Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

201Vinul este

20:1
Gen. 9:21Is. 28:7Osea 4:11
batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase;

oricine se îmbată cu ele nu este înţelept.

2Frica pe care o insuflă împăratul este ca

20:2
Cap. 16:14;
răcnetul unui leu;

cine îl supără păcătuiește

20:2
Cap. 8:36.
împotriva sa însuși.

3Este o cinste

20:3
Cap. 17:14.
pentru om să se ferească de certuri;

dar orice nebun se lasă stăpânit de aprindere.

4Toamna

20:4
Cap. 10:4;
, leneșul nu ară;

la secerat, ar vrea să strângă roade, dar

20:4
Cap. 19:15.
nu este nimic!

5Sfaturile în inima omului sunt ca

20:5
Cap. 18:4.
niște ape adânci,

dar omul priceput știe să scoată din ele.

6Mulţi

20:6
Cap. 25:14.
oameni își trâmbiţează bunătatea;

dar cine poate găsi un om

20:6
Ps. 12:1Luca 18:8
credincios?

7Cel neprihănit umblă în

20:7
2 Cor. 1:12
neprihănirea lui;

ferice

20:7
Ps. 37:26
112:2
de copiii lui după el!

8Împăratul

20:8
Vers. 26.
care șade pe scaunul de domnie al dreptăţii

risipește orice rău cu privirea lui.

9Cine

20:9
1 Împ. 8:462 Cron. 6:36Iov 14:4Ps. 51:5Ecl. 7:201 Cor. 4:41 Ioan 1:8
poate zice: „Mi-am curăţit inima,

sunt curat de păcatul meu”?

10Două feluri de greutăţi

20:10
Deut. 25:1316:11Mica 6:10,11
și două feluri de măsuri

sunt o scârbă înaintea Domnului.

11Copilul lasă să se vadă încă

20:11
Mat. 7:16
din faptele lui

dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană.

12Urechea care aude

20:12
Exod 4:11Ps. 94:9
și ochiul care vede,

și pe una, și pe celălalt, Domnul le-a făcut.

13Nu

20:13
Cap. 6:9;
iubi somnul, căci vei ajunge sărac;

deschide ochii și te vei sătura de pâine!

14„Rău! Rău!” zice cumpărătorul

și, plecând, se fericește.

15Este aur și sunt multe mărgăritare;

dar buzele înţelepte sunt un lucru

20:15
Iov 28:12,16-198:11
scump.

16Ia-i

20:16
Cap. 22:26,27;
haina, căci s-a pus chezaș pentru altul;

și ţine-l zălog pentru alţii!

17Pâinea minciunii este dulce

20:17
Cap. 9:17.
omului,

dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș.

18Planurile se pun la cale prin

20:18
Cap. 15:22;
sfat.

20:18
Luca 14:31
războiul cu chibzuinţă!

19Cine

20:19
Cap. 11:13.
umblă cu bârfeli dă pe faţă lucrurile ascunse,

și cu cel ce nu-și poate ţine gura

20:19
Rom. 16:18
să nu te amesteci.

20Dacă cineva

20:20
Exod 21:17Lev. 20:9Mat. 15:4
blestemă pe tatăl său și pe mama sa,

i se va stinge lumina

20:20
Iov 18:5,6
în mijlocul întunericului.

21O moștenire

20:21
Cap. 28:20.
repede câștigată de la început

nu va fi binecuvântată la

20:21
Hab. 2:6
sfârșit.

22Nu

20:22
Deut. 32:35Rom. 12:17,191 Tes. 5:151 Pet. 3:9
zice: „Îi voi întoarce eu răul!”

Nădăjduiește

20:22
2 Sam. 16:12
în Domnul, și El te va ajuta.

23Domnul urăște

20:23
Vers. 10.
două feluri de greutăţi,

și cântarul mincinos nu este un lucru bun.

24Domnul

20:24
Ps. 37:23Ier. 10:23
îndreaptă pașii omului,

dar ce înţelege omul din calea sa?

