Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

221Un nume

22:1
Ecl. 7:1
bun este mai de dorit decât o bogăţie mare

și a fi iubit preţuiește mai mult decât argintul și aurul.

2Bogatul

22:2
Cap. 29:13.
1 Cor. 12:21
și săracul se întâlnesc:

Domnul

22:2
Iov 31:15
i-a făcut și pe unul, și pe altul.

3Omul

22:3
Cap. 14:16;
27:12
chibzuit vede nenorocirea și se ascunde,

dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiţi.

4Răsplata

22:4
Ps. 112:3Mat. 6:33
smereniei, a fricii de Domnul,

este bogăţia, slava și viaţa.

5Spini

22:5
Cap. 15:19.

și curse sunt pe calea omului stricat:

cel

22:5
1 Ioan 5:18
ce-și păzește sufletul se depărtează de ele.

6Învaţă

22:6
Efes. 6:42 Tim. 3:15
pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,

și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

7Bogatul

22:7
Iac. 2:6
stăpânește peste cei săraci,

și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.

8Cine

22:8
Iov 4:8Osea 10:13
seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera,

și nuiaua nelegiuirii lui este gata.

9Omul milostiv

22:9
2 Cor. 9:6
va fi binecuvântat,

pentru că dă săracului din pâinea lui.

10Izgonește

22:10
Gen. 21:9,10Ps. 101:5
pe batjocoritor și cearta se va sfârși,

neînţelegerile și ocările vor înceta.

11Cine

22:11
Ps. 101:6
iubește curăţia inimii

și are bunăvoinţa pe buze este prieten cu împăratul.

12Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știinţă,

dar înfruntă cuvintele celui stricat.

13Leneșul

22:13
Cap. 26:13.

zice: „Afară este un leu,

care m-ar putea ucide pe uliţă!”

14Gura

22:14
Cap. 2:16;
5:3
7:5
23:27
curvelor este o groapă adâncă;

pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela

22:14
Ecl. 7:26
cade în ea.

15Nebunia este lipită de inima copilului,

dar nuiaua

22:15
Cap. 13:24;
19:18
23:13,14
29:15,17
certării o va dezlipi de el.

16Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuţia

va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă.

17Pleacă-ţi urechea și ascultă cuvintele înţelepţilor

și ia învăţătura mea în inimă!

18Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău

și să-ţi fie toate deodată pe buze.

19Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,

vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.

20N-am așternut eu oare în scris pentru tine

sfaturi

22:20
Cap. 8:6.

și cugetări,

21ca

22:21
Luca 1:3,4
să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate,

ca

22:21
1 Pet. 3:15
să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?

22Nu

22:22
Exod 23:6Iov 31:16,21
despuia pe sărac, pentru că este sărac,

și nu asupri

22:22
Zah. 7:10Mal. 3:5
pe nenorocitul care stă la poartă!

23Căci

22:23
1 Sam. 24:12
25:39Ps. 12:5
35:1,10
68:5
140:12Ier. 51:36
Domnul le va apăra pricina lor

și va despuia viaţa celor ce-i despoaie.

24Nu te împrieteni cu omul mânios

și nu te însoţi cu omul iute la mânie,

25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui

și să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.

26Nu

22:26
Cap. 6:1;
11:15
fi printre cei ce pun chezășii,

printre cei ce dau zălog pentru datorii!

27Căci, dacă n-ai cu ce să plătești,

pentru ce ai voi să ţi

22:27
Cap. 20:16.

se ia patul de sub tine?

28Nu

22:28
Deut. 19:14
27:17
muta hotarul cel vechi,

pe care l-au așezat părinţii tăi!

29Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi,

nu lângă oamenii de rând.