Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
23

231Dacă stai la masă la unul din cei mari,

ia seama ce ai dinainte:

2pune-ţi un cuţit în gât,

dacă ești prea lacom.

3Nu pofti mâncărurile lui alese,

căci sunt o hrană înșelătoare!

4Nu

23:4
Cap. 28:20.
te chinui ca să te îmbogăţești,

nu-ţi pune

23:4
Cap. 3:5.
priceperea în aceasta!

5Abia ţi-ai aruncat ochii spre ea, și nu mai este;

căci bogăţia își face aripi

și, ca vulturul, își ia zborul spre ceruri.

6Nu

23:6
Ps. 141:4
mânca pâinea celui
23:6
Deut. 15:9
pizmaș

și nu pofti mâncărurile lui alese,

7căci el este ca unul care își face socotelile în suflet!

„Mănâncă și bea”, îţi

23:7
Ps. 12:2
va zice el,

dar inima lui nu este cu tine.

8Bucata pe care ai mâncat-o o vei vărsa

și cuvintele plăcute pe care le vei spune sunt pierdute.

9Nu vorbi la

23:9
Cap. 9:8.
urechea celui nebun,

căci el nesocotește cuvintele tale înţelepte!

10Nu

23:10
Deut. 19:14
27:17
muta hotarul văduvei

și nu intra în ogorul orfanilor,

11căci

23:11
Iov 31:21
Răzbunătorul lor este puternic:

El le va apăra pricina împotriva ta.

12Deschide-ţi inima la învăţătură

și urechile la cuvintele știinţei!

13Nu

23:13
Cap. 13:24;
cruţa copilul de mustrare,

căci, dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri!

14Lovindu-l cu nuiaua,

îi

23:14
1 Cor. 5:5
scoţi sufletul din Locuinţa morţilor.

15Fiule, dacă-ţi

23:15
Vers. 24,25. Cap. 29:3.
va fi inima înţeleaptă,

inima mea se va bucura;

16și lăuntrul meu se va veseli

când buzele tale vor spune ce este bine.

17Să nu-ţi pizmuiască inima

23:17
Ps. 37:1
73:324:1
pe cei păcătoși,

ci

23:17
Cap. 28:14.
să aibă totdeauna frică de Domnul,

18căci

23:18
Ps. 37:37Luca 16:25
este o răsplată

și nu ţi se va tăia nădejdea.

19Ascultă, fiule, și fii înţelept;

îndreaptă-ţi

23:19
Cap. 4:23.
inima pe calea cea dreaptă!

20Nu

23:20
Is. 5:22Mat. 24:49Luca 21:34Rom. 13:13Efes. 5:18
fi printre cei ce beau vin,

nici printre cei ce se îmbuibă cu carne!

21Căci beţivul și cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc,

și aţipirea te face să porţi

23:21
Cap. 19:15.
zdrenţe.

22Ascultă

23:22
Cap. 1:8;
pe tatăl tău, care te-a născut,

și nu nesocoti pe mamă-ta când a îmbătrânit.

23Cumpără

23:23
Cap. 4:5,7.
adevărul – și nu-l vinde –,

înţelepciunea, învăţătura și priceperea.

24Tatăl

23:24
Cap. 10:1;
celui neprihănit se veselește

și cel ce dă naștere unui înţelept se bucură.

25Să se bucure tatăl tău și mama ta,

să se veselească cea care te-a născut.

26Fiule, dă-Mi inima ta

și să găsească plăcere ochii tăi în căile Mele!

27Căci

23:27
Cap. 22:14.
curva este o groapă adâncă

și străina, o fântână strâmtă.

28Ea

23:28
Cap. 7:12.
pândește ca un hoţ

și mărește între oameni numărul celor stricaţi.

29Ale

23:29
Is. 5:11,22
cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînţelegerile?

Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănirile fără pricină?

Ai cui sunt ochii

23:29
Gen. 49:12
roșii?

30Ale celor ce

23:30
Cap. 20:1.
întârzie la vin

și se duc să golească paharul cu vin amestecat.

31Nu te uita la vin

23:31
Ps. 75:8
când curge roșu

și face mărgăritare în pahar;

el alunecă ușor,

32dar pe urmă ca un șarpe mușcă

și înţeapă ca un basilisc.

33Ochii ţi se vor uita după femeile altora

și inima îţi va vorbi prostii.

34Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării,

ca un om culcat pe vârful unui catarg.

35„M-a lovit

23:35
Cap. 27:22.
…, dar nu mă doare!…

M-a bătut…, dar nu

23:35
Efes. 4:19
simt nimic!

