Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

191Mai mult preţuiește

19:1
Cap. 28:6.
săracul care umblă în neprihănirea lui

decât un bogat cu buze stricate și nebun.

2Lipsa de știinţă este o pagubă pentru cineva

și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău.

3Nebunia omului îi sucește calea

și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima

19:3
Ps. 37:7
lui.

4Bogăţia

19:4
Cap. 14:20.
aduce un mare număr de prieteni,

dar săracul este părăsit de prietenul lui.

5Martorul

19:5
Vers. 9.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni nu va scăpa.

6Omul darnic are mulţi

19:6
Cap. 29:26.
lingușitori

și toţi

19:6
Cap. 17:8;
sunt prieteni cu cel ce dă daruri.

7Toţi

19:7
Cap. 14:20.
fraţii săracului îl urăsc;

cu cât mai mult se

19:7
Ps. 38:11
depărtează prietenii lui de el!

El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuţi.

8Cine capătă înţelepciune își iubește sufletul;

cine păstrează priceperea găsește

19:8
Cap. 16:20.
fericirea.

9Martorul

19:9
Vers. 5.
mincinos nu rămâne nepedepsit

și cel ce spune minciuni va pieri.

10Unui nebun nu-i șade bine să trăiască în desfătări,

cu atât mai puţin unui rob

19:10
Cap. 30:22.
, să stăpânească peste voievozi.

11Înţelepciunea

19:11
Cap. 14:29.
face pe om răbdător

și

19:11
Cap. 16:32.
este o cinste pentru el să uite greșelile.

12Mânia împăratului este ca

19:12
Cap. 16:14,15;
răcnetul unui leu

și bunăvoinţa lui este ca roua pe iarbă.

13Un fiu

19:13
Cap. 10:1;
nebun este o nenorocire pentru tatăl său,

și

19:13
Cap. 21:9,19;
o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură întruna.

14Casa

19:14
2 Cor. 12:14
și averea le moștenim de la părinţi,

dar o

19:14
Cap. 18:22.
nevastă pricepută este un dar de la Domnul.

15Lenea

19:15
Cap. 6:9.
te cufundă într-un somn adânc

și sufletul molatic suferă

19:15
Cap. 10:4;
de foame.

16Cine

19:16
Luca 10:28
11:28
păzește porunca își păzește sufletul;

cine nu veghează asupra căii sale va muri.

17Cine

19:17
Cap. 28:27.
are milă de sărac împrumută pe Domnul,

și El îi va răsplăti binefacerea.

18Pedepsește-ţi

19:18
Cap. 13:24;
fiul, căci tot mai este nădejde,

dar nu dori să-l omori!

19Cel pe care-l apucă mânia trebuie să-și ia pedeapsa;

căci, dacă-l scoţi din ea, va trebui să mai faci o dată lucrul acesta.

20Ascultă sfaturile și primește învăţătura,

ca să

19:20
Ps. 37:37
fii înţelept pe viitor!

21Omul face multe

19:21
Iov 23:13Ps. 33:10,11Is. 14:26,27
46:10Fapte 5:39Evr. 6:17
planuri în inima lui,

dar hotărârea Domnului, aceea se împlinește.

22Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui;

și mai mult preţuiește un sărac decât un mincinos.

23Frica

19:23
1 Tim. 4:8
de Domnul duce la viaţă,

și cel ce o are petrece noaptea sătul,

fără să fie cercetat de nenorocire.

24Leneșul

19:24
Cap. 15:19;
își vâră mâna în strachină

și n-o duce înapoi la gură.

25Lovește

19:25
Cap. 21:11.
pe batjocoritor și prostul se
19:25
Deut. 13:11
va face înţelept;

mustră

19:25
Cap. 9:8.
pe omul priceput și va înţelege știinţa!

26Cine jefuiește pe tatăl său și izgonește pe mama sa

este un fiu

19:26
Cap. 17:2.
care aduce rușine și ocară.

27Încetează, fiule, să mai asculţi învăţătura,

dacă ea te depărtează de învăţăturile înţelepte.

28Un martor stricat își bate joc de dreptate

și gura

19:28
Iov 15:16
20:12,13
34:7
celor răi înghite nelegiuirea.

