Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

211Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului,

pe care îl îndreaptă încotro vrea.

2Omul

21:2
Cap. 16:2.
socotește că toate căile lui sunt fără prihană,

dar

21:2
Cap. 24:12.
Cel ce cercetează inimile este Domnul.

3A

21:3
1 Sam. 15:22Ps. 50:8Is. 1:11Osea 6:6Mica 6:7,8
face dreptate și judecată

este mai plăcut Domnului decât jertfele.

4Privirile

21:4
Cap. 6:17.
trufașe și inima îngâmfată,

această candelă a celor răi, nu sunt decât păcat.

5Planurile

21:5
Cap. 10:4;
omului harnic nu duc decât la belșug,

dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.

6Comorile câștigate

21:6
Cap. 10:2;
cu o limbă mincinoasă

sunt o deșertăciune care fuge, și ele duc la moarte.

7Silnicia celor răi îi mătură,

pentru că nu vor să facă ce este drept.

8Cel vinovat merge pe căi sucite,

dar cel nevinovat face ce este bine.

9Mai

21:9
Vers. 19. Cap. 19:13;
bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș

decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare.

10Sufletul

21:10
Iac. 4:5
celui rău dorește răul,

semenul lui n-are nicio trecere înaintea lui.

11Când

21:11
Cap. 19:25.
este pedepsit batjocoritorul, prostul se face înţelept;

și când se dă învăţătură celui înţelept, el capătă știinţa.

12Cel neprihănit

21:12
Mat. 7:2
18:30Iac. 2:13
se uită la casa celui rău

și vede ce repede sunt aruncaţi cei răi în nenorocire.

13Cine își astupă urechea la strigătul săracului,

nici el nu va căpăta răspuns când va striga.

14Un dar

21:14
Cap. 17:8,23;
făcut în taină potolește mânia

și o mită dată pe ascuns potolește cea mai puternică mânie.

15Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine,

dar

21:15
Cap. 10:29.
pentru cei ce fac răul este o groază.

16Omul care se abate de la calea înţelepciunii

se va odihni în adunarea celor morţi.

17Cine iubește petrecerile va duce lipsă

și cine iubește vinul și untdelemnul dresurilor nu se îmbogăţește.

18Cel rău slujește ca preţ de răscumpărare

21:18
Cap. 11:8.
pentru cel neprihănit,

și cel stricat, pentru oamenii fără prihană.

19Mai

21:19
Vers. 9.
bine să locuiești într-un pământ pustiu

decât cu o nevastă gâlcevitoare și supărăcioasă.

20Comori

21:20
Ps. 112:3Mat. 25:3,4
de preţ și untdelemn sunt în locuinţa celui înţelept,

dar omul fără minte le risipește.

21Cine

21:21
Cap. 15:9.
urmărește neprihănirea și bunătatea

găsește viaţă, neprihănire și slavă.

22Înţeleptul cucerește cetatea

21:22
Ecl. 9:14
vitejilor

și doboară puterea în care se încredeau.

23Cine

21:23
Cap. 12:13;
își păzește gura și limba

își scutește sufletul de multe necazuri.

24Cel mândru și trufaș se cheamă batjocoritor:

el lucrează cu aprinderea îngâmfării.

25Poftele leneșului

21:25
Cap. 13:4.
îl omoară,

pentru că nu vrea să lucreze cu mâinile.

26Toată ziua o duce numai în pofte,

dar cel

21:26
Ps. 37:26
112:9
neprihănit dă fără zgârcenie.

27Jertfa

21:27
Ps. 50:9Is. 66:3Ier. 6:20Amos 5:22
celor răi este o scârbă înaintea Domnului,

cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite.

28Martorul

21:28
Cap. 19:5,9.
mincinos va pieri,

dar omul care ascultă bine va vorbi totdeauna cu izbândă.

29Cel rău ia o înfăţișare nerușinată,

dar omul fără prihană își îmbunătăţește calea.

30Nici

21:30
Is. 8:9,10Ier. 9:23Fapte 5:39
înţelepciunea, nici priceperea,

nici sfatul n-ajută împotriva Domnului.