Când

23:35
Deut. 29:19Is. 56:12
mă voi trezi? Mai vreau vin!”

24

241Nu pizmui

24:1
Ps. 37:1
73:3
pe oamenii cei răi

și nu

24:1
Cap. 1:15.
dori să fii cu ei;

2căci

24:2
Ps. 10:7
inima lor se gândește la prăpăd

și buzele lor vorbesc nelegiuiri.

3Prin înţelepciune se înalţă o casă

și prin pricepere se întărește;

4prin știinţă se umplu cămările ei

de toate bunătăţile de preţ și plăcute.

5Un om

24:5
Cap. 21:22.
înţelept este plin de putere

și cel priceput își oţelește vlaga.

6Căci

24:6
Cap. 11:14;
prin măsuri chibzuite câștigi bătălia,

și prin marele număr al sfetnicilor ai biruinţa.

7Înţelepciunea este prea

24:7
Ps. 10:5
înaltă pentru cel nebun:

el nu va deschide gura la judecată.

8Cine se

24:8
Rom. 1:30
gândește să facă rău

se cheamă un om plin de răutate.

9Gândul celui nebun nu este decât păcat

și batjocoritorul este o scârbă pentru oameni.

10Dacă slăbești în ziua necazului,

mică îţi este puterea.

11Izbăvește

24:11
Ps. 82:4Is. 58:6,71 Ioan 3:16
pe cei târâţi la moarte

și scapă pe cei ce sunt aproape să fie înjunghiaţi.

12Dacă zici: „Ah! n-am știut…”,

crezi că nu vede Cel ce

24:12
Cap. 21:2.
cântărește inimile

și Cel ce veghează asupra sufletului tău?

Și nu va răsplăti El fiecăruia după

24:12
Iov 34:11Ps. 62:12Ier. 32:19Rom. 2:6Apoc. 2:23
22:12
faptele lui?

13Fiule, mănâncă

24:13
Cânt. 5:1
miere, căci este bună,

și fagurele de miere este dulce pentru cerul gurii tale!

14Tot

24:14
Ps. 119:10
119:103
așa și înţelepciunea este bună pentru sufletul tău:

dacă o vei găsi, ai un viitor

24:14
Cap. 23:18.

și nu ţi se va tăia nădejdea.

15Nu

24:15
Ps. 10:9,10
întinde curse, nelegiuitule, la locuinţa celui neprihănit

și nu-i tulbura odihna!

16Căci

24:16
Iov 5:19Ps. 34:19
37:24Mica 7:8
cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică,

dar

24:16
Est. 7:10Amos 5:2
8:14Apoc. 18:21
cei răi se prăbușesc în nenorocire.

17Nu

24:17
Iov 31:29Ps. 35:15,19Obad. 12
te bucura de căderea vrăjmașului tău

și să nu ţi se veselească inima când se poticnește el,

18ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă

și să-Și întoarcă mânia de la el!

19Nu

24:19
Ps. 37:1
73:3
te mânia din pricina celor ce fac rău

și nu pizmui pe cei răi!

20Căci

24:20
Ps. 11:6
cel ce face răul n-are niciun viitor

și lumina

24:20
Iov 18:5,6
21:1720:20
celor răi se stinge.

21Fiule, teme-te

24:21
Rom. 13:71 Pet. 2:17
de Domnul și de împăratul

și să nu te amesteci cu cei neastâmpăraţi!

22Căci deodată le va veni pieirea.

Și cine poate ști sfârșitul amândurora?

23Iată ce mai spun înţelepţii:

„Nu

24:23
Lev. 19:15Deut. 1:17
16:1928:21Ioan 7:24
este bine să ai în vedere faţa oamenilor în judecăţi.”

24Pe cine

24:24
Cap. 17:15.
zice celui rău: „Tu ești bun!”

îl blestemă popoarele și-l urăsc neamurile.

25Dar celor ce judecă drept le merge bine

și o mare binecuvântare vine peste ei.

26Un răspuns bun este

ca un sărut pe buze.

27Vezi-ţi

24:27
1 Împ. 5:17,18Luca 14:28
întâi de treburi afară,

îngrijește de lucrul câmpului,

și apoi apucă-te să-ţi zidești casa!

28Nu

24:28
Efes. 4:25
vorbi în chip ușuratic împotriva aproapelui tău;

ori ai vrea să înșeli cu buzele tale?

29Nu

24:29
Cap. 20:22.
zice: „Cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu,

îi voi răsplăti după faptele lui!”

30Am trecut pe lângă ogorul unui leneș

și pe lângă via unui om fără minte.

31Și era

24:31
Gen. 3:18
numai spini, acoperit de mărăcini,

și zidul de piatră era prăbușit.

