Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

181Cel ursuz caută ce-i place lui,

se supără de orice lucru bun.

2Nebunului nu-i este de învăţătură,

ci vrea să arate ce știe el.

3Când vine cel rău, vine și dispreţul

și, odată cu rușinea, vine și ocara.

4Cuvintele gurii unui om sunt ca niște ape

18:4
Cap. 10:11;
adânci;

izvorul înţelepciunii este ca un șuvoi

18:4
Ps. 78:2
care curge întruna.

5Nu

18:5
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:1928:21
este bine să ai în vedere faţa celui rău,

ca să nedreptăţești pe cel neprihănit la judecată.

6Vorbele nebunului aduc ceartă

și gura lui înjură până stârnește lovituri.

7Gura

18:7
Cap. 10:14;
nebunului îi aduce pieirea

și buzele îi sunt o cursă pentru suflet.

8Cuvintele

18:8
Cap. 12:18;
bârfitorului sunt ca prăjiturile:

alunecă până în fundul măruntaielor.

9Cine se lenevește în lucrul lui

este frate

18:9
Cap. 28:24.
cu cel ce nimicește.

10Numele Domnului este un turn

18:10
2 Sam. 22:3,51Ps. 18:2
27:1
61:3,4
91:2
144:2
tare;

cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost.

11Averea

18:11
Cap. 10:15.
este o cetate întărită pentru cel bogat;

în închipuirea lui, ea este un zid înalt.

12Înainte

18:12
Cap. 11:2;
de pieire, inima omului se îngâmfă,

dar smerenia merge înaintea slavei.

13Cine răspunde fără

18:13
Ioan 7:51
să fi ascultat

face o prostie și își trage rușinea.

14Duhul omului îl sprijină la boală.

Dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica?

15O inimă pricepută dobândește știinţa

și urechea celor înţelepţi caută știinţa.

16Darurile

18:16
Gen. 32:201 Sam. 25:2721:14
unui om îi fac loc

și-i deschid intrarea înaintea celor mari.

17Cel care vorbește întâi în pricina lui pare că are dreptate,

dar vine celălalt și-l ia la cercetare.

18Sorţul pune capăt neînţelegerilor

și hotărăște între cei puternici.

19Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită

și certurile lor sunt tot așa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărătești.

20Din rodul

18:20
Cap. 12:14;
gurii lui își satură omul trupul,

din venitul buzelor lui se satură.

21Moartea

18:21
Mat. 12:37
și viaţa sunt în puterea limbii;

oricine o iubește îi va mânca roadele.

22Cine

18:22
Cap. 19:14;
găsește o nevastă bună găsește fericirea;

este un har pe care-l capătă de la Domnul.

23Săracul vorbește rugându-se,

dar bogatul răspunde cu

18:23
Iac. 2:3
asprime.

24Cine își face mulţi prieteni îi face spre nenorocirea lui,

dar

18:24
Cap. 17:17.
este un prieten care ţine mai mult la tine decât un frate.

19

191Mai mult preţuiește

19:1
Cap. 28:6.
săracul care umblă în neprihănirea lui

decât un bogat cu buze stricate și nebun.

2Lipsa de știinţă este o pagubă pentru cineva

și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău.

3Nebunia omului îi sucește calea

și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima

19:3
Ps. 37:7
lui.

4Bogăţia

19:4
Cap. 14:20.
aduce un mare număr de prieteni,

dar săracul este părăsit de prietenul lui.

5Martorul

19:5
Vers. 9.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni nu va scăpa.

6Omul darnic are mulţi

19:6
Cap. 29:26.
lingușitori

și toţi

19:6
Cap. 17:8;
sunt prieteni cu cel ce dă daruri.

7Toţi

19:7
Cap. 14:20.
fraţii săracului îl urăsc;

cu cât mai mult se

19:7
Ps. 38:11
depărtează prietenii lui de el!

El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi.

8Cine capătă înţelepciune își iubește sufletul;

cine păstrează priceperea găsește

19:8
Cap. 16:20.
fericirea.

9Martorul

19:9
Vers. 5.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni va pieri.

10Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări,

cu atât mai puţin unui rob

19:10
Cap. 30:22.
, să stăpânească peste voievozi.

11Înţelepciunea

19:11
Cap. 14:29.
face pe om răbdător

și

19:11
Cap. 16:32.
este o cinste pentru el să uite greșelile.

12Mânia împăratului este ca

19:12
Cap. 16:14,15;
răcnetul unui leu

și bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă.

13Un fiu

19:13
Cap. 10:1;
nebun este o nenorocire pentru tatăl său,

și

19:13
Cap. 21:9,19;
o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură întruna.

14Casa

19:14
2 Cor. 12:14
și averea le moștenim de la părinţi,

dar o

19:14
Cap. 18:22.
nevastă pricepută este un dar de la Domnul.

15Lenea

19:15
Cap. 6:9.
te cufundă într-un somn adânc

și sufletul molatic suferă

19:15
Cap. 10:4;
de foame.

16Cine

19:16
Luca 10:28
11:28
păzește porunca își păzește sufletul;

cine nu veghează asupra căii sale va muri.

17Cine

19:17
Cap. 28:27.
are milă de sărac împrumută pe Domnul,

și El îi va răsplăti binefacerea.

18Pedepsește-ţi

19:18
Cap. 13:24;
fiul, căci tot mai este nădejde,

dar nu dori să-l omori!

19Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa;

căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.

20Ascultă sfaturile și primește învăţătura,

ca să

19:20
Ps. 37:37
fii înţelept pe viitor!