31Calul

21:31
Ps. 20:7
33:17Is. 31:1
este pregătit pentru ziua bătăliei,

dar biruinţa

21:31
Ps. 3:8
este a Domnului.

22

221Un nume

22:1
Ecl. 7:1
bun este mai de dorit decât o bogăţie mare

și a fi iubit preţuiește mai mult decât argintul și aurul.

2Bogatul

22:2
Cap. 29:13.
și săracul se întâlnesc:

Domnul

22:2
Iov 31:15
i-a făcut și pe unul, și pe altul.

3Omul

22:3
Cap. 14:16;
chibzuit vede nenorocirea și se ascunde,

dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiţi.

4Răsplata

22:4
Ps. 112:3Mat. 6:33
smereniei, a fricii de Domnul,

este bogăţia, slava și viaţa.

5Spini

22:5
Cap. 15:19.
și curse sunt pe calea omului stricat:

cel

22:5
1 Ioan 5:18
ce-și păzește sufletul se depărtează de ele.

6Învaţă

22:6
Efes. 6:42 Tim. 3:15
pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,

și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

7Bogatul

22:7
Iac. 2:6
stăpânește peste cei săraci,

și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.

8Cine

22:8
Iov 4:8Osea 10:13
seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera,

și nuiaua nelegiuirii lui este gata.

9Omul milostiv

22:9
2 Cor. 9:6
va fi binecuvântat,

pentru că dă săracului din pâinea lui.

10Izgonește

22:10
Gen. 21:9,10Ps. 101:5
pe batjocoritor și cearta se va sfârși,

neînţelegerile și ocările vor înceta.

11Cine

22:11
Ps. 101:6
iubește curăţia inimii

și are bunăvoinţa pe buze este prieten cu împăratul.

12Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știinţă,

dar înfruntă cuvintele celui stricat.

13Leneșul

22:13
Cap. 26:13.
zice: „Afară este un leu,

care m-ar putea ucide pe uliţă!”

14Gura

22:14
Cap. 2:16;
curvelor este o groapă adâncă;

pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela

22:14
Ecl. 7:26
cade în ea.

15Nebunia este lipită de inima copilului,

dar nuiaua

22:15
Cap. 13:24;
certării o va dezlipi de el.

16Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuţia

va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă.

17Pleacă-ţi urechea și ascultă cuvintele înţelepţilor

și ia învăţătura mea în inimă!

18Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău

și să-ţi fie toate deodată pe buze.

19Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,

vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.

20N-am așternut eu oare în scris pentru tine

sfaturi

22:20
Cap. 8:6.
și cugetări,

21ca

22:21
Luca 1:3,4
să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate,

ca

22:21
1 Pet. 3:15
să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?

22Nu

22:22
Exod 23:6Iov 31:16,21
despuia pe sărac, pentru că este sărac,

și nu asupri

22:22
Zah. 7:10Mal. 3:5
pe nenorocitul care stă la poartă!

23Căci

22:23
1 Sam. 24:12
25:39Ps. 12:5
35:1,10
68:5
140:12Ier. 51:36
Domnul le va apăra pricina lor

și va despuia viaţa celor ce-i despoaie.

24Nu te împrieteni cu omul mânios

și nu te însoţi cu omul iute la mânie,

25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui

și să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.

26Nu

22:26
Cap. 6:1;
fi printre cei ce pun chezășii,

printre cei ce dau zălog pentru datorii!

27Căci, dacă n-ai cu ce să plătești,

pentru ce ai voi să ţi

22:27
Cap. 20:16.
se ia patul de sub tine?

28Nu

22:28
Deut. 19:14
27:17
muta hotarul cel vechi,

pe care l-au așezat părinţii tăi!

29Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi,

nu lângă oamenii de rând.

23

231Dacă stai la masă la unul din cei mari,

ia seama ce ai dinainte:

2pune-ţi un cuţit în gât,

dacă ești prea lacom.

3Nu pofti mâncărurile lui alese,

căci sunt o hrană înșelătoare!

