Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Strigarea înţelepciunii

11Pildele

1:1
1 Împ. 4:32Ecl. 12:9
lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel,

2pentru cunoașterea înţelepciunii și învăţăturii,

pentru înţelegerea cuvintelor minţii;

3pentru

1:3
Cap. 2:1,9.
căpătarea învăţăturilor de bun-simţ,

de dreptate, de judecată și de nepărtinire;

4ca să dea celor

1:4
Cap. 9:4.
neîncercaţi agerime de minte,

tânărului cunoștinţă și chibzuinţă,

5să asculte

1:5
Cap. 9:9.
însă și înţeleptul, și își va mări știinţa,

și cel priceput, și va căpăta iscusinţă

6pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc,

înţelesul cuvintelor înţelepţilor și al cuvintelor lor cu tâlc

1:6
Ps. 78:2
.

7Frica de Domnul este începutul

1:7
Iov 28:28Ps. 111:10Ecl. 12:13
știinţei,

dar nebunii nesocotesc înţelepciunea și învăţătura.

8Ascultă, fiule

1:8
Cap. 4:1;
, învăţătura tatălui tău

și nu lepăda îndrumările mamei tale!

9Căci ele sunt o cunună

1:9
Cap. 3:22.
plăcută pe capul tău

și un lanţ de aur la gâtul tău.

Ferirea de ispite

10Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească,

nu te

1:10
Gen. 39:7Ps. 1:1Efes. 5:11
lăsa câștigat de ei!

11Dacă-ţi vor zice: „Vino cu noi!

Haidem să întindem curse, ca să vărsăm

1:11
Ier. 5:26
sânge,

să întindem fără temei laţuri celui nevinovat;

12haidem să-i înghiţim de vii, ca Locuinţa morţilor,

și întregi, ca

1:12
Ps. 28:1
143:7
pe cei ce se coboară în groapă;

13vom găsi tot felul de lucruri scumpe

și ne vom umple casele cu pradă;

14vei avea și tu partea ta la fel cu noi,

o pungă vom avea cu toţii”,

15fiule, să nu pornești la

1:15
Ps. 1:1
drum cu ei,

abate-ţi

1:15
Ps. 119:101
piciorul de pe cărarea lor!

16Căci

1:16
Is. 59:7Rom. 3:15
picioarele lor aleargă la rău

și se grăbesc să verse sânge.

17Dar degeaba se aruncă laţul

înaintea ochilor tuturor păsărilor,

18căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor

și sufletului lor îi întind ei laţuri.

19Aceasta este soarta

1:19
Cap. 15:27.
tuturor celor lacomi de câștig:

lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea.

Cei neascultători

20Înţelepciunea

1:20
Cap. 8:1;
strigă pe uliţe,

își înalţă glasul în pieţe:

21strigă unde e zarva mai mare,

la porţi, în cetate, își spune cuvintele ei:

22„Până când veţi iubi prostia, proștilor?

Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura

și vor urî nebunii știinţa?

23Întoarceţi-vă să ascultaţi mustrările mele!

Iată, voi turna

1:23
Ioel 2:28
duhul meu peste voi,

vă voi face cunoscute cuvintele mele…

24Fiindcă

1:24
Is. 65:12
66:4Ier. 7:13Zah. 7:1
eu chem, și voi vă împotriviţi,

fiindcă îmi întind mâna, și nimeni nu ia seama,

25fiindcă lepădaţi

1:25
Ps. 107:11Luca 7:3
toate sfaturile mele

și nu vă plac mustrările mele,

26de aceea și

1:26
Ps. 2:4
eu voi râde când veţi fi în vreo nenorocire,

îmi voi bate joc de voi când vă va apuca groaza,

27când vă va apuca groaza ca

1:27
Cap. 10:24.
o furtună

și când vă va învălui nenorocirea ca un vârtej,

când vor da peste voi necazul și strâmtorarea.

28Atunci

1:28
Iov 27:9
35:12Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Ezec. 8:18Mica 3:4Zah. 7:13Iac. 4:3
mă vor chema, și nu voi răspunde;

mă vor căuta, și nu mă vor găsi.

