

din venitul buzelor lui se satură.

21Moartea

18:21
Mat. 12:37
și viaţa sunt în puterea limbii;

oricine o iubește îi va mânca roadele.

22Cine

18:22
Cap. 19:14;
găsește o nevastă bună găsește fericirea;

este un har pe care-l capătă de la Domnul.

23Săracul vorbește rugându-se,

dar bogatul răspunde cu

18:23
Iac. 2:3
asprime.

24Cine își face mulţi prieteni îi face spre nenorocirea lui,

dar

18:24
Cap. 17:17.
este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

19

191Mai mult preţuiește

19:1
Cap. 28:6.
săracul care umblă în neprihănirea lui

decât un bogat cu buze stricate și nebun.

2Lipsa de știinţă este o pagubă pentru cineva

și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău.

3Nebunia omului îi sucește calea

și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima

19:3
Ps. 37:7
lui.

4Bogăţia

19:4
Cap. 14:20.
aduce un mare număr de prieteni,

dar săracul este părăsit de prietenul lui.

5Martorul

19:5
Vers. 9.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni nu va scăpa.

6Omul darnic are mulţi

19:6
Cap. 29:26.
lingușitori

și toţi

19:6
Cap. 17:8;
sunt prieteni cu cel ce dă daruri.

7Toţi

19:7
Cap. 14:20.
fraţii săracului îl urăsc;

cu cât mai mult se

19:7
Ps. 38:11
depărtează prietenii lui de el!

El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi.

8Cine capătă înţelepciune își iubește sufletul;

cine păstrează priceperea găsește

19:8
Cap. 16:20.
fericirea.

9Martorul

19:9
Vers. 5.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni va pieri.

10Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări,

cu atât mai puţin unui rob

19:10
Cap. 30:22.
, să stăpânească peste voievozi.

11Înţelepciunea

19:11
Cap. 14:29.
face pe om răbdător

și

19:11
Cap. 16:32.
este o cinste pentru el să uite greșelile.

12Mânia împăratului este ca

19:12
Cap. 16:14,15;
răcnetul unui leu

și bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă.

13Un fiu

19:13
Cap. 10:1;
nebun este o nenorocire pentru tatăl său,

și

19:13
Cap. 21:9,19;
o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură întruna.

14Casa

19:14
2 Cor. 12:14
și averea le moștenim de la părinţi,

dar o

19:14
Cap. 18:22.
nevastă pricepută este un dar de la Domnul.

15Lenea

19:15
Cap. 6:9.
te cufundă într-un somn adânc

și sufletul molatic suferă

19:15
Cap. 10:4;
de foame.

16Cine

19:16
Luca 10:28
11:28
păzește porunca își păzește sufletul;

cine nu veghează asupra căii sale va muri.

17Cine

19:17
Cap. 28:27.
are milă de sărac împrumută pe Domnul,

și El îi va răsplăti binefacerea.

18Pedepsește-ţi

19:18
Cap. 13:24;
fiul, căci tot mai este nădejde,

dar nu dori să-l omori!

19Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa;

căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.

20Ascultă sfaturile și primește învăţătura,

ca să

19:20
Ps. 37:37
fii înţelept pe viitor!

21Omul face multe

19:21
Iov 23:13Ps. 33:10,11Is. 14:26,27
46:10Fapte 5:39Evr. 6:17
planuri în inima lui,

dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește.

22Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;

și mai mult preţuiește un sărac decât un mincinos.

23Frica

19:23
1 Tim. 4:8
de Domnul duce la viaţă,

și cel ce o are petrece noaptea sătul,

fără să fie cercetat de nenorocire.

24Leneșul

19:24
Cap. 15:19;
își vâră mâna în strachină

și n-o duce înapoi la gură.

25Lovește

19:25
Cap. 21:11.
pe batjocoritor și prostul se
19:25
Deut. 13:11
va face înţelept;

mustră

19:25
Cap. 9:8.
pe omul priceput și va înţelege știinţa!

26Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa

este un fiu

19:26
Cap. 17:2.
care aduce rușine și ocară.

27Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura,

dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.

28Un martor stricat își bate joc de dreptate

și gura

19:28
Iov 15:16
20:12,13
34:7
celor răi înghite nelegiuirea.

29Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori

și loviturile

19:29
Cap. 10:13;
, pentru spinările nebunilor.