32M-am uitat bine și cu luare aminte

și am tras învăţătură din ce am văzut.

33„Să mai dorm puţin

24:33
Cap. 6:9.
, să mai aţipesc puţin,

să mai încrucișez mâinile puţin, ca să mă odihnesc…”

34Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate,

ca un hoţ, și lipsa, ca un om înarmat.

25

251Iată încă

25:1
1 Împ. 4:32
vreo câteva din pildele lui Solomon, strânse de oamenii lui Ezechia, împăratul lui Iuda.

2Slava

25:2
Deut. 29:29Rom. 11:33
lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor,

dar slava împăraţilor stă în cercetarea

25:2
Iov 29:16
lucrurilor.

3Înălţimea cerurilor, adâncimea pământului

și inima împăraţilor sunt nepătrunse.

4Scoate

25:4
2 Tim. 2:21
zgura din argint

și argintarul va face din el un vas ales!

5Scoate

25:5
Cap. 20:8.
și pe cel rău dinaintea împăratului

și scaunul lui de domnie

25:5
Cap. 16:12;
se va întări prin neprihănire.

6Nu te făli înaintea împăratului

și nu lua locul celor mari;

7căci

25:7
Luca 14:8-10
este mai bine să ţi se zică: „Suie-te mai sus!”

decât să fii coborât înaintea voievodului

pe care ţi-l văd ochii.

8Nu

25:8
Cap. 17:14.
te grăbi să te iei la ceartă,

ca nu cumva, la urmă, să nu știi ce să faci

când te va lua la ocări aproapele tău.

9Apără-ţi

25:9
Mat. 5:25
18:15
pricina împotriva aproapelui tău,

dar nu da pe faţă taina altuia,

10ca nu cumva, aflând-o cineva, să te umple de rușine

și să-ţi iasă nume rău, care să nu se mai șteargă!

11Un cuvânt spus la vremea potrivită

este ca niște mere

25:11
Cap. 15:23.
de aur într-un coșuleţ de argint.

12Ca o verigă de aur și o podoabă de aur curat,

așa este înţeleptul care mustră pentru o ureche ascultătoare.

13Ca

25:13
Cap. 13:17.
răcoreala zăpezii pe vremea secerișului,

așa este un sol credincios pentru cel ce-l trimite:

el înviorează sufletul stăpânului său.

14Ca norii

25:14
Iuda 12
și vântul fără ploaie,

așa este un om care

25:14
Cap. 20:6.
se laudă pe nedrept cu dărniciile lui.

15Prin

25:15
Gen. 32:41 Sam. 25:2416:14
răbdare se înduplecă un voievod

și o limbă dulce poate zdrobi oase.

16Dacă

25:16
Vers. 27.
dai peste miere, nu mânca decât atât cât îţi ajunge,

ca să nu ţi se scârbească și s-o verși din gură.

17Calcă rar în casa aproapelui tău,

ca să nu se sature de tine și să te urască.

18Ca un buzdugan, ca o sabie și ca o săgeată ascuţită,

așa este un om care

25:18
Ps. 57:4
120:3,4
face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său.

19Ca un dinte stricat și ca un picior care șchioapătă,

așa este încrederea într-un stricat la ziua necazului.

20Ca unul care își scoate haina pe o zi rece sau varsă oţet pe silitră,

așa este cine cântă cântece unei inimi în nenorocire.

21Dacă

25:21
Dan. 6:18Rom. 12:15
este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce,

dacă-i este sete, dă-i apă să bea!

22Căci

25:22
Exod 23:4,5Mat. 5:44Rom. 12:20
, făcând așa, aduni cărbuni aprinși pe capul lui,

și

25:22
2 Sam. 16:12
Domnul îţi va răsplăti.

23Vântul

25:23
Iov 37:22
de miazănoapte aduce ploaia

și limba

25:23
Ps. 101:5
clevetitoare aduce o faţă mâhnită.

24Mai

25:24
Cap. 19:13;
bine să locuiești într-un colţ pe acoperiș

decât să locuiești într-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare.

25Ca apa proaspătă pentru un om obosit,

așa este o veste bună venită dintr-o ţară depărtată.

26Ca o fântână tulbure și ca un izvor stricat,

așa este cel neprihănit care se clatină înaintea celui rău.

27Nu

25:27
Vers. 16.
este bine să mănânci multă miere:

tot așa, nu este o cinste să

25:27
Cap. 27:2.
alergi după slava ta însuţi.

28Omul care

25:28
Cap. 16:32.
nu este stăpân pe sine

este ca o cetate surpată și fără ziduri.