25Este o cursă pentru om să facă în pripă o făgăduinţă sfântă

și, abia după

20:25
Ecl. 5:4,5
ce a făcut juruinţa, să se gândească.

26Un împărat

20:26
Ps. 101:5
înţelept vântură pe cei răi

și trece cu roata peste ei.

27Suflarea omului este o lumină

20:27
1 Cor. 2:11
a Domnului,

care pătrunde până în fundul măruntaielor.

28Bunătatea

20:28
Ps. 101:1
și credincioșia păzesc pe împărat,

și el își întărește scaunul de domnie prin bunătate.

29Slava tinerilor este tăria,

dar podoaba

20:29
Cap. 16:31.
bătrânilor sunt perii albi.

30Mijloacele de vindecare pentru cel rău sunt bătăile

și vânătăile până la rană.

21

211Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului,

pe care îl îndreaptă încotro vrea.

2Omul

21:2
Cap. 16:2.
socotește că toate căile lui sunt fără prihană,

dar

21:2
Cap. 24:12.
Cel ce cercetează inimile este Domnul.

3A

21:3
1 Sam. 15:22Ps. 50:8Is. 1:11Osea 6:6Mica 6:7,8
face dreptate și judecată

este mai plăcut Domnului decât jertfele.

4Privirile

21:4
Cap. 6:17.
trufașe și inima îngâmfată,

această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat.

5Planurile

21:5
Cap. 10:4;
omului harnic nu duc decât la belșug,

dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

6Comorile câștigate

21:6
Cap. 10:2;
cu o limbă mincinoasă

sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.

7Silnicia celor răi îi mătură,

pentru că nu vor să facă ce este drept.

8Cel vinovat merge pe căi sucite,

dar cel nevinovat face ce este bine.

9Mai

21:9
Vers. 19. Cap. 19:13;
bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș

decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.

10Sufletul

21:10
Iac. 4:5
celui rău dorește răul,

semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.

11Când

21:11
Cap. 19:25.
este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept;

și când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă știinţa.

12Cel neprihănit

21:12
Mat. 7:2
18:30Iac. 2:13
se uită la casa celui rău

și vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire.

13Cine își astupă urechea la strigătul săracului,

nici el nu va căpăta răspuns când va striga.

14Un dar

21:14
Cap. 17:8,23;
făcut în taină potolește mânia

și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie.

15Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,

dar

21:15
Cap. 10:29.
pentru cei ce fac răul este o groază.

16Omul care se abate de la calea înţelepciunii

se va odihni în adunarea celor morţi.

17Cine iubește petrecerile va duce lipsă

și cine iubește vinul și untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţește.

18Cel rău slujește ca preţ de răscumpărare

21:18
Cap. 11:8.
pentru cel neprihănit,

și cel stricat, pentru oamenii fără prihană.

19Mai

21:19
Vers. 9.
bine să locuiești într-un pământ pustiu

decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă.

20Comori

21:20
Ps. 112:3Mat. 25:3,4
de preţ și untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept,

dar omul fără minte le risipește.

21Cine

21:21
Cap. 15:9.
urmărește neprihănirea și bunătatea

găsește viaţă, neprihănire și slavă.

22Înţeleptul cucerește cetatea

21:22
Ecl. 9:14
vitejilor

și doboară puterea în care se încredeau.

23Cine

21:23
Cap. 12:13;
își păzește gura și limba

își scutește sufletul de multe necazuri.

24Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor:

el lucrează cu aprinderea îngâmfării.

25Poftele leneșului

21:25
Cap. 13:4.
îl omoară,

pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.

26Toată ziua o duce numai în pofte,

dar cel

21:26
Ps. 37:26
112:9
neprihănit dă fără zgârcenie.

27Jertfa

21:27
Ps. 50:9Is. 66:3Ier. 6:20Amos 5:22
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.

28Martorul

21:28
Cap. 19:5,9.
mincinos va pieri,

dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.