4Nu

23:4
Cap. 28:20.
te chinui ca să te îmbogăţești,

nu-ţi pune

23:4
Cap. 3:5.
priceperea în aceasta!

5Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea, și nu mai este;

căci bogăţia își face aripi

și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri.

6Nu

23:6
Ps. 141:4
mânca pâinea celui
23:6
Deut. 15:9
pizmaș

și nu pofti mâncărurile lui alese,

7căci el este ca unul care își face socotelile în suflet!

„Mănâncă și bea”, îţi

23:7
Ps. 12:2
va zice el,

dar inima lui nu este cu tine.

8Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa

și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute.

9Nu vorbi la

23:9
Cap. 9:8.
urechea celui nebun,

căci el nesocotește cuvintele tale înţelepte!

10Nu

23:10
Deut. 19:14
27:17
muta hotarul văduvei

și nu intra în ogorul orfanilor,

11căci

23:11
Iov 31:21
Răzbunătorul lor este puternic:

El le va apăra pricina împotriva ta.

12Deschide-ţi inima la învăţătură

și urechile la cuvintele știinţei!

13Nu

23:13
Cap. 13:24;
cruţa copilul de mustrare,

căci, dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri!

14Lovindu-l cu nuiaua,

îi

23:14
1 Cor. 5:5
scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.

15Fiule, dacă-ţi

23:15
Vers. 24,25. Cap. 29:3.
va fi inima înţeleaptă,

inima mea se va bucura;

16și lăuntrul meu se va veseli

când buzele tale vor spune ce este bine.

17Să nu-ţi pizmuiască inima

23:17
Ps. 37:1
73:324:1
pe cei păcătoși,

ci

23:17
Cap. 28:14.
să aibă totdeauna frică de Domnul,

18căci

23:18
Ps. 37:37Luca 16:25
este o răsplată

și nu ţi se va tăia nădejdea.

19Ascultă, fiule, și fii înţelept;

îndreaptă-ţi

23:19
Cap. 4:23.
inima pe calea cea dreaptă!

20Nu

23:20
Is. 5:22Mat. 24:49Luca 21:34Rom. 13:13Efes. 5:18
fi printre cei ce beau vin,

nici printre cei ce se îmbuibă cu carne!

21Căci beţivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc,

și aţipirea te face să porţi

23:21
Cap. 19:15.
zdrenţe.

22Ascultă

23:22
Cap. 1:8;
pe tatăl tău, care te-a născut,

și nu nesocoti pe mamă-ta când a îmbătrânit.

23Cumpără

23:23
Cap. 4:5,7.
adevărul – și nu-l vinde –,

înţelepciunea, învăţătura și priceperea.

24Tatăl

23:24
Cap. 10:1;
celui neprihănit se veselește

și cel ce dă naștere unui înţelept se bucură.

25Să se bucure tatăl tău și mama ta,

să se veselească cea care te-a născut.

26Fiule, dă-Mi inima ta

și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!

27Căci

23:27
Cap. 22:14.
curva este o groapă adâncă

și străina, o fântână strâmtă.

28Ea

23:28
Cap. 7:12.
pândește ca un hoţ

și mărește între oameni numărul celor stricaţi.

29Ale

23:29
Is. 5:11,22
cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile?

Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină?

Ai cui sunt ochii

23:29
Gen. 49:12
roșii?

30Ale celor ce

23:30
Cap. 20:1.
întârzie la vin

și se duc să golească paharul cu vin amestecat.

31Nu te uita la vin

23:31
Ps. 75:8
când curge roșu

și face mărgăritare în pahar;

el alunecă ușor,

32dar pe urmă ca un șarpe mușcă

și înţeapă ca un basilisc.

33Ochii ţi se vor uita după femeile altora

și inima îţi va vorbi prostii.

34Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării,

ca un om culcat pe vârful unui catarg.

35„M-a lovit

23:35
Cap. 27:22.
…, dar nu mă doare!…

M-a bătut…, dar nu

23:35
Efes. 4:19
simt nimic!

Când

23:35
Deut. 29:19Is. 56:12
mă voi trezi? Mai vreau vin!”