Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

221Un nume

22:1
Ecl. 7:1
bun este mai de dorit decât o bogăţie mare

și a fi iubit preţuiește mai mult decât argintul și aurul.

2Bogatul

22:2
Cap. 29:13.
și săracul se întâlnesc:

Domnul

22:2
Iov 31:15
i-a făcut și pe unul, și pe altul.

3Omul

22:3
Cap. 14:16;
chibzuit vede nenorocirea și se ascunde,

dar cei proști merg înainte și sunt pedepsiţi.

4Răsplata

22:4
Ps. 112:3Mat. 6:33
smereniei, a fricii de Domnul,

este bogăţia, slava și viaţa.

5Spini

22:5
Cap. 15:19.
și curse sunt pe calea omului stricat:

cel

22:5
1 Ioan 5:18
ce-și păzește sufletul se depărtează de ele.

6Învaţă

22:6
Efes. 6:42 Tim. 3:15
pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze,

și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.

7Bogatul

22:7
Iac. 2:6
stăpânește peste cei săraci,

și cel ce ia cu împrumut este robul celui ce-i dă cu împrumut.

8Cine

22:8
Iov 4:8Osea 10:13
seamănă nelegiuire, nelegiuire va secera,

și nuiaua nelegiuirii lui este gata.

9Omul milostiv

22:9
2 Cor. 9:6
va fi binecuvântat,

pentru că dă săracului din pâinea lui.

10Izgonește

22:10
Gen. 21:9,10Ps. 101:5
pe batjocoritor și cearta se va sfârși,

neînţelegerile și ocările vor înceta.

11Cine

22:11
Ps. 101:6
iubește curăţia inimii

și are bunăvoinţa pe buze este prieten cu împăratul.

12Ochii Domnului păzesc pe cel ce are știinţă,

dar înfruntă cuvintele celui stricat.

13Leneșul

22:13
Cap. 26:13.
zice: „Afară este un leu,

care m-ar putea ucide pe uliţă!”

14Gura

22:14
Cap. 2:16;
curvelor este o groapă adâncă;

pe cine vrea să-l pedepsească Domnul, acela

22:14
Ecl. 7:26
cade în ea.

15Nebunia este lipită de inima copilului,

dar nuiaua

22:15
Cap. 13:24;
certării o va dezlipi de el.

16Cine asuprește pe sărac ca să-și mărească avuţia

va trebui să dea și el altuia mai bogat și va duce lipsă.

17Pleacă-ţi urechea și ascultă cuvintele înţelepţilor

și ia învăţătura mea în inimă!

18Căci este bine să le păstrezi înăuntrul tău

și să-ţi fie toate deodată pe buze.

19Pentru ca să-ţi pui încrederea în Domnul,

vreau să te învăţ eu astăzi, da, pe tine.

20N-am așternut eu oare în scris pentru tine

sfaturi

22:20
Cap. 8:6.
și cugetări,

21ca

22:21
Luca 1:3,4
să te învăţ lucruri temeinice, cuvinte adevărate,

ca

22:21
1 Pet. 3:15
să răspunzi cu vorbe adevărate celui ce te trimite?

22Nu

22:22
Exod 23:6Iov 31:16,21
despuia pe sărac, pentru că este sărac,

și nu asupri

22:22
Zah. 7:10Mal. 3:5
pe nenorocitul care stă la poartă!

23Căci

22:23
1 Sam. 24:12
25:39Ps. 12:5
35:1,10
68:5
140:12Ier. 51:36
Domnul le va apăra pricina lor

și va despuia viaţa celor ce-i despoaie.

24Nu te împrieteni cu omul mânios

și nu te însoţi cu omul iute la mânie,

25ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui

și să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.

26Nu

22:26
Cap. 6:1;
fi printre cei ce pun chezășii,

printre cei ce dau zălog pentru datorii!

27Căci, dacă n-ai cu ce să plătești,

pentru ce ai voi să ţi

22:27
Cap. 20:16.
se ia patul de sub tine?

28Nu

22:28
Deut. 19:14
27:17
muta hotarul cel vechi,

pe care l-au așezat părinţii tăi!

29Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împăraţi,

nu lângă oamenii de rând.

23

231Dacă stai la masă la unul din cei mari,

ia seama ce ai dinainte:

2pune-ţi un cuţit în gât,

dacă ești prea lacom.

3Nu pofti mâncărurile lui alese,

căci sunt o hrană înșelătoare!