29Pentru că au

1:29
Iov 21:14
urât știinţa

și n-au ales

1:29
Ps. 119:173
frica de Domnul,

30pentru că n-au

1:30
Vers. 25.
iubit sfaturile mele

și au nesocotit toate mustrările mele,

31de aceea se vor hrăni

1:31
Iov 4:822:8Is. 3:11Ier. 6:19
cu rodul umbletelor lor

și se vor sătura cu sfaturile lor.

32Căci împotrivirea proștilor îi ucide

și liniștea nebunilor îi pierde,

33dar cel ce

1:33
Ps. 25:12,13
m-ascultă va locui fără grijă,

va trăi liniștit

1:33
Ps. 112:7
și fără să se teamă de vreun rău.”

2

Îndemn la căutarea înţelepciunii

21Fiule, dacă vei primi cuvintele mele,

dacă vei păstra

2:1
Cap. 4:21;
cu tine învăţăturile mele,

2dacă vei lua aminte la înţelepciune

și dacă-ţi vei pleca inima la pricepere,

3dacă vei cere înţelepciune

și dacă te vei ruga pentru pricepere,

4dacă o vei căuta

2:4
Cap. 3:14.
ca argintul

și vei umbla după ea ca după o comoară,

5atunci vei înţelege frica de Domnul

și vei găsi cunoștinţa lui Dumnezeu.

6Căci

2:6
1 Împ. 3:9,12Iac. 1:5
Domnul dă înţelepciune;

din gura Lui iese cunoștinţă și pricepere.

7El dă izbândă celor fără prihană,

dă un scut

2:7
Ps. 84:11
celor ce umblă în nevinovăţie.

8Ocrotește cărările neprihănirii

și păzește

2:8
1 Sam. 2:9Ps. 66:9
calea credincioșilor Lui.

9Atunci vei înţelege dreptatea, judecata,

nepărtinirea, toate căile care duc la bine.

Înţelepciunea ne ferește de cei amăgitori

10Căci înţelepciunea va veni în inima ta

și cunoștinţa va fi desfătarea sufletului tău;

11chibzuinţa

2:11
Cap. 6:22.
va veghea asupra ta,

priceperea te va păzi,

12ca să te scape de calea cea rea,

de omul care ţine cuvântări stricate,

13de cei ce părăsesc cărările adevărate,

ca să umble

2:13
Ioan 3:19,20
pe drumuri întunecoase,

14care se bucură

2:14
Cap. 10:23.
să facă răul

și își pun plăcerea

2:14
Rom. 1:32
în răutate,

15care

2:15
Ps. 125:5
umblă pe cărări strâmbe

și apucă pe drumuri sucite;

16ca să te scape și de nevasta

2:16
Cap. 5:20.
altuia,

de străina

2:16
Cap. 5:3;
care întrebuinţează vorbe ademenitoare,

17care părăsește

2:17
Mal. 2:14,15
pe bărbatul tinereţii ei

și uită legământul Dumnezeului ei.

18Căci casa

2:18
Cap. 7:27.
ei coboară la moarte

și drumul ei duce la cei morţi:

19niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce

și nu mai găsește cărările vieţii.

20De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine

și să ţii cărările celor neprihăniţi!

21Căci oamenii

2:21
Ps. 37:29
fără prihană vor locui ţara

și oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea,

22dar cei răi

2:22
Iov 18:17Ps. 37:28
104:35
vor fi nimiciţi din ţară

și cei necredincioși vor fi smulși din ea.

3

Folosul temerii de Dumnezeu și al înţelepciunii

31Fiule, nu uita învăţăturile mele

și păstrează în inima

3:1
Deut. 8:1
30:16,20
ta sfaturile mele!

2Căci ele îţi vor lungi zilele și anii vieţii tale

și-ţi vor aduce multă pace

3:2
Ps. 119:165
.

3Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia:

leagă-ţi-le

3:3
Exod 13:9Deut. 6:87:3
la gât,

scrie-le

3:3
Ier. 17:12 Cor. 3:3
pe tăbliţa inimii tale!

4Și, astfel, vei căpăta trecere

3:4
Ps. 111:101 Sam. 2:26Luca 2:52Fapte 2:47Rom. 14:18
și minte sănătoasă

înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.

5Încrede-te

3:5
Ps. 37:3,5
în Domnul din toată inima ta

și nu

3:5
Ier. 9:23
te bizui pe înţelepciunea ta!

6Recunoaște-L

3:6
1 Cron. 28:9
în toate căile tale,

și El îţi va netezi

3:6
Ier. 10:23
cărările.

