Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

211Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului,

pe care îl îndreaptă încotro vrea.

2Omul

21:2
Cap. 16:2.

socotește că toate căile lui sunt fără prihană,

dar

21:2
Cap. 24:12.
Luca 16:15
Cel ce cercetează inimile este Domnul.

3A

21:3
1 Sam. 15:22Ps. 50:8Is. 1:11Osea 6:6Mica 6:7,8
face dreptate și judecată

este mai plăcut Domnului decât jertfele.

4Privirile

21:4
Cap. 6:17.

trufașe și inima îngâmfată,

această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat.

5Planurile

21:5
Cap. 10:4;
13:4
omului harnic nu duc decât la belșug,

dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

6Comorile câștigate

21:6
Cap. 10:2;
13:11
20:212 Pet. 2:3
cu o limbă mincinoasă

sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.

7Silnicia celor răi îi mătură,

pentru că nu vor să facă ce este drept.

8Cel vinovat merge pe căi sucite,

dar cel nevinovat face ce este bine.

9Mai

21:9
Vers. 19. Cap. 19:13;
25:24
27:15
bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș

decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.

10Sufletul

21:10
Iac. 4:5
celui rău dorește răul,

semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.

11Când

21:11
Cap. 19:25.

este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept;

și când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă știinţa.

12Cel neprihănit

21:12
Mat. 7:2
18:30Iac. 2:13
se uită la casa celui rău

și vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire.

13Cine își astupă urechea la strigătul săracului,

nici el nu va căpăta răspuns când va striga.

14Un dar

21:14
Cap. 17:8,23;
18:16
făcut în taină potolește mânia

și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie.

15Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,

dar

21:15
Cap. 10:29.

pentru cei ce fac răul este o groază.

16Omul care se abate de la calea înţelepciunii

se va odihni în adunarea celor morţi.

17Cine iubește petrecerile va duce lipsă

și cine iubește vinul și untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţește.

18Cel rău slujește ca preţ de răscumpărare

21:18
Cap. 11:8.
Is. 43:3,4
pentru cel neprihănit,

și cel stricat, pentru oamenii fără prihană.

19Mai

21:19
Vers. 9.

bine să locuiești într-un pământ pustiu

decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă.

20Comori

21:20
Ps. 112:3Mat. 25:3,4
de preţ și untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept,

dar omul fără minte le risipește.

21Cine

21:21
Cap. 15:9.
Mat. 5:6
urmărește neprihănirea și bunătatea

găsește viaţă, neprihănire și slavă.

22Înţeleptul cucerește cetatea

21:22
Ecl. 9:14
vitejilor

și doboară puterea în care se încredeau.

23Cine

21:23
Cap. 12:13;
13:3
18:21Iac. 3:2
își păzește gura și limba

își scutește sufletul de multe necazuri.

24Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor:

el lucrează cu aprinderea îngâmfării.

25Poftele leneșului

21:25
Cap. 13:4.

îl omoară,

pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.

26Toată ziua o duce numai în pofte,

dar cel

21:26
Ps. 37:26
112:9
neprihănit dă fără zgârcenie.

27Jertfa

21:27
Ps. 50:9Is. 66:3Ier. 6:20Amos 5:22
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.

28Martorul

21:28
Cap. 19:5,9.

mincinos va pieri,

dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.

29Cel rău ia o înfăţișare nerușinată,

dar omul fără prihană își îmbunătăţește calea.

30Nici

21:30
Is. 8:9,10Ier. 9:23Fapte 5:39
înţelepciunea, nici priceperea,

nici sfatul n-ajută împotriva Domnului.

31Calul

21:31
Ps. 20:7
33:17Is. 31:1
este pregătit pentru ziua bătăliei,

dar biruinţa

21:31
Ps. 3:8
este a Domnului.