4Nu

23:4
Cap. 28:20.
te chinui ca să te îmbogăţești,

nu-ţi pune

23:4
Cap. 3:5.
priceperea în aceasta!

5Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea, și nu mai este;

căci bogăţia își face aripi

și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri.

6Nu

23:6
Ps. 141:4
mânca pâinea celui
23:6
Deut. 15:9
pizmaș

și nu pofti mâncărurile lui alese,

7căci el este ca unul care își face socotelile în suflet!

„Mănâncă și bea”, îţi

23:7
Ps. 12:2
va zice el,

dar inima lui nu este cu tine.

8Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa

și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute.

9Nu vorbi la

23:9
Cap. 9:8.
urechea celui nebun,

căci el nesocotește cuvintele tale înţelepte!

10Nu

23:10
Deut. 19:14
27:17
muta hotarul văduvei

și nu intra în ogorul orfanilor,

11căci

23:11
Iov 31:21
Răzbunătorul lor este puternic:

El le va apăra pricina împotriva ta.

12Deschide-ţi inima la învăţătură

și urechile la cuvintele știinţei!

13Nu

23:13
Cap. 13:24;
cruţa copilul de mustrare,

căci, dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri!

14Lovindu-l cu nuiaua,

îi

23:14
1 Cor. 5:5
scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.

15Fiule, dacă-ţi

23:15
Vers. 24,25. Cap. 29:3.
va fi inima înţeleaptă,

inima mea se va bucura;

16și lăuntrul meu se va veseli

când buzele tale vor spune ce este bine.

17Să nu-ţi pizmuiască inima

23:17
Ps. 37:1
73:324:1
pe cei păcătoși,

ci

23:17
Cap. 28:14.
să aibă totdeauna frică de Domnul,

18căci

23:18
Ps. 37:37Luca 16:25
este o răsplată

și nu ţi se va tăia nădejdea.

19Ascultă, fiule, și fii înţelept;

îndreaptă-ţi

23:19
Cap. 4:23.
inima pe calea cea dreaptă!

20Nu

23:20
Is. 5:22Mat. 24:49Luca 21:34Rom. 13:13Efes. 5:18
fi printre cei ce beau vin,

nici printre cei ce se îmbuibă cu carne!

21Căci beţivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc,

și aţipirea te face să porţi

23:21
Cap. 19:15.
zdrenţe.

22Ascultă

23:22
Cap. 1:8;
pe tatăl tău, care te-a născut,

și nu nesocoti pe mamă-ta când a îmbătrânit.

23Cumpără

23:23
Cap. 4:5,7.
adevărul – și nu-l vinde –,

înţelepciunea, învăţătura și priceperea.

24Tatăl

23:24
Cap. 10:1;
celui neprihănit se veselește

și cel ce dă naștere unui înţelept se bucură.

25Să se bucure tatăl tău și mama ta,

să se veselească cea care te-a născut.

26Fiule, dă-Mi inima ta

și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!

27Căci

23:27
Cap. 22:14.
curva este o groapă adâncă

și străina, o fântână strâmtă.

28Ea

23:28
Cap. 7:12.
pândește ca un hoţ

și mărește între oameni numărul celor stricaţi.

29Ale

23:29
Is. 5:11,22
cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile?

Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină?

Ai cui sunt ochii

23:29
Gen. 49:12
roșii?

30Ale celor ce

23:30
Cap. 20:1.
întârzie la vin

și se duc să golească paharul cu vin amestecat.

31Nu te uita la vin

23:31
Ps. 75:8
când curge roșu

și face mărgăritare în pahar;

el alunecă ușor,

32dar pe urmă ca un șarpe mușcă

și înţeapă ca un basilisc.

33Ochii ţi se vor uita după femeile altora

și inima îţi va vorbi prostii.

34Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării,

ca un om culcat pe vârful unui catarg.

35„M-a lovit

23:35
Cap. 27:22.
…, dar nu mă doare!…

M-a bătut…, dar nu

23:35
Efes. 4:19
simt nimic!

Când

23:35
Deut. 29:19Is. 56:12
mă voi trezi? Mai vreau vin!”

24

241Nu pizmui

24:1
Ps. 37:1
73:3
pe oamenii cei răi

și nu

24:1
Cap. 1:15.
dori să fii cu ei;

2căci

24:2
Ps. 10:7
inima lor se gândește la prăpăd

și buzele lor vorbesc nelegiuiri.

