Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

191Mai mult preţuiește

19:1
Cap. 28:6.
săracul care umblă în neprihănirea lui

decât un bogat cu buze stricate și nebun.

2Lipsa de știinţă este o pagubă pentru cineva

și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău.

3Nebunia omului îi sucește calea

și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima

19:3
Ps. 37:7
lui.

4Bogăţia

19:4
Cap. 14:20.
aduce un mare număr de prieteni,

dar săracul este părăsit de prietenul lui.

5Martorul

19:5
Vers. 9.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni nu va scăpa.

6Omul darnic are mulţi

19:6
Cap. 29:26.
lingușitori

și toţi

19:6
Cap. 17:8;
sunt prieteni cu cel ce dă daruri.

7Toţi

19:7
Cap. 14:20.
fraţii săracului îl urăsc;

cu cât mai mult se

19:7
Ps. 38:11
depărtează prietenii lui de el!

El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi.

8Cine capătă înţelepciune își iubește sufletul;

cine păstrează priceperea găsește

19:8
Cap. 16:20.
fericirea.

9Martorul

19:9
Vers. 5.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni va pieri.

10Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări,

cu atât mai puţin unui rob

19:10
Cap. 30:22.
, să stăpânească peste voievozi.

11Înţelepciunea

19:11
Cap. 14:29.
face pe om răbdător

și

19:11
Cap. 16:32.
este o cinste pentru el să uite greșelile.

12Mânia împăratului este ca

19:12
Cap. 16:14,15;
răcnetul unui leu

și bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă.

13Un fiu

19:13
Cap. 10:1;
nebun este o nenorocire pentru tatăl său,

și

19:13
Cap. 21:9,19;
o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură întruna.

14Casa

19:14
2 Cor. 12:14
și averea le moștenim de la părinţi,

dar o

19:14
Cap. 18:22.
nevastă pricepută este un dar de la Domnul.

15Lenea

19:15
Cap. 6:9.
te cufundă într-un somn adânc

și sufletul molatic suferă

19:15
Cap. 10:4;
de foame.

16Cine

19:16
Luca 10:28
11:28
păzește porunca își păzește sufletul;

cine nu veghează asupra căii sale va muri.

17Cine

19:17
Cap. 28:27.
are milă de sărac împrumută pe Domnul,

și El îi va răsplăti binefacerea.

18Pedepsește-ţi

19:18
Cap. 13:24;
fiul, căci tot mai este nădejde,

dar nu dori să-l omori!

19Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa;

căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.

20Ascultă sfaturile și primește învăţătura,

ca să

19:20
Ps. 37:37
fii înţelept pe viitor!

21Omul face multe

19:21
Iov 23:13Ps. 33:10,11Is. 14:26,27
46:10Fapte 5:39Evr. 6:17
planuri în inima lui,

dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește.

22Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;

și mai mult preţuiește un sărac decât un mincinos.

23Frica

19:23
1 Tim. 4:8
de Domnul duce la viaţă,

și cel ce o are petrece noaptea sătul,

fără să fie cercetat de nenorocire.

24Leneșul

19:24
Cap. 15:19;
își vâră mâna în strachină

și n-o duce înapoi la gură.

25Lovește

19:25
Cap. 21:11.
pe batjocoritor și prostul se
19:25
Deut. 13:11
va face înţelept;

mustră

19:25
Cap. 9:8.
pe omul priceput și va înţelege știinţa!

26Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa

este un fiu

19:26
Cap. 17:2.
care aduce rușine și ocară.

27Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura,

dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.

28Un martor stricat își bate joc de dreptate

și gura

19:28
Iov 15:16
20:12,13
34:7
celor răi înghite nelegiuirea.

29Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori

și loviturile

19:29
Cap. 10:13;
, pentru spinările nebunilor.