Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

241Nu pizmui

24:1
Ps. 37:1
73:3
pe oamenii cei răi

și nu

24:1
Cap. 1:15.

dori să fii cu ei;

2căci

24:2
Ps. 10:7
inima lor se gândește la prăpăd

și buzele lor vorbesc nelegiuiri.

3Prin înţelepciune se înalţă o casă

și prin pricepere se întărește;

4prin știinţă se umplu cămările ei

de toate bunătăţile de preţ și plăcute.

5Un om

24:5
Cap. 21:22.
Ecl. 9:16
înţelept este plin de putere

și cel priceput își oţelește vlaga.

6Căci

24:6
Cap. 11:14;
15:22
20:18Luca 14:31
prin măsuri chibzuite câștigi bătălia,

și prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.

7Înţelepciunea este prea

24:7
Ps. 10:5
înaltă pentru cel nebun:

el nu va deschide gura la judecată.

8Cine se

24:8
Rom. 1:30
gândește să facă rău

se cheamă un om plin de răutate.

9Gândul celui nebun nu este decât păcat

și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni.

10Dacă slăbești în ziua necazului,

mică îţi este puterea.

11Izbăvește

24:11
Ps. 82:4Is. 58:6,71 Ioan 3:16
pe cei târâţi la moarte

și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi.

12Dacă zici: „Ah! n-am știut…”,

crezi că nu vede Cel ce

24:12
Cap. 21:2.

cântărește inimile

și Cel ce veghează asupra sufletului tău?

Și nu va răsplăti El fiecăruia după

24:12
Iov 34:11Ps. 62:12Ier. 32:19Rom. 2:6Apoc. 2:23
22:12
faptele lui?

13Fiule, mănâncă

24:13
Cânt. 5:1
miere, căci este bună,

și fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale!

14Tot

24:14
Ps. 119:10
119:103
așa și înţelepciunea este bună pentru sufletul tău:

dacă o vei găsi, ai un viitor

24:14
Cap. 23:18.

și nu ţi se va tăia nădejdea.

15Nu

24:15
Ps. 10:9,10
întinde curse, nelegiuitule, la locuinţa celui neprihănit

și nu-i tulbura odihna!

16Căci

24:16
Iov 5:19Ps. 34:19
37:24Mica 7:8
cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică,

dar

24:16
Est. 7:10Amos 5:2
8:14Apoc. 18:21
cei răi se prăbușesc în nenorocire.

17Nu

24:17
Iov 31:29Ps. 35:15,19Obad. 12
te bucura de căderea vrăjmașului tău

și să nu ţi se veselească inima când se poticnește el,

18ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă

și să-Și întoarcă mânia de la el!

19Nu

24:19
Ps. 37:1
73:3
te mânia din pricina celor ce fac rău

și nu pizmui pe cei răi!

20Căci

24:20
Ps. 11:6
cel ce face răul n-are niciun viitor

și lumina

24:20
Iov 18:5,6
21:1720:20
celor răi se stinge.

21Fiule, teme-te

24:21
Rom. 13:71 Pet. 2:17
de Domnul și de împăratul

și să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!

22Căci deodată le va veni pieirea.

Și cine poate ști sfârșitul amândurora?

23Iată ce mai spun înţelepţii:

„Nu

24:23
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:1928:21Ioan 7:24
este bine să ai în vedere faţa oamenilor în judecăţi.”

24Pe cine

24:24
Cap. 17:15.
Is. 5:23
zice celui rău: „Tu ești bun!”

îl blestemă popoarele și-l urăsc neamurile.

25Dar celor ce judecă drept le merge bine

și o mare binecuvântare vine peste ei.

26Un răspuns bun este

ca un sărut pe buze.

27Vezi-ţi

24:27
1 Împ. 5:17,18Luca 14:28
întâi de treburi afară,

îngrijește de lucrul câmpului,

și apoi apucă-te să-ţi zidești casa!

28Nu

24:28
Efes. 4:25
vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău;

ori ai vrea să înșeli cu buzele tale?

29Nu

24:29
Cap. 20:22.
Mat. 5:39,44Rom. 12:17,19
zice: „Cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu,

îi voi răsplăti după faptele lui!”

30Am trecut pe lângă ogorul unui leneș

și pe lângă via unui om fără minte.

31Și era

24:31
Gen. 3:18
numai spini, acoperit de mărăcini,

și zidul de piatră era prăbușit.

32M-am uitat bine și cu luare aminte

și am tras învăţătură din ce am văzut.

33„Să mai dorm puţin

24:33
Cap. 6:9.

, să mai aţipesc puţin,

să mai încrucișez mâinile puţin, ca să mă odihnesc…”

34Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate,

ca un hoţ, și lipsa, ca un om înarmat.