29Pedepsele sunt pregătite pentru batjocoritori

și loviturile

19:29
Cap. 10:13;
, pentru spinările nebunilor.

20

201Vinul este

20:1
Gen. 9:21Is. 28:7Osea 4:11
batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase;

oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

2Frica pe care o insuflă împăratul este ca

20:2
Cap. 16:14;
răcnetul unui leu;

cine îl supără păcătuiește

20:2
Cap. 8:36.
împotriva sa însuși.

3Este o cinste

20:3
Cap. 17:14.
pentru om să se ferească de certuri;

dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.

4Toamna

20:4
Cap. 10:4;
, leneșul nu ară;

la secerat, ar vrea să strângă roade, dar

20:4
Cap. 19:15.
nu este nimic!

5Sfaturile în inima omului sunt ca

20:5
Cap. 18:4.
niște ape adânci,

dar omul priceput știe să scoată din ele.

6Mulţi

20:6
Cap. 25:14.
oameni își trâmbiţează bunătatea;

dar cine poate găsi un om

20:6
Ps. 12:1Luca 18:8
credincios?

7Cel neprihănit umblă în

20:7
2 Cor. 1:12
neprihănirea lui;

ferice

20:7
Ps. 37:26
112:2
de copiii lui după el!

8Împăratul

20:8
Vers. 26.
care șade pe scaunul de domnie al dreptăţii

risipește orice rău cu privirea lui.

9Cine

20:9
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Iov 14:4Ps. 51:5Ecl. 7:201 Cor. 4:41 Ioan 1:8
poate zice: „Mi-am curăţit inima,

sunt curat de păcatul meu”?

10Două feluri de greutăţi

20:10
Deut. 25:1316:11Mica 6:10,11
și două feluri de măsuri

sunt o scârbă înaintea Domnului.

11Copilul lasă să se vadă încă

20:11
Mat. 7:16
din faptele lui

dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană.

12Urechea care aude

20:12
Exod 4:11Ps. 94:9
și ochiul care vede,

și pe una, și pe celălalt, Domnul le-a făcut.

13Nu

20:13
Cap. 6:9;
iubi somnul, căci vei ajunge sărac;

deschide ochii și te vei sătura de pâine!

14„Rău! Rău!” zice cumpărătorul

și, plecând, se fericește.

15Este aur și sunt multe mărgăritare;

dar buzele înţelepte sunt un lucru

20:15
Iov 28:12,16-198:11
scump.

16Ia-i

20:16
Cap. 22:26,27;
haina, căci s-a pus chezaș pentru altul;

și ţine-l zălog pentru alţii!

17Pâinea minciunii este dulce

20:17
Cap. 9:17.
omului,

dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș.

18Planurile se pun la cale prin

20:18
Cap. 15:22;
sfat.

20:18
Luca 14:31
războiul cu chibzuinţă!

19Cine

20:19
Cap. 11:13.
umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse,

și cu cel ce nu-și poate ţine gura

20:19
Rom. 16:18
să nu te amesteci.

20Dacă cineva

20:20
Exod 21:17Lev. 20:9Mat. 15:4
blestemă pe tatăl său și pe mama sa,

i se va stinge lumina

20:20
Iov 18:5,6
în mijlocul întunericului.

21O moștenire

20:21
Cap. 28:20.
repede câștigată de la început

nu va fi binecuvântată la

20:21
Hab. 2:6
sfârșit.

22Nu

20:22
Deut. 32:35Rom. 12:17,191 Tes. 5:151 Pet. 3:9
zice: „Îi voi întoarce eu răul!”

Nădăjduiește

20:22
2 Sam. 16:12
în Domnul, și El te va ajuta.

23Domnul urăște

20:23
Vers. 10.
două feluri de greutăţi,

și cântarul mincinos nu este un lucru bun.

24Domnul

20:24
Ps. 37:23Ier. 10:23
îndreaptă pașii omului,

dar ce înţelege omul din calea sa?

25Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă

și, abia după

20:25
Ecl. 5:4,5
ce a făcut juruinţa, să se gândească.

