Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Îndemn la căutarea înţelepciunii

21Fiule, dacă vei primi cuvintele mele,

dacă vei păstra

2:1
Cap. 4:21;
7:1
cu tine învăţăturile mele,

2dacă vei lua aminte la înţelepciune

și dacă-ţi vei pleca inima la pricepere,

3dacă vei cere înţelepciune

și dacă te vei ruga pentru pricepere,

4dacă o vei căuta

2:4
Cap. 3:14.
Mat. 13:44
ca argintul

și vei umbla după ea ca după o comoară,

5atunci vei înţelege frica de Domnul

și vei găsi cunoștinţa lui Dumnezeu.

6Căci

2:6
1 Împ. 3:9,12Iac. 1:5
Domnul dă înţelepciune;

din gura Lui iese cunoștinţă și pricepere.

7El dă izbândă celor fără prihană,

dă un scut

2:7
Ps. 84:11
celor ce umblă în nevinovăţie.

8Ocrotește cărările neprihănirii

și păzește

2:8
1 Sam. 2:9Ps. 66:9
calea credincioșilor Lui.

9Atunci vei înţelege dreptatea, judecata,

nepărtinirea, toate căile care duc la bine.

Înţelepciunea ne ferește de cei amăgitori

10Căci înţelepciunea va veni în inima ta

și cunoștinţa va fi desfătarea sufletului tău;

11chibzuinţa

2:11
Cap. 6:22.

va veghea asupra ta,

priceperea te va păzi,

12ca să te scape de calea cea rea,

de omul care ţine cuvântări stricate,

13de cei ce părăsesc cărările adevărate,

ca să umble

2:13
Ioan 3:19,20
pe drumuri întunecoase,

14care se bucură

2:14
Cap. 10:23.
Ier. 11:15
să facă răul

și își pun plăcerea

2:14
Rom. 1:32
în răutate,

15care

2:15
Ps. 125:5
umblă pe cărări strâmbe

și apucă pe drumuri sucite;

16ca să te scape și de nevasta

2:16
Cap. 5:20.

altuia,

de străina

2:16
Cap. 5:3;
6:24
7:5
care întrebuinţează vorbe ademenitoare,

17care părăsește

2:17
Mal. 2:14,15
pe bărbatul tinereţii ei

și uită legământul Dumnezeului ei.

18Căci casa

2:18
Cap. 7:27.

ei coboară la moarte

și drumul ei duce la cei morţi:

19niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce

și nu mai găsește cărările vieţii.

20De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine

și să ţii cărările celor neprihăniţi!

21Căci oamenii

2:21
Ps. 37:29
fără prihană vor locui ţara

și oamenii neîntinaţi vor rămâne în ea,

22dar cei răi

2:22
Iov 18:17Ps. 37:28
104:35
vor fi nimiciţi din ţară

și cei necredincioși vor fi smulși din ea.