21Omul face multe

19:21
Iov 23:13Ps. 33:10,11Is. 14:26,27
46:10Fapte 5:39Evr. 6:17
planuri în inima lui,

dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește.

22Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;

și mai mult preţuiește un sărac decât un mincinos.

23Frica

19:23
1 Tim. 4:8
de Domnul duce la viaţă,

și cel ce o are petrece noaptea sătul,

fără să fie cercetat de nenorocire.

24Leneșul

19:24
Cap. 15:19;
își vâră mâna în strachină

și n-o duce înapoi la gură.

25Lovește

19:25
Cap. 21:11.
pe batjocoritor și prostul se
19:25
Deut. 13:11
va face înţelept;

mustră

19:25
Cap. 9:8.
pe omul priceput și va înţelege știinţa!

26Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa

este un fiu

19:26
Cap. 17:2.
care aduce rușine și ocară.

27Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura,

dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.

28Un martor stricat își bate joc de dreptate

și gura

19:28
Iov 15:16
20:12,13
34:7
celor răi înghite nelegiuirea.

29Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori

și loviturile

19:29
Cap. 10:13;
, pentru spinările nebunilor.

20

201Vinul este

20:1
Gen. 9:21Is. 28:7Osea 4:11
batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase;

oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

2Frica pe care o insuflă împăratul este ca

20:2
Cap. 16:14;
răcnetul unui leu;

cine îl supără păcătuiește

20:2
Cap. 8:36.
împotriva sa însuși.

3Este o cinste

20:3
Cap. 17:14.
pentru om să se ferească de certuri;

dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.

4Toamna

20:4
Cap. 10:4;
, leneșul nu ară;

la secerat, ar vrea să strângă roade, dar

20:4
Cap. 19:15.
nu este nimic!

5Sfaturile în inima omului sunt ca

20:5
Cap. 18:4.
niște ape adânci,

dar omul priceput știe să scoată din ele.

6Mulţi

20:6
Cap. 25:14.
oameni își trâmbiţează bunătatea;

dar cine poate găsi un om

20:6
Ps. 12:1Luca 18:8
credincios?

7Cel neprihănit umblă în

20:7
2 Cor. 1:12
neprihănirea lui;

ferice

20:7
Ps. 37:26
112:2
de copiii lui după el!

8Împăratul

20:8
Vers. 26.
care șade pe scaunul de domnie al dreptăţii

risipește orice rău cu privirea lui.

9Cine

20:9
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Iov 14:4Ps. 51:5Ecl. 7:201 Cor. 4:41 Ioan 1:8
poate zice: „Mi-am curăţit inima,

sunt curat de păcatul meu”?

10Două feluri de greutăţi

20:10
Deut. 25:1316:11Mica 6:10,11
și două feluri de măsuri

sunt o scârbă înaintea Domnului.

11Copilul lasă să se vadă încă

20:11
Mat. 7:16
din faptele lui

dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană.

12Urechea care aude

20:12
Exod 4:11Ps. 94:9
și ochiul care vede,

și pe una, și pe celălalt, Domnul le-a făcut.

13Nu

20:13
Cap. 6:9;
iubi somnul, căci vei ajunge sărac;

deschide ochii și te vei sătura de pâine!

14„Rău! Rău!” zice cumpărătorul

și, plecând, se fericește.

15Este aur și sunt multe mărgăritare;

dar buzele înţelepte sunt un lucru

20:15
Iov 28:12,16-198:11
scump.

16Ia-i

20:16
Cap. 22:26,27;
haina, căci s-a pus chezaș pentru altul;

și ţine-l zălog pentru alţii!

17Pâinea minciunii este dulce

20:17
Cap. 9:17.
omului,

dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș.

18Planurile se pun la cale prin

20:18
Cap. 15:22;
sfat.

20:18
Luca 14:31
războiul cu chibzuinţă!

19Cine

20:19
Cap. 11:13.
umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse,

și cu cel ce nu-și poate ţine gura

20:19
Rom. 16:18
să nu te amesteci.

20Dacă cineva

20:20
Exod 21:17Lev. 20:9Mat. 15:4
blestemă pe tatăl său și pe mama sa,

i se va stinge lumina

20:20
Iov 18:5,6
în mijlocul întunericului.

21O moștenire

20:21
Cap. 28:20.
repede câștigată de la început

nu va fi binecuvântată la

20:21
Hab. 2:6
sfârșit.

22Nu

20:22
Deut. 32:35Rom. 12:17,191 Tes. 5:151 Pet. 3:9
zice: „Îi voi întoarce eu răul!”

Nădăjduiește

20:22
2 Sam. 16:12
în Domnul, și El te va ajuta.

23Domnul urăște

20:23
Vers. 10.
două feluri de greutăţi,

și cântarul mincinos nu este un lucru bun.

24Domnul

20:24
Ps. 37:23Ier. 10:23
îndreaptă pașii omului,

dar ce înţelege omul din calea sa?

25Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă

și, abia după

20:25
Ecl. 5:4,5
ce a făcut juruinţa, să se gândească.

26Un împărat

20:26
Ps. 101:5
înţelept vântură pe cei răi

și trece cu roata peste ei.

27Suflarea omului este o lumină

20:27
1 Cor. 2:11
a Domnului,

care pătrunde până în fundul măruntaielor.

28Bunătatea

20:28
Ps. 101:1
și credincioșia păzesc pe împărat,

și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate.

29Slava tinerilor este tăria,

dar podoaba

20:29
Cap. 16:31.
bătrânilor sunt perii albi.

30Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile

și vânătăile până la rană.