7Nu te socoti singur

3:7
Rom. 12:16
înţelept;

teme-te

3:7
Iov 1:1
de Domnul și abate-te de la rău!

8Aceasta va aduce sănătate trupului tău

și răcorire oaselor

3:8
Iov 21:24
tale.

9Cinstește

3:9
Exod 22:29
23:19
34:26Deut. 26:2Mal. 3:10Luca 14:13
pe Domnul cu averile tale

și cu cele dintâi roade din tot venitul tău,

10căci

3:10
Deut. 28:8
atunci grânarele îţi vor fi pline de belșug

și teascurile tale vor geme de must.

Fericirea și înţelepciunea adevărată

11Fiule

3:11
Iov 5:17Ps. 94:12Evr. 12:5,6Apoc. 3:19
, nu dispreţui mustrarea Domnului

și nu te mâhni de pedepsele Lui!

12Căci Domnul mustră pe cine iubește,

ca un părinte

3:12
Deut. 8:5
pe copilul pe care-l iubește!

13Ferice

3:13
Cap. 8:34,35.
de omul care găsește înţelepciunea

și de omul care capătă pricepere!

14Căci câștigul

3:14
Iov 28:13Ps. 19:10
pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului,

și venitul adus de ea este mai de preţ decât aurul;

15ea este mai de preţ decât mărgăritarele

și toate comorile

3:15
Mat. 13:44
tale nu se pot asemui cu ea.

16În dreapta ei este o viaţă lungă

3:16
Cap. 8:18.
;

în stânga ei, bogăţie și slavă.

17Căile

3:17
Mat. 11:29,30
ei sunt niște căi plăcute

și toate cărările ei sunt niște cărări pașnice.

18Ea este un pom de

3:18
Gen. 2:9
3:22
viaţă pentru cei ce o apucă,

și cei ce o au sunt fericiţi.

19Prin înţelepciune a întemeiat Domnul

3:19
Ps. 104:24
136:5Ier. 10:12
51:15
pământul

și prin pricepere a întărit El cerurile;

20prin știinţa

3:20
Gen. 1:9
Lui s-au deschis adâncurile

și strecoară norii

3:20
Deut. 33:28Iov 36:28
roua.

21Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi:

păstrează înţelepciunea și chibzuinţa,

22căci ele vor fi viaţa sufletului tău

și podoaba

3:22
Cap. 1:9.
gâtului tău!

23Atunci

3:23
Ps. 37:24
91:11,12
vei merge cu încredere pe drumul tău,

și piciorul nu ţi se va poticni.

24Când

3:24
Lev. 26:6Ps. 3:5
4:8
te vei culca, vei fi fără teamă,

și când vei dormi, somnul îţi va fi dulce.

25Nu te teme nici de spaimă năprasnică

3:25
Ps. 91:5
112:7
,

nici de o năvălire din partea celor răi,

26căci Domnul va fi nădejdea ta

și El îţi va păzi piciorul de cădere.

Îndemnuri la o bună vieţuire

27Nu opri o binefacere

3:27
Rom. 13:7Gal. 6:10
celui ce are nevoie de ea,

când poţi s-o faci.

28Nu

3:28
Lev. 19:13Deut. 24:15
zice aproapelui tău: „Du-te și vino iarăși;

îţi voi da mâine”,

când ai de unde să dai!

29Nu gândi rău împotriva aproapelui tău,

când locuiește liniștit lângă tine!

30Nu te certa

3:30
Rom. 12:18
fără pricină cu cineva,

când nu ţi-a făcut niciun rău!

31Nu pizmui pe omul asupritor

3:31
Ps. 37:1
73:3

și nu alege niciuna din căile lui!

32Căci Domnul urăște pe oamenii stricaţi,

dar este prieten cu cei fără prihană

3:32
Ps. 25:14
.

33Blestemul

3:33
Lev. 26:14Ps. 37:22Zah. 5:4Mal. 2:2
Domnului este în casa celui rău,

dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvântează

3:33
Ps. 1:3
.

34Când are a face cu cei batjocoritori,

Își bate joc de ei,

dar celor smeriţi

3:34
Iac. 4:61 Pet. 3:5
le dă har.

35Înţelepţii vor moșteni slava,

dar partea celor nebuni este rușinea.