3Prin înţelepciune se înalţă o casă

și prin pricepere se întărește;

4prin știinţă se umplu cămările ei

de toate bunătăţile de preţ și plăcute.

5Un om

24:5
Cap. 21:22.
înţelept este plin de putere

și cel priceput își oţelește vlaga.

6Căci

24:6
Cap. 11:14;
prin măsuri chibzuite câștigi bătălia,

și prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.

7Înţelepciunea este prea

24:7
Ps. 10:5
înaltă pentru cel nebun:

el nu va deschide gura la judecată.

8Cine se

24:8
Rom. 1:30
gândește să facă rău

se cheamă un om plin de răutate.

9Gândul celui nebun nu este decât păcat

și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni.

10Dacă slăbești în ziua necazului,

mică îţi este puterea.

11Izbăvește

24:11
Ps. 82:4Is. 58:6,71 Ioan 3:16
pe cei târâţi la moarte

și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi.

12Dacă zici: „Ah! n-am știut…”,

crezi că nu vede Cel ce

24:12
Cap. 21:2.
cântărește inimile

și Cel ce veghează asupra sufletului tău?

Și nu va răsplăti El fiecăruia după

24:12
Iov 34:11Ps. 62:12Ier. 32:19Rom. 2:6Apoc. 2:23
22:12
faptele lui?

13Fiule, mănâncă

24:13
Cânt. 5:1
miere, căci este bună,

și fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale!

14Tot

24:14
Ps. 119:10
119:103
așa și înţelepciunea este bună pentru sufletul tău:

dacă o vei găsi, ai un viitor

24:14
Cap. 23:18.

și nu ţi se va tăia nădejdea.

15Nu

24:15
Ps. 10:9,10
întinde curse, nelegiuitule, la locuinţa celui neprihănit

și nu-i tulbura odihna!

16Căci

24:16
Iov 5:19Ps. 34:19
37:24Mica 7:8
cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică,

dar

24:16
Est. 7:10Amos 5:2
8:14Apoc. 18:21
cei răi se prăbușesc în nenorocire.

17Nu

24:17
Iov 31:29Ps. 35:15,19Obad. 12
te bucura de căderea vrăjmașului tău

și să nu ţi se veselească inima când se poticnește el,

18ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă

și să-Și întoarcă mânia de la el!

19Nu

24:19
Ps. 37:1
73:3
te mânia din pricina celor ce fac rău

și nu pizmui pe cei răi!

20Căci

24:20
Ps. 11:6
cel ce face răul n-are niciun viitor

și lumina

24:20
Iov 18:5,6
21:1720:20
celor răi se stinge.

21Fiule, teme-te

24:21
Rom. 13:71 Pet. 2:17
de Domnul și de împăratul

și să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!

22Căci deodată le va veni pieirea.

Și cine poate ști sfârșitul amândurora?

23Iată ce mai spun înţelepţii:

„Nu

24:23
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:1928:21Ioan 7:24
este bine să ai în vedere faţa oamenilor în judecăţi.”

24Pe cine

24:24
Cap. 17:15.
zice celui rău: „Tu ești bun!”

îl blestemă popoarele și-l urăsc neamurile.

25Dar celor ce judecă drept le merge bine

și o mare binecuvântare vine peste ei.

26Un răspuns bun este

ca un sărut pe buze.

27Vezi-ţi

24:27
1 Împ. 5:17,18Luca 14:28
întâi de treburi afară,

îngrijește de lucrul câmpului,

și apoi apucă-te să-ţi zidești casa!

28Nu

24:28
Efes. 4:25
vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău;

ori ai vrea să înșeli cu buzele tale?

29Nu

24:29
Cap. 20:22.
zice: „Cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu,

îi voi răsplăti după faptele lui!”

30Am trecut pe lângă ogorul unui leneș

și pe lângă via unui om fără minte.

31Și era

24:31
Gen. 3:18
numai spini, acoperit de mărăcini,

și zidul de piatră era prăbușit.

32M-am uitat bine și cu luare aminte

și am tras învăţătură din ce am văzut.

33„Să mai dorm puţin

24:33
Cap. 6:9.
, să mai aţipesc puţin,

să mai încrucișez mâinile puţin, ca să mă odihnesc…”

34Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate,

ca un hoţ, și lipsa, ca un om înarmat.