29Cel rău ia o înfăţișare nerușinată,

dar omul fără prihană își îmbunătăţește calea.

30Nici

21:30
Is. 8:9,10Ier. 9:23Fapte 5:39
înţelepciunea, nici priceperea,

nici sfatul n-ajută împotriva Domnului.

31Calul

21:31
Ps. 20:7
33:17Is. 31:1
este pregătit pentru ziua bătăliei,

dar biruinţa

21:31
Ps. 3:8
este a Domnului.

22

221Un nume

22:1
Ecl. 7:1
bun este mai de dorit decât o bogăţie mare

și a fi iubit preţuiește mai mult decât argintul și aurul.

2Bogatul

22:2
Cap. 29:13.
și săracul se întâlnesc:

Domnul

22:2
Iov 31:15
i-a făcut și pe unul, și pe altul.

3Omul

22:3
Cap. 14:16;
chibzuit vede nenorocirea și se ascunde,

dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiţi.

4Răsplata

22:4
Ps. 112:3Mat. 6:33
smereniei, a fricii de Domnul,

este bogăţia, slava și viaţa.

5Spini

22:5
Cap. 15:19.
și curse sunt pe calea omului stricat:

cel

22:5
1 Ioan 5:18
ce-și păzește sufletul se depărtează de ele.

6Învaţă

22:6
Efes. 6:42 Tim. 3:15
pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,

și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

7Bogatul

22:7
Iac. 2:6
stăpânește peste cei săraci,

și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.

8Cine

22:8
Iov 4:8Osea 10:13
seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera,

și nuiaua nelegiuirii lui este gata.

9Omul milostiv

22:9
2 Cor. 9:6
va fi binecuvântat,

pentru că dă săracului din pâinea lui.

10Izgonește

22:10
Gen. 21:9,10Ps. 101:5
pe batjocoritor și cearta se va sfârși,

neînţelegerile și ocările vor înceta.

11Cine

22:11
Ps. 101:6
iubește curăţia inimii

și are bunăvoinţa pe buze este prieten cu împăratul.

12Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știinţă,

dar înfruntă cuvintele celui stricat.

13Leneșul

22:13
Cap. 26:13.
zice: „Afară este un leu,

care m-ar putea ucide pe uliţă!”

14Gura

22:14
Cap. 2:16;
curvelor este o groapă adâncă;

pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela

22:14
Ecl. 7:26
cade în ea.

15Nebunia este lipită de inima copilului,

dar nuiaua

22:15
Cap. 13:24;
certării o va dezlipi de el.

16Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuţia

va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă.

17Pleacă-ţi urechea și ascultă cuvintele înţelepţilor

și ia învăţătura mea în inimă!

18Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău

și să-ţi fie toate deodată pe buze.

19Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,

vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.

20N-am așternut eu oare în scris pentru tine

sfaturi

22:20
Cap. 8:6.
și cugetări,

21ca

22:21
Luca 1:3,4
să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate,

ca

22:21
1 Pet. 3:15
să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?

22Nu

22:22
Exod 23:6Iov 31:16,21
despuia pe sărac, pentru că este sărac,

și nu asupri

22:22
Zah. 7:10Mal. 3:5
pe nenorocitul care stă la poartă!

23Căci

22:23
1 Sam. 24:12
25:39Ps. 12:5
35:1,10
68:5
140:12Ier. 51:36
Domnul le va apăra pricina lor

și va despuia viaţa celor ce-i despoaie.

24Nu te împrieteni cu omul mânios

și nu te însoţi cu omul iute la mânie,

25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui

și să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.

26Nu

22:26
Cap. 6:1;
fi printre cei ce pun chezășii,

printre cei ce dau zălog pentru datorii!

27Căci, dacă n-ai cu ce să plătești,

pentru ce ai voi să ţi

22:27
Cap. 20:16.
se ia patul de sub tine?

28Nu

22:28
Deut. 19:14
27:17
muta hotarul cel vechi,

pe care l-au așezat părinţii tăi!

29Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi,

nu lângă oamenii de rând.