26Un împărat

20:26
Ps. 101:5
înţelept vântură pe cei răi

și trece cu roata peste ei.

27Suflarea omului este o lumină

20:27
1 Cor. 2:11
a Domnului,

care pătrunde până în fundul măruntaielor.

28Bunătatea

20:28
Ps. 101:1
și credincioșia păzesc pe împărat,

și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate.

29Slava tinerilor este tăria,

dar podoaba

20:29
Cap. 16:31.
bătrânilor sunt perii albi.

30Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile

și vânătăile până la rană.

21

211Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului,

pe care îl îndreaptă încotro vrea.

2Omul

21:2
Cap. 16:2.
socotește că toate căile lui sunt fără prihană,

dar

21:2
Cap. 24:12.
Cel ce cercetează inimile este Domnul.

3A

21:3
1 Sam. 15:22Ps. 50:8Is. 1:11Osea 6:6Mica 6:7,8
face dreptate și judecată

este mai plăcut Domnului decât jertfele.

4Privirile

21:4
Cap. 6:17.
trufașe și inima îngâmfată,

această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat.

5Planurile

21:5
Cap. 10:4;
omului harnic nu duc decât la belșug,

dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

6Comorile câștigate

21:6
Cap. 10:2;
cu o limbă mincinoasă

sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.

7Silnicia celor răi îi mătură,

pentru că nu vor să facă ce este drept.

8Cel vinovat merge pe căi sucite,

dar cel nevinovat face ce este bine.

9Mai

21:9
Vers. 19. Cap. 19:13;
bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș

decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.

10Sufletul

21:10
Iac. 4:5
celui rău dorește răul,

semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.

11Când

21:11
Cap. 19:25.
este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept;

și când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă știinţa.

12Cel neprihănit

21:12
Mat. 7:2
18:30Iac. 2:13
se uită la casa celui rău

și vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire.

13Cine își astupă urechea la strigătul săracului,

nici el nu va căpăta răspuns când va striga.

14Un dar

21:14
Cap. 17:8,23;
făcut în taină potolește mânia

și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie.

15Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,

dar

21:15
Cap. 10:29.
pentru cei ce fac răul este o groază.

16Omul care se abate de la calea înţelepciunii

se va odihni în adunarea celor morţi.

17Cine iubește petrecerile va duce lipsă

și cine iubește vinul și untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţește.

18Cel rău slujește ca preţ de răscumpărare

21:18
Cap. 11:8.
pentru cel neprihănit,

și cel stricat, pentru oamenii fără prihană.

19Mai

21:19
Vers. 9.
bine să locuiești într-un pământ pustiu

decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă.

20Comori

21:20
Ps. 112:3Mat. 25:3,4
de preţ și untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept,

dar omul fără minte le risipește.

21Cine

21:21
Cap. 15:9.
urmărește neprihănirea și bunătatea

găsește viaţă, neprihănire și slavă.

22Înţeleptul cucerește cetatea

21:22
Ecl. 9:14
vitejilor

și doboară puterea în care se încredeau.

23Cine

21:23
Cap. 12:13;
își păzește gura și limba

își scutește sufletul de multe necazuri.

24Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor:

el lucrează cu aprinderea îngâmfării.

25Poftele leneșului

21:25
Cap. 13:4.
îl omoară,

pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.

26Toată ziua o duce numai în pofte,

dar cel

21:26
Ps. 37:26
112:9
neprihănit dă fără zgârcenie.

27Jertfa

21:27
Ps. 50:9Is. 66:3Ier. 6:20Amos 5:22
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.

28Martorul

21:28
Cap. 19:5,9.
mincinos va pieri,

dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.

29Cel rău ia o înfăţișare nerușinată,

dar omul fără prihană își îmbunătăţește calea.

30Nici

21:30
Is. 8:9,10Ier. 9:23Fapte 5:39
înţelepciunea, nici priceperea,

nici sfatul n-ajută împotriva Domnului.

31Calul

21:31
Ps. 20:7
33:17Is. 31:1
este pregătit pentru ziua bătăliei,

dar biruinţa

21:31
Ps. 3:8
este a Domnului.